Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SURÁNYI MIKLÓS TÖMEG ÉS LÁNGÉSZ

2011.05.25

Címlap
A Könyv impresszuma


 


TARTALOM

ELÍZEUMI MEZŐKÖN
IRODALMI VILÁGSZEMLÉLET
AZ EMBER ÉS A MŰ
A LÁNGÉSZTŐL A TÖMEGEKIG
A LÁNGÉSZ
A TEHETSÉG
A TÖMEG
A PESSZIMISTA IRODALOM
L'ART POUR L'ART
MAGYAR IRODALOM
VAKONDOK-PERSPEKTIVA

 

-------------------------------------------------------
BEVEZETÉS

Mi történik velünk?

A megértés művészeteANTROPOLÓGIAI ÉS ETIKAI ALAPKÉRDÉSEK

Mindennapi cselekedeteink és világra nyitottságunk

Erkölcsi meghatározottságunk dimenziói


Exkurzus:
A TOVÁBBKÉRDEZÉS LEHETÔSÉGE: A MELANKÓLIÁTÓL A TRADÍCIÓIG
EGYSÉG

A Földanya metaforája

Nem juthat hozzá közel a tekintet

A létszomj kioltása

Az út örök és tétlen

A természetes élet feléEMBER ÉS KOZMOSZ

Van mindennek kezdete

Az út fel és le ugyanaz

Mi a jó, és miképpen?

A módszerről (először)

Az ideális állam lehetőségei

Középen a boldogság

Szabadság és/vagy szükségszerűség

Szép, érzéki, boldog

Az Egy, amely túl van a Szellemen

Lehet többféle erkölcsISTEN ÉS EMBER

Az új középkor felé

Egy életút tanulságai

A természetes erkölcsi törvény

Napfivér és Holdnővér

Egyedül Istennel

Az önmagán túlmutató ember


Exkurzus:
A SZKEPSZIS ESZTÉTIKÁJAAZ UNIVERZÁLIS EMBER

Egydimenzióban

A dinamikus ember

A világok sokasága

Realitás és utópia

Vallás és hivatás

Reneszánsz struktúra

Az ember méltóságáról

Szép és teljes életAZ INDIVIDUUM SORSA

Az ésszerű cselekedet

Ideiglenes etika - A módszerről (másodszor)

Természet és ember

A személyes Isten

Tapasztalat és józan szkepszis

Szabadság kötelesség felelősség

Változatok az azonosságra

Család, társadalom, állam

Stádiumok

Kordiagnózis: az elidegenedett ember

Kultúrkritika és költészet

Sors és sorstalanság


Exkurzus:
SZELLEM, ÁLOMÉS A HUSZADIK SZÁZAD...

Az alapszituáció

Rendszerelméleti megfontolások

Én, Te, Az

Föld és világ

Nyelvjátékaink

Egy igazságos világrend felé

A világ helyzete 1992-benFelhasznált és ajánlott irodalomA könyvben közölt elektrografikák:

Máté Gyula:
Nyomat

Bátai Sándor:
Üzenet

Herendi Péter:
Önarckép

Dárdai Zsuzsa:
Elektroaura

Bohár András:
Plótinosz álma

Zsubori Ervin:
Máté evangéliuma

Lévay Jenő:
Átváltozások

Tenke István:
Az ember

Haász Ágnes:
Ami mögötte van

Szombathy Bálint:
TelefotoEz a digitális könyv a
Magyar Elektronikus Könyvtár
számára készült
a szerző saját kérésére.

Digitalizálás és Webprogramozás:
Ambrus Attila József
(alex@nostromo.jpte.hu)

Dátum:
2000. 11. 01.

Bohár András:
Antropológiai és etikai vázlatok
(Keraban Kiadó, 1993.
ISBN 963 8146 05 2)

 

 

 

 

-------------------------------------------

MONORY M. ANDRÁS


TILLMANN J. A.

EZREDVÉGI
BESZÉLGETÉSEK

TARTALOM

ELŐSZÓ

ALMÁSI MIKLÓS
ANKERL GÉZA
BALASSA PÉTER
HANNES BÖHRINGER
PIERRE BOURDIEU
JEAN CLAIR
A DALAI LÁMA
DOBSZAY LÁSZLÓ
ULRICH DUCHROW
ESTERHÁZY PÉTER
FEHÉR MÁRTA
HORTOBÁGYI LÁSZLÓ
JÁDI FERENC
KARÁTSON GÁBOR
HANS KÜNG
LÁSZLÓ ERVIN
STANISLAW LEM
DETLEF B. LINKE
JAMES E. LOVELOCK
NÁDAS PÉTER
PLÉH CSABA
SZÉKELY LÁSZLÓ
VARGHA JÁNOS
VIDOVSZKY LÁSZLÓ
PAUL VIRILIO

 

 

 


ELŐSZÓ

- Vajon különleges-e az az idő, melyben élünk?

- Áttekinthető-e még a 'fejlődés' során folyvást átrendeződő világ?

- Mennyire kerültünk közel a kozmikus kezdet, az élet keletkezésének vagy a tudat működésének megismeréséhez?

- Átláthatóak-e a jelenleg zajló globális gazdasági és pénzügyi változások?

- Fenntartható-e bolygónkon a dinamikus egyensúly állapota, úgy ökológiai, mint gazdasági vagy szocio-kulturális tekintetben?

- Vajon képesek leszünk-e az egyre elodázhatatlanabbnak tűnő önkorlátozásra?

- Mennyire gyorsultak fel technikáink, és milyen hatással vannak ezek társadalmainkra?

- Kik, honnan és hogyan irányítják világunkat?

- Ellenőrizhetők-e még a globalizálódó világunkban zajló folyamatok?

- Milyen személyes konzekvenciákra, életstratégiákra vezethet mindez?

 

 

 

 

--------------------------------------------------------

http://mek.oszk.hu/01500/01525/

 

Dienes Ottó: A sötétség tudatosítása és a tökéletesség megidézése [Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK-01525]

tartalom

ESSZÉK, TANULMÁNYOK

Létezés és költészet

A megsemmisítő beteljesedés misztériuma, avagy szembesülés a leplezetlen léttel
(Földényi F. László: A medúza pillantása című kötetéről)

Theiosz Antróposz
Hamvas Béla életmű-kiadása két kötetéről

Sacra materia - Materia diabolica
(Hamvas Béla Arkhai című életmű-kötetéről)

Az emberi Lét értelme vagy értelmetlensége
(Hamvas Béla egy Földényi-esszé tükrében)

A sötétség tudatosítása és a tökéletesség megidézése
Száz éve született Várkonyi Nándor

Emberiségtörténet, üdvtörténeti értelmezésben
Várkonyi Nándor: Az elveszett paradicsom

„Philosophus esse humani genere pedagogus”
Eszmélkedések Várkonyi Nándor Az ötödik ember című könyvéről

Friedrich Nietzsche filozófiája

Homo Noeticus
Esszékísérlet egy Babits-vers ürügyén („Mint különös hírmondó”)

 

KRITIKÁK, EMLÉKEZÉSEK

Kortársak József Attiláról

A pályakezdés öröme

In memoriam Keszei István

„Az üldözők nem ismernek nyugalmat”
Egy éve hunyt el Bajor Andor, erdélyi magyar író

„Állok a belső küszöbökön”
Saitos Lajos verseskötetéről

„Szavak zárkáiból kémlelő árva”
Bárdos B. Arthur versei

Poeta sacer vagabundus künikosz meletomenusz
Egy Takács Imre-hosszúvers megközelítési kísérlete

 

FORDÍTÁSOK

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a korabeli északfrancia sajtóban

Apponyi Albert beszéde a sajtószövetség szervezéséről
a nemzetközi béke és választott bíróság érdekében

Nemzeti előítéletek (OLIVER GOLDSMITH)

Francia hadifoglyok Magyarországon
Barcsay néni palacsintája
A Magyarországra Menekült Francia Hadifoglyok
Baráti Körének létrehozása és tevékenysége
Menedék Magyarországon

Beszélgetés a kilencvenéves Julien Greennel (FRANZ-OLIVIER GIESBERT)

Acedia (ALDOUS HUXLEY)

A hölgy a könyvszekrényen (JAMES THURBER)

Egyetemes kultúra és Európa (DAVID SEXTON)

Komplexusok

Vidám gyötrődés - (pardon): gyötrelmes vidám park (MILES KINGTON)

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKON


ELSŐ KÖTET
A–E

MÁSODIK KÖTET
F–Ka

HARMADIK KÖTET
K–Né

NEGYEDIK KÖTET
N–Szé

ÖTÖDIK KÖTET
Szé–Zs