Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BERENTE ÁGI ANGYALOK KÖNYVE

2012.03.31

BERENTE ÁGI

ANGYALOK KÖNYVE

 

 

 


Fogadd el az életed, engedd, hogy az történjen, aminek kell, ne kontrollálj, ne állj ellent akkor

sem, ha elméd erre késztet. Csak légy nyitott, keresd mindig a jó megoldást, a szeretet cselekedjen

kezeiddel!

 

Amikor azt mondjuk, hogy figyeld az angyalok súgását, figyeld a késztetéseidet. Érzed már

azt a belső fenéken taszítást, hogy indulj már? Érzed, hogy most nagyon nem jó neked, és

muszáj tenned valamit? Nem akarsz megbántani, de a birka mód se az emberi lét célja – mondod

–, és igazad van. Tudnod kell lépni magadért, különben az élet kiszelektál.

Na szóval. Nem lehet mást mondani, mint azt, hogy légy nyitott! Ha érzel valamit, engedj

neki! Mindaddig helyes a súgás, míg nem kell megkérdőjelezned. Tiltott lépéseid mellett nem

kapsz támogatást, s ezt is érezni fogod, vagy már érzed is. Ilyenkor szólal meg a lelkiismeret,

aki ismeri lelked útját, és figyelmeztet, hogy épp tilosban jársz.

 

Tudnod kell, hogy minden élet értelmes. A rövid élet is, a beteg élet is, a gazdag élet is okkal

van jelen. A nagy rendezőelv, isten tudja, miért küldte éppen oda gyermekét, vagy másképp

fogalmazva: miért vállalta lelked ezt az utat a születést megelőző időkben. S mivel az

élet sajátja a próbatétel, fontos, hogy elfogadd ezt. Boldogságra teremtődtünk, de feladatok

sűrű szövevényén át. Aki jól oldja meg feladatait, annak kijár a jutalmakból is. Ez törvény,

természeti törvény. Születésedkor melléd szegődtek – oda lettek teremtve – láthatatlan segítőid. Tudtad ezt annak

előtte, hogy ott lesznek, a feladat a földi testben az, hogy lelked felismerje őket, hiszen a

fizikai test erre nem képes. Őket csak érezni lehet, intuícióval, hatodik érzékkel érzékelni.

Ezért kár minden erőlködésért.

Ezek az angyali lények azért vannak melletted, hogy érezd: nem vagy egyedül. Hogy minden

lépésedet vigyázzák, amint létüket elfogadod, s engeded, hogy átlépjenek a kapun.

Ők tudják, hogy pontosan ott vagy jó helyen, ahol éppen vagy. S te honnan tudod, hogy ez így van?

Onnan, hogy amint a magadénak érzed ezt az életet, elfogadod, hogy ez a te utad, egyszerűen

béke árad szét a testedben. Lelked tudja, hogy így van, a testednek van szüksége a megnyugtatásra.

 

Az út éppen ez, ez a sok boldogtalannak vélt pillanat. Egészen addig kell taposnod köveit,

míg rá nem lelsz az első fénylő kavicsra. Ez a fénylő kavics pedig nem más, mint az addig

keserűen átélt pillanat másik oldala, amikor meglátod a lényeget – fájdalmaid sűrű posztóján

keresztül.

Azt, hogy minden fájdalom érted van. Addig fáj, míg meg nem érted: leckét kaptál, amit

addig ismételtet veled az élet, míg rá nem jössz, hogy a megoldás benned van, mindig is ott

volt. Minden tüske addig szúr, míg ki nem húzod. Vagyis változnod kell a szeretetben.

 

Addig

kell rónod köreidet, megtenni a hiábavalónak tűnő lépéseket, a viszonzatlan segítségnyújtást

is, míg le nem dolgozod az adósságod. Amint ez megtörténik, a dolgok egyszerre jobbra fordulnak. zt súgják angyalaid: csak tedd, ami a dolgod, ne kételkedj, ne kérdezd a miérteket,

csak tedd. Légy igazi önmagad, add a legtöbb szeretetet, amit csak tudsz még akkor is, ha ez

fáj, mert viszonzatlan! A viszonzás angyalai arra várnak, hogy eljöjjön az ő idejük a jutalmak

kiosztására.

 

 

fogadd el, hogy ez az élet a te életed. Vigyázz, nem beletörődésre késztetnek, hanem elfogadásra.

Beletörődni annyi, mint – „na jó, bánja kánya, legyen így” – morogva bár, de belenyugszom.

(Ez nem lélekkel történik.) Elfogadni pedig annyi, mint nyitott szívvel várni, mi

történik, mert ez mind értem van.

Viszont. Az angyalok nem oldanak meg helyetted semmit. Segítenek, irányt mutatnak, jeleket

küldenek, de ezeket neked kell észrevenned és hozzátenned éppen azt, amiért fizikai

testben vagy, vagyis megtenned, amit meg kell. A cselekvés a lényege ennek a földi életnek.

 

Az angyalok akkor segítenek, ha kéred őket. „Istenem, segíts!”- sóhajtod, ha bajba

kerülsz. Önkéntelen sóhaj lelked mélyéről, de mindig eljut a címzetthez.

Isten elküldi hozzád hírnökeit.

Hírét annak, hogy a helyes válasz mindig benned van, ott dübög belül, halld már meg végre!

Amint kinyílik füled, szemed, hatodik érzéked, képes lesz az angyali nyelvezet is felszínre

törni.

 

Ha mégis érzékelni akarod a benned élő rejtett dimenzió létét, egy dolgot kell tenned: légy

befogadó! Légy nyitott! Ha úgy akarod. A döntés a tudatos elméé. Érdekes, nem?

Hiába a tudatos döntés azonban, ha egód közbepimaszkodik.

A játék lényege, hogy az egót rendesen ki kell zárni belőle. Mi marad akkor – kérded – .,

egy törékeny, sebezhető, csupasz lélek? Na ne!

A lélek akkor a legerősebb, amikor a legsebezhetőbb. Ez már csak egy ilyen paradox törvény,

de megtanít mosolyogni mindenen. Megtanít arra, hogy ne vedd magad annyira komolyan,

te törékeny ember, mert éppen ebbe roppansz bele.

 

Hogy lehet ez – kérded –, hogyan visz az ego éppen oda, ahol nincsen maradása?

Mert az ego fél. Fél attól, hogy magányossá válik, hogy beteg lesz, hogy becsapják és elhagyják,

szóval fél mindentől, ami veszélyezteti létét. Mert az ego csak a fizikai lét sajátja. A

szellemi régiókban nincs ego. Ott nincs rá szükség.

A fizikai test pedig tudja, hogy nem lehet örök, mert aki belép egyszer a földi létbe, az ki is

lép onnan, vagyis fizikai képe megszűnik, vele együtt pedig az egy útra szerződött ego is.

 

Van, ki gyermekkorától fogva tudja, érzi, hogy ez a világ csak egy feladatpálya, van, aki

később ébred rá erre, s van olyan is – nem kevés –, akinek csak akkor gyullad ki a láng, mikor

a másik világ hívó szavára itt kell hagynia földi testét. Késő felismerés, de az örök lélek

szempontjából nincs olyan, hogy késő. Mert a lélek számára nincs Idő. A megcselekvés a lényeg, mert ez a földi élet oka. Más dimenziókban nincs lehetőség erre

a sok csodára, amit emberként megélhetünk, átadhatunk. Csak a fizikai törvények rendjében

tudjuk megcselekedni a globális lélek egyetlen feladatát, az elfogadást, a szeretetet. Mert a

szeretet nem fogalom, nem érzés, hanem cselekvés. Életed végén megtudod, ha addig nem

sikerül erre rájönnöd.

Ne várj addig!

Angyalaid ráérnek várakozni, létük örök és időtlen, nem köti őket földi korlát. Ha kéred

őket, jó; ha nem, úgy is jó.

 

A történetet te

írod, de a hajlamok, a lehetőségek benned szunnyadnak, ha tetszik ez, ha nem. Egyik erősebb,

13

s megnyilvánul, másik rejtőzködik, mert nem ismered fel magadban. Az új tudatosság arra

ösztönöz, hogy felébreszd magadban ősi tudásod, bármi legyen is az. Mert a lélek tökéletes,

kódolva van benne minden tudás. Hogy itt most milyen módon kell felszínre törnie, az a karma.

 

A spirituális világ szépen lassan, és néha nem is annyira lassan lopódzik be életedbe, s jelét

adja, hogy a világot energiák mozgatják, hogy az emberi test sem más, mint koncentrált formája

az amúgy szemmel nem látható energiáknak.

A szellemi energiák is a mi világunk. Honnan tudjuk, hogy a szemmel nem látható síkokon

is van élet? Eredendő ősi tudásunk tartalmazza ezeket az információkat, tehát valahol meg

kell lennie.

 

S ha Isten a szeretet ősatyja, ez az erő munkál mindannyiunk szívében, mert ezen a síkon

érezzük jól magunkat, akkor az a való világ, vagy a látható, de egyéni érdeket követő élvezetek

világa?

Van az anyagi valóságnak egy rendkívüli időszaka, melyben a fizikai érzékszervek alacsony,

s a hatodik érzék magas fejlettségi foka lehetővé teszi az átjárást. Ahol még a szellem

világa a valóság, s a test valósága gyenge lángocska csupán. Ez az időszak a testbe érkezést, a születést követő néhány év. Nem tart túl soká, mert az

ego átveszi az irányítást, elmossa a kis barátok képeit, s törli a hatodik érzék képességét. Azt

mondja – mármint az ego –, hogy ez a hatodik érzék nem tartozik a fizikai valóság kelléktárába,

és egyébként is veszélyt jelent önmagára, ezért nincs helye az anyagi világban. Elég gálád

dolog ez tőle, de be kell látni: ő is Isten alkotása, és feladata éppen az, hogy a fizikai valóságban

tartson, ne pusztulj el idő előtt élhetetlenséged miatt.

 

amint elfogadod az életed, megszűnik nehézségnek

lenni mindaz, ami korábban az volt. Kívülről nézve nem változik életed: ugyanolyan gondoktól

terhesnek, nyomorúságosnak, szegénynek látszik. Látszik… igen, kívülről. A lényeg

viszont mindig az, mit élsz meg belül. Mindegy, mi látszik kívül. Belül pedig kibékülsz magaddal,

összhangba kerülsz életeddel, így valósítod meg az igazi szeretetet, önmagad felé. S

már nem is akarsz más lenni, másmilyen lenni, többnek látszani, gazdagabb lenni, más helyzetben,

máshol élni. Megelégszel, sőt a megbékülés törvénye szerint örömmel elfogadod, és

hálát adsz mindazért, amid van. Nem vágyakozol.

 

A szellemvilágban azonban nem csak angyalok élnek,

ezért a legtöbb esetben a gyermek maga zárja le saját magát. Talán örökre, talán csak addig,

míg el nem jön a kedvező idő arra, hogy égi csatornája megnyíljon, és ismét érzékeljen. Az

angyalok pontosan látják a gyermek életútját, családi körülményeit, s amikor elérkezettnek

érzik az időt, színre lépnek. Elkezd nyílni ismét a gyermek (vagy már felnőtt) harmadik szeme,

a szellemvilág kapuja, és a test képessé válik a spirituális valóság elfogadására.

 

Isten nem a vallásokban él, hanem bennünk, és mi őbenne. Itt van mindenben,

hiszen ő a világ. Az emberek, állatok, növények, tárgyak, a természet, a levegő, a víz, a tűz, a

föld, a fény – szóval minden. Ő alkot minket, tehát bennünk van, s mivel ő a természet is,

ezért mi pedig benne vagyunk. Elménk bárhogy erőlködik, nehezen fogja fel. Az egyetlen,

hogy elfogadjuk, elhisszük, ezután megtapasztaljuk, és tudni fogjuk.

Ha felteszed magadnak a kérdést: hiszed-e, hogy Isten mint egyetemes irányítóelv létezik, s

hiszed-e, hogy angyalai és a szellemvilág más segítői között (velük együtt) létezünk, vagy

20

pedig vagyunk az anyagban, aztán ha letelt az idő, jön a nagy semmi, melyiket fogadod el

szívesebben? Azt mondod, ha odakerülsz, majd megtudod. Addig pedig az élvezet tart életben,

mert ez az, ami jó, ami kell, s hogy közben fájdalmas pusztulásba visz, talán mellékes

is…

Oly vékony az a fal, mely mögött megtalálod az igazi életed, igazi valóságod. Csak igent

kell mondanod, és rányitni földi szemed azokra a csodákra, véletlenekre, segítő szándékú tettekre,

emberekre, amik/akik körülvesznek. Az élet értelme ez, a szeretetben élés, miért jó, ha

elutasítod? Hogy a szeretet nem egy mennyei világban, hanem bennünk van? Naná. Csak hát

ha nem figyelmeztet erre nap mint nap valami, könnyen elfelejted ezt, és ejted a sebeket másokon.

 

Ha szeretsz, úgy szeress,

ahogy a másiknak jó, de sose veszítsd el önmagad a szeretetben. Szeresd magad és a

társad isteni szeretettel! Ha Istent, az örök jóságot szereted, a téged feltétel nélkül elfogadót,

sosem érzed tehernek, hogy úgy szeress, ahogy párod szeretné. Ez nem könnyű vállalás, tudja

ezt a sötét oldal.

Ahogy a fény angyalai, úgy a sötétség angyalai is arra várnak, hogy szolgálhassanak.

 

a sötétség fénylő energiatesteden, alkalmat talál arra, hogy befészkeljen lelkedbe.

Érzések útján érkeznek. Az ego érzései adnak nekik szabad utat. Mint amilyen az önzés, a

harag, a dölyf, a sértődés, a rosszindulat, de ilyen a bánat, a szorongás, a kishitűség, a félénkség,

a félelem, az aggódás, a kétség és társai. Ezeket aztán nap mint nap vendégül látod, igaz?

A sötétség lényegében saját önző hozzáállásod a világhoz, embertársaidhoz.

A gonosz lesből támad. Ha félelmet érez, akkor nagyon. És minden negativitás a félelemből

ered. a sötétség angyalait nem kell hívnod. Jönnek hívás nélkül,

vagy pontosítsunk: negatív érzéseid a hívószavak. Csak azzal tessékelheted ki lelkedből, ha

megváltoztatod az érzés minőségét.

Ha bizonytalan vagy, légy magabiztos.

Ha barátságtalan vagy, légy barátságos.

Ha féltékeny vagy, legyen bizalmad.

Ha bátortalan vagy, legyél bátor.

Ha tájékozatlan vagy, légy tájékozott.

Ha rosszindulatú vagy, légy jóindulatú.

Ha szomorú vagy, légy vidám.

Ha magányos vagy, menj társaságba.

Ha kishitű vagy, szerezz önbizalmat.

Ha passzív vagy, légy aktív.

Ha pesszimista vagy, légy helyette optimista.

Ha nem hiszel, higgy.

Ha hazudós vagy, légy őszinte.

Ha pontatlan vagy, légy pontos.

Na persze ezeket nem éred el egy csettintéssel, de még az is megeshet. Ha nem

jön könnyen a magabiztosság, tedd próbára magad. Ha nem jön könnyen a jókedv, keresd a

módját, hogy vidámságra lelj.

Mozdulj meg, nyílj ki, keresd mindenben a szépet, a jót, az örömöt.

27

S ha megtaláltad, nehogy elkövesd azt a hibát, hogy megtartod magadnak!

Ha jól érzed magad, ha szívedben öröm és boldogság lakik, feltétlenül oszd meg másokkal! Ez angyali törvény, mert a szeretet sosem öncélú. Akkor van értelme, ha továbbadod. Az adás

és kapás törvénye szerint.

A gonosz megszűnik létezni, amint engeded felszínre jönni az eredendően ott tanyázó szeretetenergiát.

Ahogy szorítod ki életedből a negatív érzéseket, a negatív tetteket, úgy engedsz

egyre nagyobb teret a jónak, vagyis minden, ami nem az, szertefoszlik. A rossz csak egy illúzió,

a jóság hiánya, ezért amint betöltöd életed feladatát, a szeretet gyakorlását, megszűnik

létezni. A negatív oldal is az élet része, beletartozik, mert ez is egy aspektusa. Csak nem harcolni

kell ellene, mert ezzel megerősíted létét, hiszen aki ellen harcolnak, az van. Az van, amit

elfogadsz. Ha a jót fogadod el, akkor az van; ha a rosszat, akkor az. Elfogadod, azaz igaznak

gondolod, tehát azt vonzód magadhoz.

 

Éld át a fájdalmat, a haragot, a féltékenységet stb., tudatosítsd magadban, hogy mit érzel, és

döntsd el, szükséged van-e rá. Használsz ezzel magadnak? Jó ez neked? Jó az, ha megengeded

a negatív érzéseket? Erősödsz általuk? Több leszel? Egészségesebb?

Gyanús, hogy sok „nem” lesz a válasz. Meg kell tapasztalnod, mert valami miatt a hasznodra

van mind. Gondolkodom, melyik negatív érzés kerít legkönnyebben hatalmába úgy

általában, és most önkritikus leszek. Talán a sértettség.

Sokszor sértjük meg egymást, sok a szurka-piszka, kritika, macera és társai. Egód nagyon

nem szereti az ilyet, igaz? Mert mi az, hogy, kikérem magamnak, mondja. Besértődik, jó alaposan.

 

Ne légy önmagad ellensége! – mondják az angyalok. Éld át, hogy megbántott vagy, hiszen

amíg meg tudsz bántódni, dolgod van ezzel a negatív érzéssel.

Az átélés nem csak az önkábítás miatt fontos. Ha engeded, hogy érezd a sértettséget, van

mód arra, hogy szabadon tudd engedni. Csak azt tudod szabadon engedni, aminek létét elismered.

 

Ha elismered a rossz érzés jelenlétét, ki tudod beszélni, el tudod nevetni, ki tudod mondani,

hogy jogos a kritika, vagy azt is, ha éppen nem jogos, és megvéded magad. Mindkét módszerrel

el tudod engedni, fel tudod oldani a szorongást, magát az érzést. Semmilyen érzést nem

szabad dédelgetni, mert minden ellened fordul. Megbetegít. Ragaszkodássá válik. Add át az

28

égnek jó- és rosszérzéseidet egyaránt, kezdjen velük azt, amit jónak lát, ami legjobban szolgálja

fejlődésedet.

A rossz érzés tanító szándéka, hogy megtapasztald, milyen az, miért érzed, és mit tégy,

hogy máskor ne érzed. Itt van feladatod. Fontos részei tehát az életnek a negatív élmények, a

negatív érzések, mert kivétel nélkül tanítanak. Önvizsgálatra késztetnek. Nehéz? Nehéz. Ez a

dolgod, oldd meg! – mondják az angyalok.

 

A rossz érzés csak egy nézőpont, semmi más. Ugyanúgy, mint a jóérzés. A jót miért

hagyod megélni, a rosszat miért nem? Attól nem tűnik el, ha nem veszel róla tudomást, éppen

ellenkezőleg. Csak rejtegeted magadban, és ebben az angyalok nem sokat tehétnek érdekedben.

 

Jól nézd meg hát, ha hívást hallasz, ki szólít!

A negatív érzésekkel nagyon vigyázni kell, tudják ezt az angyalok, de megakadályozni

nem tudnak abban, hogy csapdába ess.

 

Miért kell vigyázni a negatív érzésekre?

Mert az asztrálvilág negatív erőit gyönyörűen magadhoz csalogatod velük. A negyedik dimenzióban

élő negatív erők akkor tudnak aurádba férkőzni, ha érzékelik a réseket, szakadásokat,

amiket sérelmeiddel, félelmeiddel, bánataiddal, féltékenységeddel, haragoddal, vagy épp

önzéseddel te magad hozol létre. Vigyázz, nehogy egy nagyobb lelki sérelem után rád tapadjon

néhány sötét energianyaláb! Mindaddig ott is maradnak, míg szívedben meg nem bocsátasz,

el nem engeded az érzést, s fényt, szeretetet nem hívsz helyére.

A szellemi törvények így működnek, csak hagyni kell, hogy szellemed eredendő tisztaságával

dolgozhasson benned.

 

Összegyűjtöttem a negatív érzéseket, ezeket jobb kerülni, ha megy. Ha kimaradt valami, az

csak az én hibám.

A negatív jellemvonások több módon is megnyilvánulhatnak. Egyrészt tetteinkben, másrészt

gondolatainkban, harmadrészt kimondott szavainkban. Ezek:

Aggódás

Akaratosság

Anyagiasság

Arrogancia

Bánat

Barátságtalanság

Becsvágy

Befolyásolhatóság

Beképzeltség

Bogarasság

Bosszankodás

Bosszúvágy

Butaság

Bűntudat

Duzzogás

Egoizmus

Erőszakosság

Élvezethajszolás

Falánkság

Fegyelmezetlenség

Félelem

Felelőtlenség

Félénkség

Felületesség

Figyelmetlenség

Gyávaság

Hanyagság

Határozatlanság

Harag

Hazugság

Hiperaktivitás

Hűtlenség

Igénytelenség

Ingatagság

Intolerancia

Irigység

Kegyetlenség

Képmutatás

Késedelem

Kishitűség

Kiszámíthatatlanság

Kritizálás

Labilitás

Lopás

Lustaság

Magamutogatás

30

Makacsság

Manipuláció

Megbízhatatlanság

Meggondolatlanság

Merevség

Mérgelődés

Mogorvaság

Mohóság

Ölés

Önállótlanság

Önbizalomhiány

Önteltség

Önzés

Panaszkodás

Passzivitás

Pesszimizmus

Pletykálkodás

Ravaszság

Rágalmazás

Ragaszkodás

Rendetlenség

Rosszindulatúság

Rugalmatlanság

Sértődékenység

Sopánkodás

Szeszélyesség

Szomorúság

Szőrszálhasogatás

Tájékozatlanság

Tapasztalatlanság

Tapintatlanság

Tehetetlenség

Tolakodás

Túlérzékenység

Udvariatlanság

Unalmasság

Vágyakozás

Viszálykeltés

Visszautasítás

Zárkózottság

Milyen hozzáállással, érzéssel lehet a sok negatív emberi jellemvonást átváltoztatni?

Kérd az angyalokat, hogy oltsanak szívedbe jóságot, vagy ha ez túl nagy feladat, adjanak

lehetőséget, mutassák meg, mit kell tenned, hogy megcselekedd a szeretetet. Vigyázz, ezek

feladatok lesznek, olyan szituációk, ahol gyakorolhatsz gondolatban, tettekben, kimondott

szavaidban!

Ezeket:

Adakozás

Aktivitás

31

Alaposság

Alkalmazkodóképesség

Állhatatosság

Barátságosság

Bátorság

Békesség

Bölcsesség

Együttérzés

Emberség

Érzékenység

Fegyelmezettség

Felszabadultság

Figyelmesség

Gondoskodás

Gondosság

Gyakorlatiasság

Harmonikusság

Határozottság

Háziasság

Humor

Hűség

Igényesség

Kedvesség

Kiszámíthatóság

Kitartás

Leleményesség

Lelkesség

Magabiztosság

Megbízhatóság

Megbocsátás

Mértékletesség

Mosolygás

Nyitottság

Nyugalom

Okosság

Optimizmus

Óvatosság

Ölelés

Önállóság

Önbizalom

Öntudatosság

Öröm

Őszinteség

Pontosság

Rendszeretet

Rugalmasság

Simogatás

Stabilitás

Szerénység

Szorgalom

32

Tettvágy

Tisztaság

Tolerancia

Türelem

Udvariasság

Ügyesség

Vidámság

A felsorolás nem teljes, ahányszor átolvasom, mindig elém dobnak még egyet az angyalok. Egészítsd ki nyugodtan, és időnként olvasd végig! Ahol a hiány, ott a szükség.

 

 

AZ ISTENI HÁRMAS AZ EMBERBEN

Avagy: a test, a lélek, a szellem kapcsolata Számomra így válik érthetővé az ember az univerzumban.

TEST

A test a fizikai valóság. Azt jelenti, észleled, látod, felfogod, a világot, a környezetet. Ez az

anyag területe. A kapcsolódás a világgal. Az anyag a szellem legalacsonyabb szintű kivetülése,

mely magában hordozza a fejlődés lehetőségét.

Az anyag független és objektív, mert van. Vannak kövek, növények, állatok, emberek, házak,

autók stb. Látod ezeket, hiszen mindentől függetlenül vannak. Itt a hangsúly a „mi van,

mit látsz?”-on van.

Szubjektívvá csak a lélek tapasztalatai teszik. Ahogy minőséget, érzelmet, gondolatot kapcsolsz

hozzá, az lesz majd földi éned (test + lélek).

Az anyagi világ része minden, ami a testet ellátja: az étel, ital, a mozgás, a szex, a masszázs

stb. Ez a legalsó szint.

LÉLEK

A lélek a következő, egyben a legérdekesebb része az embernek.

A lélek az, ami a testet életben tartja, illetve ő az, aki kapott egy testet, hogy megszülethessen

benne, ö az általános én.

A gondolatok, az érzelmek és az akarat hármasa.

A lélek a test szellemi része. Vagy a szellem testi része. A lélekben kapcsolódik össze az

emberen belül a Föld az éggel. Részben testi, részben szellemi, a kettő között álló.

A lélek nem azonos a szellemmel, de része annak. A lélek nem egyetlen földi élet sajátja,

ahogy a test. A lélek az a részed, mely azóta létezik, hogy Isten kivetítette magából. A lélek

dolga az életeken át való tapasztalás.

A környezet észlelésének minőséget adó részed a lélek. Ahogy tapasztalataiddal szubjektívvá

teszed a világot. A lélek tulajdonsága az érzés, gondolat, akarat. A lélek dolga felismernie

magában az istenit, a szellemet.

Itt a hangsúly a „hogyan látod?”-on van.

Mert a dolgok hatást gyakorolnak rád. Kiváltanak belőled érzéseket, gondolatokat, és eldöntheted,

akarod-e ezeket tettekké formálni. A lélek a földi élet minősége, hogyanja. A Lélek

az, ami a dolgokat értékeli, szépnek, kicsinek, kedvesnek, csúnyának, butának, melegnek,

alantasnak vagy fennköltnek tartja. A lélek, ha a testtel azonosítja magát, elbukik, de ha a

szellemmel, akkor felemelkedik.

A lélek az a részed, ami eldöntheti: a testet szolgálja vagy a szellemet, de leginkább azzal

tesz jót neked, ha összhangba tudja hozni a test kívánságait az örök szellem parancsával.

Tudod, amikor azt akarja tested-lelked, amit szellemed. Ez a harmónia.

36

Amikor a test nem kíván vágyai és függőségei fogságában vergődni, de nem is rugaszkodik

el tőle a másik végletbe (világtól elvonultan, a test sanyargatásával, vagy kizárólag meditatív

állapotban létezve). Amikor a test az akarattal, a gondolatokkal és az érzelmekkel együtt a

tiszta érzések otthonában él, azaz cselekszik. Ez a legnehezebb a földi élet során. Egyensúlyban

maradni.

A léleknek fel kell ismernie eredetét: hogy ő lényegében a szellem. Ennek az akaratnak

kell alávetnie a testet. Nem szabad viszont engedni, hogy az egyensúly felboruljon. Sem a

test, sem a lélek, sem a szellem nem élvezhet előnyt, hiszen amint elkezdesz egyikkel kiemelten

foglalkozni, a másik kettő látja kárát.

SZELLEM

A szellem az örök lényeg, az ember isteni része, Isten egy darabkája.

Az isteni akarat.

Felülemelkedik a személyes benyomáson, a világot és benne minden teremtményt kívülről

(és egyben belülről) szemlél. A szellem benne van mindenben, és minden benne van a szellemben.

A szellem = Isten.

Amikor ráébredsz, vagy pontosabb a kifejezés, hogy felismered önmagad, akkor válik

uralkodóvá benned a szellem, és felhagysz a test kívánságainak teljesítésével. Szellemed maga

mellé állítja a lelket, így a testnek sincs többé elsősége az alantas anyagi világban.

így valósul meg a test-lélek-szellem harmóniája. A test azt teszi, amit a lélek mond neki

(tiszta, élő ételek és italok, mozgás, pozitív tettek), a lélek pedig azt teszi, amit a szellem szava

diktál (pozitív gondolatok, szavak és érzések). Mert a szellem törvénye így akarja.

Ez még mindig a földi élet, nem válsz szentté, csak emberi küldetésed teljesíted. Nem eldobni

kell az egót, nem megszüntetni, feloldani, hiszen ezzel életképtelenné tennéd magad.

Az ego nagyon fontos részed, ő az életben tartód. Az ego egyediségünk, tapasztalatszerzésünk

mikéntje.

Tedd barátoddá, dolgozz/élj vele együtt, ezzel megteremted a nyugalmat forgószeled középpontjában.

Béke lesz benned. Az ego, ha a barátod, tudni fogod, mikor szólj, és mikor maradj

csendben. Mikor engedj, és mikor védd magad. Mikor üss, és mikor menekülj. Az ego az,

aki figyelmeztet rá, és meg is teszi, hogy elmegy a boltba kenyérért, hogy ehess. Erre sem a

test nem képes önmagában, sem a szellem. Igaz?

Aki felismeri saját magát, testének és lelkének az isteni rend szerinti csodálatos szerepét,

megvalósítja az egyetlen módon élhető, igazi és gyönyörű életet. Dolgod, hogy továbbadd

tudásod, sugározd fényed minden emberre. Hiszen egyetlen feladatunk van: mindenkiben

felébreszteni istenember valóját, ez pedig csak úgy lehetséges, ha nem várunk a mesterekre,

mi magunk cselekedjük meg mindennapjainkban az önzetlenséget, az elfogadást, a szeretetet.

 

A fény pedig azért van, hogy aki sötétben él, rá tudjon ismerni saját sötétségére.

 

Az imában a lélek kér segítséget, csupaszra vetkőzve. Ez azt jelenti, hogy elfogadod az ég

hatalmát, átadod neki kérésed, s rábízod, hogyan küld segítséget. Az imában el kell engedned

egódat, különben csak a szádat hagyják el a hangok, de lelked érintetlen marad. Az angyalok

tudják, melyik kérés érkezik szívből, őszintén.

 

Az ima azonban önmagában még nem elég. Hiába kérek, nem kapok? – kérded. Az ég válasza:

„ha minden úgy történne, ahogy az ember kívánná, nagy káosz uralkodna a Földön”.

Egy kis gondolatfonál: ha mindig minden kívánság teljesülne, hogyan fejlődnél? Mi lenne az

értelme életednek? Nagyon hamar beleunnál az egészbe.

Az ég akkor teljesít, ha a kívánság egyezik a felsőbb akarattal. Ha kérésed belesimul az isteni

tervbe.

 

Amikor elég gyakorlottá

válsz az angyali segítségkérésben, már nem csodának, hanem együttműködésnek veszed

részükről. Miről beszélek? írás közben olyan szavak, szófordulatok, netán vágyak folynak

ki az ujjaidból és ivódnak a papír fehérjébe, melyekről nincs is tudomásod, melyeket nem

is akartál leírni. Mi történik ilyenkor? Az angyalok vezetik a kezed. Azt szeretnék, hogy bátran

kérj, engedd útjára a kívánságod. A komoly ráhangolódás segít ebben. Ezért nem jó a hirtelen

jött, elkapkodott kérés. Nem biztos, hogy azt a választ kapod, ami helytálló.

 

Mielőtt írni kezdesz, nyugodtan végezz egy kis angyali szertartást. Nem ez a lényeg, de kérésed

nyomatékosítja. Gyújts gyertyát, hangolódj rá kérésedre, írd le a lehető legvilágosabban,

egyszerűen, minél érthetőbben. A pontos kinyilvánítás fontos. „Kedves Őrangyalom, nagyon

vágyom egy kiskutyára. Azt szeretném, ha kicsi lenne, barna színű, simogatnivaló.

 

A megírt levelet az angyali postán kell elküldened, azaz el kell égetned. Miért? Mert az angyali

vágyteljesítés úgy működik, hogy rábízod az égre. Nem tartogathatod, mert ez ragaszkodást

eredményez. Félelmet szül, bizonytalanságot. Muszáj, hogy elengedd magadtól, s bízd

az illetékesekre a megvalósítást.

Az

elégett levél hamvait szórd szét a kertben vagy egy téren, vagy ahol lehetőséged van rá. Ez

így szép, így kerek, méltó a felsőbb hatalomhoz.

Miután ezt megtetted, köszönd meg a közbenjárást.

 

A meditáció utazás a belső világba. Ekkor nem az angyalok jönnek hozzád, hanem te mész

az ő birodalmukba. Fantasztikus dolgok történhetnek meditációs utazásod alatt.

 

A meditáció folyamatos kapcsolatteremtés, belépés a belső világba. Amikor ott vagy, nagyon

kézenfekvő, hogy égi vezetőid segítségét kérd. Ebben a helyzetben a lehető legtisztábban

tapasztalhatod a segítő szándékot. Bármilyen kérdésed és kérésed van. Nem baj, ha nem

az angyalokkal akarsz kapcsolatba lépni, a lényeg, hogy útmutatásért fordulsz a belső világhoz.

 

Az angyalok nem járatosak a

fizikai világban, igyekeznek, de saját nyelvüket nem tudják pontosan a miénkre fordítani. Képeket

küldenek, jeleneteket, számokat, formákat, melyek a fizikai világban jelentéssel bírnak.

Az érzékenyebb, magasabb tudatossági szinten lévők számára konkrétabb – vagy inkább

könnyebben észlelhető – jelek érkeznek. Ezért ne éld meg csalódásként, ha első meditációid

nem hoznak olyan sikert, mint vártad. Nem is sikerre megy a játék – mondhatnám –, mert

semmi verseny, semmi cél nincs benne. A célja az, hogy megtörténjen. Nincs benne elvárás.

 

Ha szoktál meditálni, tudod, hogy rá kell készülnöd. Előbb le kell ereszteni a gőzt, le kell

csillapítani a háborgó érzelmeket, a feszült testet. Első a relaxálás. Testünk a nap nagy részében

feszültség alatt van, bármit teszel, az izmok dolgoznak. A relaxálás bevezetés a meditációba.

Sorban ellazítod minden porcikád. Ezt is meg kell tanulni, de olyan nagyszerű hatású,

hogy nem okozhat nagy gondot.

 

Mikor nem érzel már feszültséget sehol a testben, jöhet az utazás. Az elmélyedés szakasza

kinél rövidebb, kinél hosszabb, kinél pedig csak egy gondolatráirányítás, szóval egy pillanat.

46

Tudatossági szint függvénye. Ne bánkódj, ha időbe telik. Ez a módja annak, hogy egyre könynyebb

legyen. A meditáció nem működik, ha nagyon akarod. Ne akard. Engedd. Bármit érzékelsz, látsz,

hallasz, azt kaptad akkor. Ha semmit, akkor annak van jelentősége.

Ha nem sikerül ellazulnod, nem tudsz elmélyedni magadban, nem baj. Ha belealszol, hát

arra volt éppen szükséged. Sose bánkódj semmi miatt, mert minden érted van. Minden úgy

van jól, ahogy van.

 

A meditáció időtartama teljesen változó. Van azért egy minimális időszakasz, mely alá

nem érdemes csökkenteni. Ez a fél óra. Ha túl rövid, nem éred el célod: érzékelsz is valamit,

meg nem is, s nem tudod eldönteni, igazán mi volt ez az egész. A jelentős meditációs idő egykét

óra. Ezek már olyan utazásokat nyújtanak, melyekben nem csak lelkedet tölti fel a másik

világ, de tested is gyógyul közben. A dolgok mindig mindenütt összefüggnek, csak figyelj.

 

Ez az emberi élet nagyszerűsége, ami

nincs meg a másik világban. Ott csak energia létezik. Fizikai formák, az alkotás öröme, kezdés

és vég csak itt van. Ahogy érzelmek is, de ezt csak úgy ideírtam. Az angyalok tehát nem

tudnak sóvárogni, csak várni. Várni arra, hogy módot találjanak a segítségnyújtásra. Azt pedig

ott tudják megtenni, ahol valami megnyilvánul. Aki nem tesz semmit, szó szerint nem mozdul

magáért, ott ők is tehetetlenek. Annyira szeretnék, ha mindenki tudná ezt, mert ez a nyitja a

boldogságnak. Milyen nagy szavak, mégis milyen egyszerű megoldás!

 

Ki így, ki úgy érkezik ebbe a világba.

A dolgod éppen az, hogy a gátjaid döntögesd. Ezt hoztad feladatul. Gátak pedig mindnyájunkban

vannak rendesen. Az ego azt mondja, neki nincs ilyen. Mármint gátja. Pedig nem

éppen ő a nagy gát?

Na szóval művészet.

Hogyan tudsz kapcsolatba lépni kreativitásod segítségével? Ha ezt az ösvényt járod, könynyebben

nyílik a kapu. Angyalaid örülnek, mert nincs nehéz dolguk veled. Aki színeken, hangokon,

formákon át látja a világot, az harmóniában él angyalaival. Jó lenne – mondod –, de

akkor miért oly keserves az életed, és miért oly nehéz, művészember létedre? Mert ezt a sorsot

választottad, művészemberként kell áthoznod az értékeket. Vállalva e létnek minden buktatóját.

 

Az élet pedig akkor

teljes, ha ugyanúgy megnyilvánul benne a művészet, mint a mindennapi, gyakorlati világ.

Művészetek. Művészet minden alkotás, tehát a párodnak a tálcára bekészített reggeli is,

melyen színek, formák, ízek, illatok vegyülnek. Művészet, ami jóllakatja a szépérzéket. Vagy

valami ilyesmi. Merthogy a művet lehet a készítő szemével látni, és lehet a néző szemével

szemlélni. A két nézőpont nem feltétlen esik egybe, ezért aztán nem is lehet egy lapon említeni. Légy most az alkotó, s kérd angyalodat, hogy a benned zakatoló érzéseket a lehető legérzékletesebben

meg tudd formálni. Alkosd bele magad a művedbe. A kérés megmozgatja belső

világod, s meglátod, olyan lesz a mű, hogy a végén csodálkozol, hogy' voltál képes erre. A

kész mű színével, formájával vagy zenei hangzásával eléd fogja tárni a válaszaid. Furcsa, de

amikor alkotsz, el kell veszíteni a józan eszed, csak hagyni, hogy formálódjon az alkotás. Kérd a segítséget, hogy ha bánatod van, ki tudd alkotni magadból; ha örömöd, akkor az

örömöd ölthessen formát. Ha választ vársz, az elmélyült alkotómunka közben megkapod azt

is. A feltétele, hogy feledkezz bele. Ne gondolj közben másra, csak az alkotásra. Ez jelenti a

pillanatban élést. Erre jó az alkotás, mert aludni tudod küldeni egopajtást. Ilyenkor nincs kontroll

alatt a nagy éned, ekkor tudnak segítségedre lenni az angyalok.

S légy most a néző, akire a művészi alkotás hatást gyakorol. Kérheted az angyalokat, hogy

egy festmény, egy műtárgy, egy építészeti alkotás, egy koncert vagy egy sláger hangjai, netán

egy film vagy irodalmi mű kapcsán megtaláld válaszaidat…Fontos, hogy az alkotó és a néző értékeinek nem kell azonosnak lennie, nagyon nem.

 

Ha már emberi bőrben születtünk, éljünk is emberként, élvezzük

a test örömeit, mindent, mit a látható világ kínál. Elszakadva a számtalan, negatív emberi

jellemvonástól, tudjuk, világunk mindennap tucatszám csodát kínál, melynek megélése a legnagyobb

vágyunk, s egyben célunk.

 

Akármilyen életet élsz – és lássuk be, van a számládon éppen elég tartozás

–, angyalaid nem tévesztik az irányt, és bármi áron is, de visszavezetnek a szeretet ösvényére.

Érted, ugye? Bármi áron. Akár földi, anyagi, egészségi károk árán is. Az életed árán is.

Az a dolguk az angyaloknak, hogy figyelmeztessenek, ha nem ezen az úton jársz.

 

A szellemi világban mindennek van értelme, a lélek

tudja, mit vállalt születése előtt, csak ezt ritkán közli velünk. Meg kell

tanulnunk elfogadni mindazt, ami velünk történik.

 

Bízz jobban megérzéseidben, hallgass a belülről jövő súgásokra, rendszerint jó irányba visznek.

 

Az

ember boldogságra született. Arra, hogy örömöt adjon és kapjon; hogy a boldogság forrása

lehessen azoknak, akikkel együtt táncolja végig földi életét.

 

Kérj jeleket, kérd, hogy legyen elég bölcsességed és tisztánlátásod

ahhoz, hogy magad találj rá az irányra. Ne azt kérd, hogy szűnjön meg a nehézséged,

változzon meg mindenki körülötted, legyél már gazdag végre, és egészséges is persze!

Ahhoz kérj segítséget, hogy mit tégy azért, hogy jobb legyen!

„Kérlek, Istenem, adj erőt a rám nehezedő feladathoz!” „Kérlek, adj higgadtságot, hogy

tiszta fejjel tudjak dönteni, amikor itt a nagy pillanat!” „Kérlek, küldj jeleket, jó felé tartok-e!” Mindig azt kérdezd, mit tegyél, mert az út a tetteiden keresztül vezet.

 

A

gyertya táncoló lángjában megjelenik a felsőbb világ, hírt ad, sejtet, kérdéseket szül bennünk,

és válaszokat fogalmaz meg lelkünkben. A gyertyaláng sohasem ugyanolyan. Éghet rezzenéstelenül,

hajladozhat szelíden, vagy épp loboghat hevesen. Mindenképp jelent valamit. A gyertyagyújtás

kapcsolódási pont. Így találnak el hozzád az angyalok – mondod, és igazad van.

Ahol gyertya gyúl, odasereglenek az égi segítők. Azonnal átvibrál a levegőn valami különleges

hangulat. Miért gyújtanak gyertyát a vendéglői asztalokon? Miért a legromantikusabb

randevúk kelléke a gyertyafényes vacsora? Mert ez különleges alkalom, vagy épp különlegessé

teszi az alkalmat, ahogy tetszik. Gyertyafény mellett nem lehet veszekedni. Ott szeretni

kell.

 

Önmagában a naplóírás kiváló módszer az angyalkommunikációra. Pont úgy, ahogy a beszélgetés,

a „kibeszélés”. Lényege, hogy kijöjjön belőled a gondolat, az érzés; ne tartogass, ne

raktározz negatív energiákat. Ismered a mondást? „A fájdalom fél fájdalom, az öröm dupla

öröm, ha megosztják.” Legtöbbször akkor érzed szükségét a naplózásnak, amikor bánatod

van. Ha nincs senki, akivel beszélhess, vagy csak nem akarod elmondani senkinek, ilyenkor

add át az angyaloknak. Írd ki magadból. Miközben írsz, olyan gondolatok is előbukkannak

benned, melyek meglétéről nem is tudtál. Látod, így működik a dolog. Az angyalok, de lehet,

nagy éned feltárja lelked rejtett zugait, s egészen rendkívüli mondatok öltenek formát a papíron. Mi a jelentősége ennek?

• Részben a valóban mélyen megbúvó, ám őszinte érzések kerülnek elő. Nem is lehet parancsolni

a kezednek, csak írja a sorokat, a fájdalmat, a félelmet, a bánatot, máskor pedig az

összes örömöd, a sikered, a boldog pillanataid. Ezeken az érzéseken keresztül vezetnek el az

angyalok igazi önmagadhoz, hogy felismerd: mi zajlik benned, bánatod valós-e, félelmed

megalapozott-e, fájdalmad tényleg akkora-e.

Mikor leírod, azzal át is adod a téged terhelő érzéseket. Nagy megkönnyebbülés, sóhaj, milyen

jó volt ezeket leírni! – mondod, és megnyugodva csukod be a naplót. Az egyszerű mindennapok sorozata a feledésbe vész, ha nem rögzíted. Agyunk

nem képes minden momentummal elszámolni, nem tud maradandó információt előhúzni az

elmúlt hetek minden napjáról. Csak abban az esetben, ha rögzíted azokat. Félreértés ne essék,

nem kell minden eseményre emlékezned. Nem is helyes a múlat kőbe vésni, hiszen sokszor

éppen a feledés jótékony homálya az, ami gyógyírt hoz. Múltidézésre, naplóírásra akkor van

nagy szükséged, amikor megoldatlan helyzetben találod magad, és kifejezett segítséget vársz

az ég lakóitól. Erre kiváló az angyalnapló: fehéren-feketén kiviláglanak az összefüggések, az

események egymásutánisága. Ehhez az kell, hogy kívülről lásd életed filmjét. Ez nagyon nem

könnyű, ebben segít a naplóírás. Visszaolvasva sokszor el sem hiszed, hogy mindez veled

esett meg, ezek a te érzéseid, gondolataid. A válaszok ott rejlenek ezeken a lapokon, használd

bátran angyalmágiádban! Semmi bűvölet nincs benne, csak a látószöged változik az írás és a

visszaolvasás között.

 

Mit is kell megköszönnöd?

A sok nagyszerű gondolatot, az oldott hangulatot, a feszültségoldást, a jókedvet, az elkerült

kellemetlen helyzeteket, a bevillanó kiváló ötleteket, a bátorságot, lélekjelenlétet, a türelmet, a

figyelmeztetéseket – azt, hogy vigyáznak rád. Amik napközben csak úgy megtalálnak. Őrangyalod

ugyanis folyamatosan teljesít. A többiek csak akkor, ha kéred.

Mi lenne, ha azzal kezdenéd a napot, hogy felülsz ágyadban, kitekintesz az ablakon, megpillantod

a kelő nap vörös sugarait, és napi segítséget, védelmet kérsz az előtted álló feladatokhoz?

Csak ennyi. Csak ennyi.

„Angyalok, legyetek ma velem, töltsetek fel annyi energiával, védelemmel és jókedvvel,

amennyi ehhez a napomhoz szükséges, köszönöm.” A nap végén, ágyba bújva, mikor már az

álom angyalai keringenek pilláid körül, köszönd meg a támogatást, és biztosítsd őket arról,

hogy nagyszerű munkát végeztek. „Köszönöm, angyalok, a mai napomat.”

Tudod, a világ egy hatalmas tükör, s megláthatod magadat benne,

csak erre a látásra nem a szemed való. Érzékeid vezetnek, csak hagyd. Tudom, nem vagyunk

egyformák, sok az elvárásunk, saját életünket látjuk mintaértéknek, mi lehet a baj vele? Mások

gondolkodnak furcsán? Hogyan lehet másképp látni a világot, mint ahogy én teszem? –

kérdezed ezeket, és kételkedni kezdesz az egészben. Miben kellene változnod, mikor az a helyes,

ahogy élsz, ahogy gondolkodsz, ahogy beszélsz, ahogy cselekszel? Pedig nincs ilyen,

hogy egy igaz élet. A köztünk járó mestereké sem az. Emberbőrben nem létezik ilyen. Minden

élet egyedi, mert egyéniségek vagyunk. Egónk tesz egyedivé, mégis közös a szellemi valóság.

 

Érdemes tudni, milyen a világ, látni kell, hogy alacsony szinten pislákol a

tudatosság tömegszinten, szedi áldozatait a sötétség. Tudni érdemes, hol van dolgod, hol és

kiket kell a fénybe segítened.

A segítség nagyon nehéz feladat, mert honnan tudod, kinek mit jelent ez. Ruhát adsz a szegény

embernek, de neki cipőre van szüksége.

 

A köszönet hatalmas energiát szabadít fel az emberi lélekben. Gyakorold! Akkor is, ha kapod,

de leginkább, ha adod.

Különben is: amit adnak, fogadd el. Mindegy, hogy embertől vagy angyaltól jön a jutalom.

Az égi hatalmak arra tanítanak: légy kerek egész, ne csak adj, engedd, hogy kapj is. Így

egyenlítődnek ki az energiák. Ha nem vagy hajlandó elfogadni, nem érzed magad méltónak a

dicséretre, nem áramlik zavartalanul az energia.

 

Légy jó, légy isten báránya, de sose légy birka!

 

Bár nem emlékszünk rájuk, korábbi inkarnációink összegyűjtött és meg nem oldott feladatai

csúcsosodnak ki mindig a jelenlegi életben. A kedves az egészben, hogy megszületésed

előtt magad határoztad meg, mit akarsz elvégezni – vagy inkább mit kell elvégezned – ebben

az életciklusodban. Aztán jött az emlékezettörlés, ami nem is törlés, inkább elfedés. Minden

pontosan rögzítve van saját emlékkönyvedben, amit úgy hívnak, Akasha-krónika.

Őrangyalod öröktől fogva veled van, tudja, mi van bevésve Akashádba, tudja, mit vállaltál,

és mit teljesítettél eddig. Most örök barátodként abban segít, hogy korábbi feladataidat eléd

tárja, és megoldásra késztessen. Tudjuk, bármi áron.

 

karma törvénye. Amit eddig elmulasztottál, most pótolhatod.

A karma szó jelentése cselekvés. Örök cselekvés – gondolattal, szavakkal és tettekkel.

Tudjuk, nehéz dolog a karma törvényében élni, ami lényegében az élet törvénye. Jó úton

jársz, ha kötelességeid nem teherként nyomják vállad. Hosszú az út, van bőven időd, hogy ezt

a leckét megtanuld. Ha most nem, majd jössz egy másik körre: inkarnációk sora vár arra,

hogy jó vizsgázz. Nehéz? Nehéz. Hiszen minden gondolat, kimondott szó és tett új és még újabb karmát teremt.

A pozitív gondolatok, szavak és tettek pozitív karmát, a negatív gondolatok, szavak és

tettek negatív karmát. Működik a vonzás törvénye: azt kapod, amit gondolsz, mondasz és teszel. Az élet kétségtelenül tele

van vonzó földi szépséggel, testi gyönyört nyújtó. élvezettel, melynek veszettül könnyű a

csapdájába esni. Mert annyira jó. Valameddig. A testi gyönyörök elmédben válnak csapdává.

Te döntesz arról, mennyire vagy rabja vágyaidnak, saját földi jellemednek, egódnak. Amint

belép a képbe a ragaszkodás, szellemed elveszíti feletted hatalmát. Saját döntésed, nincs ezzel

semmi baj, csak vállald a következményeit.

A ragaszkodásról van szó, mely köt megszokásaidhoz, élethelyzeteidhez, függőségeidhez.

 

A karma törvénye azt jelenti, hogy feladatod van mindazzal, amivel szembetalálod magad.

Ha jó az, ha rossz. A karma nem tűrésre buzdít, hanem megoldásra. Belső bölcsességet szerezni

ahhoz, hogy eldöntsd: mikor kell cselekedned, és mikor kell csendben, nyugton maradnod.

Ehhez kell az angyali iránymutatás, Isten ereje. Hogy karmánkat teljesítsük, vagy – ha

úgy akarjuk – ki is léphessünk belőle. A születési horoszkóp, az adott pillanat csillagállása, azok együtthatása fontos jelzőtábla az

egyéni jellemhez. Ez tartalmazza a küldetésed. Ez a kód, a magyarázat az életedre, a személyiségedre,

az egyediségedre.

Ezzel töltöd be karmád parancsát.

A karma parancsa azonban nem mindig kellemes. Sőt a legtöbbször nem az. Nem csak hozott

anyagból vagy kénytelen dolgozni, de minden pillanatoddal új és újabb következményeket

teremtesz. Újabb karmát.

Ha elég tudatos vagy, felismered gondolataid, szavaid és tetteid jelentőségét, azok következményét. A karma feloldható. Egy módon: ha átadod magad az isteni szeretetnek, és belső bölcsességgel

éled életed, viseled a rosszat, és alkotod a jót. Éber szellemeddel, nyitott lelkeddel,

szíved minden jóságával.

98

Mit jelent ez? Az örök megbocsátást. Magadnak saját hibáidért, másoknak az ellened elkövetett

tetteikért, de még azért is, ha nem tudsz megbocsátani. Ha nem hordozol szívedben haragot,

sértettséget, megbántottságot, nem ragasztasz megannyi negatív érzést életed eseményeihez,

meg tudod tenni, hogy nem gyűjtesz negatív karmát. Meg kell beszélned az egóval, hogy tetteivel téged szolgáljon. Téged, az örök szellemet, az

isteni valóságot. Beszéld meg földi önmagáddal – nagy éned a kis éneddel, vagyis egód önmagával

–, hogy a kellemetlenségeket viselje felemelt fejjel, ne sértődjön meg, ne csüggedjen,

mert ez lesz jó mindkettőtök számára. Éljen együtt belső valóságoddal, ne legyen ellensége az

isteni parancsnak. Saját maga ellen vét, bár nem tud róla. Világosítsd fel.

Éld meg a rosszat is bátran, viseld hősiesen, mert ez a ledolgozás.

 

Hogy mikor történt az ok, melynek most éled az okozatát, ki tudja?

Talán egy előző inkarnációban, talán jelen életed vonzotta be az eseményt. Lényegében nem

mindegy? Valaminek a következménye, mert ok nélkül sosincs okozat.

 

Oldd fel a karmád. Vállald az isteni jóságot. Óvd szeretteidet, védd a környezetet, tegyél

meg mindent lelked tisztaságáért, nevelj értékes új generációt, mely képes kilépni a mostani

földi mocsokból Közös érdek, hogy a karma ne szorítson, ne teremtsünk újabb nehézségeket.

Teremtsünk szépséget, kellemes dolgokat, szerelmet, önzetlenséget, meleg családi légkört,

elfogadást, türelmet, szebb világot.