Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


idézetek a nökröl

2010.05.24


 -------

A NŐKRŐL

vmek.oszk.hu/02100/02110/html/01.htm#b48

--------

 

JUAN MONTALVO: A SZÉPSÉGRŐL


 

A serdülőkor a szépség csodás mintaképeit teremti meg a női nemben: ez a bájos lény, aki ugyan még nem igazi nő, de már nem is kislány, homályosan megsejteti, hogy milyenek voltak az angyalok, amint éppen ott álltak a szerelem és romlottság kapujában...


 

(...) Nézzétek csak meg azt a bájos és kecses tartású ifjú hölgyet, aki hercegnőhöz méltón lépdel: magas a homloka, ártatlan a tekintete(...).


 

A testét virágként és harmatként beborító tizennégy évtől nyeri azt a tökéletes frissességet, amelynek majd be kell érlelnie az élet gyümölcsét: a haja - két szőke fürtre van választva - ráborul a hátára, s úgy omlik onnan lefelé, mint a vér melegétől felerősödött fénynek a sugara; az arcbőre csupán takaró, amely elfedi azt a keringő, éltető nedvet, mely melegséggel tölti el testének minden tagját: csak az orcáján torpan meg ez az örök utazó, s - a szégyenérzetnek ott fészkelő tüzébe kapva - fel-fellobban egy pillanatra. A szeme őszintén tekint ránk, még nem fátyolosítják el a gyilkos fájdalmakról árulkodó könnyek, s a közepén megláthatjuk a leány - boldog avagy szerencsétlen - sorsának a képét.


  ---------------------------------

 mek.niif.hu/02100/02110/html/index.htm

 mek.niif.hu/00300/00379/00379.htm#cim15

 ----------------------


SURÁNYI MIKLÓS

TÖMEG ÉS LÁNGÉSZ


TANULMÁNYOK

 ...
És a nő?

A nő is résztvesz az élet csúf és verejtékes küzdelmében. Innen van, hogy az ő élete is az, ami az orvosé, a tanítóé, a kereskedőé, az ügynöké, az ujságíróé: vagyis üzlet, hivatal, ipar, kenyérkereset és spekuláció. A nők legnagyobb részének élete: lihegő verseny a férfiakkal, a férfiak évezredes előjogai, erkölcsi szabadossága, a társadalom elnéző és erkölcstelen szankciói nélkül.

A női lelket megmérgezi az, hogy állandó érintkezésben van a férfitársadalommal oly téren, amelyen még nem alakult ki az érintkezés tradicionális illemkódexe. Ahol lépten-nyomon tapasztalja, hogy kíméletre és segítségre csak akkor számíthat, ha észreveszik szépségét, fiatalságát és engedékenységét. Üzletté válik az egész élet: a kenyér, a szépség, a szerelem, az erény és a bűn, sietni kell mindennel, hogy le ne késsék az érvényesülés és karrier expresszvonatáról s nem ér rá irreális szerelemben elálmodozni a napokat, mint a középkori várak, vagy a rokokó-szalónok úrnője. Ránézve a szenvedélyes szerelem gazdasági kár, elveszett idő, füstbement haszon, anyagi rizikó, tehertétel a számlán, erkölcsi veszteség, csőd, bukás és exisztenciális katasztrófa.

Felváltja tehát aprópénzre. Ha szép és fiatal, futókalandokra, kis játékos, siető flörtökre, veszélytelen csókokra, amik sem időt, sem életenergiát, sem anyagi javakat nem pocsékolnak. Ha hiú, igényteljes és erkölcsi skrupulus nélkül való, lusta és nagyravágyó: akkor eladja magát. Ez is hivatal, foglalkozás, kondíció, esetleg karrier. Ha talentumos: versenyre kel a férfival az ötletesség, produktív munka, vagy merész spekuláció terén. Ha cinikus és gyáva és jó partíra talál: férjhezmegy szerelem nélkül, hitves lesz hűség nélkül és anya lesz kötelességtudás és lemondás nélkül.

És ebben ő a legsajnálatraméltóbb áldozat.

A bukott társadalmakban, háborúk és forradalmak, anyagi válságok és katasztrófák idején a nő minden ideáljának csak a paródiáját látja: a gyönyörnek csak a szennyét; az embereknek csak a salakját; a szenvedélyeknek csak pusztító és rothadó kigőzölgését. A szerelemnek csak az aljas karrikatúráját: a szerelmeskedést.

 

 

 

 

 
 
A nő -

Amikor Isten a nőt teremtette, késő estig dolgozott a hatodik napon. Egy angyal arra járt, és megkérdezte:

– Miért töltesz annyi időt ezzel?
...
És az Úr azt felelte:

– Láttad az összes specifikációt, aminek meg kell felelnem, hogy megformáljam őt? Mosható legyen, de ne műanyag, Több, mint kétszáz mozgó alkatrészből áll, melyek mindegyike cserélhető kell, hogy legyen és mindenféle étellel működnie kell, képesnek kell lennie egyszerre több gyermeket karjában tartani, megölelni őket úgy, hogy az meggyógyítson mindent a lezúzott térdtől az összetört szívig és mindezt mindössze két kézzel.

Az angyalra mindez mély benyomást tett.

– Csak két kéz… lehetetlen! És ez a standard modell?! Túl sok munka ez egy napra… várj holnapig, és fejezd be őt akkor.

– Nem – mondta az Úr. – Már annyira közel vagyok, hogy befejezzem ezt a teremtmény, mely szívem legkedvesebbje lesz. Meggyógyítja magát, ha beteg, és egy nap 18 órát tud dolgozni.

Az angyal közelebb jött, és megérintette a nőt.

– De Uram, olyan puhának alkottad őt.

– Igen, puha. – mondta az Úr. – De erősnek is alkottam. El sem tudod képzelni, mit elvisel és legyőz.

Tud gondolkodni? – kérdezte az angyal.

Az Úr azt felelte: – Nemcsak gondolkodni tud, de érvelni és egyezkedni is.

Az angyal megérintette a nő arcát…

– Uram, úgy tűnik, a teremtmény ereszt! Túl sok terhet róttál rá.

– Nem ereszt… – ezek könnyek javította ki az Úr az angyalt.

– Az mire való? – kérdezte az angyal.

És mondá az Úr:

– A könnyekkel fejezi ki bánatát, kételyeit, szeretetét, magányosságát, szenvedését és büszkeségét.

Ez igen nagy hatást tett az angyalra;

– Uram, te zseniális vagy. Mindenre gondoltál. A nő valóban csodálatos!
A nő valóban csodálatos!

Miért csodálatos a nő?
* A nő olyan erők birtokában van, melyekkel ámulatba ejti az embert. Képes kezelni a gondokat és nehéz terheket hordozni.* Magában tudja tartani boldogságát, szeretetét és véleményét.* Mosolyog, mikor sikoltani szeretne.* Dalol, mikor sírni volna kedve, sír, mikor boldog és nevet, mikor fél.* Harcol azért, amiben hisz.* Kiáll az igazságtalansággal szemben.* Nem fogadja el a nem-et válaszul, ha tud egy jobb megoldást. Átadja magát, hogy családja gyarapodhasson. Elviszi a barátját orvoshoz, ha fél.* Szeretete feltétel nélküli.* Sír, ha gyermekei győzedelmeskednek. Boldog, ha barátai jól vannak.* Örül, ha születésről vagy esküvőről hall.* Szíve összetörik, ha közeli rokona vagy barátja meghal.* De megtalálja az erőt, hogy elboldoguljon az élettel.* Tudja, hogy egy csók és egy ölelés meggyógyíthat egy összetört szívet.

A csodálatos nő
A nő csak egyetlen hibával rendelkezik
Vajon mi az? »

Elfelejti, hogy milyen értékes…

 

 

 

Aki a férfiaknak kedvezni akar, az engedje, hadd kövessék a maguk útját.
/OUIDA/

A férfi a veszélyben keres magának gyönyört.
/GOETHE/

A férfiak, ha két no közül kell választaniok, legtöbbször azt szeretik jobban, aki azt kevésbé érdemelte ki.
/STEPHANE WOHL/

Az igazi férfi kétfélét akar: veszélyt s játékot. Ezért akarja a not, mint aki a legveszedelmesebb játékszer.
/NIETZSCHE/

A földi paradicsom és pokol e szóval foglalható össze: asszony.
/SEUME/A no értéke ott kezdodik, ahol a büszkesége.
/SALAMON ÖDÖN/

A no az a lény, amely végletes erejében és gyengeségében: képes elájulni, ha egy egeret vagy pókot meglát, és az élet legnagyobb rémületeivel sokszor rettenthetetlenül száll szembe.
/DIDEROT/

A not sohasem lehet kiismerni teljesen, mert mindig lesi az alkalmat, hogy olyasvalamit tegyen, amit senki sem várt volna tole.
/TRAVEN/

Egy szép asszony paradicsom a szemnek, pokol a léleknek, és tisztítótuz a pénztárcának.
/FONTENELLE/
Vádolod a not, hogy egyik férfitol a másik felé ingadozik. Ne korhold, hisz csak az állhatatos férfit keresi.
/GOETHE/


A férfi boldogsága: "Én akarok!", a no boldogsága: "O akar!"
/NIETZSCHE/


A férfi akkor se mond igazat, amikor beszél, az asszony akkor is hazudik, ha hallgat.
/MÓRA FERENC/
 
Sohase értjük meg a másikat, sohase ismerhetjük meg akaratának, vágyainak minden hullámzását. Sohasem sejthetjük a másik lelkének misztériumát, bármily közel érezzük is hozzánk.
/MAUPASSANT/

A férfi élete és szerelme ketto, a nonek élni és szeretni egy.
/BYRON/

A távollét csökkenti a közepes szerelmet - gyarapítja az eroset, mint ahogy a szél kioltja a lámpát, de szítja a tüzet.
/LA ROCHEFOUCAULD/

A túlságosan könnyu siker rövidesen megfosztja varázsától a szerelmet, az akadályok emelik értékét.
/STENDHAL/

A szerelemben a hallgatás gyakran mélyebbre ható szónok, mint a szó.
/PASCAL/

Csak az tudja, hogy mi a szerelem, aki remény nélkül szeret.
/SCHILLER/

Mi a szerelem? Egy hosszú alkalom a szenvedésre, melynek ezer könnycsepp sem elég, és mindig újabbakat kér.
/EMINESCU/

A szerelmesnek nincs szüksége büszkeségre, nincs szüksége másra, csak szerelemre.
/RACHEL FIELD/

A szerelem az élet nagy ajándéka és aki nem nyújtja ki utána a kezét, az sohasem élte az életét a maga teljességében.
/ERSKINE/

Az igazi szerelmes sohasem telik be kedvese élvezésével.
/STENDHAL/

Lehetünk szerelemesek boldogság nélkül és boldogok szerelem nélkül. Az volna az igazi csoda, ha úgy lennénk szerelmesek, hogy egyúttal boldognak is éreznénk magunkat.
/BALZAC/


Ha boldogtalan vagy, mert nem szeretnek, tudnod kell szenvedni, hogy ne süllyedj le a könyörgéshez.
/GEORGE SAND/

Kezdetben sok örömet hoz a szerelem, a vége mégis pusztulás. Ahogy az elso korty bor is jólesik a belsonknek, a második már tuzbe hozza májunk, s a harmadik ködbe borítja fejünk - úgy az elso belekóstolás a szerelembe igen kellemes, a második már veszélyes, s a harmadik mint a pestis.
/JOHN LYLY/


Meddig tart a szerelem? Csak pillanatokat ad nekünk, miközben mi örökkévalóságot követelünk tole.
/GUY DE POURTALÉS/

A vágyakozástól az élvezetig támolygok, és az élvezetben elepedek a vágyakozás után.
/GOETHE/

Nem az állandó fogadkozás a huség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom.
/SHAKESPEARE/

Van egy fázisa a szerelemnek, amikor az talán már inkább gyulölet. Amikor a határvonalak elmosódnak, s amikor az agonizáló szerelem már inkább csak egy állandó felzaklató, nyugtalanító, mindig sérelmeket találó, indulatokat teremto érzéskomplexum.
/JAKOBSEN/

REMARQUE, ERICH MARIA - A diadalív árnyékában
 
"A szerelem árnyéka hajol fölém magányosan és szomorúan, mert kiuzték a múlt védett paradicsomából, én meg töprengek, reszketek, a múlttal viaskodom, mintha rajta lennék örök idokre, és nem volna már jogom.."
"Az ilyen asszony ha iszik: csak iszik. Ha szeret: csak szeret. Ha elcsügged: a kétségbeesés martaléka. És ha felejteni kezd, tökéletesen elfelejt mindent."
"Egy hét az örökkévalóság, ha az ember igazán boldogtalan. Annyira éreztem a boldogtalanságot minden porcikámban, hogy egy hét alatt teljesen kimerültem. Boldogtalan volt a hajam, az ágyam, még a ruhám is. Úgy tele voltam boldogtalansággal, hogy minden egyéb megszunt számomra. De mire ideáig jutottam, a boldogtalanság már nem kínzott többé. Nem maradt bennem más, csak halálos kimerültség. És akkor az egésznek már vége is volt"
"Pedig mennyi minden egyéb lehet benne. A félelem, hogy az ember magára marad, az inspiráció, amit egy másik lélektol kapunk, ingadozó önbizalmunk alátámasztása, fantáziánknak egy másik lélekben való megcsillogtatása, és még sok egyéb, ki tudná felsorolni valamennyit?"
"Tudta mit jelent az önfeledt percek elragadtatása, a mámor kíséro zenéje, mely többnyire nem a szív mélyén szólal meg, csupán az érzékek húrjain"

 
"Mihelyt azt mondjuk: "én", máris a hazudozás küszöbén állunk. Mihelyt belekezdünk az önéletrajzunkba, máris magyarázkodunk. Mihelyt vallani kezdünk, máris költok vagyunk."
"Minden öröm kifolyik az életembol, mintha szitába öntenék, és nem marad helyette semmi, csak a hiányérzet, a kötelesség, az erény. Ha ilyen az élet, húszéves fejjel, hát érdemes egyáltalán?"
"Olyan volt, mint egy virág, amely az elso napsugárra kibontja szirmait, nedves, rezgo kelyhével issza magába a meleget"
 
JEAN ROUSSELOT - Faust elkárhozása
 
"Legyenek bármily pontosak a szavak, mindig marad bennük valami sablonos; mindig lesznek dolgok, amelyek nem engedelmeskednek hívásnak, vagy amelyek ha nevet kapnának, elveszítenék igazi jelentésüket és titkos erejüket."
"A természet hangja erosebb az ész döntéseinél."
"Sohasem bírt belenyugodni, hogy létezhet rózsa tövis nélkül, öröm üröm nélkül, még a paradicsomban is valami végzetszeru dologtól rettegne.. "
"Tudni kell lemondani arról, ami lehetetlen."
"Csupa tragédia, csupa rettenet, a lélek vergodése a végzet markában"
"..a túlságosan nagy örömök úgy törnek ránk, mint a sorscsapások; nem hiszünk bennük, nem készülünk fel rájuk eléggé, azt képzeljük, hogy utánuk nem fogunk magunkra ismerni, majd hirtelen észrevesszük, hogy a boldogság és dicsoség nyomasztó terhe alatt ugyanazok maradtunk."
 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.