Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


4 Az indigó jelenség carolina H.

2011.01.25

--------------------------------------------------------
4
Ahhoz, hogy a teljes isteni terv kifejeződjön, mindenek előtt az a
fontos, hogy minden egyén megtanuljon teljes isteniségében kibontakozni.
Mindenki olyan, mint egy kirakós játék darabja, és mindenkinek
megvan a helye az egészben. Az a feladatunk, hogy megvalósítsuk önmagunkat
saját lelki tervünk szerint, és ebben a világegyetem teljes támogatását
megkapjuk. Minden embernek saját egyéni frekvenciája
van, saját hangján énekel, és életében megkomponálja saját dalát. Ha
mi, felnőttek és gyerekek, megtanuljuk együtt énekelni a dalunkat, akkor
egy gigantikus, tökéletesen harmonikus kórus fog felhangzani.
6.2. Az indigó gyerekek spirituális feladatai
Az új gyerekek, az indigó gyerekek spirituális feladata sokszínű és nehéz.
Még fiatalok, amikor ezt a könyvet írom. Először fel kell nőniük,
ki kell bontakoztatniuk, és fel kell építeniük egyéniségüket és személyiségüket,
hogy fiatal felnőttként fizikailag átvehessék fontos feladatukat,
mindenki számára látható módon. Természetesen speciális energiamezőjük
jellegzetes magas, finom energiafrekvenciájukkal fontos
része spirituális feladatuknak. De ennél még sokkal több feladatot kell
teljesíteniük itt ezen a bolygón.
Az új gyerekek a mi jövőnk. Azért vannak itt, hogy segítsenek nekünk
a kettősség nehézségeit megoldani, hogy rátalálhassunk a szeretet
magasabb rezgésére. Akkor együtt, kéz a kézben, újra egészséges és
zöld bolygóvá tehetjük a Földet, ahol minden nép békében és szeretetben
élhet együtt. A mi gyerekeink és unokáink lesznek a holnap békéjének
valódi létrehozói. Egyik legfontosabb feladatuk, hogy változásokat
eszközöljenek a földön, és kinyissák a szemünket arra a tényre,
hogy sok dolog, amit nem szeretünk ugyan - de mégis elfogadunk -,
ahhoz az idejétmúlt rendszerhez tartozik, amelyre az új időkben nincs
már szükségünk. A demokrácia és az egyenjogúság kérdése az, hogy
mennyire éljük ezeket, fontosabb lesz mint valaha. Új világbékének
kell megteremtődni, amely minden, de tényleg minden országot, népet
és lényt magába foglal. Ez az a kívánság, amelyet mindenki, fiatal és
öreg, kicsi és nagy, fehér, fekete vagy sárga, indigó gyerek vagy felnőtt
a szívében hordoz!
Az indigó gyerekek legfontosabb spirituális feladataik
• Mindenkit feltétel nélkül szeretni, hogy a földön újra „feltételek
nélkül" szeretet uralkodjon.
• Az emberiség és a világ magas frekvenciájával lehetőséget adjanak
rezgésük megemeléséhez.
• Elterjeszteni a földön a toleranciát.
• Megélni médiális képességeiket, hogy az emberiség újra „normálisnak"
fogadja el a médialitást.
• Megtanítani, hogy minden az egyén és a csoport legfőbb javára
kell, hogy történjen.
• Kinyilatkozni az emberiségnek, hogy lélekcsaládok léteznek.
• Kapcsolatba hozni szüleiket saját spiritualitásukkal.
• Segíteni az emberiségnek megszabadulni a túlhaladott meggyőződéseken.
• Új gyógyító módszereket hozni a földre.
• Meggyőzni az emberiséget, hogy mindenért, ami az életében
történik, vállaljon felelősséget.
• Megtanítani, hogy az anyag a gondolatot követi, ami azt jelenti,
mi magunk teremtjük a világunkat és naponta meg is változtathatjuk.
• Összekapcsolni az embereket újra magasabb önvalójukkal és
így intuíciójukkal.
6.3. Az indigó gyerekek képességei
Az indigó gyerekek spirituális képességei természetesen szoros összefüggésben
állnak feladatukkal, de sokkal inkább az egyes gyerekekre és
egyéni életkörülményeikre szabottak. Míg spirituális feladatuk amelyet
itt a földön kell teljesíteniük -, inkább kollektív, addig az egyéni
képességek indigó gyerekkenként változnak. Életfeladatát mindegyikőjüknek
egyénileg meghatározott környezetben kell beteljesítenie.
Bár képességeik nagyon szakosodottak, az alább felsoroltakról azt
mondhatjuk, hogy az mindenkinél közös:
• Igazi gyógyítók. Érintésükben harmóniát, nyugalmat és ellazulást
találnak az emberek.
• Nagy szeretetre képesek, és annyi szeretetet tudnak kisugározni,
hogy azonnal jól érzik magukat az emberek.
• Gyorsan képesek felismerni szellemi elképzeléseket, és ezek
szerint cselekedni.
• Erős belső érzékelésük van az élet igazságáról. Érzik, hogy mi a
helyes és mi nem, és afelé haladnak, amit helyesnek éreznek.
• Könnyedén kommunikálnak minden élőlénnyel, állatokkal, növényekkel,
kövekkel, és felismerik bennük a szellemit, az élőt.
• Megvan az a képességük, hogy mindent határok és elválasztás
nélkül tapasztaljanak meg és lássanak.
• Az emberben mindig a jót tudják és akarják meglátni, mert tudatában
vannak, hogy minden Istentől jön; egyszerűen mindenkit
szeretni akarnak.
• Már fiatal korukban képesek (tudattalanul) célzottan bevetni magas
frekvenciájukat (így például közelednek olyan emberekhez
vagy gyerekekhez, akiknek szerintük energiára van szükségük).
• Törődnek másokkal, kiállnak az igazságosság mellett és megpróbálnak
objektivitásukkal békét teremteni.
• Intuíciójuk, energia- és gondolatcseréjük, nyíltságuk révén
nagyszerűen képesek kommunikálni.
Ha már idősebbek lesznek az indigó gyerekek, alapvetően minden szakmában
dolgoznak majd. Megvan az a képességük, hogy összekössék a
spiritualitást és a tudományt. Az interkommunikáció területén született
új felfedezések is olyanok (internet és telekommunikáció), mintha
ezeknek a gyerekeknek találták volna ki őket. Gazdagabbá teszik, meggyógyítják
és átalakítják majd társadalmunkat mentalitásukkal, ötleteikkel
és kreativitásukkal. Ha sikerül elterjeszteni a világban az őszinteséget
és a becsületességet, akkor olyan új alap alakul ki, amelv további
spirituális növekedést tesz lehetővé. A világ globalizációja ezzel
gyorsabban haladhatna, és az emberek több békét, nyugalmat, örömet
és teljességet találnának a földön azáltal, hogy egymással és nem „egymás
ellen" élnek. Az az elképzelés, hogy húsz év múlva ezeknek a gyerekeknek
adjuk át a világot, nagy örömet ébreszt bennem.
6.4. Miért most érkeznek az indigó gyerekek?
A 6.1. fejezetben már részletesen kifejtettem, hogy az új gyerekek a
huszadik század végén és a vízöntő korszak kezdetén jönnek nagy
számban a világra. 1987 óta készül belsőleg az emberiség, együttműködve
sok szellemi mesterrel és fénylénnyel egy átalakulási folyamatra.
Ha komolyan vesszük a 6.1. fejezetben már szintén említett ősi iratokat,
ez a folyamat gigantikus, és 2012-ben éri majd el a csúcspontját.
Azt mondják, hogy az utóbbi években gyorsabban kezdett telni az
idő, összeesik és nem lehet majd mérni. Az idő valamikor elér egy pontot,
amikor olyan gyors lesz, hogy a gondolataink azonnal formát öltenek.
Igaz, hogy már most is manifesztálódnak a gondolataink, az idő
azonban olyan lassú, hogy többnyire nem is emlékszünk, hogy életünket,
helyzeteinket valamikor saját gondolatainkkal teremtettük.
Az ember, a föld és az idő energiafrekvenciája hatalmas átalakulási
folyamaton megy át, hogy elérhessük a valódi spiritualitást. Ugyanakkor
lassan belátjuk, hogy az önmagunk és felebarátaink iránt érzett
együttérzés és szeretet kifejeződése, amelyet újra meg kell tanuljunk,
automatikusan kiegészítő DNS szálakat aktiválnak, és közben az immunrendszer
komplex alkalmazkodása is megtörténik. Az immunrendszer
eddig nagyon polarizált módon működött: az önvalót a többi dolog
ellentéteként ismerte fel, az önvaló védve volt minden „ellenséges"
behatolóval szemben. Pillanatnyilag az történik, hogy az önvaló felszabadulhat
ezzel a felemelkedési folyamattal és verseny helyett inkább
együttműködve, és elfogadva élhet. Ha megadjuk belső lehetőségeinknek,
az őket megillető figyelmet, akkor lesz erőnk megváltoztatni
világunkat. Akkor együtt megteremthetjük a régóta vágyott földi
Mennyországot, és valóban együtt élhetünk.
6.5. Spirituális üzenetek
Az emberiség lelki szerződést kötött az indigó gyerekekkel
Ezen a ponton szeretném továbbadni az indigó gyerekek néhány rövid
spirituális üzenetét, amelyeket magasabb szellemi szintekről kaptam.
Nekünk, embereknek megvan a lehetőségünk, hogy különböző
szintekről kapjunk információkat: elolvashatjuk őket könyvekben
vagy újságokban; beszélgetésben vagy előadásban hallhatjuk más emberektől;
de fogadhatjuk szellemi síkok üzeneteit is, amit channelingnek
neveznek. A következőkben leírt üzeneteket az indigó gyerekek
lelki síkján kaptam kollektív energiájukból. A váltás a „mi"-ről „ti"-re
és „ők"-re a következőkből adódik: a még meg nem születettek szólnak
hozzánk, már testet öltött testvéreikhez.
Az indigó gyerekek kora
Szeretünk titeket és veletek örülünk, hogy végre elérkezett az idő, amikor
az új gyerekek, ezek a sugárzó lények elkezdték nagy számban felkeresni
szeretett bolygótokat. Korábban nem ez volt a helyzet, a gyerekek,
az úgynevezett előfutárok, akik a lineáris időben korábban jöttek
a földre, merev környezetet találtak és maguknak kellett, rejtve, nagyobb
külső segítség nélkül járniuk az utat. Ezek az idők most már elmúltak.
Az új gyerekek szétszóródnak az ég minden irányába és megmutatják
magukat ... hangosak lesznek.
A planetáris változások arra törekszenek, hogy meggyorsítsák az
életfolyamatokat és egy átalakulási folyamat - ha szabad ezt ilyen közvetlenül
kifejeznünk -, egy mutáció zajlik. Az élet átalakulás és mozgás,
ez nem újdonság. De most egy soha nem sejtett, nagyobb átalakulási
folyamat lehetséges. Ennek nagyon különleges hatása volt azoknak
a gyerekeknek a természetére, akik a nyolcvanas évek végén kezdtek
inkarnálódni. A gyerekek a ti jövőtök. Ok a ti tanáraitok és tanácsadóitok.
Elvezetnek benneteket a kettősség nehézségein át egy békével
és örömmel teli életbe. Ezek a gyerekek egy egészen különleges adományt
és egy hatalmas ajándékot hoznak a világnak - a szeretet, a tudás
és az emlékezés olyan szintjét, amely korábban nem volt lehetséges,
mivel a bolygó rezgése túl alacsony energiaszinten zajlott. A gyerekek
a következő hullám, ők a ti mestereitek és tanáraitok. Ha felnőnek,
olyan gyerekeket hoznak a világra, akik még magasabb rezgésen
vibrálnak és „az új idők világbékéjének alapítói"-nak hívják majd őket.
Ez igazán nagy tanárhullám lesz a bolygón.
Vigyázzatok a gyerekek következő generációjára, magasan fejlett
fénylények ők, akik azért jönnek, hogy az emberiséget szolgálják, és
nagy örömet és szeretetet sugároznak. Nagy spirituális bölcsességet
hoznak magukkal, és elvezetnek fejlődésetek következő fázisába, ha
úgy döntetek, hogy segíthetnek nektek. Nyíljatok meg ennek a lehetőségnek,
annyira vágytatok rá! Engedjétek megvalósulni! Ez az a terv,
amit együtt, földi inkarnációtok előtt elkészítettetek. Ébredjetek fel és
engedjétek, hogy kibontakozzon ez a terv. Emlékezzetek rá, hogy ezek
a gyerekek nem illenek bele a régi struktúrákba, ne kényszerítsétek
őket, mert kétségbe fognak esni. Lényükben új, magasabb kódolással
jönnek a világra és a földi élet így egy teljesen új tapasztalat számukra.
Ne feledjétek el, hogy rajtatok keresztül születnek meg ugyan a
gyerekek, de nem birtokolhatjátok őket. Nekik más szabályokra és törvényekre
van szükségük, mint nektek volt gyerekkorotokban. Az ő
rezgésük magasabb és finomabb, mint na tiétek volt fiatalkorotokban.
Emberként megszoktátok, hogy saját életetek álmait és elvárásait a
gyermekeitekre vetítsétek. Ne tegyétek ez! Ne várjátok, hogy ezek a
gyerekek teljesítsék az álmaitokat, nem fogják megtenni. Ők maguk
álmodnak és saját álmaikat fogják megvalósítani.
Nektek, szülőknek fontos felismernetek, hogy ezek a gyerekek
egyedülállóak. Saját tehetségekkel, programjaikkal, álmaikkal és lehetőségeikkel
jönnek el hozzátok. Közülük mindenkinek saját személyisége
van. Minden gyerek azért jött erre a bolygóra, hogy kibontakoztassa
lehetőségeit és elkezdje „szolgálatát".
El fognak vinni benneteket a kétségbeesés szélére és az üzenetük
számotokra az: legyetek tisztában vele, azért vannak itt, hogy változást
hozzanak ezen a bolygón, és minden változás fáj, mert a régit előbb el
kell engednünk, hogy az új jöhessen. Csak ha eltört a régi, akkor kezdhet
növekedni az új.
Ezek a gyerekek egészen konkrét feladatokat és megbízásokat hoznak
magukkal, és bár korán megtapasztalják tudásuk nagy részét, mégis
finom fátyol választja el számukra a fizikai és szellemi szinteket. A ti
feladatotok lesz támogatni és bátorítani őket, hogy megtegyék, ami helyes.
Szükségük van a tapasztalataikra és rátok, hogy elkísérjétek őket.
A gyerekek bizonyos módon határtalanok, olyan világos irányvonalakra
és struktúrákra van szükségük részetekről, amely segít nekik tájékozódni.
Szeressétek őket feltétel nélkül, ami alatt azt értjük: feltételek
nélkül! Szükségük van a vezetésetekre és kíséretetekre, hogy felismerjék
életfeladatukat. Erős példaképekre van szükségük, amelyek segítenek
nekik tájékozódni, és ezt tőletek fogják megkövetelni.
A gondolatok ereje
Szeretünk és köszöntünk benneteket: a gondolatok minőségével, az érzésekkel,
az érzelmekkel és a meggyőződéssel fizikai változásokat lehet
okozni a különböző testekben. A gondolatok, érzések és érzelmek
azok a kulcsok, amelyekkel egy sejt bioelektromos töltését meg lehet
változtatni. Minden sejt egy bizonyos frekvenciaterületen működik és
megváltoztatható felfelé és lefelé is. Amikor megtapasztalunk valamit,
egy érzelem vagy egy érzés lép kapcsolatba ezzel a tapasztalattal. Ennek
az érzésnek egy része a gondolat aktuális elektromos töltöttsége.
A gondolatok megváltozása kémiai folyamatot indít el a testben, amely
befolyásolja a sejtrezgés magasságát. Ezen alapul például a pozitív
affirmációval (gondolati képekkel) történő munka.
Az ember képes szándékával megváltoztatni a DNS-t és a gyerekek
már ezt az új DNS-t öröklik. Az emberiség szándéka az elmúlt évtizedben
nagyon megváltozott. Ez megváltoztatta a jövőt és az evolúció útját,
így megváltozik a földre születő emberi faj is. Amikor a földi energia
átalakul, az emberek is fejlődhetnek spirituálisan. Az indigó gyerekek
erre a példák, akik fejlett spirituális „felső réteggel" jönnek a világra.
Még mindig megvan ugyan bennük is a kettősség, de sokkal többet
sejtenek a világról, mint mi annak idején, jobban tudják, kik ők, és hogy
néz ki a feladatuk. Ezeknek az új emberi lényeknek a-DNS-e megváltozott.
Jobbak a kilátásaik, mint a korábbi generációknak, hogy felfedezzék,
kik ők valójában. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a mi tevékenységünk
révén módosult DNS-sel születtek. Szándékuk erőteljesebb lesz és
nagy globális átalakulásokat fognak létrehozni. És bár szándékunk
megváltoztatta az övékét, mégis kihívásokon kell keresztül menniük,
hogy DNS-üket nagyobb átalakításokra előkészítsék, mivel a felemelkedés
egy örökké tartó, sok kis és nagy lépésből álló folyamat.
A világ egy hatalmas, gigantikus átalakulás előestéjén áll. Ez a változás
tudományosan mérhetően összefüggésben áll a föld mágneses
változásával. Lehetséges, hogy DNS-ünk a környezeti tényezők változásaira
reagál, amelyek a földi vonzással és frekvenciával függenek
össze? Olyan új antennák keletkeznek ezzel, amelyekkel az emberiség
teljes rezonanciában élhet „mindennel, ami van"? Izgalmas kérdések,
amelyeket a jövőben bizonyára meg tudunk majd válaszolni.
Az „ én vagyok" jelenléte
A bolygón zajló folyamat gondoskodik róla, hogy az emberek elmenjenek
fizikai kitartásuk határáig,7niközben kénytelenek lesznek elengedni
az olyan ..régi energiák" koordinálását, amelyek már nem a javukat
szolgálják. A tudatos vagy tudattalan hangolódás révén is felgyorsul a
mutációs folyamat. Az emberiség afelé halad, hogy megszabaduljon negatív
emberi impulzusaitól, kényszereitől és határaitól, miközben létének
minden aspektusa teljesen tudatosan integrálódik a fizikai szinten.
Az emberi test belsejében újra felfedezzük a spirituális fénylényt.
És pontosan ekkor jelennek meg az indigó gyerekek. A nagy, élet
nevű kaland előtt hátrahagyták fényruhájukat az „én-vagyok" érzés jelenlétére
bízva, és megengedték a szellemi világnak, hogy valódi identitásuknak
egy részét eltávolítsa emlékezetük adatbankjából. A mindenkori
tehetségüknek és bölcsességüknek csak egy kis részét hozták
magukkal az inkarnációkba. miközben a többi rész az „én-vagyok" érzés
szívében rejtőzik.
A teremtés segédjeként az ember örömmel vett részt a föld kibontakoztatásában.
Minden területen kísérletezett és tapasztalatokat gyííjtött.
Ám amikor a föld és az emberiség a harmadik dimenzió egyre sűrűbb
frekvenciájába ért, annyira fájdalmas és megerőltető lett az élet,
hogy sokan a félelembe, haragba, gyűlöletbe és az elkülönültség érzésébe
menekültek. Évezredek óta ezekben él az emberiség. De most
már elegendő ember áll készen a földön, hogy útra keljenek „hazafelé".
Mindenki átkelhet az illúzió fátylából a valóság sugárzó fényébe.
Mindenki sugárzó isteni lény, Isten különleges szikrája.
A földi teremtés minden aspektusa felébred ebben, mind az ásványés
állatvilág, mind a dévák* és elementárbirodalmak. Egyesülés történik
a magasabb szellemi világokban, de sokféle egyesülés történik itt
a bolygón is. Sokan találkoznak lélekcsaládjuk tagjaival, közeli lélektársakkal
és olyan telekcsoportokkal, akikkel az idők kezdete óta
együtt utaznak. Ezek az újraegyesülések ajándékok, amelyeket megszolgált
az emberiség, és az indigó gyerekek ugyanennek a folyamatnak
a részei.
Telefonálni Istennek
Az indigó gyerekek azt mondják: „Most a szinkronicitás** folyamatáról
fogunk beszélni. Tényleg fontos megtanulnunk, ha egy helyzet hat
egy emberre, akkor az először megpróbál visszaemlékezni és viszonyítani,
hogy lássa, milyen érzés. Az érzés segítségével képes aktiválni régi
szinkronicitásokat, amelyek segítenek megtenni az életben a helyes
lépéseket. Eszerint fontos használnunk az agyunkat, hogy a témát minden
oldalról megvilágíthassuk és felkutathassuk. Az agynak információkkal
teli fantasztikus adatbankok állnak rendelkezésére, és messze
túllép az emberi energiamezőkön. Pár nap után szinkronicitásokat vesz
észre az ember, amelyek megmutatják neki, hogyan reagáljon. Miközben
érzései és szellemi adatbankja segítségével »átvizsgálja« realitá-
* Déva = növények szelleme.
** A görög sunchronos. sun = együtt és chronos = idö. Fogalom és koncepció (C. G.
Jung). amellyel időben egybeeső történéseket jelölnek, amelyeket egy közös értelem
köt össze és nem az ok-okozat láncolata.
sát, vezetői aktiválják azokat a szinkronicitásokat, amelyek több dimenzióból
erednek. Megmutatják neki a következő lépést, amelyet
meg kell tennie útján. Sok ember választotta azt, hogy ebben az életében
emlékezni fog lelke egyedülálló energiamintázatára, monaszára és
életfeladataira. Fontos akarnunk, az úton maradnunk és sok időt szakítanunk
arra, hogy felismerjük saját mintánkat. Ezeket gyakran nem fejeztük
ki több korábbi életünkben."
Megérett az idő és az indigó gyerekek mindannyiunk számára példát
mutathatnak. Ha a gyerekek nehéz helyzetbe kerülnek, először megpróbálják
átérezni azt. Sokszor szükségük van egy kis nyugalomra,
miután mondtak nekik valamit vagy egy számukra új helyzetbe kerültek.
Automatikusan letapogatják szinkronicitásukat, majd eszerint cselekszenek.
Tudatában vannak szellemi szintjükkel és segítőikkel való
kapcsolatuknak, és ezért könnyen és gyorsan kapnak információkat.
Egy kisgyerek, aki tökéletesen tudatában volt ennek a kapcsolatnak,
mindig azt mondta az anyukájának, ha egy kis időre volt szüksége,
hogy befelé forduljon: „Anyu, először felhívom gyorsan Istent, majd
azután megmondom, hogy mit szeretnék. " Hagyott magának egy kis
időt, hogy az érzéseit behangolja és megtalálta bensőjében a választ.
Igazi spiritualitás
Az indigó gyerekek azért érkeztek, hogy velünk együtt az igazi spiritualitás
új korszakába lépjenek. Mi az igazi spiritualitás? Az az ember,
aki magasabb önvalójával áll kapcsolatban, ismeri minden vallás szépségét
és igazságát, és tudatában van, hogy a spiritualitásnak nincs köze
dogmákhoz, etikai kódexekhez vagy merev erkölcshöz. A spiritualitás
minden vallás fölé emelkedik, és minden lelket összeköt saját isteni
igazságával. A spiritualitás szereti, és átöleli az életet, senkit sem
ítél és utasít el.
A szellem hat a szent egyetemes törvényeken belül, amelyek változhatatlanok.
Ezeknek a törvényeknek a magja a szeretet - szeretet
önvalónk és minden isteni teremtmény iránt. A spiritualitás nem azonos
az érzékfelettiséggel, az olyan képességekkel, mint például a belső
látás képessége, a tisztánlátás, a tisztánhallás vagy a telepátia. Ezek
a képességek az ember veleszületett jogai. Sajnos elfelejtettük őket és
egyszerűen elszáradtak. Az érzékfeletti érzékelés természetes módon
vissza fog térni, ha újra egyesülünk lényünk spirituális részével.
Az igazi spiritualitás azt jelenti: Minden vallásban és minden emberben
üdvözölni a jót és megengedni, hogy spiritualitásukat egyéni
módon fejezzék ki. Azt jelenti, hogy minden emberben, minden állatban,
vagy az egész teremtésben az istenit látjuk és önmagunkban kibontakoztatjuk
a Teremtő csodálatos tulajdonságait, amely élő például
szolgálhat mindenkinek. Megérett az idő, az indigó gyerekek nagy
számban vannak itt, hogy segítsenek ebben a folyamatban. Az „énvagyok"
jelenlétére és a bensőnkben élő saját isteni forrásra hangolódva
minden emberből sugározhat a spiritualitás, amely lehetővé teszi,
hogy gyökeret eresszen a földön a szellemi.
7. FEJEZET
Indigó történetek
7.1. Helytelen elvárások
Elfie Walther-Weissmann, egy 18 éves indigó lány édesanyja mesélte
a következőket:
„Nem úgy van, hogy az indigó gyerekek feltétlenül rendkívül intelligensek
és azonnal feltűnnek valamilyen kimagasló tehetséggel. Ha
van valamihez tehetségük, akkor azt egészen normálisnak és természetesnek
tekintik, és nem feltétlenül akarják megmérettetni magukat versenyeken
és trófeákat gyűjteni vele. Ha a szülők megpróbálják a gyerekeknek
ezt a tehetségét kihasználni, hogy saját becsvágyukat kielégítsék,
akkor a gyerekek általában védekeznek. Nagyon jó és természetes
érzésük van arról, hogy mi fakad saját motivációjukból, és mit
kényszerítenek rájuk kívülről. Ha nem saját örömükből vagy motivációjukból
tesznek valamit, akkor hamarosan védekezni kezdenek ellene,
és valamilyen módon megpróbálják kivonni magukat a nyomás
alól. Ha csak egy hobbyról van szó, mint például a zene vagy a síelés,
akkor nincs is nagy gond. Sokkal problémásabb, ha a gyerek például
az iskolát utasítja el, és minden motiválási kísérlet félresikerül. Az indigó
gyerekek általában rendkívül érzékenyek, könnyen sérülnek és
magabiztosságuk ellenére, amely más kiskoruktól kezdve megvan bennük,
fiatal korukban könnyen félénkké válhatnak, és azt érezhetik, hogy
elutasítják vagy elítélik őket. Ha az osztálytársak durván meglökik a
szünetben, az is elég ok lehet, hogy ne álljon szóba többé más gyerekekkel
sem. Vagy a tanárnő egyetlen megrovó megjegyzését, amely tulajdonképp
a becsvágyát akarta felébreszteni, olyan megalázónak
érezheti, hogy attól kezdve bezárkózik, és nem akarja, hogy bármi köze
is legyen a tanárnőhöz és az iskolához.
Az indigó gyerekek egyáltalán nem édes kis fénylények, akik örökké
tartó boldogságot és örömet hoznak, hanem sokszor rendkívül nehéz
kis lények tudnak lenni, akik minden lehetőséget megragadnak,
hogy teli torokból tiltakozzanak mivel nagyon fejlett az akaratuk. Felháborodva
vonulhat a szobájába és zárhatja be az ajtaját, ha az anyjának
más véleménye mer lenni, vagy esetleg valami miatt megszidja,
vagy esetleg még olyan követeléseket is állít, hogy takarítsa ki a szobáját
vagy csinálja meg a házi feladatát. Az indigó gyerekek sokszor
tekintélynek érzékelik önmagukat, annyira hogy a hagyományos szülőgyerek
kapcsolat szinte lehetetlen. Olyan spirituális anyaként, aki szeretettel
és megértéssel szeretné nevelni a gyermekét, hamar elértem a
saját lehetőségeim határáig. Ezek a gyerekek minden érzékenységük és
sebezhetőségük ellenére hatalmas belső akarattal és hatalommal rendelkeznek,
és ha arra kerül a sor, fel is használják. Logikusan és magabiztosan
érvelnek, és csupán az a tény, hogy harminc évvel több élettapasztalatom
van, semmit sem jelent nekik.
A pubertáskorig sokszor nagyon kedvesek és ragaszkodóak ezek a
gyerekek, és nagy igényük van az odafigyelésre és védettségre. Azoktól
az időszakoktól eltekintve, amikor unatkoznak, dühösek vagy elégedetlenek,
amikor nem érzik jól magukat a környezetükben vagy a bőrükben
(sokszor vannak köhögéssel orrfolyással járó megfázásaik, hasfájásuk
vagy bőrproblémáik, mint például ekcéma), szeretettel, megértéssel
és türelemmel viszonylag könnyű őket vezetni. Többnyire meglepően
jól meg tudják fogalmazni, hogy mi nincs ínyükre, csak néha vannak
olyan dolgok, amelyeket nem lehet megváltoztatni vagy esetleg
nem szeretnénk megváltoztatni.
Az igazán nehéz időszak sokszor akkor kezdődik ezekkel a gyerekekkel,
amikor elérik a pubertáskort. Ez náluk nagyon korán, többnyire
tízéves koruk előtt megtörténik. Onnantól minden nap valóságos kötéltánccá
válhat, mindennapos veszekedéssé, hatalmi harccá. Anyaként
vagy apaként eljut az ember saját haláraiig megértésének, átérző képességének,
meggyőzőképességének és türelmének határáig. És ha
mindez már nem használ, és végül kimondunk egy; »hatalmi szót«, akkor
is megtörténhet, hogy ennek ellenére figyelmen kívül hagyja. Ilyenkor
néha végtelen, kimerítő beszélgetések következnek, amiben minden
érintett számára elfogadható megoldásokat keresünk. De ezek a gyerekek
olyan okosak, pokolion oda kell figyelni, hogy ne verjenek át. Az a
jó ezekben a végtelen és felőrlő vitákban, hogy az ember maga is,
anyaként vagy apaként, olyan sokat tanulhat belőlük.
Mivel fiatalkoromban olyan sok tiltástól, parancstól és egyéb korlátozástól,
rendelkezéstől szenvedtem, saját gyerekeimnek több szabadságot,
önrendelkezési jogot akartam megadni, és erősebb önértékelést,
mint amivel én útnak indultam. Lehetőleg sok teret akartam engedni
a gyermekeimnek, hogy saját, egyéni tapasztalatokra tegyenek
szert, hogy bízzanak saját teremtő erejükben. Azt akartam, mélyen belül
tudják, hogy saját erejükben és tehetségükben bízhatnak, hogy ne
kelljen félelemből vagy bizonytalanságból alárendelődniük vagy függeniük
valakitől, csak azért, hogy túléljenek vagy társadalmi elismerést
szerezzenek. Azt akartam, hogy tudja, teljesen rendben van, ha valaki
„ más ", mint a többiek, és hogy legyen elég bátorsága és bizalma
a másságának kiélésében, bármi legyen is az a másság.
Nagy beleérző képességgel, sok szeretettel és türelemmel akartam segíteni
a gyerekeimnek, hogy eligazodjanak ebben a nehéz földi életben,
és azt akartam, hogy ismerjék, milyen sok különböző nézőpont létezik,
amelyből egy dolog szemlélhető. Azt akartam, hogy a lányom megtanuljon
más emberekkel szemben toleránsnak lenni, és közben mindig hű maradni
saját igazságához. De ez az én kívánságom, az én elvárásom, az
én elképzelésem volt a belátásról és a toleranciáról. Épp elégszer kellett
elismernem, hogy a lányom toleránsabb, mint én magam.
Evekig volt együtt olyan fiatalokkal, akiket nem lehet épp »jó társaságnak
« nevezni. Állandóan vacilláltam, hogy »ezt el kell fogadnom és
bíznom kell a lányomban« vagy »dühösnek lenni, nem elfogadni, és
félni, hogy elvesztem az ellenőrzést«. Ez nagyon-nagyon kemény időszak
volt, mert a legtöbb dolog, amit mondtam vagy lettem, elutasításra
vagy süket fülekre talált. Ma ezt úgy látom, a lányom így vonta ki
magát a befolyásom alól, hogy ő maga bizonyítsa be, erős és független,
és hogy megmutassa, a gondoskodásommal, félelmeimmel és aggodalmaimmal
totál az idegeire niegvek.
A lányom révén újra és újra megtapasztaltam a saját határaimat: a
bizonytalanságaimat, félelmeimet, elvárásaimat a gyerekkel szemben.
Mindig kénytelen voltam mögénézni az érzéseimnek: Miből fakadnak?
Miért érzem magam olyan nyugtalannak, irritáltnak vagy kihívottnak?
Rájöttem, hogy a saját nevelésemet, mint egy hatalmas koloncot húzom
magam után. Még mindig fogva tartottak azok a normák, amelyeket
gyerekként és fiatal lányként rám kényszerítettek, és amelyek még
egyéni fejlődésemnek sem hagytak játékteret, amelyek azt az érzést keltették
bennem, hogy gyenge, tehetetlen, függő és jelentéktelen vagyok!
Úgyhogy évekig harcoltam a környezet elvárásai, követelései, beavatkozásai
és normái ellen, hogy a lányomnak könnyebb és jobb legyen,
mint nekem volt. De nem könnyű állandóan harcolni a társadalommal
és a környezettel. Mindegy, hogy óvoda, iskola vagy sportegyesület, a
gyerekek sajnos ki vannak szolgáltatva egy rendszernek, amely a nyomásra,
versenyre, rivalizálásra és sokszor a manipulációra épül. Ezért
a gyerekek nem tanulják meg, hogy egymással és egymásért dolgozzanak,
hanem csak egymás ellen. Megtanulják, hogy megvédjék magukat,
hogy kijátsszák, befeketítsék és kihasználják egymást.
Szívből kívánom, hogy ez egy nap megváltozzon. Az indigó gyerekek
következő generációja, akik most születnek, járuljanak hozzá ahhoz,
hogy az emberek a jövőben már ne kijátszák egymást és harcoljanak,
hanem támogassák és segítsék egymást. A lányom most 18 éves -
papíron -felnőtt, vége a pubertáskornak, az érettség új szakasza kezdődött
el, és ezért szívből hálás vagyok!"
7.2. Új projektek: Free The Children
Sok példa van olyan gyerekekre, akik túllépnek minden határon, és
már korán felfedezik életfeladatukat. Gyerekek, akik tizenkét évesen
saját számítógépes céget alapítanak, akik kiállnak osztálytársaik mellett
és valódi szociális munkát végeznek, vagy egészen rendkívüli gyerekek,
amilyen például Craig Kielburger is.
Craig Kielburger most tizenhét éves. Kanadában él, és ő alapította
meg a „Free the Children" nemzetközi gyermekmozgalmat. A szervezetnek
több mint húsz országban vannak tagjai, az a küldetésük és jövőképük,
hogy az egész világon megszabadítsák a gyerekeket a szegénységtől
és kizsákmányolástól. Arra bátorítanak fiatalokat, hogy legyenek
közösségük vagy népcsoportjuk nemzeti vagy nemzetközi vezetői,
hogy részt vehessenek ebben a küldetésben.
Craig tizenkét évesen kezdett intenzíven törődni más gyerekekkel,
miután egy pakisztáni gyerek meggyilkolásáról olvasott. Ezt a gyereket
..rabszolgaként" eladták, hogy szőnyegszövőként dolgozzon. Craig öszszefogott
barátaival, és így jött létre egy hatalmas hálózat, amely a gyerekek
jogaival törődik. Craig sokat utazik szerte a világban és felkeres
olyan gyerekeket, akik nyomorban élnek. Előadásokat tart, mindenhol
projekteket alapít, síkra száll az érintett országokban a jobb életkörülményekért,
és nagy sikereket ér el a szervezetével. Néhány projektje
például: iskolák vagy gyermek-rehabilitációsközpontok megnyitása,
vagy új bevételi források teremtése szegény családok számára, hogy
meg tudják szabadítani gyermekeiket a veszélyes munkáktól.
A szervezet sok programot is életre hív, amelyeknek az a céljuk,
hogy nemzetközi szinten kapcsolatba kerüljenek gyerekek és fiatalok.
Megpróbálja- sokszor sikerrel -, megnyerni az ipari szektort, hogy bizonyos
gyerekmunkával kapcsolatos törvényeket betartson. Kormányokat
győz meg róla, változtatni kell a törvényeiken, hogy jobban
védjék a gyerekeket a kizsákmányolás és a gyermekprostitúció ellen.
Az elmúlt években Craig hihetetlen nagy publicitást kapott a médiában.
A CNN Amerikában és Európában egy hatvan perces filmet mutatott
be róla, és könyvét („Szabadítsátok meg a gyerekeket") számos
nyelvre lefordították. Ez bizonyára jó példa szülőknek és gyerekeknek,
milyen következményei lehetnek, ha engedjük gyermekünknek, hogy
azt tegye, amit akar, és amit tennie kell.
8. FEJEZET
Indigó gyakorlatok
8.1. Energia feltöltés
Menjünk a gyermekünkkel egy nyugodt szobába, ahol nem zavarnak
bennünket. Tegyünk be finom zenét, és gyújtsunk meg egy gyertyát.
Üljünk a gyerekkel szembe, vagy a földre vagy egy székre. Fontos,
hogy a gyerek egyenesen üljön, és egyenes legyen a háta, hogy az
energia jól tudjon áramlani. Hunyjuk be a szemünket és induljunk a
következő fantáziautazásra a gyerekkel:
„Képzeld el, hogy hatalmas virágok vannak a lábaidnál. Képzeletedet
vezesd ezekhez a virágokhoz, és hagyd hogy kinyíljanak. Sziromról
sziromra kinyílik, és te nézed. A lábaidnál lévő virágokból gyökerek
vezetnek le a föld közepébe. Nézd meg ezeket a gyökereket és utazz
le a gyökerek belsejében. Szólj, ha leérkeztél. " Várjunk egy jelre és
csak akkor folytassuk, ha megkaptuk a gyerektől. „Képzeld el, hogy
egész sok energiát kapsz az anyaföldtől, és ez az energia a gyökereiden
keresztül feláramlik a lábadig. Nézd meg ezt az energiát. Ha odaért a
lábadhoz, hagyd, hogy átáramoljon a talpadon, a lábaidon, egészen a
hasadig. Mindig nézd az energiát és figyeld meg, hogyan érzed magad.
Meleg az energia? Vagy hideg? Bizsereg vagy csiklandoz? "
Közben tartsunk néha szünetet. Fontos, hogy lassan beszéljünk és
igazodjunk a gyerek ritmusához. Főleg első alkalommal engedjük,
hogy a gyerek vezessen. Később már maga is megcsinálja pár perc
alatt a gyakorlatot. Közben megkérdezhetjük a gyereket, hogy hol jár
épp és mennyire áramlott be az energia a hasába. Majd folytassuk tovább:
„Hagyd, hogy az energia most a hátadon keresztül felfelé áradjon.
A hátadtól előre megy, a mellkasodba, a válladba és a karodon át a kezedbe.
Átfolyik az idegeken és izmokon is. Jelezd, ha az ujjaidban érzed.
" Csak akkor folytassuk, ha megkaptuk ezt a jelzést: ,, Erezd,
ahogy az energia a tarkódba, a torkodba és a fejedbe áramlik. Hagyd
egyszerűen, hogy keresztüláramoljon rajtad ez az energia, miközben
gondolataidat a fejeden lévő virágra irányítod. "
Itt tartsunk egy rövid szünetet. Majd folytassuk tovább: „Ebből a
virágból egy szál vezet fölfelé, egészen fel az égig, ahol a fény lakik.
Belső szemeddel kövesd ez a szálat, amíg a végére nem érsz, és egy hatalmas
világító fényt látsz. Jelezd, ha megérkeztél oda. " Ismét várjuk
meg a jelet, mielőtt folytatnánk. „Kérd meg most a fényt, hogy küldje
el energiáját a szálon keresztül a fejedbe ... Erezd, ahogy végigárad a
szálon és megérkezik a fejedbe. A fej ed most tele van ezzel a fényenergiával.
Más, mint a föld energiája. Figyeld meg, milyen érzés. Meleg
ez az energia vagy hideg? Bizserget vagy egészen könnyű? "
„Az energia most végigárad az egész testeden, és ha odaér a lábadhoz,
átáramlik a virágon a föld gyökereibe. Pár percig hagyd áramlani
az energiát és figyeld meg. " Várjunk pár percig, és ha az az érzésünk,
hogy gyermekünk szeretné befejezni, mondjuk azt: „Most bezárod
a lábaidnál és a fejednél nyíló virág szirmait, hogy az energia a
testedben maradjon és ne folyjon ki. "
Ha már néhányszor végezte a gyakorlatot a gyermek, maga is gyorsan
össze tud kapcsolódni ezzel az energiával. Ez a gyakorlat nagyon
erősen földel, és azt az érzést adja a gyereknek, hogy része mindennek,
ami igaz is. (Természetesen a szülők számára is nagyszerű energiagyakorlat
ez, ha nincsenek önmaguk középpontjában, vagy nem érzik magukat
földelve, vagy kimerültek és a „végüket járják"!) Ha van két
egyforma méretű hegyes kvarckristályunk, akkor a gyermek a gyakorlat
alatt tarthat egyet-egyet a kezében. Bal kezében a kristály hegye a
csukló irányába jobb kezében pedig a másik irányba, az ujjak felé nézzen.
A kvarckristályok támogatják az érzelemtestet és a test elektromos
áramkörét, és az energiafeltöltődés egyenletesebben és intenzívebben
történik.
8.2. Színlégzés
Válasszon ki a gyermek intuitív módon egy színt, amelyről úgy gondolja,
hogy jót tesz neki. Majd üljünk le egy szép, nyugodt helyre, ahol
nem zavarnak. Mindketten csináljuk a gyakorlatot, miután részletesen
elmagyaráztuk a gyereknek.
Lazítsunk, és tizenkétszer lélegezzünk mélyen be és ki, le a hasüreg
alsó részébe. Kövessük tudatosan a levegő útját, és rövid időre tartsuk
bent a hasunkban. Majd tudatosan lélegezzünk ki. Először ismerjük
meg a légzés ritmusát. Ha már tudunk lassan és tudatosan lélegezni, ellazultnak
fogjuk érezni magunkat és összpontosíthatunk a színekre.
Lélegezzünk be egy tetszőleges színt: Képzeljük el, hogyan áramlik
át a szín a szánkon és a légcsövünkön, a rekeszizmon és a solarplexuson
(a köldök környékén) egészen a hasüregig. Rövid ideig tartsuk
vissza légzésünket, elszámolhatunk négyig, és most lélegezzük ki
lassan és tudatosan a színt. Minden szervre kiterjeszthetjük a színlégzést.
Kapcsolódjon be a szív, a máj, a vesék, a lép, a belek és a nemi
szervek is. A gerincoszlophoz is vezessük el a színt.
Legjobb, ha akkor magyarázzuk el a gyereknek a gyakorlatot, ha mi
már végigcsináltuk párszor, és ösztönözzük, hogy kreatívan bánjon a
kiválasztott színnel. Mondhatjuk például azt is: ,, A szín most beutazza
a tested és felkeresi azokat a helyeket, amelyek nem boldogok" vagy
„képzeld el, hogy a szín felkeres a testedben minden beteg részt, beszínezi
őket és azonnal meggyógyulnak. " Vezessen a fantáziánk és gondoskodjunk
róla, hogy a gyerek élvezze a gyakorlatot. Akkor később
képes lesz nehéz helyzetben gyorsan egyedül is elvégezni a színlégzést.
8.3. Az aura kisimítása egy ametisztkristállyal
A gyakorlat ahhoz járul hozzá, hogy a gyerek újra „egésznek" érezze
magát. Gyors, hatékony és könnyű a gyakorlatban megvalósítani. Ezt
a kezelési formát aura szkennelésnek és csakra harmonizálásnak is nevezik.
A kristályokkal való gyógyításból ered és néha valóban csodákat
tud művelni, mert az ametiszt azonnal finoman és harmonikusan
kiegyenlíti az aurát. De inkább azoknak alkalmas, akik dolgoztak már
kristályokkal.
Szükséges hozzá egy ametiszt, lehetőleg egy ametisztfészek vagy
egy ametisztrózsa.
A gyerek üljön le egy székre. Mindkét kezébe kap egy 3-5 centiméteres
hegyes kvarckristályt. Fontos, hogy a kristály csúcsa a bal kézben
a csukló, és a jobb kézben az ujjak irányába mutasson. A gyerek egyenesen,
lehetőleg kényelmesen üljön.
Fogjuk a jobb kezünkbe az ametisztet és tegyünk rá pár csepp „Saint
Germain" aura-soma eszenciát. Bal tenyerünkbe cseppentsünk pár
csepp „Ibolyakék" aura-somat. Álljunk gyermekünk mögé és mondjuk
el háromszor magunkban, vagy hangosan a következő fényhívást, miközben
a kezünket a szív központunk előtt tartjuk:
A belső krisztusi fényt hívom.
Tiszta, tökéletes csatorna vagyok.
Fény vezet.
Kérjünk engedélyt az aura kisimítására, és kérjünk megfelelő mennyiségű
energiát. Földeljük magunkat, és kapcsolódjunk az isteni fényhez
- mindig fontos, hogy tudatában legyünk, nem saját energiánkat használjuk.
Most tartsuk mindkét kezünket (a jobb kezet az ametiszttel) körülbelül
öt centiméter távolságra a gyerek vállaitól. Pár percig hangolódjunk
rá az energiájára. Várjunk, amíg megjelenik a nyugalom és kötődés
érzése.
Most álljunk a gyerek jobb oldalára és emeljük mindkét kezünket a
fej két oldalán a korona- vagy fejtető-csakra magasságába. (Ha nem ismeri
a csakrákat, először szerezzen be egy csakrákról szóló kézikönyvet
és tájékozódjon, hol, melyik található.) A bal kezünk a fej mögé, a
jobb kéz az ametiszttel pedig a fej elé kerül, úgy, hogy a kezek között
körülbelül ötven centi távolság van.
Ügyeljünk arra, hogy az ametisztkristály vezessen bennünket, például
átmelegedhet vagy mozoghat. Érezni fogjuk, ha a csakra elég
energiát kapott. Ezután vigyük kicsivel távolabb a kezünket a testtől,
és a következő csakránál, a harmadik szemnél, megint közelítsük a
testhez. Várjunk újra. amíg belülről azt érezzük, hogy tovább mehetünk.
Végig megyünk tehát minden csakrán (torok, szív, solarplexus.
köldök, gyökér).
Végül szkenneljük (vagyis az ametisztkristályt körülbelül öt centi távolságban
balról jobbra mozgassuk végig a test fölött) a test jobb felét, a
lábakkal bezárólag. Ezután álljunk a gyermek bal oldalára és szkenneljük
testének bal felét. Végül álljunk a gyerek mögé és szkenneljük a hátát.
A szkennelés során ügyeljünk arra, ha az az érzésünk támad, hogy hoszszabban
kell időznünk egy helyen, akkor maradjunk ott az ametiszttel.
Zárásként simítsuk ki a gyermek auráját körben az ametisztkristálylyal,
mégpedig a fülétől a lábáig. Fontos, hogy mindig fentről lefelé simítsunk.
Eközben haladjunk egészen körbe a gyerek körül. Ha elkészültünk,
tartsuk újra a vállai fölé a kezünket és köszönjük meg a gyereknek,
a fénynek, a földnek és az ametisztkristálynak a segítségét.
Majd húzódjunk vissza a gyermek energiamezőjéből. Ezután a gyerek
tíz - harminc percre lefeküdhet vagy lepihenhet.
Ezt a kezelést általános nyugtalanság, hiperaktivitás, rosszullét, érzelmi
nyugtalanság, dührohamok, földeletlenség esetén alkalmazhatjuk.
8.4. Love & Laughter: A mosolyjáték
Szép játék az indigó gyerekeknek és családjuknak az új társasjáték: a
„Mosolyjáték". Ez egy bölcsességgel és szeretettel teli játék, amivel
ráébredhetünk a bennünk élő színes gyermekre. A szerzők, Frederika
Herrlich és Roy Howsam, teljesen új és nyitott mértékek szerint tervezték
mindazoknak, akik együtt szeretnének növekedni és eleven párbeszédet
szeretnének létrehozni egymás között. A játék arra hív mindenkit,
hogy jobban megismerjük a többieket a konfrontáció nélküli
kommunikáción és a színeken keresztül.
A játékban nincsenek jó vagy rossz megoldások, nincsenek győztesek
és vesztesek, mert kreatív együttlétet kínál. A játékosok angyalkaés
komisz kölyök-mezőkön találkoznak, amelyek az ember két oldalát
szimbolizálják, a világgyerek kártyáknál pedig véleményt cserélhetnek
az élet értékeiről. A mindennapi élet különböző területeit élik meg,
amelyekről nem túl avakran beszélünk, és közben színkártyákat választanak,
hogy saját maguk alakítsák ki a színgyermeküket. A játék
végén, ha ránéznek a színgyermekükre, úgy érzékelik önmagukat, mint
egy tükörben, és a játék lépéseit kielemezve pozitív képet kapnak önmagukról.
A játék a gyerekek és felnőttek kreativitását hivatott fokozni, felfedni
lehetőségeiket a családi nehézségek megoldására, és játékos formában
lehetővé teszi a szülők és gyerekek közötti nyílt kommunikációt.
Ideális minden olyan területen, ahol gyerekekkel dolgoznak, például
iskolában, óvodában vagy a családban.
A játék segítségével jól felismerhetőek a családban és a kapcsolatokban
a struktúrák és a viszonyok, ahogy az a szerzőpáros praxisából
származó következő példából kiderül: „Egy tizennégy éves fiú szülei
egy fél órás játék során tudták meg, mi rejlik fiuk feltűnő viselkedése
mögött, aki sokszor ellógott a tanításról, házfalakat fújt be festéksprayvel,
és alig lehetett közel kerülni hozzá. Felmerült, hogy kizárják a gimnáziumból.
A helyzetet tovább nehezítette, hogy szülei elváltak, és az
anya családjában élt, míg a hétvégéket apjával töltötte, vagyis két különböző
világban kellett élnie. Érdekes volt az első kérdés, amit az anya
húzott: »Mit teszel, ha valaki túl elfoglalt, hogy odafigyeljen rád?« Az
anya azt válaszolta: »Elég kellemetlen tudok lenni olyankor, de eszembe
jutna valami.« Gyorsan lefordította a lapját, megdöbbenve és újfajta
megértéssel figyelte fiát. A fiú színválasztása világossá tette, hogy miben
keresendő viselkedésének oka. Amikor beszínezte színgyermek kártyáját,
háromszor választotta a vöröset belső nyomásának és - ahogy ő
maga mondta — »dühének« kifejezőjét. Nevelő célzattal meg akarták tiltani
a szülei, hogy focizni járjon, és több ideje legyen a házi feladatokra.
Ez a fenyegetés persze nem javított a helyzeten. Kétszer a türkizt választotta,
ami nagyon kreatív emberre enged következtetni, aki a jelenlegi
iskolarendszerben és életkörülményei között nem talált teret belső
szükségleteinek megvalósításához. A rózsaszín szín választása azt jelenti,
hogy belső lénye szerint szeretettel teli, de nem tudta úgy kimondani
az érzéseit, hogy senkit se bántson meg. Ezért a haragja is önmaga
ellen irányult. Végül olyan megoldást sikerült találni, ami minden
félnek megfelelő. A szülök kerestek egy kollégiumot, ahol sokféle sport
és kézműves tevékenység közül lehetett választani. A fiú elmondhatta
egy beszélgetés keretében az érzéseit és kívánságait, amikor megkérdezték
hogy mi hiányzik a mai iskolarendszerből a diákoknak, és véleménye
szerint, mit kellene megváltoztatni. A szülők megtanulták új módon
megérteni fiukat, és saját helyzetüket is, és beleláthattak a tanárok kihívásaiba
is. Mindannyiuk együttműködése a nyílt kommunikáció révén új
megoldási lehetőségeket mutatott. "
Ajátékot 2-6, bármilyen korú személy játszhatja és a német, angol,
japán nyelvet egyesíti a színek egyetemes nyelvével.
ZÁRSZÓ
Miért írtam meg a könyvet?
Azt hiszem, életem kezdetétől arra készítettek föl, hogy a generációk
közötti - különösen az új kor gyermekei és a velük kapcsolatban levő
emberek - megértésnek és kommunikációnak szenteljem az életem.
Fiatal koromban nem igazán értettem a világot. Sokszor azt gondoltam,
rossz bolygóra kerültem és nagy fáradtságomba került, hogy megértsem
a felnőttek viselkedését. Más vagyok, gondoltam, másképp „látok",
és nagyon is terhesnek éreztem az antennáimat. Később elkezdtem
színterápiát tanulni, tudatosan megnyílni a spirituális összefüggéseknek,
és világossá vált számomra, hogy milyen erős összeköttetésben
vagyunk mi emberek egy életfeladattal, és annak a tanulási folyamataival.
Amikor nyolc vagy kilenc évvel ezelőtt találkoztam Barbara
Bowers amerikai médiummal, azt mondta nekem, hogy sok embernek
fogom megmutatni a fény törvényeit, és hogy lassan kezdjek felkészülni
arra a munkára, amelyet az új generációval fogok végezni, akiket
bensőleg megértek. Barbara azt gondolta, hogy sok kék érkezik a földre,
hogy az emberiség tanárai és vezetői legyenek.
Sok évvel ezelőtt találkoztam Amerikában Kryonnal, a szellemlénnyel,
akit Lee Carroll channelt. Amikor 1995-ben először hallottam Kryont az
indigó gyerekekről beszélni, akkor kezdett el bennem a Barbara által elültetett
mag tovább növekedni. Ez idő alatt újra és újra azt-az üzenetet kaptam,
hogy: „írj! írd le a történetedet és írj a fényről!" Többször abbahagytam
a tanfolyamaimat és praxisomat, hogy írjak. Bár a fiókom tele volt értékes
nézetekről a fénytesti folyamatokról, az energiamunkáról, az isteniről,
a fénytáplálkozásról és az emberi tudatról, mégis tudtam, hogy nem ez
az a könyv, amit meg kell írnom. Tehát zárva maradt a fiók.
Megint csak Amerikában, Kryonnál járva, mégpedig 1999 nyarán
kaptam a végső lökést. Hirtelen felismertem, hogy az új kor gyermekeivel
kell dolgoznom, és erről könyvet írnom. Az emberiség valóban
információkra vár róluk. A könyvre sürgető szükség van, hogy eltávolítsa
az előítéleteket. Mivel megszoktam, hogy intiutívan élek, belül
azonnal rábólintottam és megalapítottam az Indigo Kinder Lichtringet.
Természetesen nem volt világos, hogy mi is vár rám pontosan.
Azzal, hogy kész voltam megírni a könyvet, azonnal aktiválódott a
kapcsolatom a gyerekekkel és a bennem élő gyermekkel. Az időpont
valóban a lehető legalkalmasabb volt: a nagy napfogyatkozás ideje,
ami nagyon intenzív időszakot jelölt és sok oldalról beavatkozó jellegű
változásokat jelzett előre. Amikor elkezdtem a könyvhöz adatokat
gyűjteni, megint elindult egy folyamat a bennem élő gyermekkel, aki
azelőtt ötvenkét évvel jött a világra, és én azt hittem: Ó, itt minden
más. Minek jöttem? Bárcsak otthon maradtam volna!
Az írás ideje olyan volt, mint egy nyolcsávos autópályán haladni,
néha fel, néha le, néha nyugodtan és aztán megint mozgalmasan. De
belső vezetettségemben, hála Istennek, mindig biztos voltam. Szellemi
üzenetekből, amelyeket a könyvön dolgozva, újra és újra kaptam, megtudtam,
hogy közvetlenül a második világháború után sokan születtek
indigószínű auraréteggel. Az volt a feladatuk, hogy feltörjék az emberiség
dogmáit és hitbéli elképzeléseit. A korábban már említett hatvanas
évek jó példája ennek. A béke és szeretet révén gyógyulást találtak
az emberek, és átléphettek a fejlődés következő fokozatára. Az akkori
energiafrekvencia azonban nagyon nehézkes volt és sok előfutár - akiket
ma fényköveteknek nevezünk - feladta. Egy sokkal inkább befelé
forduló irányt választottak, meditálni kezdtek és a keleti mesterek egyre
több követőt találtak Európában. Én is ennek a generációnak vagyok
része, és felelősnek érzem magam azért, hogy létrejöjjön egy új világ,
amelyet az emberiség hoz létre az emberiségért. Egy dolog világos volt
számomra mindvégig, nagyon izgalmas korban élünk!
Remélem sok felismerést ajándékozott Önöknek ez a könyv és
hasznukra vált az olvasása.
Függelék
Szójegyzék
Agyalapi mirigy: az endokrin rendszeren belül fölérendelt mirigy a
borsó nagyságú agyalapi mirigy (hipofízis), amely az agyalap
egy csontos bemélyedésében található és az egész hormonműködést
ellenőrzi. Saját hormonok termelése mellett befolyásolja
más endokrin mirigyek hormontermelését is.
Aura: az az elektromágneses mező, amely a fizikai testet körülveszi, és
színnel fejeződik ki. Vitalitása a csakráktól függ. A közvetlenül
a test közeli teret tölti ki.
Az indigó gyerekek rezgése: minden embernek van egy bizonyos energiafrekvenciája.
Ehhez jön még, hogy az embereknek, vagy a
különböző kultúrcsoportoknak van egy bizonyos kollektív energiafrekvenciájuk.
Az indigó gyerekek csoportjának nagyon magas
ez az energiafrekvenciája, vagyis ők nagyon gyorsan és kevésbé
földhöz kötötten rezegnek.
Channelni: a nem testi energiák verbális vagy akár nonverbális üzeneteinek
tudatos továbbítása. A channelés során tudatosan megnyílunk
különböző megértési szinteknek és integráljuk azokat. Az
eközben befogadott több dimenziós információkat többek között
szavakra, képekre, zenére alakítjuk át és így adjuk tovább.
Csákra: a csakrák olyanok, mint az energiaörvények. Az ember étertestében
különböző ilyen központok vannak, amelyek közül hét
fő csakra (gyökércsakra/vörös, köldökcsakra/narancs, solarplexus/
sárga, szívcsakra/zöld, torokcsakra/kék, harmadik
szem/ibolyakék, fejtető csakra/fehér). Mind a hét csakra a szivárvány
hét színének egyikére jellemző frekvencián rezeg, amelyek
egyesülve fényt képeznek.
DNS: dezoxiribonukleinsav - valamennyi öröklött információ hordozója,
amelyek a alapok sorrendjében tárolódnak; egyenként körülbelül
600-1800 alappáros DNS szakaszok alkotják az úgynevezett
géneket, amelyek bizonyos öröklött jellemzők információit
hordozzák. A DNS egy óriási polimer, amely körülbelül tíz
milliárd molekulából áll, és amelyben sejtjeink öröklött szubsztanciái
tárolódnak.
Együttérzés: a valódi, feltétlen együttérzés azt jelenti, hogy megbocsátani
magunknak és másoknak. Magasabb síkokon az együttérzés azt
jelenti, elismerni, hogy állnak mások, szeretni őket, függetlenül
attól, hogy készek-e fejlődni vagy sem. Az a készség, hogy meghagyni
a problémáikat, ha még nem állnak készen a fejlődésre.
Energiafrekvencia: minden saját ritmusában és saját frekvenciájában
rezeg. Emberek, állatok, növények, egyszerűen minden anyagi
dolog alapvetően energiából áll, amely egy jellegzetes frekvencián
rezeg. Ha például a rádiót egy bizonyos frekvenciára állítjuk,
egy bizonyos adást vehetünk és hallhatunk. Ugyanígy ráhangolódhatunk
más lények energiafrekvenciáira a világegyetemen
belül és kívül.
Energiakapu: egy energetikai kaput, például a 11:11 kaput így írja le
Solara (egy másik csillagrendszer küldötte, aki itt inkarnálódott,
hogy kinyissa ezt a kaput): egy híd két különböző evolúciós spirál
között, amelynek egyik oldala a kettősségben gyökeredzik, a
másik pedig az egységben. Azzal, hogy tudatos egységgé egyesülünk,
és létezéssé leszünk, átmehetünk ezen a kapun. Általában
az energiakaput saját fejlődésünk lehetőségeként vagy ablakaként
is tekinthetjük.
Energiamező: egy elektromágneses energiával töltött terület, amely
egy élőlényt vagy tárgyat vesz körül. Lehet pozitív vagy negatív
töltésű, vagy mindkettő.
Fejlett fénylény: az isteni fény lénye. Olyan fény, amely számunkra
egy alak formáját (például egy angyalét) vagy egy egyéb formát
vesz fel. A fény legfensőbb bölcsessége.
Felemelkedési folyamat: felemelkedés magasabb energiadimenziókba.
A tudat eltolódása a kettősségből a különböző szinteken keresztül
az egységbe.
Felemelkedő mester: tanárok és vezetők a kettősségen belül, akik az
evolúciós spirálon a föld szintjéről magasabb szintekre emelkedtek
fel.
Fénykövet: olyan ember, aki tudatosan a fénynek ajánlva és szánva
magát a spirituális kibontakozás útján halad, és másoknak segít
ezen az úton haladni.
Fénytest: egy lény elektromágneses teste, ahogy az éteriben létezik. Ez
az igazi test, amely ellátja a fizikai testet, és lehetővé teszi a dimenziók
közötti kommunikációt. Ha fénytestünkkel dolgozunk,
úgy lehet összekapcsolni az eszközt, anyagot és energiát, hogy
új. magasabb nézetekre tegyünk szert.
Fotonok: az elektromágneses kölcsönhatás legkisebb egységei (kvantumok):
a fény vagy a sugárzás elemi részecskéi, amslyek fénysebességgel
mozognak.
Glutén (gluténfehérje): elasztikus fehérjeszubsztancia, amely rozsban,
zabban és főleg a búzalisztben található, és amelyet bizonyos
emberek nem tudnak megemészteni. A glutén gliadinból és
glutelinből áll, és a búzaliszt sülési tulajdonságaiért felelős.
Gyógyulás, gyógyítás/Healing: a legjobb definíciója, hogy egy olyan
helyen tartózkodunk, ahol jól érezzük magunkat - növekedésnek,
kiterjedésnek is nevezhetjük. Másoknak segíteni, hogy úgy
intenziválják vitalitásukat és feszítőerejüket, ahogy soha korábban
még nem tapasztalták meg, vagy nem tudták elképzelni,
hogy életük egyre magasabb síkokról működjön, ez a gyógyítás.
Harmadik szem: a 6. csakra a szemöldökök között található, és az a
„lélek szemének", a Isten szemének a székhelye. Ezen a csakrán
keresztül jön létre a kapcsolat a spirituális szintekkel, amelyeket
a meditáció vagy a tudat révén aktiválhatunk, ez a rendkívüli érzékelések
helye.
Hypothalamus: az agynak ez a hormonális váltóközpontja ellenőrzi a
fontosabb testfunkciókat, mint vérnyomás, testhőmérséklet vagy
éhségérzet.
Immunrendszer: az immunrendszer szövegsejtek és szervek egy csoportja,
amelyek feladata, hogy testünket olyan anyagok, és organizmusok
ellen megvédje, amelyek megbetegíthetnek. Az immunrendszer
nagyon összetett.
Karma és karmikus terheltség: az ok és hatás törvénye. Amit kibocsátunk,
azt valamikor visszakapjuk. A karmát úgy is meg lehet fogalmazni:
testi, szellemi és spirituális tanítás, amely sok életben
visszatér és lehetőséget nyújt a léleknek a növekedéshez. Néha
sorsnak is nevezik.
Kettősség: az isteni egységből ellentétpárokra szétesett világ (fent/lent,
hideg/meleg, én/te). A kettősség előfeltételei többek között az
idő, tér, polaritás, szétválás, korlátozás és karma.
Kryon: fejlett fényszellem, akit Lee Carroll (USA) channel. Kryon sok
meglepő nézetet közvetít nekünk földi életünkről, a tudományról,
fényről, energiáról és sok másról. Kryon tiszta szeretet.
Lélek: a lélek az ember része, amely isteni és örök. Magasabb önvalónk
egy részét testesíti meg. A lélek mindent tud és teljes. Állandóan
információkat továbbít, interaktív állapotban van az őt körülvevő
lényekkel, és a családdal, amelynek a fátyol másik oldalán része
ő is. A lelket a bennünk élő arany angyalnak is hívják.
Lélekcsaládok: ugyanolyan esszenciájú lények csoportja, akik kötődést
éreznek maguk között, és egy nagyobb lélekcsoportból jönnek.
A lélekcsaládok történelmünk kezdete óta együtt működnek
és inkarnálódnak.
Magasabb önvaló: a krisztusi önvaló, az „én-vagyok" jelenléte, az önvaló
magasabb formája; a fénytest, ami körülveszi fizikai testünket,
és isteni erőt tartalmaz.
Maja kalendárium: a 3. és 4. dimenzió idejének törvényeiről szóló bölcsesség
és tudás, amelyet sokrétű és átfogó naptárrendszerben
foglaltak össze, két részből áll: Tzolkin napi kalendárium: szertartásnaptár
a hangsúlyos időpontokkal. 20 napja megfelelt egy
maja hónapnak. Minden naphoz egy Isten mellett egy számot is
rendeltek, egytől tizenháromig; ez a 13 napos ritmus a mi hetünkkel
hasonlítható össze.
Ha'ab havi kalendárium: 365 napjával a napévnek felel meg, 18 húsznapos
Tzolkin hónapból és az. öt istentelen Uayeb napból, a 19.
kiegyenlítő hónapból állt.
Mentális hálórács: a tisztánlátók a szellemi energiatestet és az egyetemes
szellemet háromdimenziós rácsként látják a különböző
szintekről. Ez a rácsozat dinamikus és állandóan mozog. Fénypontok
lüktetnek benne, bizonyos mintákat alkotnak, és ha gondolat
képződik, szabadon áramlanak. A rácsozaton keresztül érkeznek
a gondolatok a tudatba.
Monasz: az az egyszerű, oszthatatlan egység, amely önmagában értelmes,
és kifelé ható erőket bontakoztat ki.
New Age: a spiritualitás és egység korszaka. Korunkban (arany) vagy
vízöntő kornak is nevezik.
Paranormalitás: szokatlan érzékelés, olyan paranormális jelenségek,
mint tisztánlátás, tisztánérzés, telepátia, telekinézis stb.
Radionikus qucmtum gyógyítás: a radionika továbbfejlesztett változata,
amelyet a modern szoftverek tesznek lehetővé, indigó gyerekeknek
nagyon érdekes lehet.
Spiritualitás: kapcsolatban állni szellemi, finomanyagi szintekkel; a
létezés különböző dimenzióiról való tudás.
Sugártan: a Kabbalában fennmaradt, egyik legősibb misztikus tudásrendszeren
alapuló tan, mely szerint az isteni erő eredetileg hét
kozmikus sugárra oszlik fel és így áramlik a földre.
Tobozmirigy: epifízisnek is nevezik. A középagyban található, és ez
irányítja az agyat és az idegrendszer többi részét. Az érzékszervek
által tudatosan felvett jeleket alakítja át automatikus reakciókká.
Az epifízisben találkozik a tudat és a tudatalatti. Ha ezen
a helyen zavarok keletkeznek, akkor depresszió léphet fel.
A pszichés egészség feltétele a jól működő epifízis.
Transzmisszió (energiatovábbítás): ez azt jelenti, az energiarezgés készen
áll, hogy erre a rezgésre hangolódott emberek gyógyulást
találjanak általa. A transzmisszió a rezonancia elvén történik
(ugyanazon a frekvencián történő rezgés).
Az Indigo Kinder Lichtring
Az Indigo Kinder Lichtring jövőképe és célja, hogy segítsünk az egész
világon a gyerekeknek, és felajánljuk nekik támogatásunkat sok projekt
keretében. A Lichtring szeretne elsősorban alapos tájékoztatást adni
és összehozni különböző nemzetiségű embereket. Ezért ezen a helyen
szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy ossza meg velünk, és így
sok keresővel tapasztalatait és felismeréseit. E célból létrehoztunk egy
Newsletter-t, amely szülők, tanárok, terapeuták és gyerekek tapasztalatait
adják tovább. Ezen kívül az iskolai szünetekben speciális utazásokat
szervezünk a szülőknek és gyerekeknek: „Bálnákkal és delfinekkel
úszás" Maui-n (Hawaii) és „Delfinekkel úszás" Eilath-ban (Izrael).
Nyáron szervezünk sátras hétvégéket is fiataloknak, később pedig nyári
táborokat is rendezünk. A nem túl távoli jövőben tervezzük egy
„kommunikációs központ" létrehozását állatokkal és sok természettel,
ahol a gyerekek eltölthetik a nyarat.
A Lichtring nagyon aktív az interneten és a következő oldalakon érhető
el:
www.indigokinder.de (német)
www.indigo-kind.com (német és holland)
www.indigochild.net (angol)
A Lichtringtől megrendelhetők különböző kiadványok:
1. rész: Mi az az indigó gyerek9
2. rész: ADS és hiperaktivitás. Ritalin vagy alternatív kezelések?
3. rész: Az indigókék szín
Tanfolyamok:
Az Indigo Kinder Lichtring szülőknek, tanároknak, terápiás foglalkozást
végzőknek kínál különböző tanfolyamokat a következő témákban:
„Együttélés az új kor gyermekeivel" és „Az új gyermek, alternatív kezelési
módszerek" (egy, illetve kétnapos tanfolyamok).
Ezen kívül Carolina Hehenkamp évente többször tart fénykövet
képzést olyan embereknek, akik célzottan indigó gyerekekkel szeretnének
terápiás vagy tanácsadói munkát végezni. Ezt a gyakorlatorientált
képzést olyan embereknek ajánljuk, akik másokat, családokat és
gyerekeket szeretnének elvezetni az érzelmi gyógyulás és egy újfajta
életöröm felé. A világnak szüksége van fénykövetekre, az indigó gyerekeknek
pedig különösen sürgetően! A képzés középpontjában az ember
harmonikus lénnyé történő egyéni fejlődése áll, aki kisugárzásával
támogat másokat. Emellett sok gyakorlati gyógymódot és tanácsadási
technikát adunk át az egyszemélyes konzultációkra és csoportos munkához.
A képzés után pályázhatnak az Indigo Kinder Lichtring tanfolyamvezetőjének.
Ha érdeklik Önt a tanfolyamok vagy képzések, kérjük, forduljon
hozzánk az alábbi címen:
Carolina Hehenkamp
Elisabeth-RöGler-Str. 6
D-41366 Schwalmtal
Tel. 0700-55332211
vagy
Indigo Kinder Lichtring
Poststrasse 9
D-86937 Scheuring
Tel: 08195-999589
e-mail: chehenkamp@indigokinder.de
Hangkazetták és CD-k:
Saját maguk vagy gyermekük számára rendelhetnek a szerző által vezetett
meditációs gyakorlatokat, többek között a koncentráció erősítéséhez,
földeléshez és lazításhoz. Carolina Hehenkamp kazettáiról az Indigo
Kinder Lichtring-nél tájékozódhatnak részletesebben (lásd fenti cím).
Radionikai quantum hologramm:
Magánúton vagy orvosával (terapeutájával) együttműködve kérheti
radionikai diagnózis felállítását az Indigo Kinder Lichtringnél. Az információkat
elküldjük Önnek. Ezzel a módszerrel sokféle új szempontra
és ötletre tehetünk szert gyermekükkel kapcsolatban, ami segít jobban
megérteni a viselkedését. Ezután az orvos (vagy terapeuta) kiválaszthatja
a gyerek számára megfelelő terápiaformát. Vagy választhatnak
egy radionetikai kezelést is, amely három hónapig tart.
Táplálékkiegészítők:
Az ebben a könyvben felsorolt táplálékkiegészítők beszerezhetőek az
Indigo Kinder Lichtringen keresztül és megrendelhetőek írásban vagy
faxon (A címet lásd fentebb.)
Játék:
A Love &Laughter, Mosok játék című társasjátékot az Indigo Kinder
Lichtringen keresztül szerezhetik be (cím lásd fent).
Kérjük, megrendelésükkel küldjenek egy bélyeggel ellátott, az Önök
címére megcímzett borítékot.
Forrásjegyzék
A következőkben olyan műveket sorolunk fel, amelyekről szó esik ebben
a könyvben. Kényszerűségből ez csupán egy válogatás lehet a
könyvekből. Kiegészítettük olyan érdekes könyvek címével, amelyek
hasonló témákat tárgyalnak.
1. fejezet:
Bischof, Marco: Biophotonen. das Licht in unseren Zellen
(Biofotonok. a fény a sejtjeinkben) Frankfurt, 1995
Dalichow, Irene/Booth, Miké: Aura-Soma. München, 1994
Gregory, Laneta/Treissman, Geoffrey: Aura Handbuch (Aura
kézikönyv) München. 1995
Liberman, Jacob: Die heilende Kraft des Lichts (A fény gyógyító
ereje) Bern-München-Wien, 1993
Melchizedek, Drunvalo: Blume des Lebens (Az élet virága) Burgrain,
1999
Melchizedek, Drunvalo: Blume des Lebens, Band 2 (Az élet virága,
2. kötet) Burgrain, 2000
Muths, Christa: Farbtherapie (Színterápia) München, 1989
Tansley, Dávid: Die Aura des Menschen (Az ember aurája) Essen,
1993
Wall, Vicky: Aura-Soma. Frankfurt, 1992
Walther, Thomas/Walther, Herbert: Was ist Licht? (Mi a fény?)
München, 1999
2. fejezet:
Hárman, Taylor: Deine Lebensfarbe - der Schlüssel zum Erfolg
(Életszíned - kulcs a sikerhez) Bern-München-Wien, 1998
Kryon: Book I, Das Zeiten-Ende (Az idők vége) Überlingen, 1998
Tappe, Nancy Ann: Understanding your Life through Color. Starling
Publischers/USA 1982
3. fejezet:
Atwater, P.M.H.: Children of the new Millennium. Three Rivers
Press/USA, 1999
Bowman, Carol: Children's Pást Lives. Bántam Books/USA, 1997
Breggin, Péter R: Talking back to Ritalin. Common Courage
Press/USA, 1998
Bundesministeriuin fúr Bildung und Forschun: Begabte Kinder,
finden und fördern (Tehetséges gyerekek felfedezése és
támogatása) Bonn, 1998
Carroll, Lee/Tober, Jan: Die Indigo-Kinder (Az indigó gyerekek)
Burgrain, 2000
Emoto, Msaru: The Message form Water. Hado Kyoikusha/Japan,
1999
Gordon. Thomas: Familienkonferenz (Családi konferencia) Hamburg,
1972
Harmann, Thom: Eine andere Art, die Welt zu seben (Másképp látni
a világot) Lübeck-Berlin-Essen, 1997
Hellinger, Bert/Hövel, Garriele ten: Anerkennen, was ist - Gesprách
über Verstrikung und Heilung (Felsimerni, ami van -
beszélgetések oldásról és kötésről) München, 2000 (10. kiadás)
Irwin, Anne: Lieben start erzeihen (Nevelés helyett szeretet)
Freiburg, 1999
Klasen, Edith: Legasthenie, umschriebene Lebe-/Rechschreibstörung
(Legasztenia, újraírt írás- és helyesírási zavarok) 1999
Lowe, Paul: In Each Moment. Devon Ronner/England, 1998
Román, Sanaya: Sich dem Lében öffnen (Megnyílni az életnek) CHInterlaken,
1987
Trautwein, Verena: Die Kraft der Lichtspirale (A fényspirálok ereje)
Güllesheim, 2001
Trungpa, Chögyam: Das Buch vom meditativen Lében (A meditatív
élet könyve) Reinbek, 1991
Vissell, Barry & Joyce: Partner auf dem Weg der Liebe (Partnerek a
szeretet útján) Grafíng, 1987
Rubner, Jeanne: Vom Wissen und Fühlen (A tudásról és érzésről)
München, 1999
Ruland, Jeanne: Das groBe Buch der Engel (Az angyalok
nagykönyve) Darmstadt, 2001
Sattler, Johanna: Der umgeschulte Linkshánder, oder der Knotert im
Gehirn (Atnevelt balkezesek, vagy csomó az agyban)
Donauwörth, 1995
Shahastra: Der wunderbare Regenbogenmann (A csodálatos
szivárványember) Freiburg, 1994
Webb, James/Meckstroth, Elisabeth A. /Tolan, Stephanie S.: Guiding
the Gifted Child. Ohio Psychology Press/USA, 1982
Weller, Stella: Yoga kinderleicht (A jóga gyerekjáték) Neuhaiisen.
1998
Windels, Jenny: Eutonie mit Kindern (Eutónia gyerekekkel)
München, 1984
4. fejezet:
Arnoul, Franz: Der Schlüssel des Lebens (Az élet kulcsa) St.Goar,
1994(2. kiadás)
Batmanghelidj, Dr. med. Faridun: Wasser, die gesunde Lösung (Víz,
az egészséges megoldás) Freiburg, 2000
Brennan, Barbara Ann: Lichtarbeit. Das groBe Handbuch der Heilung
mit körpereigenen Energiefeldern (Fénymunka. A testazonos
energiamezőkkel végzett gyógyítás nagy kézikönyve) München,
1989
Breggin, Péter R.: Reclaiming our children, a healing Solution for a
Nation in Crisis. Perseus Press/USA, 2001
Buengner, Péter von: Physik und Traumzeit (Fizika és az álomidő)
Altkirchen, 1997
Clausnitzer, Christel: Bachblüten fűr Konzentrationstörungen bei
Schülern (Bach virágok diákok koncentrációszavarainak
kezelésére) München, 1997
Cousens, Gábriel: Ganzheitliche Ernáhrung (Teljes étkezés)
Frankfurt, 1995
Epstein, Donald: 12 Phasen der Heilung (A gyógyulás 12 fázisa)
Freiburg, 1996
Ertl, Antje: Kinesiologie fúr Gesundheit und Lebensenergie
(Kineziológia az egészségért és az életenergiáért) München, 1997
Flanagan, Patrik/Gael Chrystal: Elixier der Jugendlichkeit
(A fiatalság elixírje) Ritterhude, 1992
Gimbel, Theo: Healing through colour. C.W. Dániel
Company/GroBbritannien, 1980
Koneberg, L./Förder, G.: Kinesiologie für Kinder (Kineziológia
gyerekeknek) München, 1999
Paul ing, Linus: Das Vitamin-Program (A vitamin program) München,
1998
Pies. Josef: Immun mit Kollaidalem Silber (Immunitás kolladiál
ezüsttel) Kirchzarten, 1989
Scheffer, Mechthild: Bach Blütentherapie (Bach virágterápia)
Theorien und Praxis. München, 2000
Simons, Anne/Rucker, Alexander: Gesund lánger lében durch OPC
(Egészségesen tovább élni OPC-vel) München, 1999
Simonsohn, Barbara: Die Heilkraft der AFA-Alge (Az AFA-algák
gyógyító ereje) München, 2000 (2. kiadás)
Stone, Randolph: Polaritatstherapie (Polaritás terápia) München
1994(2. kiadás)
Tansley, Dávid: Chakras-Rays and Radionics. C.W. Dániel
Company/England, 1984
Teschler, Wilfried: Das Polarity Handbuch (A polaritás kézikönyv)
Aitrang, 1994(4. kiadás)
Thie, John F.: Touch for Health. TH Enterprises/USA, 1987
6. fejezet:
Kryon: Buch II, Denke nicht wie ein Mensch (II. Könyv, Ne úgy
gondolkozz, mint egy ember) Überlingen, 2000
Kryon: Book III. Alchemy of the Humán Spirit. The Kryon
Writings/USA, 1995
7. fejezet:
Kielburger, Craig: Befreit die Kinder, Die Geschichte meiner Mission
(Szabadítsátok fel a gyerekeket, Misszióm története) München,
1998