Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


illuminátus

2011.04.06

Gondolkozz!
“Nem mind arany, ami fénylik!”
« Gyűlöletvallás
A formális demokrácia álruhája »
A vezető illuminátus családok

Fritz Springmeier (e témának az egyik ismert kutatója) a következő családokat tekinti a legfontosabb illuminátus dinasztiáknak: Rothschild, Warburg, Rockefeller, DuPont, Russel, Bundy, Onassis, Kennedy, Collins, Freeman, Astor és Li. Ugyancsak Springmeier kutatásai szerint a vezető illuminátus dinasztiákkal szorosan együttműködnek a Morganok, a Vanderbiltek, a Bauerek, a Whitney-k, a Duke-ok, a Guggenheimek, az Oppenheimek, a Grey-k, a Sinclair-ek, a Schiff-ek a Solvay-k, az Oppenheimer-ek, a Sassoon-ok, a Wheeler-ek, a Todd-ok, a Van Duyn-ek, a Taft-ok, a Wallenbergek, a Clintonok, a Habsburgok, a Goldschmidtek. Ez természetesen csak a legfontosabb családok felsorolását jelenti, nem pedig valamennyiét. Már itt le kell szögezni, hogy ezek a családok nem azonosak azokkal a családokkal, amelyek igen nagy számban ezeket a családneveket viselik.

A Frankfurtból származó Rothschild dinasztia megalakulásától kezdve szoros kapcsolatban állt az illuminátusokkal. Miután Adam Weishaupt illuminátusai be lettek tiltva Bajorországban, ez az okkult háttérhatalom, amely az európai titkos társaságokat koordinálta, részben a carbonarik mozgalmává, az Alta Venditá-vá alakult át, amelyet Karl Rothschild vezetett. A Rothschild dinasztia számos tagja tartozik “a tizenharmadik vérvonalhoz”. A dinasztiaalapító Mayer Amschel Bauer, aki felvette a Rothschild nevet, pénzkölcsönző volt Frankfurtban, majd pedig Vilmos hesseni választófejedelem vagyonának a kezelője lett. A francia forradalmat követő háborúk során pénzügyleteivel óriási vagyonra tett szert. Mayer Amschel öt fia számára kizárólag befolyásos illuminátus családokból választott házastársat. Ugyanígy lányait is csak ranggal és névvel rendelkező illuminátus bankárokhoz adta feleségül. Az a privát politikai – pénzügyi információs szolgálat, amelyet az első Rothschildok megszerveztek, jelentősen hozzájárult pénzügyi birodalmuk kiépítéséhez. James Rothschild, a francia Rothschild ház alapítója, Európa vezető bankjává fejlesztette a párizsi Rothschild bankot. Ez a bank XVIII. Lajostól III. Napóleonig minden francia uralkodót finanszírozott. Az első tényleges nemzetközi bankházként olyan pénztranzakciókat tudtak ügynökhálózatuk és magán hírszolgálatuk segítségével végrehajtani, például a Napóleon elleni koalíció idején, amely abban az időben – a pénz szállításának a veszélyessége miatt – ilyen transznacionális kapcsolatrendszer nélkül nem lett volna lehetséges.

Az elmúlt két évszázad európai háborúi mind hatalmi egyensúly kialakulásához vezettek. Amikor egy háború véget ért a Rothschild ház újabb hatalmi bázishoz jutott. A pénz és a nemzetközi hitelezés kézbentartásával a Rothschild háznak sikerült a saját érdekeinek megfelelően manipulálni az európai országokat. A háborúk kimenetelét mindig eredményesen lehetett befolyásolni a szükséges pénzeszközök folyósításával, vagy visszatartásával. II. Ferenc József osztrák császár és az angol királynő bárói, illetve nemesi rangra emelte a dinasztia bécsi, illetve londoni ágát. Ma a dinasztia tagjai és munkatársai határoznak naponta az arany áráról Londonban, és az amerikai központi bank a Federal Reserve System (FED) részvénytöbbségének (53%-nak) tulajdonosaként ők határozzák meg az Egyesült Államok pénzpolitikáját is.

1913. óta az Egyesült Államok kormánya nem bocsát ki pénzt, hanem ezt a monetáris felségjogot átadta a magántulajdonban lévő FED-nek. Most ha az amerikai kormánynak mondjuk egymilliárd dollárra van szüksége, a FED-hez kell hitelért fordulnia. A FED ezt a pénzt a semmiből állítja elő, és kamatra kikölcsönzi a kormánynak. Ezért a pénzért a kongresszus engedélyével a pénzügyminisztérium egymilliárd dollár értékű kamatozó államkötvényt ad cserébe a FED-nek. Ezt követően azt az egymilliárd dollárt, amelynek az előállítása a FED számára mondjuk ötszáz dollárba került, jóváírják a kormány bankszámláin, és az ebből fedezi az állami kiadásokat. A kormány tehát megterhelte az amerikai népet egymilliárd dollár adóssággal, amelyért aztán kamatot és kamatos kamatot kell a lakosság adóiból fizetni. Ennek a szisztémának az eredményeként az amerikai állam adóssága hatezer milliárd dollárra növekedett 1913. óta, a vállalatok és a polgárok adóssága pedig tizennégyezer milliárd dollárra. A FED a jogalap nélküli gazdagodás vádja ellen úgy védekezik, hogy mint privát vállalkozás a jövedelme után ő is adót fizet. Csakhogy a FED által kibocsátott fedezet nélküli pénz bekerülve a bankrendszerbe, ott tartalék pénzeszközként szolgál. Azaz a kereskedelmi bankok a kilenctized részét tovább kölcsönözhetik kamatra egy másik pénzintézetnek. Ez a pénzintézet ugyancsak tovább kölcsönözheti a kapott összeg kilenctizedét, és így tovább. Az így forgalomba került fiktív pénz után a bankrendszer kamatjáradékot szed, amely végső soron ennek a magán pénzmonopóliumnak a tulajdonosait gazdagítja.

Ezt a szisztémát jelentős részt a Rothschild dinasztia pénzügyi zsenijei alakították ki, és fejlesztették tökélyre. Heinrich Heine, a nagy német költő ezért mondta egy alkalommal: “A pénz korunk istene, és Rothschild a prófétája.” Az 1900-as évek elejétől kezdve nagyrészt a Rothschild dinasztiától és a vele együttműködő befektető bankároktól függ, hogy Európában, illetve a világ más részén hol, és mikor legyen infláció, defláció, valuta stabilitás, és konjunktúra. A Rothschild dinasztia vagyona családi alapítványban van, amelynek a vagyonmérlege nem nyilvános, de szakértők 1995-ben 7000 milliárd dollárra becsülték. Évi öt százalék növekedést figyelembe véve ez a vagyon elérheti ma körülbelül a 8400 milliárd dollárt. Sok más bank, pénzintézet, és vállalat mellett a Rothschild ház ellenőrzése alatt áll a Bank of England, IBM Ltd., Barclays, J.P. Morgan Bank, US-Federal Reserve, National City Bank, Standard Oil, Tokio Pacific Holding, Shell, Kuhn, Loeb and Co., Arrow Found Curacao.

A Warburg dinasztia

A Rothschildok legbelsőbb köreihez tartoznak a Warburg dinasztia tagjai. E család története is legalább olyan érdekes, mint a Rothschildoké. A Warburgok elődei a mohamedánok elől menekülve Spanyolországban telepedtek le. Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella üldözése elől Lombardiába vándoroltak ki. A család egyik őse Simon von Cassel 1559-ben engedélyt kapott arra, hogy Westfália Warburg nevű városában letelepedjen. Hamarosan felvette a Warburg nevet. A városi nyilvántartás szerint az első Warburg foglalkozását tekintve pénzkölcsönző és kereskedő volt. A bankári tevékenységet először Jakob Samuel Warburg kezdte el, aki 1668-ban Altonába költözött. Az ő dédunokája Markus Gumprich Warburg aztán tovább költözött 1774-ben Hamburgba, ahol fiai 1798-ban megalapították a híressé vált Bank M. M. Warburg és Társai nevű pénzintézetet. Idővel a Warburgok az egész világra kiterjedő pénzügyi műveleteket hajtottak végre. Már 1814-ben kapcsolatba léptek a Rothschild ház londoni részlegével. A Warburgok egyenrangúaknak tekintik magukat a Rothschildokkal, az Oppenheimerekkel, és a Mendelsohnokkal. E családok között hagyomány, hogy gyermekeiket egymás között kicserélik azért, hogy elsajátítsák az adott bankárcsalád pénzügyi technikáit. A Warburgok is csak a gazdag és előkelő családok tagjaival házasodnak. Így kerültek rokoni kapcsolatba a szentpétervári Gunzbergekkel, a kievi Rosenbergekkel, és a németországi Oppenheimekkel, valamint Goldschmidtekkel. Később ugyancsak rokonságba kerültek a dél-afrikai Oppenheimerekkel, és a New Yorki Schiffekkel. A dinasztia legismertebb tagjai Max Warburg, Paul Warburg, és Félix Warburg voltak. Max Warburg (1867-1946) a londoni Rothschildoknál tanult. Nemcsak fontos szerepe volt a német bankvilágban, hanem a nemzetközi pénzügyek egyik legjobb szakértőjének számított. Max Warburg a politikában is aktívan részt vett. 1903-tól gyakran találkozott a német császárral, mert Bernhard von Bülow kancellár arra kérte, hogy pénzügyi kérdésekben legyen a császár tanácsadója. Ezen túlmenően Max Warburg volt a német titkosszolgálat főnöke is. 1918. november 11-én – öt nappal a fegyverszüneti megállapodást követően – őt nevezte ki a német kormány a versaillesi béketárgyalásokon résztvevő német küldöttség vezető pénzügyi tanácsadójának. Max Warburg tagja volt a német központi bank, a Deutsche Reichsbank igazgatóságának. Korábban részt vett a Japán és Oroszország között kitört háború finanszírozásában.

Paul Warburg – Max fiatalabb testvére – öccsüknek Félixnek a New York-i esküvőjén megismerte Salomon Loeb tekintélyes bankár legfiatalabb leányát Ninát, akit feleségül vett. Ezt követően kivándorolt az Egyesült Államokba, és bekapcsolódott a Kuhn, Loeb és Társai nevű New York-i bankház vezetésébe. Paul Warburgot tekintik a Federal Reserve System “atyjának”, mivel a londoni Rothschild-ház megbízásából az ő feladata volt a Federal Reserve System részletkérdéseinek a kidolgozása, és az elfogadtatására irányuló politikai kampány irányítása Amerikában.

Félix Warburg, aki Jacob Schiff lányát vette feleségül, számos jótékonysági és kulturális egyesület vezetője volt. A Közös Palesztinai Felmérő Bizottság (Joint Palestine Survey Commission) tagjaként 1928-ban részletes szakvéleményt készíttetett Palesztina kiépítéséről. (Apósa Jacob Schiff volt az, aki 20 millió dollárral – mai értéke 2 milliárd dollár – finanszírozta Trockij és munkatársai tevékenységét, továbbá Oroszországba való visszatérését, azért hogy vegyék át a hatalmat az akkor Oroszország élén álló Kerenszkij kormánytól. Mindezt Jacob Schiff fia is megerősítette.)

A Rockefeller dinasztia

A Rockefeller család történetével foglalkozó kutatók egybehangzóan állítják, hogy ennek a családnak kulcsszerepe volt az Egyesült Államok 20. századi történelmének az alakításában. A Rockefellerek ősei Spanyolországból vándoroltak ki Amerikába. A legismertebb közülük John Davidson Rockefeller volt, aki nemcsak befolyásos nagyiparos, és pénzember volt, de már a “Round Table” hálózatban is kulcsszerepet játszott. A család vagyonának megalapítója számos vállalkozása mellett a petróleum üzletbe is beszállt. Kitartó energiával létrehozta a Standard Oil Trust-ot, amely az Egyesült Államok kőolaj finomításának 90%-át ellenőrizte. Az idős John Davidson Rockefeller volt az, aki lerakta a család első számú otthonának alapköveit a New York-i Pocantico hegyei között. Ma már több mint száz Rockefeller utód él családjával ezen a környéken. Az ifjabb David Rockefeller 1945. óta a Chase Manhattan Bank vezetője, és ma is e bank jogutódjait képező pénzintézetnek az élén áll. A nemzetközi pénzvilág egyik legtekintélyesebb tagjaként hatalma túlnyúl országhatárokon, és az irányítása alatt álló pénzintézetek és vállalatok szinte az egész világot behálózzák. Az Egyesült Államok szövetségi rendőrségének a szerepét betöltő Federal Bureau of Investigation, az FBI létrehozásában is közvetlenül részt vettek a Rockefellerek. A CIA Central Intelligence Agency (Központi Hírszerző szolgálat) és a Council on Foreign Relations (CFR, a Külkapcsolatok Tanácsa) is, a kutatók egybehangzó véleménye alapján, jelentős részt a Rockefeller dinasztia befolyása és ellenőrzése alatt állnak. A dinasztia jelenlegi első számú tagja, David Rockefeller, aktívan részt vesz a “Lucis Trust”-nak az irányításában is. Ez a zártkörű elittársaság nevében a fényre, illetve Luciferre utal. David Rockefeller ezen felül tagja a “Board of Cadence Industries”-nak, amely számos újságot ad ki, amelyek feladata az ifjúság megismertetése az okkultizmussal. Ugyancsak a Rockefeller dinasztia érdekkörébe tartozik a Delta Airlines, a világ jelenleg legnagyobb légitársasága, és az Exxon, amelynek a vállalati cégjelzésében az ötágú csillag is benne van. Az okkultizmus szakértői szerint az ötágú csillag olyan szimbólum, amelyet különböző okkult csoportok, így a sátánisták is előszeretettel használnak. Az ötágú csillag egyébként egyre gyakrabban tűnik fel katonai jelzésekként, filmek, televíziós programok logójaként, de különböző ruhadarabokon is.

A DuPont dinasztia

A DuPont család mindig szeretett a nyilvánosságtól félrehúzódva tevékenykedni. A család egyik legkövetkezetesebben betartott hagyománya a kiválasztottakkal való házasságkötés. Ezért a család számos tagja a saját unokatestvérével kötött házasságot. A dinasztia történetírói a család történetét Samuel DuPont és Anne Alexandrine Montchanin 1737-ben kötött házasságkötésével kezdik. Anne hugenotta volt, de okkultista körökben gyakran szerepelt médiumként. Ősi burgundiai családból származott. Valószínű, hogy ez a vérségi kapcsolat az, amely biztosítja a DuPont család számára a kiválasztottakhoz való tartozást. Pierre Samuel DuPont, a dinasztiaalapító házaspár fia az, aki először jutott nagy befolyáshoz és hatalomhoz. Ő a dinasztia első tagja, aki közvetlen kapcsolatba került a legelőkelőbb illuminátus családokkal. Stanislav-Augustus lengyel király kérésére 1774-ben Lengyelországba utazott azért, hogy létrehozza a nemzeti oktatás és nevelés rendszerét. 1799-ben Jefferson, akkori amerikai elnök, hívására az Egyesült Államokban telepedett le. Itt is az oktatási rendszer létrehozásával foglalkozott. A nevelési és oktatási rendszer ellenőrzése mindig is fontos célkitűzése volt az illuminátusoknak, mert lehetővé tette a gyermekek gondolkodásmódjának már a kora gyermekkorban való manipulálását. Ma világszinten ezzel a feladattal az UNESCO van megbízva, amelynek a nevelés terén kell előkészítenie az új világrendet. Jefferson maga is illuminátus szabadkőműves volt, és Pierre Samuel DuPont barátja. Ezt a barátságot arra is kihasználta, hogy ő legyen az amerikai kormány első számú lőpor-szállítója. E privilégium 1802-es megszerzésével a DuPont vállalat fokozatosan Amerika és a világ hadiiparának fontos részévé vált. Ma már a DuPont család is a pénzoligarchia legfontosabb családjai közé tartozik.

A Russel dinasztia

A Russel család aktívan részt vett a 18. század kezdetétől az ópiumkereskedelemben. Ugyancsak fontos szerepük volt a mormon egyház létrehozásában, valamint az igen nagy befolyású “Skull and Bones” nevű titkos rend megalapításában, és a Jehova tanúi néven ismert vallási mozgalom beindításában, és folyamatos támogatásában. Mai napig irányítói a “Watchtower Bible and Tract Society” elnevezésű társaságnak, amely ugyancsak a Jehova tanúihoz tartozik. A pénzoligarchia illuminátus hálózatának egyik fontos támasza a Russel Alapítvány. A Russel Alapítvány azért fontos, mert ez az igen nagy befolyású “Skull and Bones” (“Koponya és csontok”) nevű titkos rendnek a fedőszervezete. A Skull and Bones titkos társaságot William Russel alapította, aki szoros kapcsolatban állt a híres Yale Egyetemen működő ópium-szindikátussal. Minden évben összesen tizenöt új tagot vesznek fel, akik közül valamennyien befolyásos pozícióhoz jutnak az amerikai társadalmi, gazdasági, pénzügyi és politikai életben. A tagok többsége az egykori puritán családok leszármazottja, és így, vagy úgy kapcsolatban áll az unitárius, univerzalista mozgalommal. A Skull and Bones rendhez tartozó családok szoros kapcsolatban állnak a pénzoligarchia dinasztiáival.

Amikor a pénzoligarchia illuminátus hálózatának vezetői tudomást szereztek arról, hogy Charles Taze Russel a legelőkelőbb tizenhárom vérségi vonalhoz tartozik, 1881-ben – a Rothschildok pénzügyi támogatásával – létrehozták számára a New York-i Őrtorony Biblia és Biblia Magyarázati Társaságot. Az Őrtorony Társaság (a Jehova tanúi) magukon viselik alapítójuknak, a szabadkőműves Charles Taze Russelnek a nézetrendszerét. C. T. Russel nemcsak nagyhatású vallási szónoklatairól volt híres, hanem arról is, hogy a templomos lovagokhoz tartozott. Ez utóbbit erősíti meg az, hogy a síremlékén található szimbólumok megegyeznek a templomos lovagok jelképeivel. Russel halála előtt mondott utolsó szavai ezek voltak: “Tekerjetek be egy római tógába.” Nem beavatottak számára ezek a szavak nem mondanak semmit, illetve érthetetlennek tűnik, hogy miért fontos egy haldokló számára az, hogy római tógába burkolják. A beavatott számára azonban a tóga és a tunika papi ruha, amelyet sokféle vonatkozásban alkalmaznak az amerikai szabadkőművesség magasabb fokozataiban.

Az Őrtorony Társaság különösen befolyásos Dél-Kaliforniában, Floridában, a Karib-tenger térségében, Skóciában, és New Yorkban. C. T. Russelnek külön temetője volt Pittsburgh-ben. A legelőkelőbb illuminátus dinasztiák általában arra törekszenek, hogy saját temetkezési helyük legyen. Ez lehetővé teszi, hogy adott esetben észrevétlenül temessenek el valakit, továbbá figyelemmel kísérhetik, hogy a koporsót többé ne bolygassák. Egy másik szempont mágikus erőt tulajdonít az ilyen temetőknek. “A fény köre”, amelyben az elhunyt pihen, összegyűjtheti a már korábban elhunyt illuminátusok erejét. Bizonyos okkult rituálékhoz szükség van a koponyára és a balkéz csontjaira. A balkar csontokat szintén használják rituális célokra, például gyertyatartónak, az ünnepélyes ceremóniák idejére. Az Őrtorony Társaság brooklyni központjában a legfőbb vezetők nagyhatalmú csoportja külön kommunikációs eszközt használ az úgynevezett enochian nyelvet. Ennek saját alfabétája van, és a központ legfontosabb, zártkörű rituáléit ezen a nyelven tartják.

Az Onassis dinasztia

A kőolaj kitermelésében, szállításában és feldolgozásában érdekelt illuminátusok vezető személyiségei 1928-ban megbeszélést folytattak Achnacarry kastélyában, ahol megkötötték az Achnacarry megállapodást. Ebben felosztották egymás között a világpiacot. Ez a kartell megállapodás határozza meg, hogy melyik fuvarozó látja el kőolajjak a benzintöltő állomásokat egy-egy területen. A kőolaj-finomítás- és szétosztás már 1928-ban a pénzoligarchia monopóliuma volt. Aristoteles Onassis azért lehetett a világ legnagyobb tartályhajó-flottájának a tulajdonosa, mert ő maga is az illuminátus hierarchia egyik kiemelkedő személyisége volt. Hatalma az emberi élet számos fontos területén érezhető volt. “Ari” (Aristoteles) Onassis befolyása a világot irányító háttér-hierarchiában elfoglalt helyén nyugodott. A pénzoligarchia illuminátus vezérei felosztják egymás között a különböző üzletágakat. Külön működik a kábítószer és a pornószekció. Külön a politikai, pénzügyi és gazdasági szekció. Megint külön a rituális, kultikus szekció. Egy másik autonóm terület a világszintű tömegtájékoztatás és a globális kommunikáció. Ezen belül is elkülönül a tudatformáló, gondolatellenőrző részleg. A legmagasabb vezetők hatásköre és illetékessége több területre is kiterjed. Ari Onassis érdekelve volt a gazdasági, pénzügyi szekcióban, valamint a kábítószer és a politikai szférában. A tájékozódás megnehezítését célozzák az olyan tudatosan terjesztett híresztelések, hogy egyes vezető illuminátus családok keményen küzdenek egymással a világ feletti ellenőrzésért. Az megfelel a tényeknek, hogy egyes szektorokban rivalizálnak egymással, de ennél a rivalizálásnál sokkal erősebb az egymásra utaltságuk. Egybeköti őket azonos értékrendszerükön és ideológiájukon, saját illuminátus “vallásuk”-on túlmenően a legfontosabb közös érdek, a pénzrendszer birtoklása, és ennek segítségével a világ feletti gazdasági és politikai uralom megszerzése és megtartása. Az illuminátus hálózat tagjai elsősorban a pénzben és a hatalomban hisznek. Az etikai követelményeket csak mások által tartják betartandónak. Az Onassis vérvonal nem halt teljesen ki, de ma ennek a dinasztiának a tevékenységi körét Aristoteles Onassis és leánya halálát követően a Rockefeller és a Bundy család vette át.

A Bundy dinasztia

A Bundy család ősi amerikai família, amely már Amerika gyarmati korszakában is az elithez tartozott. A család kevés kivételtől tekintve azonban a háttérben maradt. Egyedül a 20. században lépett a nyilvánosság elé, és vállalták fel tagjai nyíltan nemcsak a pénzügyek és a gazdasági vállalkozások irányítását, hanem az államéletben való részvételt is. Harvey Hollister Bundy 1909-ben lett a Skull an Bones rend tagja. Harvey Bundy először külügyminiszterhelyettes volt, majd pénzügyminiszter, végül pedig a védelmi miniszter különleges hatáskörű megbízottja lett. H. Bundy egyike volt a Manhattan Project felügyelőinek. Ennek a programnak a keretében állították elő az amerikai atombombát. A Pentagon kulcsfontosságú személyiségeként meghatározó befolyással bírt a tudományos kutatói és fejlesztési hivatal tevékenységére. 1952-ben átvette John Foster Dulles-től a “Carnegie Alapítvány a békéért” nevű szervezet irányítását. Ez az alapítvány biztosítja az illuminátus hálózat számára fontos programok adómentes finanszírozását. Mivel a hatalom csúcsán töltöttek be tanácsadói szerepkört, így minden fontos információhoz hozzájuthattak, és módjukban állt arról is dönteni, hogy mi kerüljön ebből továbbításra az elnökhöz. Az ő tevékenységüket találóan jellemzi az, hogy a valóságos hatalmi viszonyok megértéséhez ezeket a nagyhatalmú tanácsadókat kell figyelemmel kísérni. Ami az Egyesült Államok elnökeit illeti megállapíthatjuk, hogy a háttérhatalom mindig egyik legfontosabb emberét helyezte el tanácsadónak melléjük. Amikor John F. Kennedy meggyilkolása után Lyndon Johnson vette át az elnökséget, akkor McGeorge Bundy az “MJ-12” szupertitkos tanácsadó testület tagja volt.

Carroll Quigley professzor szerint a világuralomra törő pénzoligarchia modern kori hálózatának az alapját a Londonban működő Round Table titkos társaság képezte. Ennek brit utódszervezete a Royal Institute of International Affairs (Királyi Külügyi Intézet) és az 1921-ben megalakult Council on Foreign Relations (Külkapcsolatok Tanácsa), amelynek a központja New Yorkban van. Ez a szervezet a pénzoligarchia szerteágazó hálózatának a központi koordináló intézménye. Ennek belső zárt körét képezi a Skull and Bones Rend. Ennek is azonban van egy kislétszámú elit-vezetősége, amolyan “politikai bizottsága”, amelyet “Order of the Quest” (a Keresés Rendjének) neveznek. Az Order of the Quest JASON-Society néven is ismert. Ennek a tagjai egy olyan külső gyűrűt képeznek, amelyre a belső vezetői mag személyi meggyőzéssel, különböző előnyök juttatásával, és társadalmi nyomással befolyást gyakorol. A JASON-Society tagjait kivétel nélkül a Skull and Bones és a “Scrolls and Key” (Kézirattekercsek és Magyarázat), a Harvard és a Yale Egyetem eme két tekintélyes zárt társasága tagjaiból választják ki. Mindkét társaságot szokták “A Halál Testvérisége Társaság”-nak is nevezni. Mindkettőnek az anyaszervezete az oxfordi egyetem különböző részlegeiben található, különösen az All Souls College-ben. Megállapíthatjuk tehát, hogy az Order of de Quest, másképpen a JASON-Society valamennyi tagja a Skull and Bones Rendből származik, amely Rend viszont a Council on Foreign Relations-nek a vezető testületét képezi, és egyidejűleg a Trilaterális Bizottság belső körét is alkotja. Valójában ezek a zárt társaságok és tagjaik kormányozzák az Egyesült Államokat. A jelenlegi elnök ifj. George Bush éppen úgy a tagok közé tartozik, mint ahogyan oda tartozott az idősebb George Bush és Bill Clinton is. Már a jelenlegi elnök nagyapja – Prescott Bush is – tagja volt ezeknek a kiválasztottakból álló zárt társaságoknak.

A Skull and Bones Rend, illetve a JASON-Society tagjainak olyan tartalmú esküt kell letenniük, amely felmenti őket minden nemzet, király, vagy kormány iránti elkötelezettségük alól. Egyedül a rendhez való kötelezettségük számít, és céljuk az új világrend megteremtése. Ez az eskü azért problematikus, mert e zárt körökből kikerülő elnökök, alelnökök, szenátorok, képviselők, miniszterek és más vezető pozíciót elfoglaló közéleti személyiségek, például az amerikai alkotmányra is esküt tesznek. Az amerikai alkotmány céljai kimutathatóan eltérnek ezeknek a zárt társaságoknak a céljaitól. Miként lehet valaki egy olyan alkotmányhoz hű, amely ellentétes követelményeket támaszt, mint amire az az eskü kötelezi, amit titkos, illetve zárt társaságok tagjaként letett? Nyilvánvaló, hogy vagy az amerikai alkotmányra tett esküjüket, vagy pedig a saját zárt társaságuknak tett esküjüket meg kell szegniük.

A JASON-Society, vagy JASON-Scholars (tudósok) a nevüket a “Jason and the Golden Fleece” (Jason és az aranygyapjú) történetéből vették. Ez a társaság az Order of the Quest-nek egy részlege, amely viszont az illuminátus hierarchia egyik legmagasabb fokozatát jelenti. Az aranygyapjú jelképezi az igazság szerepét a JASON-Society tagjai számára. Jason az igazság keresését szimbolizálja. A JASON-Society (JASON Társaság) olyan emberek csoportja, akik az igazság keresése céljából jönnek össze. Azért írják nagybetűvel a JASON elnevezést, mert azt egy titkos társasággal összefüggésben használják. Titkos társasággal kapcsolatban kisbetűket soha nem használnak.

(Létezik még egy titkos társaság, az úgynevezett JASON-Group, amelyhez a Manhattan Project tagjai tartoztak, azok a kiváló tudósok, akik részt vettek az amerikai atombomba előállításában. Ez a csoport csaknem kizárólag elméleti fizikusokból áll, és nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy az Egyesült Államok tudósainak az elitjét tömöríti. Azt is bizonyossággal állíthatjuk, hogy Amerikában egyedül ez a tudóscsoport ismeri a modern technológia legtitkosabb eredményeit is. A JASON-csoport nem hajlandó tagjainak a névsorát nyilvánosságra hozni, sem azt megmondani, hogy maga a JASON-csoport milyen kormányprogramokban és kormány-jelentések elkészítésében vesz részt. Nyilvánvaló, hogy kulcsszerepük van a jelenleg tervbe vett rakétaelhárító rendszerek kidolgozásában is.

Mi tehát a különbség a JASON-társaság és a JASON-csoport között? A JASON-társaság az illuminátus hierarchia egyik igen magas fokozatát jelenti. A JASON-csoport viszont egy tudományos elit szervezet, amely a JASON-társaság és az amerikai kormány alkalmazásában áll azért, hogy tudományos segítséget nyújtson titkos programok kidolgozásához és megvalósításához.)

Visszatérve a Bundy dinasztiához, számos kevésbé ismert helyen is kulcsszerephez jutottak. Szerepe volt a Bundy családnak a Howard Hughes milliárdos ellen végrehajtott akcióban is. Ettől az akciótól kezdve a Hughes impériumot az Onassis család és a Bundy család irányította.

A Freeman dinasztia

A kutatókat meglepte az a tény, hogy a Freeman család is a tizenhárom legfontosabb illuminátus dinasztiához tartozik. Nelson Rockefeller és a Bundy család több tagja nemcsak a legfontosabb elnöki tanácsadói posztokat töltötték be, de egyben a Freeman család tagjai is voltak. A néhai Gaylord Freeman a Prieuré de Sion nagymestere volt. Elnökök és kongresszusi tagok gyakran kértek tőle tanácsot, noha az Egyesült Államok legtöbb polgárának fogalma sem volt arról, hogy ki ez a Gaylord Freeman. Ennek a családnak egy másik tagja Roger A. Freeman is két amerikai elnök bizalmas tanácsadója volt, noha őróla sem tudtak sokkal többet az amerikaiak, mint Gaylord Freeman-ről. Stephen M. Freeman a család egy további tagja az Anti-Defamation League (Rágalmazás elleni Liga) polgárjogi részlegének a jogi osztályát vezette. Az ADL ugyancsak fontos szervezeti eszköz a pénzoligarchia kezében.

A Kennedy dinasztia

Robert Anton Wilson az okkultizmus egyik neves kutatója szerint a Kennedy család is fontos vérségi kapcsolatban áll az illuminátusokkal. Az első ismert Kennedynek – aki Brian Caeneddi néven, továbbá Brian Boru néven is ismert volt – leszármazottai számos királyi családba beházasodtak. Így például Archibald Kennedy, aki Ailsa őrgrófjaként jobban ismert, feleségül vette III. Róbert király Mary nevű leányát. Írország uralkodó családjai a Kennedy vonalhoz tartoztak. Valamennyien Brian Boru és unokaöccsének a leszármazottai, aki úgy írta a nevét, hogy “Cinneide”. Ez lett később O’Kennedy. Eredetileg Dalcassion vidékéről származtak, amely Killahoe és Killokennedy közelében van. Az O’Brian-nek és a MacNamara-k elűzték őket innen egy új területre, ahol Ormond urai lettek. Ezt a vidéket ma Észak-Tipperary-nak nevezik. Még a mai napig számos Kennedy található Írországnak ezen a részén. A Kennedyk egészen a 16. századig hatalmas klánt alkottak. A Kennedy-ek ma – házassági kapcsolatok révén – rokonságban állnak a Freeman-ekkel, a Reagan-ekkel, a Russel-ekkel, a Smith-ekkel, a Collinsokkal, a Rockefellerekkel, és a Fitzpatrik-ekkel. A Fitzpatrikek családfája visszanyúlik Franciaországba, és egyike annak a tizenhárom vérségi vonalnak, amely Jézusig, illetve Dávid királyig vezeti vissza származását.

Joseph P. Kennedy, a meggyilkolt John Fitzgerald és Robert Kennedy apja, az Egyesült Államok londoni nagykövete volt a 2. világháborút megelőzően, és állítólag ellenezte az Egyesült Államok részvételét a háborúban. Miközben Joseph Kennedy a nyilvánosság előtt ellenezte a bekapcsolódást a háborúba, titokban szorosan együttműködött Franklin Delano Roosevelttel, az amerikai közvélemény félrevezetésében. A londoni amerikai követségen dolgozott ebben az időben Tyler Gatewood Kent, egy hivatásos diplomata. Ő az, aki rájött, hogy Kennedy és Roosevelt titokban mindent elkövetett azért, hogy az Egyesült Államokat bevonja a 2. világháborúba, ugyanakkor azt a látszatot igyekeztek a nyilvánosság előtt kelteni, hogy Amerikát távol akarják tartani a háborútól.

Igen nagy irodalma van annak, hogy Roosevelt politikájával aktívan elősegítette Japán agresszióját. A Pearl Harbor elleni támadás előkészületeiről – és pontos időpontjáról is – tudomással bírt. Ennek ellenére nem akadályozta meg ezt a támadást, mert ez szolgáltatta az ürügyet a háborúba való bekapcsolódásra. A japán támadás időpontjáról Roosevelt legalább negyvennyolc órával korábban már tájékoztatva volt.

Jacqueline (Jackie) Bouvier, akit John F. Kennedy feleségül vett, az Auchinclosses dinasztiával állt rokonságban, amely az illuminátusok egyik skót vérvonala. Ezzel az Auchinclosses törzzsel állt kapcsolatban a Bundy, a Grosvenor, a Rockefeller, a Tiffany, a Vanderbild, és a Winthrop család. Ha nem követnek el merényletet Kennedy ellen, akkor életét és családjának történetét nem kutatták volna annyian, és így ma kevesebbet tudnánk az illuminátus Kennedy dinasztiáról.

A Kennedy testvérek már gyermekkoruktól kezdve tudomással bírtak a háttér-hierarchia létezéséről, és a pénzoligarchia hálózatának világstratégiájáról. John és Robert Kennedy igyekezett elsajátítani az illuminátus értékrendszert és stratégiát. John F. Kennedy azonban elnökként minduntalan a háttérhatalom korlátjaiba ütközött. Kennedy csökkenteni akarta a kormány fölé nőtt Central Intelligence Agency, a CIA titkosszolgálat létszámának csökkentését, és több részlegre felosztva – egyes részlegeit megszüntetve – korlátozni akarta tevékenységét. Kennedy tervbe vette a pénzoligarchia hatalmának a korlátozását is azzal, hogy az amerikai állam – az alkotmánynak megfelelően – állami pénzt bocsásson ki a Federal Reserve System által kibocsátott magánbankjegy helyett. További tervei közé tartozott a vietnami háborúból való kivonulás, és komolyan vette az atomsorompó szerződést is, vagyis azt, hogy egyetlen közel-keleti országnak se legyen atomfegyvere. Kennedy korlátozni akarta az illuminátusok ellenőrzése alatt álló maffia befolyását is.

John F. Kennedy terveit támogatta Estes Kefauver szenátor. A befolyásos politikust azonban még a Kennedy elleni merénylet előtt 1963. augusztus 8-án megmérgezték, és a mérgezés által kiváltott szívinfarktusban meghalt. Kennedy másik barátja Phillip Graham, a Washington Post kiadója volt. Graham felesége Katherine Meyer azonban meggyőződéses illuminátus, és a neve szinte minden jelentős illuminátus program során feltűnik. Egyes kutatók szerint Katherine elérte, hogy pszichiáterek elmebeteggé nyilvánítsák férjét. Phillip Graham-et ezután egy bíró zárt intézetbe utalta. Amikor engedélyt kapott, hogy hétvégén hazautazzon, halva találták. A hivatalos halálok úgy szólt, hogy sörétes puskával öngyilkosságot követett el.

John F. Kennedy után utóda, Lyndon Johnson, azonnal felfüggesztette az állami dollár kibocsátását, és a mai napig a Federal Reserve magánbankjegye az Egyesült Államokban használatos pénz. Johnson a Vietnamból való kivonulás helyett a háború nagyarányú folytatása mellett döntött. Az utólag teljesen értelmetlennek tekinthető vietnami háború azonban a pénzoligarchia számára igen nagy profitot hozott.

Robert Kennedy pontosan tudta, hogy kik tették el testvérét láb alól. Azt is tudta, hogy ki adta le valójában a halálos lövést. Robert Kennedy írt egy nem publikált könyvet, amelynek a címe “The Enemy within” (Az ellenség belül). Mint tudjuk, később ő is merénylet áldozata lett. Azért, hogy John F. Kennedy emlékét befeketítsék, az illuminátus háttérhatalom irányítói a közelmúltban több kiadónak engedélyezték, hogy úgynevezett leleplezéseket hozzanak nyilvánosságra John F. Kennedy szexuális életéről. Így a világ megtudhatta, hogy John F. Kennedynek sok szeretője volt, köztük Marilyn Monroe, Jane Mansfield, és Zsazsa Gábor.

A Collins dinasztia

A nagy hagyományú Collins család New England-ból származik. A család annak a szigetnek a nevét viseli, amelyet Írországban O’Collinsnak, Skóciában pedig Kollinsnak neveznek. A Collinsok sokáig mindent elkövetettek, hogy a nyilvánosság mellőzésével a háttérben maradjanak. A család több tagja a “Hell Fire Club”-nak (a Pokol Tüze Klubnak) volt a tagja, amely összejövetelein az okkult szexuális rituálékat is gyakorolta. A brit kormány köreiben nagy tekintélynek örvendett az a személy, aki e klub tagjának mondhatta magát. A Hell Fire Club tagja volt többek között annak idején a miniszterelnök, az államkincstár kancellárja, a tengerészeti minisztérium első lordja, a walesi herceg, vagy Benjamin Franklin és Thomas Jefferson. A Collins család egyes kutatók szerint részt vett a salemi boszorkányok elleni eljárás megszervezésében. 1640-ben Aquiday-ben, Massachusetts államban egy Collinst boszorkányságért vád alá helyeztek. 1653-ban egy másikat, Jane Collinst, ugyancsak boszorkánysággal vádoltak. Érdemes megjegyezni, hogy az 1650-es években, vagyis még a gyarmati időkben a különböző boszorkányságokkal és sátánizmussal kapcsolatban gyakran kerülnek elő a Young, a Baily és Clinton családnevek. Ma tapasztalhatjuk, hogy ezeket a neveket a közéletben fontos szerepet játszó személyek viselik.

Röviddel az amerikai polgárháborút megelőzően a Collins család amerikai ága felvette a Todd nevet. Két amerikai elnök is, Madison és Lincoln a Todd családból házasodott. Az illuminátusok a Todd családot a Collins vérvonal folytatóinak tekintik.

Ezt a származási vonalat képviselik a Wheeler-ek is. A család egyik illuminátus tagja, a néhai Cisco Wheeler 1996-ban megjelent könyvében (“The Illuminati Formula used to create an Undetectable Total Mind Controlled Slave”, A nem érzékelhető totális agykontroll alatt álló rabszolga előállítására használt illuminátus formula.) számos fontos tényről ad tájékoztatást az illuminátusok stratégiáját illetően. Többek között azt állítja: Alexander Rothschildot készítették fel arra, hogy alkalmas időben a világ első számú spirituális vezetője legyen.

Az Astor dinasztia

Az Astor családnak kulcsszerepe volt a brit Round-Table-Csoport egyik utódszervezetének, a londoni Royal Institute of International Affairs-nek, (Királyi Külügyi Intézet) az RIIA-nak a létrehozásában. Ez a tekintélyes intézet a New York-ban működő Council on Foreign Relations-nek (Külkapcsolatok Tanácsa), a CFR-nek az ikerszervezete. A két zártkörű szervezet a háttérhatalom intézményi-rendszerének a világszintű koordinálását látja el. Mindkét zárt társaságot a pénzoligarchia stratégiájának a kidolgozására és megvalósítására hozták létre. Mivel az Egyesült Államok lényegesen nagyobb és erősebb hatalom, mint Anglia, sokan úgy gondolják, hogy a New York-i CFR a fontosabb szervezet. A valóság azonban ennek az ellenkezője, mert az első impulzusok, és a végső jóváhagyás valójában az RIIA-tól jön. Hivatalosan a londoni Királyi Külügyi Intézet “Jótékonysági Szervezet”, élén fővédnökével, II. Erzsébet angol királynővel. Az RIIA tevékenységét számos pénzintézet, és multinacionális cég támogatja, és olyan tömegtájékoztatási intézmények, mint a BBC is szorosan együttműködnek vele. Carroll Quigley a “The Anglo-American Establishment” (Az angol-amerikai hatalmi hierarchia) című könyvében részletesen dokumentálja, hogy a Round-Table-Csoport olyan emberek kislétszámú szervezete, amely kézben tartja a legfőbb politikai hatalmat, és meghozza a legfontosabb döntéseket. A Round-Table szervezetet Cecil Rhodes alapította, de finanszírozásában és szervezésében kezdettől fogva részt vett az Astor család. Ezt lehet elmondani az úgynevezett Rhodes-ösztöndíjasokról is, akiknek a finanszírozásában a mai napig részt vesznek az Astorok. Cecil Rhodes azért hozta létre ezt az ösztöndíjat, hogy a világ irányítására kiszemelt személyeket Oxfordba hozzák, és ott a pénzoligarchia illuminátusainak a szellemében kiképezzék. Az egyik legfontosabb cél egy világállam és világkormányzat létrehozása. Számos vezető amerikai személyiség, köztük például Bill Clinton, maga is Rhodes ösztöndíjas volt, és kiképzése Oxfordban fejeződött be. Bill Clinton sikeres politikai karrierjében az is fontos szerepet játszott, hogy a Clinton származási vonal is a legelőkelőbbek közé tartozik. A legfelsőbb illuminátus vezetés jóváhagyása nélkül ma már olyan állásokba senki sem kerülhet, mint amilyen az Egyesült Államok elnöke. Az Astor család egyik kiemelkedő tagja, John Jacob Astor, elsőként ismerte fel a Kínával folytatott ópiumkereskedelemben rejlő nagy lehetőségeket. Lewis DuPont egy televíziós interjúban megerősítette, hogy hatalmas családok a kábítószer kereskedelem létrejöttében meghatározó szerepet játszottak. A “Dope, Inc.: Britain’s Opium War against US” (New York: New Benjamin Franklin House, 1978, magyarul: “Kábítószer Rt.: Anglia ópium háborúja az USA ellen”, szerzői: Konstandinos Kalimtgis, David Goldman, és Jeffrey Steinberg) című könyv szerint az Astor, a DuPont, a Freeman, a Kennedy, a Rockefeller, a Rotschild, a Russel, és a kínai Li család fontos szerepet játszott a kábítószer kereskedelemben. Mivel Lewis DuPont közreműködött ennek a könyvnek a megírásában, ezért súlyos konfliktusba keveredett családjával. Rokonai szemére vetették, hogy leleplezéseivel segítette a család ellenségeit.

A Li dinasztia

Ez a kínai család nagy történelmi hagyományokkal rendelkezik. A Li családnév viselése nagy megtiszteltetést jelent. A Tang dinasztiának (618-906-ig uralkodott) Li Yuan volt a megalapítója. Utóda Li Shimin néven uralkodott. Az ő uralkodása idején kezdték meg az első nyomdák a működésüket, és vezették be a papírpénzt Kínában. Korunkban Kína egyre inkább integrálódik ahhoz a világrendhez, amelyet az illuminátus pénzoligarchia létrehozott. A nemzetközi pénzvilág hatalmas hitelei, és kereskedelmi, ipari együttműködése nélkül Kína nem fejlődhetne olyan gyorsan, mint amilyennek ma tanúi vagyunk. Az egyik meghatározó pénzintézetet, a Bank of East Asia-t (BEA-t) Li Kwok-po irányítja. A BEA partneri kapcsolatban áll a Warburgokkal, és együttműködik az illuminátus világcégekkel. A Rothschildok és a Rockefellerek szoros kapcsolatot tartanak a Li családdal. Ezt megerősíti az is, hogy amikor Li Peng a Kínai Népköztársaság miniszterelnöke például ellátogat New Yorkba, akkor mindig találkozik a Rockefeller, és más vezető pénzdinasztiák tagjaival. Egy másik Li, Li Ka-shing dollármilliárdos, és gyakorlatilag Hongkong gazdasági ura. A Li család és az illuminátusok közti szoros kapcsolatra utal az a tény is, hogy Li Ka-shing megvásárolhatta Kanadában a Husky Oil elnevezésű nagyvállalatot.

Kínában is működnek titkos társaságok. Erről több kutató is kellően dokumentált könyvben számol be. A Li család számos tagja vezető szerepet tölt be a Triádok néven ismert titkos társaságban. A Li dinasztia tagjai ellenőrzik Hongkongot és a Triádok irányítják a várost. Li Mi volt az, aki létrehozta a hatalmas mákültetvényeket, amelyek a különböző illuminátus családok számára óriási jövedelmet biztosítottak. A CIA ügynökei látták el a szükséges árukkal Li Mi tábornokot, amikor ő tartotta ellenőrzése alatt az “arany-háromszög” néven ismert területet, ahol az ópium termel és folyt.

Dr. Drábik János

Ez a bejegyzés 2006. december 12. kedd 11:17-kor készült és a következő kategóriákban található: Régi oldal. Valamennyi hozzászólás követhető az RSS 2.0 hírcsatornán keresztül. Ugrás a végére, és hozzászólás. A visszajelzések most nem engedélyezettek.
Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.

Gondolkozz! büszke arra, hogy a WordPress hajtja
Bejegyzések (RSS) és Hozzászólások (RSS).

----------------------------------

Az illuminátusok: 1. rész ( 1. - 4. rész )
 
 
 
Tudomány
(A világ gazdasági és politikai élet irányítása a pénzhatalom érdekében?)

I.rész


Sokan akik az illuminátusokal foglalkoznak, csak egy okult szabadkőműves páholynak tartják. Tanulmányozásomból levonva, viszont az Illuminátusi rend a szabadkőművesség felett álló szervezet, amelynek néhány szerző szerint okult szertartásai is vannak, de valójában nem ez a fő profiljuk. Jelenleg egy nagyon gazdag és befolyásos családok által alkotott zárt körű szervezet illetve csoport, melynek célja az alapítójuk (Weishaupt Ádám)által megálmodott új világrend megvalósítása. Céljukat nyíltan, nem az Illuminátusi Rend próbálja megvalósítani, hanem egy általuk kiépített fedőszervezetek szerkezete, amelyik egy olyan hálózatot alkot, hogy regionális szinten is jelen vannak. Ennek a logikája az, hogy az esetleges kudarc esetében, ne az illuminátus rend járatódjon le, hanem az illetékes szervezet, amelyet majd pótolnak mással.
 


A szabadkőművességtől az Illuminátus Rend magalakulásáig.


1376-ban bukkan fel a Freemason szó fogalma, ami szabadkőművesre volt lefordítva. A kőművesség felvirágzása Angliában a Londoni nagy tűzvész után kezdődött, amikor oda lettek híva Európa legjobb kőműves céhjei. Fenntartották a zárt szerkezetüket, de a céhekbe fokozatosan bekerültek a szakmán kívüliek is, főleg intellektuálisok, hogy megerősítsék befolyásukat, érdekképviseletüket, egyes kőműs munka megszerzése érdekében. A rend tagságának a hangulata, sok ellenzékiséggel a társadalomban a nyilvánosság előtt sok titokzatos jelképekkel, hozzájárult a világ első Nagy Páholy megalakulásához 1717.június 24.-én. A szabadkőművesség fokozatosan kiterjedt Franciaországba és az egész Európába. A szabadkőművesség fejlődésével újabb, titkos, magas szintű lovagi beavatottságok keletkeztek. A szabadkőművesség a társadalomban mint zárt társaság lép fel, sajátos erkölcstani rendszerével, leplezve allegóriával és jelképekkel kifejezve. Az intellektuálisok elitje siet a szárnyai alá, amelyeket vonz a nem mindennapi új ismeret, a jelképek és a szertartás. Már ezekben az időkben megvalósult a kiváltságok érzésének, a természetes emberi kíváncsiságnak a kihasználása, mint a legjobb eszköz az emberek manipulálásához. Pontosan ez az eljárás folyik ma is! A cél a világ állam, vonzó hazugsággal a teljes békéről. Ha csak egy állam lesz, akkor nincs ki ellen harcolni! James Anderson (protestáns lelkész) tanulmányai alapján, 1717-ben a szabadkőművesség agresszív keresztényellenes alapot kap. Ilyen militáns, belülről kitűnően szervezett társaság, egyenesen kikoledálta magának, hogy visszaéljenek velük egy szűk körű emberek hatalmi vágyuk érdekének megvalósítására. Ez meg is történt az első nemzetközi közös találkozásukon 1782 július 16-án Wilhelmsbadenban, amelyet a német szabadkőművesek nagymestere a Brunswicki Ferdinánd herceg szervezett. Itt a szabadkőművesek egy része összeolvadt az illuminátusokal.
 
 

Weishaupt Adam

 
Weishaupt Ádám,1748.február 6-án született Németországban. Zsidó származású volt, de átlépett a római-katolikus hitvallásra és egy ideig a jezsuita rend tagjaként tevékenykedett. Ezért nézeteit nem lehet megérteni jezsuita múltja nélkül, hiszen a jezsuiták alkották a római katolikus egyház egyik legtekintélyesebb szerzetesrendjét.(A jezsuita rendet 1541-ben Loyolai Ignác alapította, és ő lett a rend első nagymestere is. A rend központja Vatikánban volt, ahol a pápák a legfontosabb feladatokat bízták rájuk. Több ország kérésére a pápa feloszlatta őket, de hamarosan újraszerveződtek. A jezsuita rend felelős az 1572-ben végrehajtott Szent Bertalan éjszakai vérengzésért, ahol mintegy százezer hugenotta protestáns vesztette életét.) Weishaupt Ádám, már 24 éves korában kánonjogi professzor lett a Bajorországban lévő Ingolstadt jezsuita egyetemen

Az illuminátusok rendjét Weishaupt Ádám 1776 május 1-én alapította meg, mint titkos republikánus mozgalmat. Weishaupt fedőneve, Spartacus volt. Az illuminátus (megvilágosodott) elnevezést a babilóniai miszticizmusból származik. Az ókor illuminátusai megpróbálták feltárni a távolba látásnak a pszichikus képességét, amelyet közönségesen a harmadik szemnek neveztek. A történelem folyamán számos szekta viselte különböző országokban az illuminátus elnevezést, de egyik sem játszott olyan fontos szerepet, mint a Weishaupt által alapított illuminátusi rend.

Weishaupt illuminátus rendje hamarosan elterjedt Olaszországba, Spanyolországba, Svédországba és az akkori világ más központjaiba is. Többek közt az Egyesült Államokba is fontos szerephez jutottak, és a mai napig az egyik legfontosabb titkos szervezetet alkotják. Az illuminátus mozgalom végső célja a világforradalom volt. Ezt a különböző országok beszervezésével próbálták megvalósítani, akik szinte vakon követték ennek a szektának a parancsait. Azok az okult elvek, amelyeken az illuminátusok alapultak, jelentős mértékben megváltoztatta azoknak a gondolkodásmódját, akik csatlakoztak ehhez a rendhez.(Tanításuk lényege az ókori eredetű gnoszticizmus,amelynek a lényege az hogy,Lucifer tartja a fény istenének.A gnosztikusok egyik legismertebb vezetője volt Simon Mágus, aki az első évszázadban élt. A gnosztikus spiritualizmus kísérletet tett a természet törvényeinek a megmagyarázására, és az illuminátusok azt állítják, hogy képesek feltárni a természet titkait, és ellenőrzésük alá tudják vonni azokat az energiákat, amelyeket ezeknek a titkoknak az ismerete tesz hozzáférhetővé.) Weishaupt tehetségével és jezsuita makacsságával modernizálta az ókori gnosztikus tanulmányokat, és kidolgozta a világ meghódításának egy új doktrínáját, amely az illuminátus mozgalom filozófiai alapjává vált. John Robinson skót professzor, aki magas rangú szabadkőművesként tanulmányozta Weishaupt programját, 1798-ban megjelent könyvében a következő hét pontba foglalta össze az illuminátusok céljait:

1. A békés kormányok eltávolítása.

2. Az öröklési jog megszüntetése.

3. A magántulajdon felszámolása.

4. A patriotizmus megsemmisítése.

5. A családi szerkezet felbomlasztása.

6. Valamennyi vallás felszámolása.

7. Világkormányzat létrehozása.


Alapítójuk perfektibilisták rendjének nevezte őket. Idegenséggel telve el a jezsuita rend és a szellemi bilincsek iránt, az a eszme fogamzott meg Weishaupt agyában, hogy ő egy társaságot alakít, amelynek hatását mindenfelé kiterjeszti, a leghatalmasabb szellemeket öleli föl, az ész uralmának helyre állításáért munkálkodik és előmozdítja vallásos és politikai felvilágosodást és emancipációt. Azt hirdette, hogy a vallásos dogmák és istentiszteleti formák elvetendők, a deizmus rendszere terjesztendő, és a köztársasági elvek hirdetendők. Dan Brown, Angyalok és démonok könyvében azt írja, hogy „ az illuminátusok elsősorban a katolicizmus kiirtására szövetkeztek. A testvériség úgy tartotta, hogy az egyház által terjesztett babonás dogma az emberiség legnagyobb rákfenéje. Attól féltek, hogy ha a vallás továbbra is cáfolhatatlan tényként népszerűsíti a jámbor mítoszt, megtorpan a tudományos haladás és az emberiség az értelmetlen keresztes háborúk tudatlan jövőjére van ítélve.”

Weishaupt eszmerendszere arra épült, hogy megragadja az emberek szabadságát, mint a legfontosabb fogalmat. Ezért az embert semmiféle más ember nem korlátozhatja, nem lehet fölöttese, nem lehet államszervezet, nem lehet szervezett vallás, de nem lehet sem nemzet, sem család, sem az egyén. A szabadságnak ez a mindenek fölé emelése szintén megvan a mai politikai világba, azaz liberalizmusként él tovább. Mai szélsőséges változatai szintén mindenféle korlátot megszüntetnének, de ez elsősorban a pénztőke előtti korlátok megszüntetését jelenti, a korlátok felszámolása valójában nem vonatkozik az egyszerűen csak jellegtelen, manipulálható tömegnek tekintett emberekre. Weishaupt az ésszerűséget az ember egyetlen kódjának tekintette, de a műveltséget károsnak bélyegezte. A racionalitás legfelsőbb szintre emelésével az irracionális tanok eltörlését követelte. Nem ítélem el a racionalitást, az ésszerűséget, de nem feledkezhetünk meg az emberi lélekről, mert itt élő emberekről van szó és nem ésszerű robotokról. Az illuminátusok az istenképre alapozott vallás helyére, követelményként az ésszerűséget állították. Ennek a gondolatnak a romboló erejét megismerhettük a náci vagy a szocialista államideológia eszme alapjaként. A nemzeti kötődések felszámolása a teljes nemzetköziséget jelentette. E gondolat mögött a globalizáció eszmei alapja ismerhető fel, miszerint a nemzeti kötődés megszüntetésével az ember egy új Világ állam részévé válik, amiben nincsenek szabályok, nincsenek törvények, nincsenek erkölcsök, nincs hitrendszer, nincs kötődés, nincs rend, csak az erő szabadsága. Ez a felfogás teljes mértékben megfelel a pénzkölcsönzők érdekeinek, akik számára az egész földgolyó egy adósok arénája. Erre a gondolatra épül a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet, a Világbank és még több hasonló szervezet, de erre alapul az USA hatalmi politikája is, amit világcsendőri szerepével durván, brutálisan érvényesít is.

Báró Kniggének közéjük belépése és a szabadkőművesektől nyert támogatás folyamán az új rend olyan gyorsan terjedt, hogy volt idő amikor több mint 2000 kiváló férfit számíthatott Németországban tagjai közé. Maga Weishaupt eredetileg nem volt szabadkőműves, csak 1777-ben avatták be Münchenben. Ennek a szervezetnek a tagjai fedőneveket viseltek, amik leggyakrabban a római korszak ismert nevei voltak, mint pl. Spartacus, Cato stb. Weishaupt meg volt győződve arról, hogy csak néhány kiválasztott „megvilágosodott”érdemli meg, hogy irányítsák és uralkodjanak a világon. Az a gondolat gyötörte, hogy honnan szerezzen annyi intellektuális „fényhordozót”, hogy az eszméjét megvalósítsák. Tudta, hogy ha a céljait sikerül elérni, akkor a világ meglévő rendje összeomlik, amelyik helyére új rendet építhet fel. Weishauptnak szüksége volt arra, hogy ezt a tervét álcázza, és e célból igénybe vette a már régóta működő szabadkőműves páholyokat. Erről így ír az egyik közeli munkatársának: „ El kell döntenünk, hogyan kezdjünk működni új körülmények közt. Nem számít, hogy milyen ürügyet használunk, amíg el tudjuk érni céljainkat. Az álcázás mindig szükséges. El kell rejtőznünk egy másik szervezetnek a köpönyege mögött. Jelenleg a szabadkőműves páholyok a legalkalmasabbak arra, hogy ezt a célt betöltsék, minthogy a világ már ismeri őket, és nem vár tőlük semmi érdemlegeset, amely figyelemre méltó. Nekünk el kell rejtőzni az áthatolhatatlan sötétségbe, és nem szabad hagyni, hogy kémek és hírvivők behatoljanak szervezeteinkbe.” Az illuminátusok közt, hamarosan kölcsönös kémkedési, vallatási és más hasonló rendszer fejlődött ki, amely határozott ellentétben volt az igazi szabadsággal, de tekintetre arra, hogy minden szálat egy kézbe adjon, amelyik aztán a szent sereget az emberiség boldogítására vezesse.

Ehelyett a rend felbomlása következett be, mert Weishaupt és Knigge, a két vezető is elbizonytalanodtak egymástól és a szervezet veszélyessége is nyilvánosságra került. Miután a bajor rendőrség számára ismert lett a szervezet veszélyessége, erről értesítette az érintett államokat is, de sem a Habsburgok, sem a franciák nem vették komolyul. Később a rendőrség házkutatást tartott Zwack és Bassau házában, ahol rátaláltak a szervezet eszmei leírására, de főleg Zwack és Weishaupt levelezésére , amiket 1787-ben nyilvánosságra hoztak „Az Illuminátus Rend eredeti irományai” címen. Nesta Webster brit történész kimutatta , hogy Weishaupt milyen formulákat használt, amelyeket az ókori perzsáktól és egyiptomiaktól tanult, amelyeket a társadalom bomlasztására használtak. Weishaupt egyik levele jól tükrözi, hogy milyen módszereket használt mozgalmának irányítására: „ A helyzet azt követeli, hogy a tagok többsége számára ismeretlen maradjak egész addig, amíg meghalok. Arra kell szorítkoznom, hogy mindent csak öt-hat közeli munkatársam segítségével végezzek. Ez bizonyítja, hogy egy okos fej százezreket tud irányítani.” Egy másik levelében pedig ezt írja: „ Két közvetlen alárendeltem van, akibe beoltottam az én szellememet és vágyaimat, és mindkettőjüknek van további két alárendeltje, és így tovább. Ez a legjobb mód az utasítások kiadásához, és a politikailag hatékony működésre.” A bajor fejedelem a közveszélyesnek híresztelt rendet 1784 június 22-én feloszlatott. 1785 március 2-án Weishauptot megfosztották tanári állásától és száműzték Bajorországból. De a rend a fedőnevek alatt tovább élt, és minden jel szerint él ma is. Weishaupt Ádám, 83 éves korában halt meg Halléban.

 
Az illuminátusok első nagy akciója.


Captain A.H.M. Ramsay: Névtelen háború (The Nameless War) című művében tanulmányaiból arra a megállapításra jutott, hogy az illuminátusi rendnek két ága volt. Az egyiknek az élén Moses Mendelssohn frankfurti bankár állt, míg a bajori ág végén Weishaupt Ádám, akit a frankfurti Rothschild család finanszírozott, és Moses Mendelssohn látott el utasításokkal. Az illuminátusok első nagy akciója a „nagy” francia forradalom előkészítése és végrehajtása volt. Ennek a nagyszabású és titkos központból vezérelt akciónak a valódi céljait, és átgondolt terveit a társadalomkutatók csak azután fedezték fel, miután a „nagy” francia forradalom végre is volt hajtva.

Sir Walter Scott, neves brit történész és író megállapítása szerint, az 1789-es francia forradalom a Római Birodalom bukása óta a legnagyobb horderejű esemény volt Európa történelmében. A főleg Európa déli országaiban toborzott, lefizetett és Párizsba szállított nép (a párizsi lakosság, csak kis részét alkotta), amelyet nyilvánvalóan megszerveztek a többi társadalmi osztály elleni fellépésre, korábban sosem jutott olyan szerephez, mint amelyet a francia forradalomban betöltött. Ez idáig a történelemben nem volt arra példa, hogy egy kisebbséget alkotó lázadó csoport egyszerre semmisítse meg a nemzeti lét olyan intézményeit, mint a királyság, a vallás, a nemesség, a papság, az alkotmány, a nemzeti lobogó, a naptár és még egyes helységeknek a helységeknek a neveit is. Sir Walter Scott legfontosabb megállapítása, hogy a francia forradalom nem az igazi franciák műve volt Franciaország megjavítása érdekében. Az egész akció olyan erőknek a tevékenységére utal, akik mindent el akartak pusztítani, ami Franciaországot jelentett. Ezt az állítást megerősítette a forradalom egyik jakobinus vezére is,Robespierre.

Ha párhuzamot próbálunk tenni az események közt, ami 1789-ben történt Franciaországban, 1917-ben Oroszországban, 1918-ban Németországban, 1919-ben Magyarországon,vagy 1936-ban Spanyolországban, akkor láthatjuk, hogy a forradalom az már csak egy csapás a paralizált nemzetre. Láthatjuk, hogy mindenütt jelen vannak a háttérből irányító szervezetek, a korlátlan financiális erőforrások, és egy jól átgondolt titokban tartott koncepció, amelyek mind azonos cél elérését szolgálja. Hiszékenységgel azt képzelhetjük, hogy a „nép” végre tud hajtani egy ilyen rendkívüli bonyolult és költséges akciót, mint a forradalom. A ilyen hibás feltételezés megakadályozza az események valódi jelentőségének a felismerését, és a forradalmi mozgalom igazi forrásának és céljának a megértését. A tudatosan beindított forradalmi folyamat elsőként paralizálja az adott társadalmat. Ezt követően hatalmas csapást mér a fennálló rendre. Az általános bénultság előidézéséhez szükséges a szigorú titoktartás. A társadalom bénultságának és tehetetlenné válásának a külső jelei az eladósodás, a társadalmi kontroll meggyöngülése, illetve elvesztése, és egy jól szervezett, a társadalomtól elkülönülő, azzal ellenérdekű szervezetnek a jelenléte.

Különösen a nemzetközi eladósodottság, az első és a legfontosabb lépés. Az eladósodás segítségével az adott állam vezetői függőségi helyzetbe kerülnek. Ekkor egy tőlük idegen erő, a nemzetközi pénzkartell veszi át a háttérből a döntések befolyásolását. Ha az eladósodás már megfelelő mértékű, akkor az hamarosan magával hozza a politikai tevékenység és az egész lakosság ellenőrzését. Hiszen aki a pénzrendszert ellenőrzi, az ellenőrzi a gazdasági tevékenységet, az ipart, és ezen keresztül végül az államot is. A pénzrendszer segítségével előidézett függőségi helyzet és bénultság kiegészül a mesterségesen manipulált tömegek forradalmi megmozdulásaival, és a kettő együtt halálos csapást mér az adott nemzetre és államára.Vajda Iván
diplomás politológus
felsogarammente48@polgarinfo.hu
 
 
 
 
 
Felvidéki Polgár Info

 

II. rész

 

Megvalósul Weishaupt álma a világhatalom?

 

Úgy látom a történelemben, hogy ennek érdekében mindent megtettek és ma is erre törekednek. A tehetséges, művelt és makacs Weishauptra szükségük volt a Rothschild családnak. A világhatalom, a modern rabszolgák kialakulása, a pénz, a nem csak a tömegek, de egész nemzetek manipulálása. Ez a céljuk megmaradt a mai napig. Hogy milyen eszközökkel lehet ezt elérni? A legmagasabb állami beosztású személyek ellenőrzés alá vonó érdekben, első sorban fel van használva a pénz korrupciót ( a szexuális korrupció sem ritka eset). Az illuminátusok és az egyetemek a nevezetes családokból származó diákokat, akik rendkívülii lelki tulajdonságokkal rendelkeznek, nemzetközi érdekben olyan nevelésre és oktatásra ajánlanak ahol internacionalizálják. Minden befolyásos embert és különleges nevelésben részesülő diáknak a beszervezésén törekednek.

 

 

 Tulajdonban és ellenőrzés alatt tartani a sajtót és más hírközlési eszközt, hogy a népet befolyásolásuk alatt tudják tartani. Ezt nagyon jól jellemzi John Swinton a New York Times volt főszerkesztője kijelentése amelyet Lynne Meredith: Vultures in Eaglé s Clothing, könyvéből idézek: „ Jelenleg Amerikában független sajtó nem létezik. Tudják ezt önök, és tudom ezt én is. Maguk közül, egyetlen sem merészkedik megírni a saját őszinte nézetét, és ha ezt megírják, akkor előre tudják, hogy a sajtóban ez nem jelen meg. Én hetente azért vagyok fizetve, hogy az őszinte nézetemet ne írjam le a papírra. Maguk ugyan ezért vannak fizetve, és ha mindannyian olyan buták lennének, hogy a saját őszinte nézeteiket írnák le, akkor az utcán lennének és más munkát keresnek. Ha megengedném magamnak, hogy a sajtóban megjelenjenek az én őszinte nézeteim, akkor 24 órán belül elveszteném állásomat. Az újságíró feladata az, hogy semmisítse meg az igazságot, tökéletesen hazudjon, kiforgatni, ravasznak lenni,csúszni-mászni a mammon előtt és eladni a hazátokat és a fajotokat a mindennapi kenyeretekért. Tudják ezt önök, és tudom ezt én is. Milyen butaság koccintani a független sajtóra ? Mi háttérben lévő gazdag emberek eszközei és vazallusai vagyunk. Mi ugráló Janik vagyunk, ők tartják kezükbe a madzagot és mi táncolunk. A mi tehetségünk, képességünk és életünk, más emberek tulajdonában van. Mi intellektuális prostituálok vagyunk.”

Azon kívül, hogy minden háborún jól meg lehet gazdagodni, a két ellenálló tábor befolyásolásával különböző politikai modelleket lehet alkotni. A Rothschild család egyik ága finanszírozta Napóleont a család másik ága Nagy Britanniát és Németországot. A Napóleoni háborúk befejezése után a Rothschildek, mint az illuminátusok valódi vezetői, elvárták, hogy az eladósodott és a megbénult európai nemzeteknél sikerül megvalósítaniuk az európai államok szövetségét, határozottan csak az ő befolyásuk alatt. (EU? Nincs itt párhuzam?) Az Orosz Cár leleplezte az illuminátusok nem nagyon titkos szándékait és a bécsi kongresszust ellehetetlenítette. Náthán Rothschild, akkor dühösen felesküdött, hogy ő vagy az utódjai tönkreteszik a cárt és családját. Az utódjainak ez 1917-ben sikerült is.

A sötétség hercege, az gavallér.(Shakespeare,Lear Király). Adjatok nekem hatalmat a pénz fölött, és semmilyen szerepe nem lesz annak, hogy ki csinálja a törvényeket.(Amschel Mayer Rothschild). A politikában semmi nem történik véletlenül. Ha valami történik, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ez így volt megtervezve.(D.F.Roosvelt). Elkészíteni és finanszírozni a háborút az csak egy módszer, amelyik biztos nagy pénzbejövetelt hoz. Garay Allen szerint, míg a nemzetközi bank impérium alapkövét az állami kötvények alkották, és az ő érdekükben volt egy bizonyos színvonalon tartani az állami eladósodottságot. Minél több tartozás, annál nagyobb eladósodottság. A nemzetközi bankárok közt nem szokatlan dolog volt a gyakorlatban, hogy a legvéresebb háborúkban finanszírozták min a két oldalt. Például az amerikai polgárháború alatt (Észak Dél ellen) az északot Rothschild amerikai ügynöke, August Belmont finanszírozott, míg a dél az Erlangersonék finanszírozták, akik a Rothschildék rokona.

Ezzel a tevékenységgel aztán a Rothschild illuminátusok az 1.világháború után kezdtek rendszeresen foglalkozni. Az USA-ban megalapították a Council of Relations (röv.CFR) nevezetű tanácsot, amelyik a nemzetközi viszonyokkal kezdett foglalkozni. Hasonló intézmény lett létrehozva Nagy Britanniában is a British Institute of Internacional Affairs.

A illuminátusoknak, akik a pénzvilág elöljáró emberei a befolyásuk a világban csak terjeszkedik. Ha a forradalmak és a háborúk a nemzetközi bankároknak hasznosak arra, hogy minél nagyobb befolyást szerezzenek a kormányok fölött, az eredeti kulcs az ellenőrzéshez mindig csak a pénz, és ismét a pénz. Az, aki hitelt ad, annak lehetősége van előnyben tartani a hatalmon lévők monopóliumát. A kormányok, amelyek a pénzt keresik, átruházzák az állami pénztáruk, mezőgazdaságuk monopóliumát, a földgáz koncesszióját és a közlekedést. A nemzetközi pénzvilág legigényeltebb monopóliuma az ellenőrzés megszerzése az egész nemzet tőkéje fölött. A tőke ellenőrzésében van elásva az illuminátusoknak a hatalmi kulcsa. Csak két eseményt említek meg a történelemből:

 

 

A kommunizmus és a fasizmus hatalomra kerülése

 

1829-ben New Yorkban egy sorozat előadást tartott Frances Fanny Wright,, angol illuminátus. A hallgató illuminátusok megtudták, hogy a világ illuminátusai a nihilisták és az ateista csoportok egyesítését szervezik egybevéve az alvilág illegális csoportjaival, amely a kommunizmus néven lesz ismerős.( Megjegyzem, hogy ekkor K. Marx 11. F. Engels 9 éves volt !)

Mordechaj Marx Lévi-t, vagyis Karl Marx intellektuálist, a Liga 1847-meb megbízta, hogy írja meg a Kommunista manifesztum kiáltványt, a tömeg demagógos csábítóját. Des Griffin: Wer regiert das Welt? feldogozásában ezt úgy értékeli, hogy Marx csak modernizálta és forradalmasította Weishaupt Ádám, az illuminátusok alapítójának a gondolatait, ahol Marxnak csak végrehajtó szerepe volt, mert a háttérben a hatalommal bírók voltak. Ezeknek a gondolatoknak a megvalósításának a próbatere azért lett Oroszország, mert a nyugati államokban ezt elutasították megvalósítási. Az illuminátusok nagyon jól tudták, hogy ha két ellentétet alakítanak ki, akkor a tömeg manipulációja könnyebb lesz.

A Kommunista manifesztummal egy időben Karl Ritter Frankfurtban elkezdte írni az antitézist. A halála után a művét Friedrich Nietzsche fejezte be. Az ilyen ideológiai alap lehetővé tett az ellentétek folytonos ingerelést és bujtogatást a két blokkban. Így keletkezett a két politikai nagyhatalmi blokk a Kelet és a Nyugat. Ma állíthatjuk, hogy a kísérlet sikerült.

Giuseppe Mazzini, olasz forradalmár, vezér, 1834-ben az illuminátusok által volt kiválasztva mint a világforradalom megvalósítása. Ezt a szerepét a haláláig 1872-ig töltötte be.

Albert Pike, amerikai tábornokot, a mozgalomba Mazzini húzta bele, aki örömmel fogadta az egy világkormány elvét. Az 1871 augusztus 15-én irt levelében, ezt írja Mazzininak:” Szabad teret adunk a nihilistáknak és az ateistáknak, és kiprovokálunk szörnyű társadalmi csapást, ami teljes szörnyességével világosan megmutatja a nemzeteknek a teljes ateizmus, brutalitás és vérengzések káoszának következményeit. Utána a polgárok, kényszerülve védekezni a világ kisebbségbe lévő forradalmárjaival szemben, elsöprik a civilizáció tényezőit, és a tömeg, csalódottságból a kereszténységben, amelyiknek a deista lelke ettől e pillanattól kezdve iránytű nélkül lesz, az ideálok után vágyakozó tömeg, de annak a tudata nélkül, hogy kinek a bálványát imádja, tiszta fényt kap Lucifer tanulmányaiból, és véglegesen leleplezve a nyilvánosság előtt: bekövetkezik a megvalósulás, amelyik az általános reakciós mozgalomból származik, amely után a kereszténység és az ateizmus megsemmisítése következik, együtt legyőzve és kiirtva.”

1859-től – 1871-ig, Albert Pike kidolgozott egy hosszú távú katonai tervet, három világháborúra, különböző forradalmakra, ami az illuminátusok törekvése szerint a 21.században fog tetőzni.

Első világháború.

Az elképzelése szerint úgy kell vezetni, hogy tönkretegye az orosz cárizmus (ez az oroszoknak már megvolt ígérve Náthán Rothschild által) és átalakítani az istentelen kommunizmus bástyájává. A háborút Nagy Britannia és Németország közti viszály idézné elő. Következne a kommunizmus építése, más államok kormánya megsemmisítése és a kereszténység befolyásának a gyengülése.

Második világháború.

A fasiszták kihasználásával kezdődne. A zsidók gyilkolása elősegíti, maga a fasizmus vereségét, és következésként Palesztinában megalakulna az Izraeli állam. Le kellene tenni a kommunista blokk alapjait, amelyik mint ellentét lépne fel az egységes kereszténység ellen. Utána más csak ellenőrizve lenne az általános viszály kezdetéig. (Tudjuk, hogy a kommunista blokk nem bírt volna fennmaradni, ha az utolsó évtizedekbe, ismételten nem lett volna támogatva az illuminátusokal a CFR-en keresztül.)

Már sok nyilvánosságra hozott okmány bizonyítja a tényt, hogy az amerikai bankok és ipari körök támogatták Hitler 3.birodalmát. 1929 júliusában egy New York-i tárgyaláson, amelyiken részt vett a fiatal Rockefeller, mint a Standad Oil megbízottja, megállapodtak abban, hogy az akkor gazdasági válság befejezésére a leghatékonyabb lenne egy forradalom Németországban. Először a Német Kommunista Párt (KPD) támogatását fontolgatták, de ezt a gondolatot elvetették, mert a Szovjetek nem kívánatos befolyásolásuk bővítését jelentené. Végül is megegyeztek, hogy hatalomhoz juttatják az extrém NSDAP-t. Az illuminátusok többször vettek részt a tárgyaláson Hitlerrel a tatalom átvételéig 1933-ban, amíg 130 millió márkával segítették ki. Jól számítottak, és ez kifizetődött nekik. Habár Amerikát és Kanadát ez a háború hihetetlen 400 milliárd dollárba került, de az állami adósságot 220 milliárd USA dollárra növelték. Ezzel, az Egyesült Amerikai Államok mélyen a nemzetközi bankárok hatása alá került, nem tekintve arra, hogy fokozatosan növekedett a befolyásuk az állam szerepében.

Harmadik világháború.

Alber Pike elképzelése már messze van a valószínűségtől, de ezt a vallások (iszlám, kereszténység, cionizmus) közti ellentétben látta, amiszerint a jelenlegi illuminátusok azért nem adták fel a harcot (lásd a jelenlegi nemzetközi helyzetet) Weishaupt Ádám alapítójuk céljainak eléréséért, amellyel még fogok foglalkozni a továbbiakban.

 

Vajda Iván

diplomás politológus

III.rész

 

Az illuminátusok és a hálózatuk.

Az illuminátusok mindenesetre, egy szűk oligarcha csoport, amelyik a pénzrendszer magánmonopóliuma és a gazdasági kereskedelmi élet irányítása révén, óriási hatalommal rendelkezik. Ma is ha valaki, szembehelyezkedik a Grosvenorsokkal, Bragansasokkal, Savoyaiakkal, vagy a Rothschildokkal, Warburgokkal és Rockefellerekkel, valamint e dinasztiák rokoni hálózatával, akkor vasfalba ütközik. Még a kutatókat is meglepi, hogy a 21.század elején milyen nagy szerepe van egy leszármazási vonalnak a világot irányító elitek összetételében. Az illuminátusi rend hálózatának értékrendjében fontos szerepe van a vérségi leszármazásnak. Ha valaki nem a megfelelő leszármazási vonalhoz tartozik, akkor csak nehezen, vagy soha, nem tud magas fokra emelkedni az illuminátus ranglétrán.


A hálózat kulcspozícióit mintegy ötszáz rendkívül befolyásos család tagjai töltik be, akik a világ különböző részein élnek, de szoros kapcsolatban vannak egymással. Részt vesznek a hálózatuk sokrétű tevékenységeiben, attól függően, hogy annak hierarchiájában hol helyezkednek el. Tagjaik nagyrészt egymásközt házasodnak, és szoros vérségi kötelék is összefűzi őket. A vezető dinasztiáknak maguknak is megvan a saját belső hierarchiájuk. A családok közül egyesek csak a világ bizonyos régióiban befolyásosak, általában azon a területen ahonnan származnak. A leghatalmasabb illuminátus dinasztiák tudatosan egyesítik különböző vérségi vonalaikat.

A „Nagy Druida Tanács” amelyiket a kutatók gyakran a „Tizenhármak Tanácsának” neveznek, hálózatuk segítségével ellenőrzik az egykori kommunista országokat, de bizonyos fokig még Kínát is. Ez a Tanács irányítja a „bölcs emberek” titkos csoportjait a legfontosabb ipari államokban. A kisebb országokat a bankrendszeren keresztül irányítják, ahol az általuk kiválasztott és tőlük függő személyek, valamint titkosszolgálati apparátusok látják el a befolyásolási, ellenőrzési és irányítási funkciókat. A „Tizenhármak Tanácsa” gyakorlatilag 13 családot jelent. Mára kialakult egy lista a 13 illuminátusi családról, akiknek a kezükben van a világ gazdasági és politikai sorsa.

Ezek a családok vannak köztük felsorolva: Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Duyn és Meroving.

A Tizenhármak Tanácsa felett áll egy még fontosabb csoport, a „Kilencek Tanácsa”, amelyiknek azonban van egy három személyből álló belső magja és ez a három személy az, aki az első impulzusokat adja és a végső szót kimondja a legfontosabb kérdésekben.

A bevezetőben említettem,hogy az Illuminátusi Rend a céljait egy jól kiépített, hálózaton, fedőszerkezeteken keresztül akarja végrehajtani. Ezeknek a fedőszerkezeteknek nem kell tudni, hogy kik állnak felettük, elég ha ezt csak a legfelsőbb vezetés tudja. Az Illuminátusi Rend csak a legalacsonyabb szintekre enged be kívülállókat, amelyeket a szabadkőművesek 33. fokozatából vonnak be. (A szabadkőművesek 33.fokozatából áll a Legfelsőbb Tanács minden államban és ezekből áll a Világ 33 Legfelsőbb Tanácsa.) Tehát ott, ahol akár a jóindulatú szabadkőműveseknek, akiket a tudományi, erkölcsi vagy politikai nézetei illetve szándékai vontak a páholyba és megvan a 33. fokozatba beiktatott emberük, ott megjelennek az illuminátusok, akik kényszerítik a szabadkőműveseket olyan tevékenységre ami az ő céljaik eléréséhez vezet.

Addig talán nem is tudták, hogy csak figurák egy politikai játszmában, úgy mint ezt nem tudja számtalan szervezet akiknek a finanszírozása átláthatatlan. Sok szerző foglalkozott és foglalkozik ezekkel a társaságokkal, különböző kritériumokat felállítva, de nem nagyon tekintem hitelesnek mert gyakran csak töredék tényekkel rendelkeznek, mert nincs bizonyítékuk arról, hogy pontosan ki áll a háttérben és kinek az érdekét milyen célokat képviselnek. Az ilyen szervezetekhez tartozik például az úgynevezett „Római Klub”, amelyiket a Rockefeller klán finanszíroz. A nyilvánosság előtt ez egyrészt leplezés, mert Dr. Oppenhemer nyilatkozata szerint, egy kis intellektuális elit csoportról van szó, akik tanulmányaival hozzájárulnak a „New Word Order” életbelépéséhez, az intellektuális kliséhez és a megbutult modern rabszolgák tökéletesítéséhez a gyártási folyamatban. 1972-ben David Rockefeller alapította a „Háromoldalú egyezményt”, amelyik a Bilderberg csoport elágazása lett. Ebbe a csoport Európa, Japán és Észak Amerika privát személyei csoportosulnak. A Des Grifin, Wer regierl die Welt szerint, Zbigniew Brzezinski kijelentette, hogy ennek a bizottságnak az a feladata, hogy megfelelő formával irányítsa a társulat elitjét. Jelenleg G. Bush az elnöke. Az önkéntesség és a manipuláció fokozatát nem lehet megítélni. Egész biztos, hogy a manipuláció nem csak az egyszerű emberek tevékenységét és gondolatait érinti, de azokét is, akik a gazdagság és az intellektuális elit elöljáróihoz tartoznak.

Hosszú ideig, csak különböző elképzelések voltak arról, hogy a világot egy szűk csoport irányítja. Az igazságnak csak a sejtelmi töredékei, kerültek a nyilvánosság elé. Az oligarchiai csoportok, multinacionális cégek és bank monopóliumok közösülése nem volt figyelembe véve. Ugyanakkor már 1954-ben a világ legnagyobb hatalmú emberei először találkoztak Bernhard holland herceg és a Rockefeller család szervezésében a „ Hotel Bilderberg „ luxus szállodában, egy kis holland városban Oosterbeek-ben. Miután megvitatták a világ jövőjét, elhatározták, hogy ezentúl minden évben találkoznak és a Bilderberg szálló neve szerint, Bilderberg csoportnak nevezték el magukat.

 

A Bilderberg – csoport.

 

Ezzel a csoporttal a a világon több kutató foglalkozik rendszeresen, akik összeállították a csoport céljait. Először is egy világszintű gazdasági unió létrehozása céljuk. Ezt követné egy nemzetközi parlament és egy nemzetközi irányítás alatt álló világhaderő, amely a nemzeti hadseregek helyébe lépne. A végső cél egy világszintű közös kormányzat létrehozása, amelyet a nemzetállamok szuverenitásának fokozatos leszámolásával érnének el.(Ezek a célok megfelelnek Weishaupt Ádám kitűzött céljainak is.)

A kutatók szerint a csoport jelenlegi irányítóikat a Rothschild és a Rockefeller család vezető tagjai közt kell keresni.

A Bilderberg-csoportba nem csak a világ leggazdagabb és befolyásosabb emberei tömörülnek, de ebbe a zárt körű társaságba tartoznak tudósok, médiaszemélyiségek, politikusok és üzletemberek akik nagy tekintéllyel, illetve hatalommal rendelkeznek. Köztük találhatjuk a Világbank elnökét, David Rockefellert – a Chase Manhattan Bank elnöke, a Deutsche Bank AG felügyelőbizottságának tagját, a Federal Reserve Bank of New York elnökét, a Wall Street Journal elnökét, a Neue Zurcher Zeitung főszerkesztőjét, a The Observer szerkesztőjét, a nemzetközi valutaalap elnökét,az American Express, a Goldman Sachs, a Microsoft, a British Petroleum, a Daimler Chlisler elnöket, az USA elnökeit, a CIA és az FBI igazgatóit is, de magtaláljuk köztük Henry Kissingert, Zbigniew Brzezinskit, Tony Blairt, Paul Wolfowitzot, és sok más magasrangú személyiséget a világból.

A csoport 1976-on kívül minden évben legalább egyszer ( de többször is, idáig 56 találkozásuk volt) találkozik a világ különböző részein, rendkívüli és a legszigorúbb biztonsági körülmények közt. A számos tanácskozás ellenére a sajtó sohasem számolt be arról, hogy miről tárgyaltak és milyen következtetésekre jutottak. Ezt bizonyítja David Rockefeller kijelentése, aki 1991-ben Baden- Baden -ben a sajtónak így köszönte a Bilderberg - csoport résztvevői előtt: „ Hálásak vagyunk a Washington Times -nak, a New York Times -nak, a Times Magazin -nak és más lapok igazgatóinak, akik az eddigi tanácskozásainkon részt vettek, hogy 40 éven át tiszteletben tartották a diszkrécióra tett ígéretüket. Lehetetlen lett volna számunkra világ – átformáló tervünk kidolgozása, ha ezekben az években a sajtó nyilvánosságának reflektorfénybe kerültünk volna. A világ ma már kifinomultabb és jobban elő van készítve arra, hogy a világkormányzat irányába meneteljen. Nem kétséges, hogy az intellektuális elit nemzetek fölötti szuverenitása sokkal előnyösebb, mint a nemzeti önrendelkezés eddigi gyakorlata.”

A csoporttal talán a legaprólékosabban Daniel Estulin foglalkozott, aki 2007-ben könyvet is kiadott a Bilderberg csoport történetéről. A szerző 15 éves munkája után, megerősödött benne az érzés, hogy a Bilderberg csoport úgy működik, mint egy „árnyék világkormány”, amely az éves találkozó teljes titokzatosságában döntéseket hoz, és azt is megbeszéli, hogy a döntéseiket hogyan valósítják meg. Ebből egy bizonyosra valósul, hogy az ilyen döntések sorozata a világ rabszolgasorsba taszítása felé vezethet, mert az emberiség jövőjét határozzák meg. 1977-ben, Angliában a The Times, így ír róluk: „ A Bilderberg csoport a nyugati világ leggazdagabb, gazdaságilag és politikailag leghatalmasabb, legbefolyásosabb, embereinek a klikkje, akik titokban megterveznek dolgokat, melyek azután később, mint véletlen események, meg is történnek.”

A Bilderberg csoport és hálózatuk törekvését a céljuk eléréséért, talán a legjobban

Dr. Drábik János fejezte ki : „ Hogy milyen új világrendet szeretne megvalósítani a Hálózat, azt azokból az eseményekből is látjuk, amelyek időben mögöttünk, és előttünk a jelenben játszódnak le. Az eddig a népszuverenitás által jellemezhető nemzetállamok mély változáson mentek keresztül. Európa két évezreden keresztül a klasszikus nemzetállamok kontinense volt. A háborúskodás ellenére minden nemzet a saját, évszázadokon keresztül formálódott szokásai, törvényei szerint élt, önigazgató volt. Ezzel szemben ma a társadalom meghatározó alapelemei egyre kevésbé a természetes, önigazgató szervezetek, hanem a totalitás uralomra törő neoliberalizmus által kitervelt, absztrakt jogi személyek és szervezetek. Ezekből a szervezetekből keletkeznek a nagy multinacionális társaságok, a nagy bankok és biztosítók, és más nemzetek feletti beruházási vállalatok.

Ezek a korporációk az állam hagyományos szerepét egyre inkább magukhoz ragadják és a lényeges döntések központjává válnak, a szuverenitás valódi hordozóivá. Ezért a társadalomtudósok évek óta csak virtuális államokról beszélnek, joggal. Éppen ezért ezek a korporációk nem demokratikus természetűek, hiszen magántulajdonban állnak. Vezetésük sem demokratikus, hanem autokratikus jellegű. A területileg világosan körülhatárolt államokkal ellentétben a korporációk vertikálisan megszervezett, funkcionális „államok” bárhol a világon megszervezhetők és működtethetők. Ellentétben az egy bizonyos területhez, nyelvhez és kultúrához kötődő állammal, a korporációs állam rugalmas, dinamikus, állandó változásban van, fuzionál, szétválik, megszűnik, újra keletkezik. Mivel nem ellenőrzik hatalmát demokratikus intézmények, könnyen vissza lehet élni vele a társadalom nagy részének kárára.

A Hálózat tervei szerint vélhetőleg ők lennénk a Globális Unió valódi államai.

A Hagyományos államok és a „korporációs államok” - egymást kiegészítve valószínűleg még hosszú ideig létezni fognak egymás mellett. A nyílt be nem avatkozás kora valószínűleg Koszovóval zárult le. A Hálózat valószínűleg a jövőben is kényszeríteni fogja a gyengébb államokat a „demokratikus játékszabályok” betartására, mivel így jól álcázható a „korporációs államok” kemény pénzdiktatúrája. A hagyományos államok feladata marad az adóbehajtás, a belső és külső biztonság feletti őrködés, természetesen a társadalom költségére. A „korporációs államot” ez nem érdekli, nem az emberi életet akarja kibontakoztatni, egyetlen célja a profit. A hagyományos államok legfontosabb feladata ma már a globális szervezetek legitimációja, ezek döntéseinek regionális végrehajtása és a helyi közigazgatás.

Az új világrend tehát elitista lesz, mert a Hálózat nem bizi a nép uralmában „a népért a nép által”, mit azt Lincoln akarta. A Hálózat a könnyebb utat választja : a társadalom tudatának a manipulációját a média által.”

Ennek a hatását észlelhetjük a mindennapi életben, hogy sajátos módon de mindannyiunkat manipulálnak. Ezt pontosan ki lehet érezni a hírszolgáltatási eszközökből, amelyek a fogyasztói társadalom modelljére nevelnek. A sznobizmusra ösztönző agresszív reklámok, teljesen világosan a céljaik eléréséhez van irányulva. Ha rádöbbenünk, hogy mire ösztönöz az erőszak és militánsok sokasága, amelyek csak úgy áramlanak a hírszolgáltatási eszközökből, akkor nagyon is elgondolkodtató, hogy nemzedékünk mire van manipulálva. Úgy tűnik, hogy Albert Pike, tábornok tervei megvalósítására várnak. Ez a rendszeres agy masszírozás nem vezet véletlenül egy modern, manipulált rabszolgák kialakulásához, akik tagadják Istenüket, lelküket, saját magukat, csoportosulási hajlamukkal, hogy megvalósítsák egy szűk csoport világhatalmát ? Tekintetre az emberek nehézkes gondolkodására, abban kételkedek, hogy Kelet-Európában a kommunizmus ideológiájából kiszabadult nép ismét egy más még rafináltabb, az illuminátusok céljainak megvalósitásának közelálló ideológiának lesz az áldozata.

 

 

Vajda Iván

diplomás politológus

 

IV. rész

 

A liberális globalizáció.

 

Az illuminátusoknak a liberális globalizálódó gazdasági rendszernek a fenntartása megkérdőjelezhetetlen céljuk. Ennek tragikus következményei lesznek, de nemcsak nemzet gazdaságpolitikák szintjén, de világméretben is. Önkéntesen a céljukról soha nem mondanak le, mert biztosítja óriási jövedelmüket és túlzott gazdagságukat, amit határok nélkül még gyarapítani akarnak.A gazdasági rendszer gyorsuló növekedése egyre tovább, nagyobb mértékben terheli a természetet. Ismeretes a levegő és víz szennyezés, a gázolaj és más erőforrások kiaknázása és a rengeteg hulladék ami ezzel a folyamattal jár. Szintén ismeretesek a következményei, a szárazságok, az áradások, erős viharok és a globális felmelegedés problémája. Természetesen ez érinti, és a jövőben még jobban fogja érinteni a lakosságot, amelyiknek ezek a tényezők szűkítik az életterüket, az életük minőségét és migrációra kényszeríti őket. Az ilyen gyorsuló növekedésű globális gazdaságnak destruktív hatása van és nem szolgálja a nemzeti érdekeket.

A gazdasági növekedés semmi esetre nem jelenti az emberek (egy szűk csoporton kívül!) életszínvonalának növekedését. A szegényebb réteg vásárlásai ugyanis növelik a termékek iránti keresletet, de a gazdagok luxuscikkeket vásárolnak, ingatlanokba, értékpapírokba fektetnek és ezzel nem teremtenek elegendő keresletet. A liberális globalizáció növekedése ahhoz vezet, hogy a felső rétegnek (szűk csoportnak) hova tovább, több jut, mint másoknak. Tény, hogy ez nagyon erős jövedelmek polarizációjához vezet, amelyik befolyásolja az emberek tudás és információ megszerzését is, és nem tudnak hozzájutni a kellő oktatáshoz, mert drága. Így gyakran a munkanélküliek sorait bővítik, mert a cégek főleg jól képzett embereket keresnek. Ez szociális nyugtalanságokat válthat ki (sztrájk, lázadás) amelyeknek nemkívánatos ismét szociális következményei lehetnek. A felső rétegnek a tudatában van a fennálló társadalmi problémák lehetősége és ezért védekezésre vannak kényszerülve (fegyvert tartanak, őrző-védő szolgálatokat foglalkoztatnak, védelmi pénzeket fizetnek, stb.). De ugyan így polarizálódnak az országok is, ami azt a problémát váltja ki, hogy a szegényebb országokból származó migráció (többnyire csak fizikai erővel rendelkezik, oktatás nélkül) destabilizálhatja a a gazdagabb ország belső rendszerét.

Ez a rendszer nagyon jó termőtalajt ad a bűnözésnek. Az apró kriminális deliktumoktól kezdve, amelyeknek gyakran szociális motivációja van, egészen a határokat nem ismerő szervezett bűnözésig. Fegyver és kábítószer kereskedők, gengszter bandák, maffiózók, embercsempészek a korrupció által beépülhetnek (?!) a kormányokba is és tönkre tehetik a piacgazdaságot.

Ennek a rendszernek a haszonélvezőitől nem lehet elvárni, hogy korlátozza a liberális globalizáció terjeszkedését, mert saját profit-érdekeik ellen volnának. Ebből azt lehet következtetni, hogy a liberális világgazdaság számára a legnagyobb veszély a „túlzott siker”. A „liberális piac” önmagát juttathatja csődbe, mert kevés nyertest és sok vesztest teremt, felesleges kapacitásokhoz és a növekvő szegénység miatt kevés fogyasztáshoz vezet, miközben súlyosan károsítja a természeti környezetet. A sok vesztes, az a elszegényedett nép, aki a globalizációs gazdaság hasznából ki van rekesztve és megélhetési lehetőségük bebiztosítsa a globalizált liberális társadalom részére csak teher. A javak megosztása ezekkel az emberekkel a liberális rendnek teljesen idegen, mert ez a megszűnését jelentené. Egyetlen kiút amit látnak, az a világ lakosságának a létszám csökkentése. Ennek a megoldását már nem világháborúkban vagy etnikai csoportok kiirtásában látják, mert az költséges és nem elég hatékony.

Susan George, amerikai filozófus és politológus, aki a liberális globalizáció következményivel aprólékosan foglalkozik, „A luganói tanulmány” című könyvében a következő alkalmazandó módszereket említi: 1) olcsónak kell lenniük, 2) nem szabad semmilyen speciális berendezést igényelniük továbbá 3) az „áldozatok” kiválasztását nem vállalhatja senki, azt magukra az „áldozatokra” kell bízni, 4) az államoknak nem kell közvetlenül részt venni a munkában. Jobb ha azt ráhagyja a magánszektorra.

Ennek a stratégiának két területre kell készülnie: a születésszám csökkentésére, és a halálozási számok növelésére, úgy hogy 2020-ra a világ jelenlegi 6 milliárdos lakossága 4 milliárdra csökkenjen. Susan George, a „grandiózus népességcsökkentő” terv elemeit a könyvében több mint 80 oldalon részletez és elképesztő mennyi hasonlat történik napjainkban körülöttünk.

A neoliberális rend, hazug. Ígéretei ellenére, többen lesznek a vesztesek, mint a nyertesek. Ha a transznacionális cégek, amelyek egy szűk csoport tulajdona és egyedül az ők érdekeit szolgálják, ha a kormányok egyre tehetetlenebbek a globális erőkkel szemben, ha a világ leggazdagabb embereinek a pénze mindenre rátelepszenek, akkor valóban nem marad más hátra, mint a feleslegessé váló emberek „kiküszöbölése” a rendszerből és tőlük való megszabadulás.

Mindazt ami a háttérben történik, rólunk emberekről, polgárokról döntenek, de nem a mi érdekünkbe, tudomásul kell vennünk, és ha szabad akaratú demokratikus körülmények között élő emberek közösségévé szeretnénk válni a jövőben, az csak azon múlik, hogy mi mit teszünk.

 

 

Van más megoldás?

 

Az illuminátusok világuralmi céljaik eléréséhez a neoliberális globalizáció vezeti népeiket. A pénzvilág emberei a jövedelmük gyarapodásáról soha nem mondanak le önkéntesen, és a zsarnokságuk ellen, csak egységesen lehet fellépni.

Az egységet csak polgári alapon lehet elérni. Ez az a erő, amelyik (bizonyos feltételekkel) ellensúlya lesz a jelenlegi polgári demokrácia bürokratikus intézményeinek.”Civil”- polgári társulatokba tömörülve, demokratikus magatartással és felelős viselkedéssel kiszabadulni alávetettségünkből és igazi polgárrá válva, nem hagyva sorsukat mások irányítására, olyan demokratikus társadalomhoz vezetni a többséget ahol a kormányok és képviselők elkerülik a komoly hibákat népük ellen. A „civil”-polgári társulatokba nagy erő rejlik. Ez tudatukban van és éppen ezért támogatnak mindenfajta széthúzást, megosztottságot és szeparatizmust. Ez, az ő malmukra hajtja a vizet. Elég csak ha rágondolunk arra, hogy a világban kinek a hasznára szolgál, magyarságunk megosztottsága. Ezt kell először megállítani. A polgári eszmének felül kell múlnia a -bal vagy -jobb oldali felosztottságot, mert a jövőben a népről, nemzetekről van szó és egzisztenciájáról. Míg a pénzvilág hatalma a neoliberális globalizációval határokat nem ismerve nagy gyorsasággal terjed, a jelenlegi demokrácia rendszere viszont csak részleges, korlátozott formájában működik, mert a bürokratikus határok közé van kényszerítve. Ezért a többség akarata csak részben, vagy végkép nem érvényesülhet. Ezért a többségi akarat kifejezését, nem a bürokratikus határok közé kényszerített demokrácia rendszerében lehet megtalálni, hanem ezen kívül lehet megvalósítani ami a polgári összetartásban van.

Támogatnunk kell, hogy az állam ne gyengüljön tovább a transznacionális zsarnoksággal szemben és nyerje vissza erejét. El kell érni, hogy az állam tisztességes megadóztatással a pénzt onnan és azoktól vegye el akiknek van belőle bőven, mint például a transznacionális cégektől és a pénzpiac szereplőitől. El kell érni, hogy az állam tisztességesen hajtsa végre minden szociális feladatát és védje meg nemzetének érdekeit. Támogatnunk kell a hagyományos gazdaságfejlesztést, termelő kisvállalkozásokat, az őstermelők jogait, és nem szabad megengedni, hogy olyan szabályok legyenek ránk kényszerítve amelyek ellehetetlenítenek. Egységesen kell fellépni a környezet károsítás ellen is, de főleg a nagy transznacionális cégek környezet kárásító tevékenysége és abnormális hulladéktermelésük ellen is.

Csak ilyen és hasonló lépésekkel, de egységes polgári összefogással lehet ellenállni a neoliberális globalizáció terjeszkedése ellen, ami nem lesz könnyű. Viszont bízok abban, hogy az emeberek megértik, hogy mi történik körülöttük és ezt a folyamatot megállítják. Ebből a szempontból nagy és felelős szerepe van az oktatásnak, hogy az emberek felvilágosultak legyenek, és tudatában legyenek annak, hogy a háttérben van egy szűk csoport (a pénzhatalom emberei) akik kihasználva minden eszközt az érdekeik eléréséért befolyásolják a gazdasági és politikai életet. Ezen változtatnunk kell.

 

 

Vajda Iván

diplomás politológus

felsogarammente48@polgarinfo.hu

 

 
Dátum: 2008. April 24. Thursday, 10:21 Szerző: rimaszombat
 
 
 
 
  Kapcsolódó linkek  
 
  · Cikk keresés: Tudomány
· Írta: rimaszombat


A legolvasottabb cikk ebben a rovatban: Tudomány:
Az illuminátusok: 1. rész ( 1. - 4. rész )
 
 
 
 
  Cikk értékelése  
 
 
Átlagolt érték: 5
Szavazat: 17


Értékeld ezt a cikket:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


 
 
 
 
 
  Beállítások  
 
 
 Nyomtatható változat  Nyomtatható változat

 Küldd el levélben!  Küldd el levélben!