Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Anatole France Angyalok lázadása

2011.06.17

Anatole France

Angyalok lázadása

TARTALOM

 

 

 

 

Első fejezet
amely röviden elbeszéli egy francia család történetét
az 1789-i esztendőtől napjainkig

Második fejezet
amelyben hasznos dolgok tudhatók meg arról a könyvtárról,
amely nemsokára különös események színhelye lesz

Harmadik fejezet
amelyben titokzatos eseményekről leszen szó

Negyedik fejezet
amely hihetetlen rövidséggel az érzékelhető világ határszélére sodor bennünket

Ötödik fejezet
amelyben a Saint-Sulpice-beli Angyalok kápolnája némely
elmélkedést sugalmaz a művészetről és a teológiáról

Hatodik fejezet
amelyben Mariette apó megtalálja kincseit

Hetedik fejezet
amelyben elég érdekes és tanulságos eseményekről leszen szó,
és amelyek remélhetőleg megnyerik majd az átlagos olvasó tetszését,
mert ezzel a fájdalmas felkiáltással jellemezhetők: "Hová sodorsz, ó gondolat",
mert hiszen általánosan elfogadott igazság az, hogy a gondolkodás egészségtelen,
és az igaz
i bölcsesség titka az, hogy az ember ne gondolkodjék semmiről

Nyolcadik fejezet
amelyben szerelemről esik szó; ez tetszik majd az olvasónak, mert regény szerelem
nélkül olyan, mint a véreshurka mustár nélkül: ízetlen és élvezhetetlen

Kilencedik fejezet
amelyben kiderül, hogy a régi görög költő szava szerint "semmi sem édesebb,
mint az aranyos Aphrodité"

Tizedik fejezet
amely merészségével még Dante és Milton látomásait is felülmúlja

Tizenegyedik fejezet
Miképpen maradt az ifjú Maurice égi őrző nélkül, miután az angyal,
egy öngyilkos földi maradványaiba öltözködve, eltávozott

Tizenkettedik fejezet
amelyben arról esik szó, hogy Mirar angyal, amikor malaszttal és vigasztalásokkal
telítve járta Párizsnak a Champs-Élysées negyedét, miképpen pillantotta meg az

egyik zenés kávéház Bouchotte nevű énekesnőjét, és gyulladt szerelemre iránta

Tizenharmadik fejezet
amelyben a szép Zita arkangyal megismertet bennünket nagyra törő terveivel,
és amelyben meglátjuk Mirar szárnyait, amelyeket a szekrényben féreg foga rág

Tizennegyedik fejezet
amelyben megismerkedünk az emberiség üdvén munkálkodó kerubbal,
és amely befejeződik a fuvola csodájával

Tizenötödik fejezet
amelyben arról értesülünk, hogy az ifjú Maurice még kedvese karja között
is sajnálkozva gondol elvesztett angyalára, és amelyben Patouille hívságos
téveszmének bélyegzi az angyalok új lázadásának gondolatát

Tizenhatodik fejezet
amelyben egymás után lép színre Mira, a jósnő, Zéphyrine, Amédée, a végzet embere,
és amely Sariette úr szörnyű példájával bizonyítja
Euripidész ama gondolatának
igazságát, hogy akit Jupiter el akar veszejteni, annak eszét veszi

Tizenhetedik fejezet
amelyben Sopharról megtudjuk, hogy úgy vágyódott az arany után, mint Mammon,
és a mennyei hazájából Franciaországba, a Takarékosság és Hitel ígéretföldjére
csábította, és amely újból megtanít bennünket arra, hogy akinek van valamije,
az ellensége minden változásnak

Tizennyolcadik fejezet
amelyben megkezdődik a kertész elbeszélése, és amelynek során elébünk
tárul a világ sorsa éppoly emelkedett és nagyszerű szempontokkal teljes
előadás keretében, mint amilyen korlátolt és kicsinyes Bossuet-nek
Értekezés a világ történetéről című műve

Tizenkilencedik fejezet
amelyben folytatódik a kertész elbeszélése

Huszadik fejezet
amelyben folytatódik a kertész elbeszélése

Huszonegyedik fejezet
amelyben folytatódik és befejeződik a kertész elbeszélése

Huszonkettedik fejezet
amely megismertet bennünket Guinardon mesternek egy régiségkereskedésben
megbújó vétkes boldogságával, amelyet azután egy szerelmes asszony
féltékenysége zavar meg

Huszonharmadik fejezet
amelyben megismerjük Bouchotte csodálatos jellemét, aki ellent tud
állani az erőszaknak, de behódol a szerelemnek, úgyhogy ennek elolvasta után
senki sem állíthatja a szerzőről többé, hogy nőgyűlölő

Huszonnegyedik fejezet
amelyben Vendôme nagymester Lucretius-ának viszontagságairól esik szó

Huszonötödik fejezet
amelyben Maurice rátalál angyalára

Huszonhatodik fejezet
Tanácskozás

Huszonhetedik fejezet
amelyben világosság derül arra a rejtelmes és mélyenjáró okra, amely oly
gyakran teszi egymás ellenségeivé a birodalmakat, és készíti elő a győzők és
legyőzöttek romlását, és amelyben a bölcs olvasónak (ha ugyan van ilyen, amiben
én kételkedem) módja lesz elmélkedni erről a kemény igéről: "A háború
üzlet"

Huszonnyolcadik fejezet
amelyben kellemetlen családi jelenetről lészen szó

Huszonkilencedik fejezet
amelyben látni fogjuk, hogy az emberré vált angyal ember módra viselkedik,
vagyis megkívánja más asszonyát, és elárulja barátját. De egyúttal az is
kiderül e fejezetből, mily helyesen viselkedik a fiatal d'Esparvieu

Harmincadik fejezet
amely lovagias ügyet mesél el, és lehetővé teszi annak a kérdésnek az eldöntését, vajon
nem téves-e Arcade-nak az az állítása, hogy hibáink megismerése jobbá tesz benn
ünket

Harmincegyedik fejezet
Ebben elképedhetünk azon, milyen könnyen követhet el becsületes,
szelíd és félénk ember is borzalmas bűnt

Harminckettedik fejezet
amelyben hallani fogjuk Nectaire fuvoláját Clodomit kocsmájában

Harmincharmadik fejezet
Arról szól, mikképp félemlíti meg egy borzalmas merénylet Párizst

Harmincnegyedik fejezet
amelyben Bouchotte és Maurice letartóztatásáról, a d'Esparvieu könyvtár
pusztulásáról és az angyalok útra keléséről esik szó

Harmincötödik fejezet
amely egyúttal az utolsó is, és amelyben kibontakozik előttünk
a Sátán fenséges álomlátása

---------------------------------------

GÁRDONYI GÉZA

 

TÜKÖRKÉPEIM

 

TARTALOM

 

 

 

  GYERMEKKORI EMLÉKEIM

Előszó
A dajkám
Első szavam
A csillagos ég
Első álmom
A tallérok
Az első vér
Olévi
Pater noster
A piskóta
Egy kis cselédünk
A szemetlen gyermek
Apró emlékezések
A Rózsa utcában
Az éjféli látogató
Első iskolám
A fénykép
A zsemlye
Az ember-rajz
A gyöngyös kalap
Egy öregúr
Az örök világosság
Egy fiatal úr
Nagybátyám
Változás
Az első büntetés
A sarkvas
A német isten
Az őz
A költő
A hideg
A vámpír
A farkasok
A buta sváb
A komikum
Keresztapánk
Betörés a tanítónál
Lecke a botanikából
Temetés
Baleset
Apró emlékezések
Amikre nem emlékezem
Krisztina
A cserebogár
A sárga virágú ribizke
Egy kis ellenségem
Másik világ
Csordás Andris
A pacsirta-tojás
Flórián
A vadrózsa
A veszedelmes lakat
A házunk
A szobánk
A kert
Az iskola
Malyáta Ignác
Hazulról az iskoláig
A templom
A szaglás
Az öcsém
Lélek-mozdulás
A temető
Lassan, lassan, okosan!
Dózsa Örzse
Krokos Lajos
A kis csizma története
A szegénység iskolája
A kutyánk
A macskánk
A patak
A bugylibicska
Egy naiv fiú
Vád az iskolán
A tekintély
Legsötétebb napom
Kísértetek
Egy mese következménye
Viharban
Apám
Apám múltja
Hideglelés
A cukorgomba
Az igazi gomba
Egy kép
Szabó Jancsi
Tera
Marcsa
A festékek
Inas-szabadítás
Árpád halála
Az üvegcsengettyűk
Cin-cin - bum-bum
A pápa papucsa
Út a földeken át
Kanászék
A fehér kakas
Hol végződik a család?
Vilma
Egy téli est
Első menyasszonyom
Vigasztalás
A harsányi gyerek
A vízjelző
A kácsi fürdő
A mór mehet
Duschek
A művész születik
Apró emlékezések

A NÉVTELEN ZSENI

DIÁKSZÁLLÍTÁS
A SAJT
A MI ÖREG EPERFÁNK
EGY NÉVTELEN ZSENI TÖRTÉNETE
A HOLD
HOGYAN LEHET MEGGAZDAGODNI?
A TŰZ
A FALU DICSÉRETE
A FALU TÉLEN
TUDOMÁNYUNK
A FALU LELKE
BÚCSÚ
A TIHANYI-GYEREKEK
A TÜKÖRKÉP

TANÍTÓK MIATYÁNKJA

HELYZETÜNK A TÁRSADALOMBAN
ISKOLAI TAKARÉKPÉNZTÁR FALUN
A LEGNAGYOBB TÖVIS
A NÉPTANÍTÓ ÉS AZ ÚRI OSZTÁLY
ALAPÍTSUNK AZ ELAGGOTT NÉPTANÍTÓK SZÁMÁRA ORSZÁGOS NYUGALOMHÁZAT!
EGY NÉPTANÍTÓ UTOLSÓ ÓRÁJA
MIÉRT NEM TUDUNK EMELKEDNI?
MUNKÁRA FEL!
TANÍTÓK MIATYÁNKJA
A CSÍK MEGYEI KÖZSÉGI TANÍTÓK KÉRVÉNYE
AZ ÉV UTÓLJÁN
A JOBB JÖVŐ KÜSZÖBÉN
A VISSZHANG
A MODERN EMBERSATNYÍTÓ INTÉZETEK
NYÍLT KÉRELEM
HOGYAN BESZÉL HOZZÁNK A MINISZTER?
A MI KIS ÉHESEINK
A HAZAI TANÍTÓSÁG ELITJE
LAPUNK TISZTELT OLVASÓIHOZ!
MINISZTERÜNK HALL!
ÉBREDJÜNK!
A JUBILEUMI KOMÉDIA
TANFELÜGYELŐ A TANFELÜGYELŐRŐL
TREFORT LEGÚJABB TANFELÜGYELŐJE
A TANKÉPESÍTŐ VIZSGÁLATOK
A REKLÁM
A PESTI NAPLÓ A KULTUSZMINISZTÉRIUMRÓL
A MINISZTER AZ ISKOLÁBAN
NYILATKOZAT

SZEGÉNY GILBERT

EGY HÍRLAPÍRÓ EMLÉKIRATAIBÓL
EGY DIURNISTA NAPLÓJÁBÓL
FRUZINKA
VENDÉG MINT BŰNBAK
FRÁZISOK
SZEGÉNY GILBERT!
A SAKKJÁTÉK HAZÁNKBAN
MILYENEK AZ AMERIKAI ZSEBÓRÁK?
KÉT SZÓ A BICIKLIRŐL
A REPÜLŐ-KOCSI
A REPÜLŐGÉP

PARLAMENTÜNK JELES FIGURÁI

MÉCSEK ÉS CSILLAGOK

AZ ÖRÖKÁLOM ITALA
EGY BOTRÁNYOS ISKOLAI ÉRTESÍTŐ
MÉCSEK ÉS CSILLAGOK
JANUÁRIUS 1.
A SZELLŐ MEG A POR
AZ AKOLBÓL
AZ ISMERETLEN ERŐ
AFORIZMÁK

ZARÁNDOKLÁS

PETŐFI BOTJA
A MONOKI KOSSUTH-HÁZ
MAGYAR FŐVÁROSOK
A MI VASÚTUNK
KINGYES
ZARÁNDOKLÁS
A LÁTÁS
A BOLDOGSÁG VÁROSÁBAN
A KONSTANTINÁPOLYI EBEK

CÉDULÁK EGY TERMÉSZETRAJZBA

A JÖVŐ TUDOMÁNYA
A TUDOMÁNYOK TUDOMÁNYA
ISMERKEDÉS EGY ISMERETLENNEL
A CSONKA PÓK
A MAGYAR GYÍK
MIT TUD A HANGYA?
VENDÉGLŐ A RÉPÁHOZ
A NAPRAFORGÓ
A PÓK MEG AZ ARANYBOGÁR
ÉNEK A FÁKRÓL
AZ ŐSZI BOGÁR
PETYKÓ
AZ ÁLLATOK BESZÉDE
NYÚL-ÖRÖM
A LÉGY
RABLÁS A BOGÁRVILÁGBAN
A BOGÁR
A TYÚKOK VILÁGA
A KUTYABŐR DICSÉRETE
CÉDULÁK EGY TERMÉSZETRAJZBA

ÚJ SZÁNTÁS, ÚJ VETÉS

PETŐFI BÜSZKESÉGE
DANKÓ PISTA
NÓTA EGY CIGÁNYRÓL
A BOROSTYÁNPIPA
SZEMERE MIKLÓSRÓL
KOHÁNYI TIHAMÉR
VAJDA JÁNOS ALBÉRLŐJE
A PÁSZTOR
"NEM KÖZÖLHETŐK"
POÉTIKA
A MAGYAR KRITIKUS
CERUZA-JEGYZETEK
A DAL KELETKEZÉSE
A RÁKÓCZI-KOR ELSŐ NAPTÁRA
AZ EGRI HŐSNŐK
IGAZÍTÁSOK ATILLA TÖRTÉNETÉN
SZEGÉNY EMBER KÖNYVTÁRA
ÚJ SZÁNTÁS, ÚJ VETÉS

 

----------------------------------

IM-IGYEN SZÓLA ZARATHUSTRA.

IRTA
NIETZSCHE FRIGYES.

TARTALOM

 

 

Első rész.

Zarathustra előljáró-beszéde.
Zarathustra beszédei.

Második rész.

A tükröt hordó gyermek.
A boldogságos szigeteken.
A szánakozókról.
A papokról.
Az erényesekről.
A csőcselékről.
A földi tarka-pókokról.
A híres-neves bölcsekről.
Az éjjeli ének.
A táncdal.
A síri dal.
A maga-legyőzésről.
A fenségesekről.
A míveltség országáról.
A szeplőtelen megismerésről.
A tudósokról.
A költőkről.
Nagy eseményekről.
A jós.
A megváltásról.
Az emberi bölcseségről.
A legcsöndesebb óra.

Harmadik rész.

A vándor.
A látomásról és a talányról.
A kéretlen üdvösségről.
Napkelet előtt.

A kisebbítő erényről.
Az olajfák hegyén.
Az átmenésről.
Az elpártolókról.
A hazatérés.
A három gonoszról.
A nehézség szelleméről.
Ódon és uj táblákról.
A lábbadozó.
A nagy vágyról.
Másik táncdal.
A hét pecsét.

Negyedik és utolsó rész.

A méz-áldozat.
A vészkiáltás.
Beszélgetés a királyokkal.
A pióca.
A varázsló.
Szolgálaton kivűl.
A legrútabb ember.
Az önkénytes koldús.
Az árnyék.
Délben.
Az üdvözlés.
A vacsora.
A fennsőbbrendü emberről.
A búskomorság dala.
A tudományról.
A sivatag leányainál.
A fölébredés.
A szamár-ünnep.
A mámoros dal.
A jel.

 -----------------------

FRIEDRICH NIETZSCHE
VERSEI

 

TARTALOM

 

VERSEK 1863-1878-BÓL

AZ ISMERETLEN ISTENNEK
A MÉLABÚHOZ
ÉJI VIHAR UTÁN
RÉG VOLT REGGEL

VERSEK A VIDÁM TUDOMÁNY-BÓL 1881-1884

VADEMECUM - VADETECUM
A HARMADIK VEDLÉS
KÉRÉS
AZ ÉN KEMÉNYSÉGEM
A VÁNDOR
AZ ÁLCÁZOTT SZENT
NEM IRIGY
SÜLLYEDÉS
A TÖRVÉNYEK ELLEN
A TOLL KAPAR
A KÉTKEDŐ SZAVA
ECCE HOMO
CSILLAG-ERKÖLCS
SANCTUS JANUARIUS
DÉLEN
A TITOKZATOS CSÓNAK
EZ A SOK NYÁMNYILA LÉLEK
RIMUS REMEDIUM. AVAGY: MIKÉNT VIGASZTALÓDNAK A BETEG KÖLTŐK
GYÖNYÖRŰSÉG!
ÚJ TENGEREKRE
SILS-MARIA
A MISZTRALHOZ

AZ ÍGY SZÓLOTT ZARATHUSTRÁ-BÓL II. KÖNYV, 1883

ÉJI DAL
A TÁNCDAL
A GYÁSZÉNEK

VERSEK ÉS TÖREDÉKEK 1882-1886

DALOK ÉS BÖLCS MONDÁSOK
ALBATROSZ MADÁR
AZ ÚJ COLUMBUS
EZ NEM KÖNYV
HEGYEN
A BARÁTSÁGHOZ
A SZÓ
PÍNIA ÉS VILLÁM
ÉJ VAN
ÉJ VAN
NAP-GONOSZSÁG
FA ŐSSZEL
A TÁJRA MESSZI MENNY DÖRÖG
A LEGMAGÁNYOSABB
MINDEN ENYÉM LESZ VALAHÁRA
BIRKÁK
Ó, NAGYSZERŰ, JÓ ÉVADOM
HAFIZNAK
WAGNER RICHARDNAK
A VÁNDOR
AZ ŐSZ
A HAVASON
ELHAGYATVA
MÁRVÁNYKRIPTA
A BALSORS UTOLÉRI
ELCSENG A NAP
AZ ITTAS ÉNEK
MAGAS HEGYEKBŐL

DIONÜSZOSZ-DITIRAMBUSOK 1888

CSAK BOLOND! CSAK KÖLTŐ!
A PUSZTASÁG LÁNYAINÁL
UTOLSÓ KÍVÁNSÁG
RAGADOZÓMADARAK KÖZT
A JELZŐTŰZ
LEÁLDOZIK A NAP
ARIADNE PANASZA
HÍRNÉV ÉS ÖRÖKKÉVALÓSÁG
A LEGGAZDAGABBNAK SZEGÉNYSÉGÉRŐL

VERSEK ÉS TÖREDÉKEK 1888-BÓL

VELENCE
A MAKACS HALLGATÁS
CSILLÁMLÓ, TÁNCOLÓ PATAK
FIGYELMEZTETNI
KANYARGÓ UTAT
KÖZÖTTETEK
VISSZA MINDIG
FÉLRE NE ISMERJÉTEK
RÉSZVÉTE KEMÉNY
MOST ÍGY AKAROM
VIGYÁZZ
SZERETLEK BENNETEKET?
SZŰKÖS LELKEK
A MAGÁNY
TERHEIDET VESD A MÉLYBE!
HÍRNÉV-HAJÓKA
A CSÚCSOKON ÉN
IGAZSÁGOK
LASSÚTEKINTETŰ SZEM
TÚL SOKÁIG ÜLT
TÚL ÉSZAKON
EGY FOGOLY
MÉG ZÚG
CSAK EZ SZABADÍT MEG
ITT ÁLLNAK, ITT
ÚJABB ÉJSZAKÁKBA
AZ ESKÜT-ÉRDEMLŐK KÖZÜL
TÚLADTAM MINDENEN
AZT MONDJA
MI EZ?
GONDOLAT
A HAJNALPÍR
HA A MAGÁNYOSRA
A SZFINX