Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


William Shakespeare

2011.03.27

 

 

William Shakespeare

angol drámaíró, költő, színész
1564. április 23. — 1616. április 23.

Szerző figyelése

William Shakespeare könyveiA nyomorultnak nincs más vígasza,
Csak a remény.William Shakespeare
William Shakespeare


  A hű szerelem nem beszél, azt tett dicsőíti és nem szavak.William Shakespeare


 

azt Biztosan tudom, hogy a bánat az élet ellensége.William Shakespeare

   
a Jobbat keresve gyakran jót veszítünk.William Shakespeare

   


Vagy, ha rokonszenv fűzte a frigyet,
Halál, betegség, harc rohanta meg,
S percig-valóvá tette, mint a hang,
Mint árny, tűnővé; mint álom, röviddé!
S mint villám fénye kormos éjszakán,
Mely pillanatra földet és eget
Föltár, de míg ezt mondanók, nini!
Már a sötétség torka nyelte be.
Ily gyorsan elvész minden, ami fény.
William Shakespeare

   Mily vad a gyűlölet - s a szerelem!
Vad szerelem! Szerelmes gyűlölet!
Ó, semmiből fogantatott valóság!
Ó, terhes semmi! Ó, komor bohóság!
Ó, szépségek förtelmes káosza!
Ólmos pehely, fagyos láng, tiszta füst,
Virrasztó álom, sorvasztó öröm:
Ilyen szerelmem! - s épp ezt gyűlölöm!
William Shakespeare

   


Itten tanyázom mindörökre majd,
S lerázom a bal csillagok igáját
Ez életunt testről. Szem, nézd utolszor!
Öleld utolszor, kar! s te száj - lehellet
Kapuja - ez igaz csókkal pecsételd
Örök alkum az uzsorás Halállal.
William Shakespeare
   

Ha segíteni már nincs mód a bajon,
Adj túl minden keserves sóhajon.
Ki azon jajgat, ami megesett,
A régi bajhoz újat keresett.
William Shakespeare

   


A katona lelkiismerete mindent elnyel, mint a pokol szélesre tárt kapuja.A kegyelem kapuit mind bezárom
S a zord szivű, a vásott katona,
Vérengező kezével, szabadon,
Pokol-tág lelkismérettel dühöng.
William Shakespeare

   


Hazug szív sikeréhez hazug arc kell.
William Shakespeare
   

Fáradt vagyok, ringass el, ó, halál:
Az érdem itt koldusnak született.
William Shakespeare

   

Féltékenységtől őrizkedj, uram!
A zöldszemű szörny koncán kéjeleg,
Csámcsogva fal föl! Ó, még boldog az,
Ki megcsalatva nem szeret tovább,
De poklot jár, ki kétkedik, rajong,
Gyanakszik - és halálosan szeret.
William Shakespeare

   

Szent őrületben a költő szeme
Földről az égre, égből földre villan,
S mig ismeretlen dolgok vázait
Megtestesíti képzeletje, tolla
A légi semmit állandó alakkal,
Lakhellyel és névvel ruházza fel.
William Shakespeare

   

Kölcsönt ne végy, ne adj: mert a hitel
Elveszti önmagát, el a barátot;
Viszont, adósság a gazdálkodás
Hegyét tompítja.William Shakespeare

  

Add mindenkinek a füledet, de csak keveseknek a hangodat!Oly szövetből
Vagyunk, mint álmaink, s kis életünk
Álomba van kerítve.
William Shakespeare


Mi sajátunk, méltón nem becsüljük
Míg élvezzük, de hogyha elveszítjük
Tódítjuk értékét és megtalálunk
Oly érdemet, mi benne föl se tűnt,
Míg a miénk volt.
William Shakespeare

  S mily remekmű az ember! Mily nemes az értelme! Mily határtalanok tehetségei! Alakja, mozdulata mily kifejező és bámulatos! Működésre mily hasonló angyalhoz! Belátásra mily hasonló egy istenséghez! A világ ékessége! Az élő állatok mintaképe!(-és mégse imádom- )William Shakespeare

Nem a csillagokban kell keresni a sorsunkat, hanem önmagunkban.
William ShakespeareÉn, akit letört a sors és a bánat,annyi
Vigaszt szíved hűségében lelek.William Shakespeare

  

Nehéz idő sújt: itt engedni kell,
És mondanunk, mi fáj, nem ami illik.
William Shakespeare
   


Az ördög néha Szentírást idéz.
William Shakespeare
   

Ki magához nem jó, mást sem szerethet.
William Shakespeare
   

A gondolat az élet rabja csak,
Az élet pedig az idő bohóca,
S az idő, amely a világ tanúja,
Megáll majd.
William Shakespeare
   

Az ember akkor követi el a legnagyobb hibát, amikor külső alapján kész ítélni. Minden emberre szükség van, hiszen mindenki egy szín az élet palettáján.
William Shakespeare
Tanuld meg a szerelmet, könnyü ez,
S hűen megtanúlva többé el se vesz.
William Shakespeare
   

Szilaj gyönyörnek vége is szilaj,
Lázába pusztul el, mint tűz s a lőpor,
Mely csókolódzva hal meg.
William Shakespeare
   A természet ingyen nem adja kincsét.Soha nem a csillagok járásában rejlik végzetünk.
William Shakespeare
 

Jaj, gyöngeségünk bűnös ebbe, nem mi!
Úgy alkottak, hogy így tudunk szeretni.

    William Shakespeare

Minden ember élete egy regény.
William Shakespeare
   

Könnyebb nekem húsz embert megtanítani arra, hogy mit volna jó cselekedni, mint egynek lenni a húsz ember közül, aki követi saját tanításomat.
William Shakespeare
   

Semmi sem olyan hétköznapi, mint a vágy, hogy ne legyünk azok.
William Shakespeare
   

A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!
William Shakespeare
   

Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom.William Shakespeare

   

Az, aki a tanulás miatt sok mindent elhanyagol, sohasem lesz szerelmes, és az életben sokkal többet veszít, mint amennyit a tanulással nyerhet!
William Shakespeare
   

Nevesd ki rablód, ezzel meglopod,
De téged foszt ki buta bánatod.
William Shakespeare
   

A jóhír hiú és fölöttébb csalfa fogalom. Gyakran elérjük érdemtelenül és elveszítjük ártatlanul.
William Shakespeare
   

A féltékeny nem mindig okkal az -
Féltékeny, mert féltékeny: ez a szörny
Önmaga nemzi s szüli önmagát.
William Shakespeare
   
Az emberek dolgának árja van,
Mely habdagállyal boldogságra visz,
De elmulasztva, teljes életök
Nyomorban, s zátonyok közt zárva teng.
Ily duzzadt tenger visz most minket is,
Használni kell, mig áradatja tart,
Vagy vesztjük a sors kedvezéseit.
William Shakespeare
   
Koldus-szegény királyi gazdagon,
Részeg vagyok és mindig szomjazom.
William Shakespeare
   
Szövegtelen dal, s dús egysége csak
Azt zengi, hogy magadban senki vagy.
William Shakespeare
   

Bár minden ember az volna, aminek látszik; vagy pedig ne látszanék olyannak, ami nem!Színház ez az egész világ, s merő
Szereplő mind a férfi, nő: mindenki
Föl és lelép; jut több szerep is egy
Személyre...William Shakespeare

  


Nem fontolgat az, ki szívével szeret, mert szíve titkát bátran megmutatni kész!William Shakespeare

  

Testünk a kert, akaratunk a kertész.
William Shakespeare
   

Szerelmünkért mi nők nem víhatunk,
Nem kérhetünk, csak kérőt fogadunk;
De én követlek, s menny lesz a pokol,
Ha majd kezedtől szívem haldokol.
William Shakespeare
   

De erre egy csillag táncra perdült, s az alatt születtem én.
William Shakespeare
   

Sokszor művel balgaságot az ész,
Ha külsőből belsőt ítélni kész.
William Shakespeare
   

Ha nem mutatják a szeretetet, gyakran nem is érzik.William Shakespeare

   


Kérlek, ne vedd sértésnek a gyanút:
Magamat védem vele. Efelől még
Igaz lehetsz.William Shakespeare

   

Arcod varázsa csordultig betölt
S egy pillantásodért is sorvadok;
Nincs más, nem is akarok más gyönyört,
Csak amit tőled kaptam s még kapok.
William Shakespeare
   

Futunk a kedveshez, mint kisdiák,
Ki könyveit vidáman sutba vágja,
S úgy válunk tőle, mint a kisdiák,
Ki szontyolodva ballag iskolába.
William Shakespeare
  

E koponyának egykor nyelve volt, szépen tudott dalolni; s hogy vágja földhöz e pimasz, mintha Káin állkapcája volna, ki az első gyilkosságot elkövette. Egy államférfi agya is lehetett, kinél most e szamár különb cselszövő; egy olyané, ki az Úristent is rászedte volna; nem meglehet?
William Shakespeare
   

Ó, nem; az örök fárosz maga ő,
Nézi a vihart, s nem ing semmi vészben;
Minden vándor hajók csillaga ő,
Magasságát mérhetik, erejét nem.William Shakespeare


Jaj, a Szerelem szemre oly szelíd,
S goromba zsarnok, hogyha közelít.A várakozás ott csal meg, ahol
Legtöbbet ígér; s akkor sikerül,
Mikor a remény csüggedésbe hül.
William Shakespeare
   

Ha élni vágyom: csak halált lelek.
Ha halni vágyom: életet... Legyen hát!
William Shakespeare
  
A halál se több, mint szeretőnk szorítása: fáj, de mégis kívánjuk.William Shakespeare


A szó csak szó; és hogy gyógyítanád az összetört szívet a fülön át? William Shakespeare


Lám, ifjak szerelme nem is a szívbe gyúl, csak a szemekbe.William Shakespeare

   

Jobban szeretem, ha mindenki utál, mint ha színeskednem kell bárki szeretetéért.
William Shakespeare
   


Kisasszonyok, ne sírjatok!
A férfi mind kalandor,
Fél lába itt, fél lába ott,
Csak gondtalan csatangol.
Ne sírj, leány,
A férfiért,
Légy hetyke, fürge, pörge,
Csak vállat vonj, ha bánat ért -
Hej, táncra, körbe-körbe!
William Shakespeare
  

Szerelmem könnyű szárnyán szálltam által:
Kőgát sosem riasztja a szerelmet,
Mit megtehet, meri is a szerelmem,
Nem szeghetik utam rokonaid.
William Shakespeare
  

Veled mindenkinél büszkébb vagyok;
Csak egyben koldus: mindent elvehetsz,
S ezzel a legkoldusabbá tehetsz.
William Shakespeare
  


Naggyá, dicsővé tesz a szerelem;
Nem szeme lát, csak szíve - s ez okon
Festik Cupídót szárnnyal, de vakon.
William Shakespeare
   
Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha.
William Shakespeare
   
Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?Kételd, a nap hogy forgandó,
Kételd, csillagtűz ragyog;
A valót, hogy igazmondó:
Csak ne azt, hogy hű vagyok.
William Shakespeare
  

Csinálj bármit, mindig az számít, hogy hogyan csinálod, és van-e kivel, mert ez csapatjáték, és már az is ajándék, ha figyelsz arra, aki rád figyel.William Shakespeare

   

Én egy idő óta (bár nem tudom, miért) elvesztettem minden kedvemet, s felhagytam minden szokott gyakorlatimmal; és, igazán, oly nehéz hangulatba estem, hogy ez a gyönyörű alkotmány, a föld, nekem, csak egy kopár hegyfok.
William Shakespeare
   

Ne fájjon, amire nincs orvosság. Aminek vége, vége.William Shakespeare

  


Semmi sem jó vagy rossz önmagában, csupán a gondolkodás teszi azzá.


Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk,
Azt nem feledjük el.
William Shakespeare
  

Jó felakasztás megmenti az embert a rossz házasságtól.William Shakespeare

  


Muzsika, vers üdítse lelkedet,
Matematikát, metafizikát
Csak annyit, hogy gyomrodnak meg ne ártson.
Nincs hasznod abból, melyben nem gyönyörködsz...
William Shakespeare
  

A szegényt, kit megtört a sors, a gond, csitítgatjuk, intjük, ha könnyet ont, de súlyosodna csak baj annyi sok ránk, éppoly nagyon, vagy jobban is zokognánk.
William Shakespeare
  

Én azt hiszem, nem a szememmel imádlak, az tudja, hogy hibád mily rengeteg
Szívemnek jó, mit néma társa megvet, a látvány ellenére az szeret.William Shakespeare


A szerelem csak füst és könnyű pára.
Ha boldogul: a szem parányi lángja.
Ha nincs remény: a könnyek tengere.Örömre várni nem kisebb öröm, mint már örülni...
William Shakespeare
   


Üstökén ragadd meg a percet.
William Shakespeare
   

Eh, mi a név? Mit rózsának hívunk,
Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.
William Shakespeare
   

Mindenkit szeress, ne sokban bízz,
Ne bánts senkit, ellenséged inkább féljen,
Minthogy legyőzd, barátodat szívedre rejtsd,
Szidjanak hallgatásért, ne beszédért.
William Shakespeare
   
Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
a tavaszi zápor fűszere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg.William ShakespeareBecsületes lenni, ahogy most jár a világ, annyi, mint egynek kétezerből lenni kiszemelve.
William Shakespeare

Emile Zola

2011.03.27

Emile Zola

francia regényíró
1840. április 2. — 1902. szeptember 29.Hiába, a leleményességnek nincs határa! A szív néha nagyon különös módon nyilatkozik meg.Emile Zola

   

Azon tűnődött, hogy az élet mégis roppant kegyetlen, ám az ember nem tépheti ki a szívét, hacsak nem akar nyomban meggebedni.
Emile Zola
   

A megszokás elkoptatja a tisztességérzetet is, mint akármi mást.Emile Zola

   
Minek kétségbeesni? Isten akkor van legközelebb, mikor már azt hisszük, minden elveszett.Emile Zola


Kicsikém, az asszonyok nem szeretik, ha a férfi mafla. Igaz, hogy nem szólnak semmit, mert hát szemérem... Érted, ugye?... De légy nyugodt, nagyon fúrja az oldalukat. Aztán előbb vagy utóbb, mikor nem is álmodja az ember, másutt kárpótolják magukat... Így van ez, bogaram.Emile Zola


Gyereket csinálni nem nagy sor, felnevelni - ugyebár? -, az a művészet.Emile Zola

   

Az előbb még szidta, mint a bokrot, most meg tessék, úgy siratja, hogy a szíve szakad bele... Istenem, de buták is vagyunk, mi nők!Emile Zola

   

Igazságosnak lenni, micsoda ábránd, amikor az igazságot sűrű bozót zárja körül! Többet ér, ha az ember okos, és a vállával megtámasztja ezt a halódó társadalmat, amelyet amúgy is végromlás fenyeget.Emile Zola

   
Nyissa ki a szemét, aki tisztán akar látni!
Emile Zola
   
Gyilkosságra csak a vér és az idegrendszer hajtja az embert, az ősi küzdelmek emléke, az élet akarása, az erő öröme.Emile ZolaHa egy házasságban mindkét fél a másik halálára spekulál, akkor az ember jól nyissa ki a szemét, anélkül, hogy az ismerősöket beavatná.Emile Zola

 Keserves dolog lemondani a szerencséről, amikor az ajtónkon kopogtat.Emile Zola

A pénz igazán keveset ad a boldogsághoz.
Emile Zola
   

Ha valamit elrontottál, ne próbáld kijavítani. Csináld újra!Emile Zola

   

A művész semmit nem ér tehetség nélkül, de a tehetség semmit nem ér munka nélkül.Emile Zola

Agatha Christie

2011.03.27

Agatha Christie

 

angol krimiíró

 

1890. szeptember 15. — 1976. január 12.
Néha a múlt nem múlik el, nem hajlandó feledésbe süllyedni. Mellettünk marad, mintha azt mondaná: még nem végeztél velem.Agatha Christie


Nem jó a múlton csüggedni. Az ember ne tekintsen folyton hátra.Agatha Christie


Senki sohasem látja magát úgy, ahogyan mások látják őt.Agatha ChristieA nőknek sokkal rosszabb soruk van a világban, mint a férfiaknak. Sebezhetőbbek. Gyerekeket szülnek, és aztán aggódhatnak egyfolytában a gyerekeik miatt. Amint elveszítik szépségüket, a férfiak, akiket szeretnek, többé már nem szeretik őket. Elárulják, elhagyják, félrelökik őket. Én nem hibáztatom a férfiakat. Magam is ezt tenném. Nem szeretem azokat az embereket, akik öregek, csúnyák vagy betegek, vagy akik nyavalyognak a bajaik miatt, vagy akik nevetségesek, és páváskodnak, megjátsszák, hogy milyen fontos meg értékes emberek. Azt mondod, kegyetlen vagyok? A világ kegyetlen! S előbb-utóbb velem is kegyetlen lesz! Agatha Christie


Tudja, az embernek a vérébe ivódik, hogy a dolgokat inkább a színpadi díszlet nézőpontjából közelítse meg, mintsem a valóság felől.Agatha Christie

 

Én nem tudom, hogyan álljak hozzá. Miért nem tudja élvezni az életet? Régen olyan jól megvoltunk együtt... rengeteget bolondoztunk... És most mintha kicserélték volna. Hogyan változhat meg ennyire az ember?Agatha Christie

 

Cseppet sem könnyű jól megítélni valakit pusztán abból, amit mások mondanak róla.Agatha Christie


A becsvágy, a siker hajszolása, a hatalomvágy okozzák a legtöbb bajt az emberi lélekben. Ha aztán ezek a vágyak kielégülnek, az erőszakhoz, hatalmaskodáshoz vezet. Ha meg nem elégülnek ki - nos, az az igazán rossz, hát erről sokat tudnának mondani a különböző ideggyógyintézetek orvosai! Ezek mind tele vannak olyan emberi lényekkel, akik nem tudták elviselni a középszerűséget, jelentéktelenséget s azt, hogy nem volt semmi befolyásuk a dolgok menetére. Ezért aztán elmenekültek a valóság elől, egyúttal örökre ki is zárva magukat a való életből.Agatha Christie


Egy orvos, barátom, titkokat tud, fontos titkokat. Egy orvosnak hatalma van. Képzeljen el egy pácienst az egészség és a betegség határvonalán. Egyetlen szó az orvos szájából, és a páciens ki van zárva a világból... Micsoda kísértés egy lelki egyensúlyából kibillent beteg számára!Agatha Christie

 

Arra tanítottak, hogy mindenki tudja a különbséget a jó és rossz között. Most azonban magam sem tudom, hogy van-e különbség.Agatha Christie


Nincs bennük semmi együttérzés az öregek, a csúnyák vagy csupán csak a mások iránt. Meg van, aki imponálni akar, és csak hülyét csinál magából.

 

Agatha ChristieMeglehet, hogy az önérdek előtérbe helyezése vezetett oda, hogy az emberi faj fennmaradt.Agatha ChristieAz ember sose tudhatja, mit vesznek a fejükbe a nők. (...) Hogy milyen bolondságokra képesek.

 

Agatha Christie


Hogy milyen ostobák a férfiak (...), milyen képtelenül ostobák. Minden másban megvan a magukhoz való eszük, aztán tessék, feleségül veszik az arra legeslegalkalmatlanabb nőt.

 

Agatha Christie

 

Vannak olyan asszonyok - mondta -, akikkel szemben hiába is erősködik az ember. Akiket sem rábeszélni, sem rászedni, sem megfélemlíteni nem lehet.Agatha Christie

 

  

 

Nem szeretem a fényképeket. Túlságosan is a múlthoz kötik az embert. Pedig meg kell tanulnunk felejteni. Le kell vágnunk az elszáradt ágakat.

 

Agatha Christie

 

Az élet tragédiája éppen az, hogy az emberek nem változnak.Agatha Christie

 

Az emberi jellem, mon cher, változik. Erősödhet és torzulhat. Hogy milyen is az ember, az csak akkor válik el, amikor próbára teszik... vagyis akkor, ha kiderül, hogy megáll-e az ember a maga lábán vagy sem.Agatha Christie


De az ember nem tudja csak úgy kitörölni magából azt, ami egyszer megtörtént. Nem tud úgy tenni, mintha bizonyos dolgok nem történtek volna meg.

 

Agatha Christie

 

Mindnyájunknak megvan az önmagunkról alkotott képünk... amilyennek látni szeretnénk magunkat.

 

Agatha Christie

 

  

 

Amikor az ember egy rossz álom kellős közepén találja magát, csak mindennapi dolgokba kapaszkodhat.Agatha Christie


Felejteni akar - mindent, mindent elfelejteni. Mintha minden, ami eddig történt, csak álom lett volna. Elmúlt, szétfoszlott, elég volt - elege van a régi életéből, a régi érzelmekből. Újnak, idegennek, védtelennek érzi magát, kiforratlannak, akinek mindent elölről kell kezdenie. Teljesen idegen ebben az új világban, telve félelemmel.

 

Agatha Christie

 

   

 

Ilyen a szerelem: mindenre, a végletekre is képes! Hőst csinálhat egy féregből... és aljasságba kergetheti a legtisztességesebb embert is.

 

Agatha Christie

 

Furcsa rugók mozgatják az emberi természetet.

 

Agatha Christie

 

- Az emberi arc végül is nem más, mint álarc...

 

- És alatta?

 

- És alatta ott van a primitív férfi... vagy asszony.Agatha Christie

 

   

 

Mindannyiunkban dolgozik az életösztön. Az ember nem azért él, mert tudatosan úgy dönt, hogy élni akar.Agatha Christie

 

  

 

Ha szenvedélyesen szeretünk valakit, mindig több fájdalomban lesz részünk, mint örömben. De az ember azért mégsem mondana le erről az élményről. Aki sose szeretett igazán, nem is tudja, mi az élet.Agatha Christie

 

   

 

Sose mondjon el mindent az udvarlójának! Egy férfi sose legyen túlságosan biztos a dolgában!

 

Agatha Christie

 

Amit titkol az ember, arról nem beszél. De más dolgokról talán többet is mond a kelleténél.

 

Agatha Christie

 

   

 

Nagy hiba, ha egy alkotó kilép a maga titkos erődjéből. Az alkotók félénk, emberkerülő teremtmények, akik úgy vezekelnek a társadalmi élethez szükséges képességeik hiányáért, hogy képzeletbeli társasággal veszik körül magukat.

 

Agatha Christie

 

Az emberek pedig megtartják a holmikat, ostoba, jelentéktelen holmikat a múltból. Érzelmi okoknál fogva tartják meg, vagy egyszerűen észre sem veszik már őket, és meg is felejtkeznek arról, hogy léteznek egyáltalán.Agatha Christie

 

A beszéd, bármilyen könnyed, bármilyen semmitmondó, elkerülhetetlenül elárulja, hogy milyen fajta ember az illető.

 

Agatha Christie

 

  
A nők egymásról olyasmit is megtudhatnak, amit egy férfi soha.

 

Agatha Christie

 

  

 

Mindenkinek magának kell megtalálnia a legmegfelelőbb módszert.

 

Agatha Christie

 

A nők mindent tudnak a bűntényekről. És többnyire nagyon sikeres bűnözők is. (...) Nem adják be egykönnyen a derekukat. Hihetetlen, milyen vakmerőek.Agatha ChristieÉn nem bánom, hogy dolgoznom kell, ha egyszer muszáj. De azt fogom csinálni, ami nekem tetszik, és azért fogok dolgozni, hogy jussak valamire. Itt úgy érzem magam, mintha pókhálóban vergődnék.

 

Agatha Christie

 

   

 

Tudom, hogy nem kellek, hogy nincs szükség rám... Tökéletesen tisztában vagyok vele. Ha a dolgok másként alakultak volna, ha megtalálnám a helyem az életben, minden másképp volna. Tényleg egészen másképp. Nem az én hibám, hogy nem találom a helyem az életben.Agatha Christie
Te sosem laktál falun. Valószínűleg meglepődnél, hogy miféle dolgok folynak egy tiszta, békés falucskában.Agatha Christie

 

   

 

Furcsa, mégis egészen természetes, hiszen ha az ember egy országban él a barátaival, akkor nem érzi szükségét, hogy találkozókat szervezzen velük. Feltételezi, hogy előbb-utóbb úgyis összefutnak. Csakhogy ez nem történik meg, ha más utakon járnak.

 

Milyen különös dolog is a barátság! Az útjaik szinte azonnal szétváltak, de a hajdani kötődés megmaradt: néha egy-egy levél, karácsonyi megemlékezés. De talán nem is olyan furcsa. Mindenki életének megvan a maga üteme.

 

Agatha Christie

 

  

 

A szeretet nagyon könnyen fordul át gyűlöletbe: maga a szenvedély szinte ugyanaz. Könnyebb gyűlölni valakit, akit szeretünk, mint közömbösnek lenni iránta.Agatha Christie

 

   

 

Élvezem, hogy sohasem tudom, mit hoz a következő pillanat (...). És mégis, sok emberben éppen ez az érzés kelt állandó szorongást.

 

Agatha Christie

 

   


Egy ember valamennyire megismerhető a barátok és ismerősök szavaiból, de a belső, lényeges részletek attól még homályban maradhatnak.Agatha Christie


A nagylelkűség furcsa dolgokat művel az emberekkel. Gúzsba köti őket. Ismerjük az emberi természetet. Jót teszünk valakivel, és attól kezdve baráti érzéseket táplálunk iránta. Megszeretjük. De az, akivel jót tettünk, vajon ő is ugyanilyen barátian érez irántunk? Vajon ő is megszeret minket? Így kéne lennie, de így van-e mindig?

 

Agatha Christie

 

Nem harcolt... visszavonult a maga árnyékvilágába. Ő nem szenvedett vereséget, mert nem is vette fel a harcot. Agatha Christie
Egymásnak voltunk teremteve. S megtaláltuk egymást... mindketten tudtuk, hogy ezentúl örökre együtt kell maradnunk. Agatha Christie

 

   

 

Átölelte őt. Nem ellenkezett. Forrón egymáshoz simultak. De amikor szétváltak, a férfit megütötte a gyönyörű, kék szempár különös, hideg, számító pillantása.Agatha Christie


Igazán hálás vagyok a sorsnak, hogy nem nekem kellett lerombolnom az illúzióidat.

 

Azok a nők, akiknek van egy kis eszük, általában szörnyen kegyetlenek.

 

Agatha Christie

 

  

 

Az élet sokkal értékesebb és érdekesebb, ha fennáll a valószínűsége, hogy elveszítjük. Míg fiatalok, erősek és egészségesek vagyunk, és előttünk az élet, nem is értékeljük igazán.Agatha Christie


Tudja, hogy már nem érdekel. Vagy érdekel? Hiszen meggyűlöltem. De érezteti velem, hogy hozzá vagyok kötve. Hozzáköt az, amit együtt követtünk el.Agatha ChristieEngem valahogy nem vonz. Nincs szexepilje. Egy csepp kacérság sincs a pillantásában. Szőke haj, szép bőr, mogyoróbarna szem, egész jó alak, kellemes mosoly, de hiányzik belőle az a valami, amitől egy férfi utánanéz az utcán a nőnek.Agatha Christie

 

  

 

Bűneid előbb-utóbb ki fognak derülni.

 

Agatha Christie

 

   

 

Csak ez telik tőlük, ezért jöttek ide. Enni. Engem felenni. Piócák! Csak arra várnak, hogy elpatkoljak. Márpedig én egyelőre nem óhajtok meghalni... nem vagyok hajlandó csak azért kimúlni ebből a világból, hogy örömet szerezzek nekik! Sokkal erősebb vagyok én, mint ahogyan ők gondolják.Agatha Christie

 

  

 

Én csak jót akartam. - Az ember mindig azt képzeli, hogy tudja, mivel tesz jót a másik embernek, pedig dehogyis tudja.Agatha Christie


Nem kell mindent tudni. Nem kell bolygatni a múltat. Nem kell beleütni az orrunkat olyasvalamibe, ami nem ránk tartozik.

 

Agatha Christie

 

  

 

Poirot nehezen tudta volna megmondani, hogy voltaképpen kedveli-e, mint ahogy nehéz megmondani, hogy kedveljük-e a szép embereket. A szép dolgokat nézni kellemes elfoglaltság, de az ember már-már elvből utasítja el a szépséget magát.Agatha Christie


A gyerekek sok mindent tudnak, néha a legfurcsább dolgokkal is tisztában vannak. A gyerekeknek nagyon jó érzékük van. Sokat látnak, sokat megértenek, ha ritkán is beszélnek róla. Sokat tudnak, amit a felnőttek nem vesznek észre.Agatha Christie


Bizonyos dolgok egyszer beleveszik magukat az ember életébe, mint moly a ruhába, és nagyon nehéz tőlük megszabadulni.Agatha Christie

 

Az emberi természet, kedvesem, éppolyan mindenütt. Legföljebb annyi a különbség, hogy a nagyvárosban nehezebb megfigyelni.

 

Agatha Christie

 

   

 

A félelem nem más, mint a tudás hiánya.

 

Az asszonyok kerülő utakon érik el a céljaikat. Megtanulják - már ha nem ezzel a tudással születnek -, hogy kihasználják a férfiak gyönge pontjait.Agatha Christie

 

   

 

- A boldogság apró dolgokból áll, mint ahogy a nyaklánc kis gyöngyökből áll össze.

 

- A te életed is ilyen volt, nagymama?

 

- Többnyire. De most, hogy öreg vagyok, s leginkább magányosan ücsörgök, a látásom homályos, nehezen járok - most már tudom, hogy van benső élet, és van élet nélkülünk is. De túl öreg vagyok ahhoz, hogy megtanuljak ennek szellemében élni.Agatha Christie

 

   

 

Felébredéskor az álmok gyakran csodálatosan valódinak hatnak. Az ember meg van győződve arról, hogy a dolgok valóban megtörténtek.

 

Agatha Christie

 

  

 

Mindig akkor jövünk rá, hogy mi a legfontosabb számunkra, mikor már elveszítettük.Agatha Christie
Az emberek, barátom, szeretik, ha néha egy kis veszély fűszerezi az életüket. Van, aki passzívan élvezi... bikaviadalon például. Van, aki olvasni szeret róla. Mások a moziban keresik. De egyvalami kétségtelen: az állandó biztonságérzet gyűlöletes a legtöbb ember szemében.Agatha Christie


Az események jönnek hozzánk, nem pedig fordítva. Mert hiszen miért van az, hogy bizonyos embereknek csupa izgalom az életük, másoknak meg merő unalom? Vajon a környezetük tehet róla? De nem ám! Az egyik ember beutazhatja a fél világot anélkül, hogy bármi érdekes történne vele. Vérfürdő az érkezése előtti héten, földrengés az elutazása után egy nappal, hajótörés a lekésett járaton. A másik meg kertvárosban lakik, naponta vonattal bumlizik a Citybe, és mégis mindenféle megesik vele. Zsaroló bűnbandák, gyönyörű lányok, bankrablók karmaiba kerül. Vannak emberek, akik egyszerűen vonzzák a baleseteket - s még akkor is történik velük valami, ha csak a városligeti tóra mennek sétahajókázni. Hasonlóképp áll a helyzet a maga Hercule Poirot-jával is: nem kell keresnie a bűntényt, jön az hozzá magától is.Agatha Christie

 

 

 

Mit­ é­r­t­enek legt­öbben a­zon, hogy fia­t­a­l? Va­la­mi ár­t­a­t­la­nt­, gyámolt­a­la­nt­, t­ehet­et­lent­. Pedig a­ fia­t­a­lság nem ilyen! A fia­t­a­lság nyer­s, er­ő­s, ha­t­a­lma­s... igen... é­s kegyet­len! És mé­g va­la­mi... A fia­t­a­lság sebezhet­ő­!

 

Agatha Christie

 

   

 

Az igazság olykor fáj - lerombolja az ember illúzióit.

 

Agatha Christie

 

 

 

Szenvedéllyel gondolni egy másik emberi lényre mindig több bánatot okoz, mint örömet. Mindezek ellenére az ember nem lehet meg e tapasztalat nélkül.Agatha Christie
Krúdy Gyula    


magyar író
1878. október 21. — 1933. május 12.Az asszonyokban van a hiba. Elbizakodnak, hisznek és megesküdnek, hogy a férfiak szerelme örökké tart. Elfelejtik, hogy a megunt szerelem elszökik a kéményen át. A magaunt férfi elszökteti az öreganyját is. Változatosság kell a férfinak, mert így teremtette őt a mindenható. Mi szegény nők csak egyszer szeretünk, vagy legalábbis ráfogjuk valakire, hogy őt szeretjük életünk végéig. Míg a férfiak sebe oly könnyedén gyógyul, mint a cigányoké.Krúdy Gyula

   

Elmegyek messze, és sohasem találhatsz meg, bármikor keresnél. Pedig egykor keresni fogsz. Majd súgok neked valamit, miért?... Olyan lesz a hajad, mint a sirály szárnya, a kedved, mint a kéményben a szél, a szomorúságod, mint a sír. Mikor keresni kezdel, engem, az ifjúságodat... Nem gondolsz álmatlan éjjelen többé a nőkre, akik betöltötték életedet, akik miatt szenvedtél, nyugtalankodtál, szaladgáltál, türelmetlenkedtél... akiket úgy hordoztál darab ideig a szívedben, mint bálványképeket... akik nélkül nem tudtál volna élni... akik végül mind megcsaltak, kiraboltak, lelkiismeretfurdalás nélkül elfelejtettek... mindenki elhagy, mind elfelejt, kíváncsi kis lábaikon új utakra mennek, újabb szerelmet űznek mohó, falánk kis szívükkel, a férfiak új mondanivalójára kíváncsiak... szeretők, szerelmek: tüzek és fagyok a férfi életének az országútján... időrabló oktalanságok, megkívánt borok, óhajtott mámorok... nadrágok és szoknyák... veréb- vagy fülemilehangok... éjszakák, amelyek elmúlnak... De én örökre a tiéd maradok.Krúdy Gyula


Az élet egy befejezett, kész feladat, amelynek elviselésétől senki sem kíván idő előtt megszabadulni. Végigélik az emberek az életüket, mint az esztendő különböző évszakai tökéletes bizonysággal következnek. Mindenkinek van tavasza, piros nyara, hosszadalmasan ásító ősze, megnyugtató tele. Élet, amely pontosan igazodik a kalendáriumhoz. Vannak fiatal napok, vannak öreg napok, jönnek és mennek ködök, szomorgó esők, májusok, novemberek, jó és rossz kedvek, ájtatosságok és káromkodások, betegségek és ropogó egészségek. Senki sem csodálkozik az életen, amint nem lep meg különösebben a tavasz áhítatos napsugara és nem váratlan az ősznek mogorvasága. Bolond az, akinek nem tetszik, hogy elmúlik a nyár. Okos ember megnyugszik a tél hótakarója alatt, az örökös némaságban, az emberhangtalan magányban.Krúdy Gyula


Éneklő pogány asszonyok dalolásából született a magyar nyelv. A csodaszarvas rázta le agancsával az erdő ékszereit, a piros bogyókat, hogy szép magyar szavak legyenek belőlük.Krúdy Gyula

   

- Feleljen! - mondta mély, dudorászó hangon Szindbád. - Szeret?
- Nem tudom - szólalt meg a leány. - Még sohasem szerettem senkit. Csak annyit tudok, hogy mióta nálunk volt, azóta sokszor, ha nem aludtam éjszaka, a fejemet a kezembe fogtam, és úgy ültem az ágyban. És csak akkor aludtam el, amikor a névjegyét a párnám alá tettem. A párnára az arcomat nyomtam, és jólesett csendesen, hosszasan sírdogálni. A könnyek végigfolytak az arcomon, és lassan álomba ringattak.

    
Ketten kellünk hozzá. Mindig. Ahhoz, hogy élni kezdjen egy gondolat, egy történet, egy érzés. Én csak elkezdhetem.Krúdy Gyula

   

Lehet, hogy többé már vissza sem jövök - ha nem talállak, ha nem beszélhetek veled, ha nem mondod, hogy éljek tovább a kedvedért, a szívedért, a gyönyörű­ségedért, a szerelmedért... Ha nem lelem fel a hangodban a reggeli falevelek illatát, a kezed szorításában az álom ölelését és a szemedben a fényt, amely a kelő napé, amint fénylő, fehér kócsagmadarakat küld előre a borongós felhők közé, míg alant hidegen, szigorúan hullámzik az éjszakai tó.Krúdy Gyula


A nők imádsága kitartóbb pajzs, mint az acélból vert páncél a férfiak mellén.


Az embernek csak az első lépést kell megtenni a züllés útján, a második lépés már természetszerűleg következik.Krúdy Gyula


Minden embernek van valami titka, amelyről sohasem beszél életében.Krúdy Gyula


Mert a szem néha káprázik... Káprázik, és ez az emberi boldogság.Krúdy Gyula

    

Csak a szerelemben hiszek. Jóformán minden azért van a világon, mert férfiak és nők szeretik egymást.Krúdy Gyula

   

Légy víg, mint én. Hisz senki se veheti el tolünk azt, ami egyedül a miénk: emlékeinket.Krúdy Gyula

    


Álom: játék, mint az élet... Néha komolyra fordul a játék. Az élet is, az álom is.

Nem olyan könnyű huncutnak lenni.
Krúdy Gyula
    
A nagyvilági életben szükségünk van olyan arckifejezésekre is, amelyek nem mások, mint álarcok. Némely embernek csak akkor látszik meg az igazi arca, amikor a halál csinálja azt.Krúdy Gyula

    

Az emberek nagy része manapság nem éli valódi életét. Egy ál-élet az, amelyet az emberek folytatnak, telve hazugságokkal, gonoszságokkal, nyomorúságokkal. Igazi életüket álmukban élik az emberek, amikor olyan jóságosak lesznek valamennyien, mint azok a szegények, akik a hajnali miséket látogatják.Krúdy Gyula