Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BÖLCSESÉGEK KÖNYVE

2015.07.29

mek.oszk.hu/06200/06221/06221.rtf 

dalolsz kevélyen… Az öregség sem kínoz meg, Föld szülötte, dal barátja, vértelen, bölcs, illetetlen! istenekhez vagy hasonló.
==========

4. Kis tücsök, de boldog is vagy, hogy a lomb között a fákon, cseppnyi harmatot ha ittál, mint király dalolsz kevélyen… Az öregség sem kínoz meg, Föld szülötte, dal barátja, vértelen, bölcs, illetetlen! istenekhez vagy hasonló.
==========
6. Légy hu önmagadhoz, és légy jó máshoz. … Ebben minden benne van.
==========
27. Ó jaj, be szép a sorsod, te daloló fülemüle; az istenek neked szárnyat adtak, hogy bárha sírsz is, édes légyen életed…
==========
29. Jaj, embersors: míg szép szerencsében virul, mint lenge árnyék, éppolyan; s ha elborul, rajzát letörli könnyen egy vizes szivacs…
==========
15. A saját vágyad vermébe zuhanva, mint ki a révtol távol a zajló vízbe hanyatlik, a halál habjába merülsz.
==========
17. …láttam én már nemes apának gyermekét, ki mitsem ért, és hitványaknak jó fiát, és gazdag embert is, ki kolduslelku volt, s szegényt, kinek testében nagy lélek honolt.
==========
30. …tapasztalás agg ajkakon bölcsebben szól, mint ifjakéin…
==========
49. …egész muvészetem a könny, hát ezt adom csak, mert csak ezt tudom. 50. …édes látni a fényt. 51. …részvét él a csöpp gyerekben is, megérzi, mi a szenvedés. 52. …orült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. 53. Jaj, nyomorult, nyomorult a mi egynapigélo emberi fajtánk, a kényszeruség terhet rak reánk örökkön.
==========
49. …egész muvészetem a könny, hát ezt adom csak, mert csak ezt tudom. 50. …édes látni a fényt. 51. …részvét él a csöpp gyerekben is, megérzi, mi a szenvedés. 52. …orült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. 53. Jaj, nyomorult, nyomorult a mi egynapigélo emberi fajtánk, a kényszeruség terhet rak reánk örökkön.
==========
60. …rosszat ha tesznek istenek, nem istenek. 61. Ki mondja még, hogy vannak égben istenek? Nem, nincsenek, ha mégis ember úgy hiszi, csak régi mendemondához ragaszkodik.
==========
23. Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ.
==========
6. …az emberi életviszonyok közt a jog és igazság csak azok közt érvényesül teljesen, akiknek egyenlo a hatalmuk arra, hogy egymást azok tiszteletben tartására kényszerítsék; de ha ez nincs így, akkor a hatalmasabb azt teszi, amit megtehet, a gyengébb pedig meghajlik elotte.
==========
8. Dolgaiban az jár a leghelyesebb úton, aki a magával egyenlok elott meg nem hátrál, a hatalmasabb kívánataihoz illendoképpen alkalmazkodik, a gyengébbek iránt pedig mérsékletet tanúsít.
==========
1. Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy mint a tuzzel, … ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. 2. Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke.
==========
1. Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy mint a tuzzel, … ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. 2. Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke.
==========
10. …tisztességes, becsületes emberek közt … nem szükségesek a rendelkezések; a legtöbb dologban, amely törvényekre szorul, maguk is könnyen eligazodnak. 11. …a világ legkedvesebb emberei: szabályokat alkotnak … ezeket örökösen javítgatják, abban reménykedve, hogy majdcsak véget vetnek valahogyan a jogügyekben adódó gazságoknak… Közben nem is sejtik, hogy lényegében csak hidrát metélnek.
==========
26. …ifjú emberek, amikor ismerkednek a dialektikával, csak mero játékként kezelik, örökösen csak ellentmondanak, és a cáfolókat utánozva, maguk is iparkodnak megcáfolni másokat, s mint a kutyakölykök, boldogak, ha okoskodó érveikkel ráncigálhatják, akit csak érnek.
==========
8. …a tudományok között mindig azé a vezeto szerep, és az áll a szolgáló tudomány fölött, amelyik fölismeri, hogy mi az a cél, amiért mindent cselekedni kell. Ez pedig minden dologban a Jó - s általában az egész természetben a legfobb Jó.
==========
11. …semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell hogy legyen valami, ami mozgatja, akár a természet, akár valami külso ero, akár az ész vagy más… 12. …a kezdet a gondolkodás. Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba.
==========
11. …semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell hogy legyen valami, ami mozgatja, akár a természet, akár valami külso ero, akár az ész vagy más… 12. …a kezdet a gondolkodás. Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba.
==========
14. Az utánzás veleszületett tulajdonsága az embernek gyermekkorától fogva. Abban különbözik a többi élolénytol, hogy a legutánzóbb természetu, sot eleinte éppen az utánzás útján tanul is; mindegyikünk örömét leli az utánzásban. 15. …a tragédia nem az emberek, hanem a tettek és az élet utánzása. 16. …nem az a költo feladata, hogy valóban megtörtént eseményeket mondjon el, hanem olyanokat, amelyek megtörténhetnek és lehetségesek a valószínuség vagy szükségszeruség alapján.
==========
1. Míg fiatal valaki, addig se halogassa a filozofálást, s amikor öregedni kezd, akkor se ernyedjen el a bölcselkedésben. Hiszen senki sem túl fiatal és senki sem túl öreg a lelke egészségének a megszerzésére. Aki azt mondja, hogy a filozofálásnak még nem kezdodött el vagy már elmúlt az ideje, hasonlít ahhoz, aki azt állítja, hogy a boldogságnak az ideje még nem jött el, vagy már tova is tunt.
==========
4. Szokjál hozzá ahhoz a gondolathoz, hogy a halál semmit sem jelent számunkra, mert minden jó és minden rossz az érzékelésben van, a halál pedig az érzékelés megszunte. 5. …ameddig mi létezünk, a halál nincs jelen, mikor pedig a halál megérkezik, mi nem vagyunk többé. A halál tehát nem érinti sem az élo-ket, sem a holtakat, mivel az élonél nincs jelen, a halottak pedig már nincsenek. 6. …a szép életre való törekvés ugyanaz, mint a szép halálra való törekvés. 7. …a jövo nincs teljesen hatalmunkban, viszont nem áll teljességgel hatalmunkon kívül. 8. …minden fájdalom rossz ugyan, mégsem természetes, hogy minden fájdalmat mindig kerüljünk. 9. …a legfobb jó az okosság, … amelybol minden más erény származik, s amely azt tanítja, hogy nem lehet kellemesen élni anélkül, hogy megfontoltan, becsületesen és igazságosan élnénk, sem megfontolással, becsülettel és igazsággal élni anélkül, hogy kellemesen élnénk… 10. Az okos nem tartja a véletlent istenének… 11. …a véletlen nagy jótettekre és gaztettekre nyújt alkalmat.
==========
17. Aki felismeri az élet határait, tudja, hogy könnyen elérhetjük azt, hogy a hiány okozta fájdalmat kiküszöböljük, és egész életünket tökéletessé tegyük; úgyhogy egyáltalán nem szorul küzdelmet jelento dolgokra.
==========
17. Aki felismeri az élet határait, tudja, hogy könnyen elérhetjük azt, hogy a hiány okozta fájdalmat kiküszöböljük, és egész életünket tökéletessé tegyük; úgyhogy egyáltalán nem szorul küzdelmet jelento dolgokra.
==========
5. …tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, tele van az egész régiség példaképekkel, s ezek mind homályban maradnának, ha a betuk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk. Írók, görögök és latinok, hány kiváló férfi jellemképét rajzolták meg és hagyták reánk, nemcsak azért, hogy szemléljük, hanem hogy utánozzuk is oket.
==========
5. …tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, tele van az egész régiség példaképekkel, s ezek mind homályban maradnának, ha a betuk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk. Írók, görögök és latinok, hány kiváló férfi jellemképét rajzolták meg és hagyták reánk, nemcsak azért, hogy szemléljük, hanem hogy utánozzuk is oket.
==========
19. …adj tüzedbol lángot annak, aki kér. 20. …lásd el jó tanáccsal, aki arra vár. 21. Ami hasznos annak, aki kapja, nincs terhére annak sem, aki adja.
==========
49. …az életbol úgy távozom, mint valami fogadóból, nem úgy, mint a saját házamból. Mert a természet nekünk e földön csak ideiglenes szállást, nem állandó lakást adott.
==========
13. …mindegyre megújul Minden; s váltva bolyong a halandók közt is az élet. Egyik fajta virágzik, a másik fogyta felé jár, És ami él, hamar elmúlik, s más jo a helyébe…
==========
25. Sok-sok egyéb, mit az égen, földön lát a halandó, S gyakran rémült elmével függ rajta az ember, Oktalan istenfélelmet küld gyáva szívébe… 26. …ne remegj rémülten az égtájakra felosztott Ég láttán, nem sejtvén honnan jo a sebes tuz, Merre felé veszi útját, s hogy képes behatolni Fallal védett helyre s gyoztesen újra kijönni. S mert e jelenségeknek okát nem látja a balga, Azt hiszi, isteni lénytol származhat csak ilyesmi.
==========
16. Rettenetes Szerelem, mire nem viszed emberi lelkünk!
==========
1. Látod mely rövid mulandó ez világ. Elmúlik higyjed mint szinte az virág, Mert nincsen benne állandóság, Folyása néki állhatatlanság. 2. Járása üdonek soha meg nem áll, Mint víznek folyása, soha meg nem száll, Nem kéméi senkit meg az halál… 3. Az arany középben vagyon a boldogság… 4. Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.
==========
1. Látod mely rövid mulandó ez világ. Elmúlik higyjed mint szinte az virág, Mert nincsen benne állandóság, Folyása néki állhatatlanság. 2. Járása üdonek soha meg nem áll, Mint víznek folyása, soha meg nem száll, Nem kéméi senkit meg az halál… 3. Az arany középben vagyon a boldogság… 4. Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.
==========
10. Szép agg napokkal tiszta elmét Adj nekem és citerát, Apollo! 11. Holnap mi vár rád, - azt ne kutasd, ne kérdd. Minden napod nézd kész nyereség gyanánt… 12. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb… 13. Meg nem halhatok én. Azt, ami bennem a jobb, Sir se födheti már: átnövök az Idon…
==========
10. Szép agg napokkal tiszta elmét Adj nekem és citerát, Apollo! 11. Holnap mi vár rád, - azt ne kutasd, ne kérdd. Minden napod nézd kész nyereség gyanánt… 12. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb… 13. Meg nem halhatok én. Azt, ami bennem a jobb, Sir se födheti már: átnövök az Idon…
==========
16. Enged a tél a tavasz meg a langy szelek édes ostromának… 17. S hogy ne felejtsd a halált, int folyton az év meg a perc, mely Elviszi szép napodat. 18. Tudjuk-e, adnak-e a mai naphoz az égiek újat, Adnak-e holnapot is?
==========
22. Béke, téged kér kegyes istenétol A hajós, ha nyílt vízen éri orkán, Ha a hold elbujt s a vezérlo csillag Fénye kialszik.
==========
22. Béke, téged kér kegyes istenétol A hajós, ha nyílt vízen éri orkán, Ha a hold elbujt s a vezérlo csillag Fénye kialszik.
==========
26. A jelent élvezd, a jövot ne firtasd, Ami bánat sujt, mosolyogva turd el. E világon még sose volt halandó Boldog egészen. 27. Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked Mit szántak, mi jövot isteneink, kár Babylon sötét Számításait is kérdeni, jobb turni, akármi lesz…
==========
43. Futnak, s lassanként kirabolnak minket az évek.
==========
60. Szolgálok hát, mint köszöruko, mely az acélnak jó élt ád, noha o maga metszeni tompa; nem írok, s hogy mi a költonek hivatása s tiszte, tanítom… 61. …ha a tárgyat jól átgondoltad, majd önként jönnek a szók is. 62. Szellemet és kicsiszolt szólást a görögnek adott a Múzsa… 63. Szórakozást nyújt vagy használni szeretne a költo, vagy mi az életben gyönyöru s jó, mondani együtt. 64. Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd! Így fogan az meg gyorsan a lelkünkben s mélyen bele így gyökeredzik… 65. Osztatlan tetszést az arat, mi a hasznosat, édest jól elegyítve tanít, s közben komoly élvezetet nyújt. 66. …a jó öreg is szundítgat néha: Homerus. 67. …közepes költon soha ember, isten s könyvesboltkirakat nem fog könyörülni!
==========
2. Nem tudok én már sem teveled, sem nélküled élni, S hogy mire sarkal a vágy, szinte magam se tudom. Bárha ne lennél oly szép, vagy olyannyira aljas! Test és lélek közt hogy lehet íly szakadék? Tetteidet gyulölnöm kell, szép arcod imádnom; Ó jaj ! Rádnézek s tetteid elfeledem. 3. Bármi leszel, te örökre enyém léssz! S most, nosza válassz: Kényszeru vágy kössön, vagy tudatos szerelem? 4. Uzni nagyobb pályán kell komolyabb lovaim. Most isten veletek, víg Múzsa s elégia, lágy vers, S muvem, amely, ha betelt végzetem, akkor is élsz! 5. Már nem azért írok, hogy kérésemre megindulj. Nem fut balga remény: úgysem akarja az ég.
==========
44. Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.
==========
44. Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.
==========
73. Kedves a tövis is, ha mellette a rózsa.

dalolsz kevélyen… Az öregség sem kínoz meg, Föld szülötte, dal barátja, vértelen, bölcs, illetetlen! istenekhez vagy hasonló.
==========

4. Kis tücsök, de boldog is vagy, hogy a lomb között a fákon, cseppnyi harmatot ha ittál, mint király dalolsz kevélyen… Az öregség sem kínoz meg, Föld szülötte, dal barátja, vértelen, bölcs, illetetlen! istenekhez vagy hasonló.
==========
6. Légy hu önmagadhoz, és légy jó máshoz. … Ebben minden benne van.
==========
27. Ó jaj, be szép a sorsod, te daloló fülemüle; az istenek neked szárnyat adtak, hogy bárha sírsz is, édes légyen életed…
==========
29. Jaj, embersors: míg szép szerencsében virul, mint lenge árnyék, éppolyan; s ha elborul, rajzát letörli könnyen egy vizes szivacs…
==========
15. A saját vágyad vermébe zuhanva, mint ki a révtol távol a zajló vízbe hanyatlik, a halál habjába merülsz.
==========
17. …láttam én már nemes apának gyermekét, ki mitsem ért, és hitványaknak jó fiát, és gazdag embert is, ki kolduslelku volt, s szegényt, kinek testében nagy lélek honolt.
==========
30. …tapasztalás agg ajkakon bölcsebben szól, mint ifjakéin…
==========
49. …egész muvészetem a könny, hát ezt adom csak, mert csak ezt tudom. 50. …édes látni a fényt. 51. …részvét él a csöpp gyerekben is, megérzi, mi a szenvedés. 52. …orült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. 53. Jaj, nyomorult, nyomorult a mi egynapigélo emberi fajtánk, a kényszeruség terhet rak reánk örökkön.
==========
49. …egész muvészetem a könny, hát ezt adom csak, mert csak ezt tudom. 50. …édes látni a fényt. 51. …részvét él a csöpp gyerekben is, megérzi, mi a szenvedés. 52. …orült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. 53. Jaj, nyomorult, nyomorult a mi egynapigélo emberi fajtánk, a kényszeruség terhet rak reánk örökkön.
==========
60. …rosszat ha tesznek istenek, nem istenek. 61. Ki mondja még, hogy vannak égben istenek? Nem, nincsenek, ha mégis ember úgy hiszi, csak régi mendemondához ragaszkodik.
==========
23. Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ.
==========
6. …az emberi életviszonyok közt a jog és igazság csak azok közt érvényesül teljesen, akiknek egyenlo a hatalmuk arra, hogy egymást azok tiszteletben tartására kényszerítsék; de ha ez nincs így, akkor a hatalmasabb azt teszi, amit megtehet, a gyengébb pedig meghajlik elotte.
==========
8. Dolgaiban az jár a leghelyesebb úton, aki a magával egyenlok elott meg nem hátrál, a hatalmasabb kívánataihoz illendoképpen alkalmazkodik, a gyengébbek iránt pedig mérsékletet tanúsít.
==========
1. Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy mint a tuzzel, … ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. 2. Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke.
==========
1. Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy mint a tuzzel, … ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. 2. Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke.
==========
10. …tisztességes, becsületes emberek közt … nem szükségesek a rendelkezések; a legtöbb dologban, amely törvényekre szorul, maguk is könnyen eligazodnak. 11. …a világ legkedvesebb emberei: szabályokat alkotnak … ezeket örökösen javítgatják, abban reménykedve, hogy majdcsak véget vetnek valahogyan a jogügyekben adódó gazságoknak… Közben nem is sejtik, hogy lényegében csak hidrát metélnek.
==========
26. …ifjú emberek, amikor ismerkednek a dialektikával, csak mero játékként kezelik, örökösen csak ellentmondanak, és a cáfolókat utánozva, maguk is iparkodnak megcáfolni másokat, s mint a kutyakölykök, boldogak, ha okoskodó érveikkel ráncigálhatják, akit csak érnek.
==========
8. …a tudományok között mindig azé a vezeto szerep, és az áll a szolgáló tudomány fölött, amelyik fölismeri, hogy mi az a cél, amiért mindent cselekedni kell. Ez pedig minden dologban a Jó - s általában az egész természetben a legfobb Jó.
==========
11. …semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell hogy legyen valami, ami mozgatja, akár a természet, akár valami külso ero, akár az ész vagy más… 12. …a kezdet a gondolkodás. Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba.
==========
11. …semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell hogy legyen valami, ami mozgatja, akár a természet, akár valami külso ero, akár az ész vagy más… 12. …a kezdet a gondolkodás. Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba.
==========
14. Az utánzás veleszületett tulajdonsága az embernek gyermekkorától fogva. Abban különbözik a többi élolénytol, hogy a legutánzóbb természetu, sot eleinte éppen az utánzás útján tanul is; mindegyikünk örömét leli az utánzásban. 15. …a tragédia nem az emberek, hanem a tettek és az élet utánzása. 16. …nem az a költo feladata, hogy valóban megtörtént eseményeket mondjon el, hanem olyanokat, amelyek megtörténhetnek és lehetségesek a valószínuség vagy szükségszeruség alapján.
==========
1. Míg fiatal valaki, addig se halogassa a filozofálást, s amikor öregedni kezd, akkor se ernyedjen el a bölcselkedésben. Hiszen senki sem túl fiatal és senki sem túl öreg a lelke egészségének a megszerzésére. Aki azt mondja, hogy a filozofálásnak még nem kezdodött el vagy már elmúlt az ideje, hasonlít ahhoz, aki azt állítja, hogy a boldogságnak az ideje még nem jött el, vagy már tova is tunt.
==========
4. Szokjál hozzá ahhoz a gondolathoz, hogy a halál semmit sem jelent számunkra, mert minden jó és minden rossz az érzékelésben van, a halál pedig az érzékelés megszunte. 5. …ameddig mi létezünk, a halál nincs jelen, mikor pedig a halál megérkezik, mi nem vagyunk többé. A halál tehát nem érinti sem az élo-ket, sem a holtakat, mivel az élonél nincs jelen, a halottak pedig már nincsenek. 6. …a szép életre való törekvés ugyanaz, mint a szép halálra való törekvés. 7. …a jövo nincs teljesen hatalmunkban, viszont nem áll teljességgel hatalmunkon kívül. 8. …minden fájdalom rossz ugyan, mégsem természetes, hogy minden fájdalmat mindig kerüljünk. 9. …a legfobb jó az okosság, … amelybol minden más erény származik, s amely azt tanítja, hogy nem lehet kellemesen élni anélkül, hogy megfontoltan, becsületesen és igazságosan élnénk, sem megfontolással, becsülettel és igazsággal élni anélkül, hogy kellemesen élnénk… 10. Az okos nem tartja a véletlent istenének… 11. …a véletlen nagy jótettekre és gaztettekre nyújt alkalmat.
==========
17. Aki felismeri az élet határait, tudja, hogy könnyen elérhetjük azt, hogy a hiány okozta fájdalmat kiküszöböljük, és egész életünket tökéletessé tegyük; úgyhogy egyáltalán nem szorul küzdelmet jelento dolgokra.
==========
17. Aki felismeri az élet határait, tudja, hogy könnyen elérhetjük azt, hogy a hiány okozta fájdalmat kiküszöböljük, és egész életünket tökéletessé tegyük; úgyhogy egyáltalán nem szorul küzdelmet jelento dolgokra.
==========
5. …tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, tele van az egész régiség példaképekkel, s ezek mind homályban maradnának, ha a betuk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk. Írók, görögök és latinok, hány kiváló férfi jellemképét rajzolták meg és hagyták reánk, nemcsak azért, hogy szemléljük, hanem hogy utánozzuk is oket.
==========
5. …tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, tele van az egész régiség példaképekkel, s ezek mind homályban maradnának, ha a betuk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk. Írók, görögök és latinok, hány kiváló férfi jellemképét rajzolták meg és hagyták reánk, nemcsak azért, hogy szemléljük, hanem hogy utánozzuk is oket.
==========
19. …adj tüzedbol lángot annak, aki kér. 20. …lásd el jó tanáccsal, aki arra vár. 21. Ami hasznos annak, aki kapja, nincs terhére annak sem, aki adja.
==========
49. …az életbol úgy távozom, mint valami fogadóból, nem úgy, mint a saját házamból. Mert a természet nekünk e földön csak ideiglenes szállást, nem állandó lakást adott.
==========
13. …mindegyre megújul Minden; s váltva bolyong a halandók közt is az élet. Egyik fajta virágzik, a másik fogyta felé jár, És ami él, hamar elmúlik, s más jo a helyébe…
==========
25. Sok-sok egyéb, mit az égen, földön lát a halandó, S gyakran rémült elmével függ rajta az ember, Oktalan istenfélelmet küld gyáva szívébe… 26. …ne remegj rémülten az égtájakra felosztott Ég láttán, nem sejtvén honnan jo a sebes tuz, Merre felé veszi útját, s hogy képes behatolni Fallal védett helyre s gyoztesen újra kijönni. S mert e jelenségeknek okát nem látja a balga, Azt hiszi, isteni lénytol származhat csak ilyesmi.
==========
16. Rettenetes Szerelem, mire nem viszed emberi lelkünk!
==========
1. Látod mely rövid mulandó ez világ. Elmúlik higyjed mint szinte az virág, Mert nincsen benne állandóság, Folyása néki állhatatlanság. 2. Járása üdonek soha meg nem áll, Mint víznek folyása, soha meg nem száll, Nem kéméi senkit meg az halál… 3. Az arany középben vagyon a boldogság… 4. Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.
==========
1. Látod mely rövid mulandó ez világ. Elmúlik higyjed mint szinte az virág, Mert nincsen benne állandóság, Folyása néki állhatatlanság. 2. Járása üdonek soha meg nem áll, Mint víznek folyása, soha meg nem száll, Nem kéméi senkit meg az halál… 3. Az arany középben vagyon a boldogság… 4. Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.
==========
10. Szép agg napokkal tiszta elmét Adj nekem és citerát, Apollo! 11. Holnap mi vár rád, - azt ne kutasd, ne kérdd. Minden napod nézd kész nyereség gyanánt… 12. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb… 13. Meg nem halhatok én. Azt, ami bennem a jobb, Sir se födheti már: átnövök az Idon…
==========
10. Szép agg napokkal tiszta elmét Adj nekem és citerát, Apollo! 11. Holnap mi vár rád, - azt ne kutasd, ne kérdd. Minden napod nézd kész nyereség gyanánt… 12. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb… 13. Meg nem halhatok én. Azt, ami bennem a jobb, Sir se födheti már: átnövök az Idon…
==========
16. Enged a tél a tavasz meg a langy szelek édes ostromának… 17. S hogy ne felejtsd a halált, int folyton az év meg a perc, mely Elviszi szép napodat. 18. Tudjuk-e, adnak-e a mai naphoz az égiek újat, Adnak-e holnapot is?
==========
22. Béke, téged kér kegyes istenétol A hajós, ha nyílt vízen éri orkán, Ha a hold elbujt s a vezérlo csillag Fénye kialszik.
==========
22. Béke, téged kér kegyes istenétol A hajós, ha nyílt vízen éri orkán, Ha a hold elbujt s a vezérlo csillag Fénye kialszik.
==========
26. A jelent élvezd, a jövot ne firtasd, Ami bánat sujt, mosolyogva turd el. E világon még sose volt halandó Boldog egészen. 27. Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked Mit szántak, mi jövot isteneink, kár Babylon sötét Számításait is kérdeni, jobb turni, akármi lesz…
==========
43. Futnak, s lassanként kirabolnak minket az évek.
==========
60. Szolgálok hát, mint köszöruko, mely az acélnak jó élt ád, noha o maga metszeni tompa; nem írok, s hogy mi a költonek hivatása s tiszte, tanítom… 61. …ha a tárgyat jól átgondoltad, majd önként jönnek a szók is. 62. Szellemet és kicsiszolt szólást a görögnek adott a Múzsa… 63. Szórakozást nyújt vagy használni szeretne a költo, vagy mi az életben gyönyöru s jó, mondani együtt. 64. Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd! Így fogan az meg gyorsan a lelkünkben s mélyen bele így gyökeredzik… 65. Osztatlan tetszést az arat, mi a hasznosat, édest jól elegyítve tanít, s közben komoly élvezetet nyújt. 66. …a jó öreg is szundítgat néha: Homerus. 67. …közepes költon soha ember, isten s könyvesboltkirakat nem fog könyörülni!
==========
2. Nem tudok én már sem teveled, sem nélküled élni, S hogy mire sarkal a vágy, szinte magam se tudom. Bárha ne lennél oly szép, vagy olyannyira aljas! Test és lélek közt hogy lehet íly szakadék? Tetteidet gyulölnöm kell, szép arcod imádnom; Ó jaj ! Rádnézek s tetteid elfeledem. 3. Bármi leszel, te örökre enyém léssz! S most, nosza válassz: Kényszeru vágy kössön, vagy tudatos szerelem? 4. Uzni nagyobb pályán kell komolyabb lovaim. Most isten veletek, víg Múzsa s elégia, lágy vers, S muvem, amely, ha betelt végzetem, akkor is élsz! 5. Már nem azért írok, hogy kérésemre megindulj. Nem fut balga remény: úgysem akarja az ég.
==========
44. Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.
==========
44. Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.
==========
73. Kedves a tövis is, ha mellette a rózsa.dalolsz kevélyen… Az öregség sem kínoz meg, Föld szülötte, dal barátja, vértelen, bölcs, illetetlen! istenekhez vagy hasonló.
==========

4. Kis tücsök, de boldog is vagy, hogy a lomb között a fákon, cseppnyi harmatot ha ittál, mint király dalolsz kevélyen… Az öregség sem kínoz meg, Föld szülötte, dal barátja, vértelen, bölcs, illetetlen! istenekhez vagy hasonló.
==========
6. Légy hu önmagadhoz, és légy jó máshoz. … Ebben minden benne van.
==========
27. Ó jaj, be szép a sorsod, te daloló fülemüle; az istenek neked szárnyat adtak, hogy bárha sírsz is, édes légyen életed…
==========
29. Jaj, embersors: míg szép szerencsében virul, mint lenge árnyék, éppolyan; s ha elborul, rajzát letörli könnyen egy vizes szivacs…
==========
15. A saját vágyad vermébe zuhanva, mint ki a révtol távol a zajló vízbe hanyatlik, a halál habjába merülsz.
==========
17. …láttam én már nemes apának gyermekét, ki mitsem ért, és hitványaknak jó fiát, és gazdag embert is, ki kolduslelku volt, s szegényt, kinek testében nagy lélek honolt.
==========
30. …tapasztalás agg ajkakon bölcsebben szól, mint ifjakéin…
==========
49. …egész muvészetem a könny, hát ezt adom csak, mert csak ezt tudom. 50. …édes látni a fényt. 51. …részvét él a csöpp gyerekben is, megérzi, mi a szenvedés. 52. …orült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. 53. Jaj, nyomorult, nyomorult a mi egynapigélo emberi fajtánk, a kényszeruség terhet rak reánk örökkön.
==========
49. …egész muvészetem a könny, hát ezt adom csak, mert csak ezt tudom. 50. …édes látni a fényt. 51. …részvét él a csöpp gyerekben is, megérzi, mi a szenvedés. 52. …orült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. 53. Jaj, nyomorult, nyomorult a mi egynapigélo emberi fajtánk, a kényszeruség terhet rak reánk örökkön.
==========
60. …rosszat ha tesznek istenek, nem istenek. 61. Ki mondja még, hogy vannak égben istenek? Nem, nincsenek, ha mégis ember úgy hiszi, csak régi mendemondához ragaszkodik.
==========
23. Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ.
==========
6. …az emberi életviszonyok közt a jog és igazság csak azok közt érvényesül teljesen, akiknek egyenlo a hatalmuk arra, hogy egymást azok tiszteletben tartására kényszerítsék; de ha ez nincs így, akkor a hatalmasabb azt teszi, amit megtehet, a gyengébb pedig meghajlik elotte.
==========
8. Dolgaiban az jár a leghelyesebb úton, aki a magával egyenlok elott meg nem hátrál, a hatalmasabb kívánataihoz illendoképpen alkalmazkodik, a gyengébbek iránt pedig mérsékletet tanúsít.
==========
1. Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy mint a tuzzel, … ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. 2. Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke.
==========
1. Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy mint a tuzzel, … ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. 2. Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke.
==========
10. …tisztességes, becsületes emberek közt … nem szükségesek a rendelkezések; a legtöbb dologban, amely törvényekre szorul, maguk is könnyen eligazodnak. 11. …a világ legkedvesebb emberei: szabályokat alkotnak … ezeket örökösen javítgatják, abban reménykedve, hogy majdcsak véget vetnek valahogyan a jogügyekben adódó gazságoknak… Közben nem is sejtik, hogy lényegében csak hidrát metélnek.
==========
26. …ifjú emberek, amikor ismerkednek a dialektikával, csak mero játékként kezelik, örökösen csak ellentmondanak, és a cáfolókat utánozva, maguk is iparkodnak megcáfolni másokat, s mint a kutyakölykök, boldogak, ha okoskodó érveikkel ráncigálhatják, akit csak érnek.
==========
8. …a tudományok között mindig azé a vezeto szerep, és az áll a szolgáló tudomány fölött, amelyik fölismeri, hogy mi az a cél, amiért mindent cselekedni kell. Ez pedig minden dologban a Jó - s általában az egész természetben a legfobb Jó.
==========
11. …semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell hogy legyen valami, ami mozgatja, akár a természet, akár valami külso ero, akár az ész vagy más… 12. …a kezdet a gondolkodás. Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba.
==========
11. …semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell hogy legyen valami, ami mozgatja, akár a természet, akár valami külso ero, akár az ész vagy más… 12. …a kezdet a gondolkodás. Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba.
==========
14. Az utánzás veleszületett tulajdonsága az embernek gyermekkorától fogva. Abban különbözik a többi élolénytol, hogy a legutánzóbb természetu, sot eleinte éppen az utánzás útján tanul is; mindegyikünk örömét leli az utánzásban. 15. …a tragédia nem az emberek, hanem a tettek és az élet utánzása. 16. …nem az a költo feladata, hogy valóban megtörtént eseményeket mondjon el, hanem olyanokat, amelyek megtörténhetnek és lehetségesek a valószínuség vagy szükségszeruség alapján.
==========
1. Míg fiatal valaki, addig se halogassa a filozofálást, s amikor öregedni kezd, akkor se ernyedjen el a bölcselkedésben. Hiszen senki sem túl fiatal és senki sem túl öreg a lelke egészségének a megszerzésére. Aki azt mondja, hogy a filozofálásnak még nem kezdodött el vagy már elmúlt az ideje, hasonlít ahhoz, aki azt állítja, hogy a boldogságnak az ideje még nem jött el, vagy már tova is tunt.
==========
4. Szokjál hozzá ahhoz a gondolathoz, hogy a halál semmit sem jelent számunkra, mert minden jó és minden rossz az érzékelésben van, a halál pedig az érzékelés megszunte. 5. …ameddig mi létezünk, a halál nincs jelen, mikor pedig a halál megérkezik, mi nem vagyunk többé. A halál tehát nem érinti sem az élo-ket, sem a holtakat, mivel az élonél nincs jelen, a halottak pedig már nincsenek. 6. …a szép életre való törekvés ugyanaz, mint a szép halálra való törekvés. 7. …a jövo nincs teljesen hatalmunkban, viszont nem áll teljességgel hatalmunkon kívül. 8. …minden fájdalom rossz ugyan, mégsem természetes, hogy minden fájdalmat mindig kerüljünk. 9. …a legfobb jó az okosság, … amelybol minden más erény származik, s amely azt tanítja, hogy nem lehet kellemesen élni anélkül, hogy megfontoltan, becsületesen és igazságosan élnénk, sem megfontolással, becsülettel és igazsággal élni anélkül, hogy kellemesen élnénk… 10. Az okos nem tartja a véletlent istenének… 11. …a véletlen nagy jótettekre és gaztettekre nyújt alkalmat.
==========
17. Aki felismeri az élet határait, tudja, hogy könnyen elérhetjük azt, hogy a hiány okozta fájdalmat kiküszöböljük, és egész életünket tökéletessé tegyük; úgyhogy egyáltalán nem szorul küzdelmet jelento dolgokra.
==========
17. Aki felismeri az élet határait, tudja, hogy könnyen elérhetjük azt, hogy a hiány okozta fájdalmat kiküszöböljük, és egész életünket tökéletessé tegyük; úgyhogy egyáltalán nem szorul küzdelmet jelento dolgokra.
==========
5. …tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, tele van az egész régiség példaképekkel, s ezek mind homályban maradnának, ha a betuk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk. Írók, görögök és latinok, hány kiváló férfi jellemképét rajzolták meg és hagyták reánk, nemcsak azért, hogy szemléljük, hanem hogy utánozzuk is oket.
==========
5. …tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, tele van az egész régiség példaképekkel, s ezek mind homályban maradnának, ha a betuk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk. Írók, görögök és latinok, hány kiváló férfi jellemképét rajzolták meg és hagyták reánk, nemcsak azért, hogy szemléljük, hanem hogy utánozzuk is oket.
==========
19. …adj tüzedbol lángot annak, aki kér. 20. …lásd el jó tanáccsal, aki arra vár. 21. Ami hasznos annak, aki kapja, nincs terhére annak sem, aki adja.
==========
49. …az életbol úgy távozom, mint valami fogadóból, nem úgy, mint a saját házamból. Mert a természet nekünk e földön csak ideiglenes szállást, nem állandó lakást adott.
==========
13. …mindegyre megújul Minden; s váltva bolyong a halandók közt is az élet. Egyik fajta virágzik, a másik fogyta felé jár, És ami él, hamar elmúlik, s más jo a helyébe…
==========
25. Sok-sok egyéb, mit az égen, földön lát a halandó, S gyakran rémült elmével függ rajta az ember, Oktalan istenfélelmet küld gyáva szívébe… 26. …ne remegj rémülten az égtájakra felosztott Ég láttán, nem sejtvén honnan jo a sebes tuz, Merre felé veszi útját, s hogy képes behatolni Fallal védett helyre s gyoztesen újra kijönni. S mert e jelenségeknek okát nem látja a balga, Azt hiszi, isteni lénytol származhat csak ilyesmi.
==========
16. Rettenetes Szerelem, mire nem viszed emberi lelkünk!
==========
1. Látod mely rövid mulandó ez világ. Elmúlik higyjed mint szinte az virág, Mert nincsen benne állandóság, Folyása néki állhatatlanság. 2. Járása üdonek soha meg nem áll, Mint víznek folyása, soha meg nem száll, Nem kéméi senkit meg az halál… 3. Az arany középben vagyon a boldogság… 4. Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.
==========
1. Látod mely rövid mulandó ez világ. Elmúlik higyjed mint szinte az virág, Mert nincsen benne állandóság, Folyása néki állhatatlanság. 2. Járása üdonek soha meg nem áll, Mint víznek folyása, soha meg nem száll, Nem kéméi senkit meg az halál… 3. Az arany középben vagyon a boldogság… 4. Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.
==========
10. Szép agg napokkal tiszta elmét Adj nekem és citerát, Apollo! 11. Holnap mi vár rád, - azt ne kutasd, ne kérdd. Minden napod nézd kész nyereség gyanánt… 12. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb… 13. Meg nem halhatok én. Azt, ami bennem a jobb, Sir se födheti már: átnövök az Idon…
==========
10. Szép agg napokkal tiszta elmét Adj nekem és citerát, Apollo! 11. Holnap mi vár rád, - azt ne kutasd, ne kérdd. Minden napod nézd kész nyereség gyanánt… 12. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb… 13. Meg nem halhatok én. Azt, ami bennem a jobb, Sir se födheti már: átnövök az Idon…
==========
16. Enged a tél a tavasz meg a langy szelek édes ostromának… 17. S hogy ne felejtsd a halált, int folyton az év meg a perc, mely Elviszi szép napodat. 18. Tudjuk-e, adnak-e a mai naphoz az égiek újat, Adnak-e holnapot is?
==========
22. Béke, téged kér kegyes istenétol A hajós, ha nyílt vízen éri orkán, Ha a hold elbujt s a vezérlo csillag Fénye kialszik.
==========
22. Béke, téged kér kegyes istenétol A hajós, ha nyílt vízen éri orkán, Ha a hold elbujt s a vezérlo csillag Fénye kialszik.
==========
26. A jelent élvezd, a jövot ne firtasd, Ami bánat sujt, mosolyogva turd el. E világon még sose volt halandó Boldog egészen. 27. Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked Mit szántak, mi jövot isteneink, kár Babylon sötét Számításait is kérdeni, jobb turni, akármi lesz…
==========
43. Futnak, s lassanként kirabolnak minket az évek.
==========
60. Szolgálok hát, mint köszöruko, mely az acélnak jó élt ád, noha o maga metszeni tompa; nem írok, s hogy mi a költonek hivatása s tiszte, tanítom… 61. …ha a tárgyat jól átgondoltad, majd önként jönnek a szók is. 62. Szellemet és kicsiszolt szólást a görögnek adott a Múzsa… 63. Szórakozást nyújt vagy használni szeretne a költo, vagy mi az életben gyönyöru s jó, mondani együtt. 64. Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd! Így fogan az meg gyorsan a lelkünkben s mélyen bele így gyökeredzik… 65. Osztatlan tetszést az arat, mi a hasznosat, édest jól elegyítve tanít, s közben komoly élvezetet nyújt. 66. …a jó öreg is szundítgat néha: Homerus. 67. …közepes költon soha ember, isten s könyvesboltkirakat nem fog könyörülni!
==========
2. Nem tudok én már sem teveled, sem nélküled élni, S hogy mire sarkal a vágy, szinte magam se tudom. Bárha ne lennél oly szép, vagy olyannyira aljas! Test és lélek közt hogy lehet íly szakadék? Tetteidet gyulölnöm kell, szép arcod imádnom; Ó jaj ! Rádnézek s tetteid elfeledem. 3. Bármi leszel, te örökre enyém léssz! S most, nosza válassz: Kényszeru vágy kössön, vagy tudatos szerelem? 4. Uzni nagyobb pályán kell komolyabb lovaim. Most isten veletek, víg Múzsa s elégia, lágy vers, S muvem, amely, ha betelt végzetem, akkor is élsz! 5. Már nem azért írok, hogy kérésemre megindulj. Nem fut balga remény: úgysem akarja az ég.
==========
44. Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.
==========
44. Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.
==========
73. Kedves a tövis is, ha mellette a rózsa.

dalolsz kevélyen… Az öregség sem kínoz meg, Föld szülötte, dal barátja, vértelen, bölcs, illetetlen! istenekhez vagy hasonló.
==========

4. Kis tücsök, de boldog is vagy, hogy a lomb között a fákon, cseppnyi harmatot ha ittál, mint király dalolsz kevélyen… Az öregség sem kínoz meg, Föld szülötte, dal barátja, vértelen, bölcs, illetetlen! istenekhez vagy hasonló.
==========
6. Légy hu önmagadhoz, és légy jó máshoz. … Ebben minden benne van.
==========
27. Ó jaj, be szép a sorsod, te daloló fülemüle; az istenek neked szárnyat adtak, hogy bárha sírsz is, édes légyen életed…
==========
29. Jaj, embersors: míg szép szerencsében virul, mint lenge árnyék, éppolyan; s ha elborul, rajzát letörli könnyen egy vizes szivacs…
==========
15. A saját vágyad vermébe zuhanva, mint ki a révtol távol a zajló vízbe hanyatlik, a halál habjába merülsz.
==========
17. …láttam én már nemes apának gyermekét, ki mitsem ért, és hitványaknak jó fiát, és gazdag embert is, ki kolduslelku volt, s szegényt, kinek testében nagy lélek honolt.
==========
30. …tapasztalás agg ajkakon bölcsebben szól, mint ifjakéin…
==========
49. …egész muvészetem a könny, hát ezt adom csak, mert csak ezt tudom. 50. …édes látni a fényt. 51. …részvét él a csöpp gyerekben is, megérzi, mi a szenvedés. 52. …orült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. 53. Jaj, nyomorult, nyomorult a mi egynapigélo emberi fajtánk, a kényszeruség terhet rak reánk örökkön.
==========
49. …egész muvészetem a könny, hát ezt adom csak, mert csak ezt tudom. 50. …édes látni a fényt. 51. …részvét él a csöpp gyerekben is, megérzi, mi a szenvedés. 52. …orült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. 53. Jaj, nyomorult, nyomorult a mi egynapigélo emberi fajtánk, a kényszeruség terhet rak reánk örökkön.
==========
60. …rosszat ha tesznek istenek, nem istenek. 61. Ki mondja még, hogy vannak égben istenek? Nem, nincsenek, ha mégis ember úgy hiszi, csak régi mendemondához ragaszkodik.
==========
23. Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ.
==========
6. …az emberi életviszonyok közt a jog és igazság csak azok közt érvényesül teljesen, akiknek egyenlo a hatalmuk arra, hogy egymást azok tiszteletben tartására kényszerítsék; de ha ez nincs így, akkor a hatalmasabb azt teszi, amit megtehet, a gyengébb pedig meghajlik elotte.
==========
8. Dolgaiban az jár a leghelyesebb úton, aki a magával egyenlok elott meg nem hátrál, a hatalmasabb kívánataihoz illendoképpen alkalmazkodik, a gyengébbek iránt pedig mérsékletet tanúsít.
==========
1. Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy mint a tuzzel, … ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. 2. Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke.
==========
1. Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy mint a tuzzel, … ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. 2. Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke.
==========
10. …tisztességes, becsületes emberek közt … nem szükségesek a rendelkezések; a legtöbb dologban, amely törvényekre szorul, maguk is könnyen eligazodnak. 11. …a világ legkedvesebb emberei: szabályokat alkotnak … ezeket örökösen javítgatják, abban reménykedve, hogy majdcsak véget vetnek valahogyan a jogügyekben adódó gazságoknak… Közben nem is sejtik, hogy lényegében csak hidrát metélnek.
==========
26. …ifjú emberek, amikor ismerkednek a dialektikával, csak mero játékként kezelik, örökösen csak ellentmondanak, és a cáfolókat utánozva, maguk is iparkodnak megcáfolni másokat, s mint a kutyakölykök, boldogak, ha okoskodó érveikkel ráncigálhatják, akit csak érnek.
==========
8. …a tudományok között mindig azé a vezeto szerep, és az áll a szolgáló tudomány fölött, amelyik fölismeri, hogy mi az a cél, amiért mindent cselekedni kell. Ez pedig minden dologban a Jó - s általában az egész természetben a legfobb Jó.
==========
11. …semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell hogy legyen valami, ami mozgatja, akár a természet, akár valami külso ero, akár az ész vagy más… 12. …a kezdet a gondolkodás. Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba.
==========
11. …semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell hogy legyen valami, ami mozgatja, akár a természet, akár valami külso ero, akár az ész vagy más… 12. …a kezdet a gondolkodás. Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba.
==========
14. Az utánzás veleszületett tulajdonsága az embernek gyermekkorától fogva. Abban különbözik a többi élolénytol, hogy a legutánzóbb természetu, sot eleinte éppen az utánzás útján tanul is; mindegyikünk örömét leli az utánzásban. 15. …a tragédia nem az emberek, hanem a tettek és az élet utánzása. 16. …nem az a költo feladata, hogy valóban megtörtént eseményeket mondjon el, hanem olyanokat, amelyek megtörténhetnek és lehetségesek a valószínuség vagy szükségszeruség alapján.
==========
1. Míg fiatal valaki, addig se halogassa a filozofálást, s amikor öregedni kezd, akkor se ernyedjen el a bölcselkedésben. Hiszen senki sem túl fiatal és senki sem túl öreg a lelke egészségének a megszerzésére. Aki azt mondja, hogy a filozofálásnak még nem kezdodött el vagy már elmúlt az ideje, hasonlít ahhoz, aki azt állítja, hogy a boldogságnak az ideje még nem jött el, vagy már tova is tunt.
==========
4. Szokjál hozzá ahhoz a gondolathoz, hogy a halál semmit sem jelent számunkra, mert minden jó és minden rossz az érzékelésben van, a halál pedig az érzékelés megszunte. 5. …ameddig mi létezünk, a halál nincs jelen, mikor pedig a halál megérkezik, mi nem vagyunk többé. A halál tehát nem érinti sem az élo-ket, sem a holtakat, mivel az élonél nincs jelen, a halottak pedig már nincsenek. 6. …a szép életre való törekvés ugyanaz, mint a szép halálra való törekvés. 7. …a jövo nincs teljesen hatalmunkban, viszont nem áll teljességgel hatalmunkon kívül. 8. …minden fájdalom rossz ugyan, mégsem természetes, hogy minden fájdalmat mindig kerüljünk. 9. …a legfobb jó az okosság, … amelybol minden más erény származik, s amely azt tanítja, hogy nem lehet kellemesen élni anélkül, hogy megfontoltan, becsületesen és igazságosan élnénk, sem megfontolással, becsülettel és igazsággal élni anélkül, hogy kellemesen élnénk… 10. Az okos nem tartja a véletlent istenének… 11. …a véletlen nagy jótettekre és gaztettekre nyújt alkalmat.
==========
17. Aki felismeri az élet határait, tudja, hogy könnyen elérhetjük azt, hogy a hiány okozta fájdalmat kiküszöböljük, és egész életünket tökéletessé tegyük; úgyhogy egyáltalán nem szorul küzdelmet jelento dolgokra.
==========
17. Aki felismeri az élet határait, tudja, hogy könnyen elérhetjük azt, hogy a hiány okozta fájdalmat kiküszöböljük, és egész életünket tökéletessé tegyük; úgyhogy egyáltalán nem szorul küzdelmet jelento dolgokra.
==========
5. …tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, tele van az egész régiség példaképekkel, s ezek mind homályban maradnának, ha a betuk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk. Írók, görögök és latinok, hány kiváló férfi jellemképét rajzolták meg és hagyták reánk, nemcsak azért, hogy szemléljük, hanem hogy utánozzuk is oket.
==========
5. …tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, tele van az egész régiség példaképekkel, s ezek mind homályban maradnának, ha a betuk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk. Írók, görögök és latinok, hány kiváló férfi jellemképét rajzolták meg és hagyták reánk, nemcsak azért, hogy szemléljük, hanem hogy utánozzuk is oket.
==========
19. …adj tüzedbol lángot annak, aki kér. 20. …lásd el jó tanáccsal, aki arra vár. 21. Ami hasznos annak, aki kapja, nincs terhére annak sem, aki adja.
==========
49. …az életbol úgy távozom, mint valami fogadóból, nem úgy, mint a saját házamból. Mert a természet nekünk e földön csak ideiglenes szállást, nem állandó lakást adott.
==========
13. …mindegyre megújul Minden; s váltva bolyong a halandók közt is az élet. Egyik fajta virágzik, a másik fogyta felé jár, És ami él, hamar elmúlik, s más jo a helyébe…
==========
25. Sok-sok egyéb, mit az égen, földön lát a halandó, S gyakran rémült elmével függ rajta az ember, Oktalan istenfélelmet küld gyáva szívébe… 26. …ne remegj rémülten az égtájakra felosztott Ég láttán, nem sejtvén honnan jo a sebes tuz, Merre felé veszi útját, s hogy képes behatolni Fallal védett helyre s gyoztesen újra kijönni. S mert e jelenségeknek okát nem látja a balga, Azt hiszi, isteni lénytol származhat csak ilyesmi.
==========
16. Rettenetes Szerelem, mire nem viszed emberi lelkünk!
==========
1. Látod mely rövid mulandó ez világ. Elmúlik higyjed mint szinte az virág, Mert nincsen benne állandóság, Folyása néki állhatatlanság. 2. Járása üdonek soha meg nem áll, Mint víznek folyása, soha meg nem száll, Nem kéméi senkit meg az halál… 3. Az arany középben vagyon a boldogság… 4. Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.
==========
1. Látod mely rövid mulandó ez világ. Elmúlik higyjed mint szinte az virág, Mert nincsen benne állandóság, Folyása néki állhatatlanság. 2. Járása üdonek soha meg nem áll, Mint víznek folyása, soha meg nem száll, Nem kéméi senkit meg az halál… 3. Az arany középben vagyon a boldogság… 4. Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.
==========
10. Szép agg napokkal tiszta elmét Adj nekem és citerát, Apollo! 11. Holnap mi vár rád, - azt ne kutasd, ne kérdd. Minden napod nézd kész nyereség gyanánt… 12. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb… 13. Meg nem halhatok én. Azt, ami bennem a jobb, Sir se födheti már: átnövök az Idon…
==========
10. Szép agg napokkal tiszta elmét Adj nekem és citerát, Apollo! 11. Holnap mi vár rád, - azt ne kutasd, ne kérdd. Minden napod nézd kész nyereség gyanánt… 12. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb… 13. Meg nem halhatok én. Azt, ami bennem a jobb, Sir se födheti már: átnövök az Idon…
==========
16. Enged a tél a tavasz meg a langy szelek édes ostromának… 17. S hogy ne felejtsd a halált, int folyton az év meg a perc, mely Elviszi szép napodat. 18. Tudjuk-e, adnak-e a mai naphoz az égiek újat, Adnak-e holnapot is?
==========
22. Béke, téged kér kegyes istenétol A hajós, ha nyílt vízen éri orkán, Ha a hold elbujt s a vezérlo csillag Fénye kialszik.
==========
22. Béke, téged kér kegyes istenétol A hajós, ha nyílt vízen éri orkán, Ha a hold elbujt s a vezérlo csillag Fénye kialszik.
==========
26. A jelent élvezd, a jövot ne firtasd, Ami bánat sujt, mosolyogva turd el. E világon még sose volt halandó Boldog egészen. 27. Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked Mit szántak, mi jövot isteneink, kár Babylon sötét Számításait is kérdeni, jobb turni, akármi lesz…
==========
43. Futnak, s lassanként kirabolnak minket az évek.
==========
60. Szolgálok hát, mint köszöruko, mely az acélnak jó élt ád, noha o maga metszeni tompa; nem írok, s hogy mi a költonek hivatása s tiszte, tanítom… 61. …ha a tárgyat jól átgondoltad, majd önként jönnek a szók is. 62. Szellemet és kicsiszolt szólást a görögnek adott a Múzsa… 63. Szórakozást nyújt vagy használni szeretne a költo, vagy mi az életben gyönyöru s jó, mondani együtt. 64. Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd! Így fogan az meg gyorsan a lelkünkben s mélyen bele így gyökeredzik… 65. Osztatlan tetszést az arat, mi a hasznosat, édest jól elegyítve tanít, s közben komoly élvezetet nyújt. 66. …a jó öreg is szundítgat néha: Homerus. 67. …közepes költon soha ember, isten s könyvesboltkirakat nem fog könyörülni!
==========
2. Nem tudok én már sem teveled, sem nélküled élni, S hogy mire sarkal a vágy, szinte magam se tudom. Bárha ne lennél oly szép, vagy olyannyira aljas! Test és lélek közt hogy lehet íly szakadék? Tetteidet gyulölnöm kell, szép arcod imádnom; Ó jaj ! Rádnézek s tetteid elfeledem. 3. Bármi leszel, te örökre enyém léssz! S most, nosza válassz: Kényszeru vágy kössön, vagy tudatos szerelem? 4. Uzni nagyobb pályán kell komolyabb lovaim. Most isten veletek, víg Múzsa s elégia, lágy vers, S muvem, amely, ha betelt végzetem, akkor is élsz! 5. Már nem azért írok, hogy kérésemre megindulj. Nem fut balga remény: úgysem akarja az ég.
==========
44. Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.
==========
44. Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.
==========
73. Kedves a tövis is, ha mellette a rózsa.dalolsz kevélyen… Az öregség sem kínoz meg, Föld szülötte, dal barátja, vértelen, bölcs, illetetlen! istenekhez vagy hasonló.
==========

4. Kis tücsök, de boldog is vagy, hogy a lomb között a fákon, cseppnyi harmatot ha ittál, mint király dalolsz kevélyen… Az öregség sem kínoz meg, Föld szülötte, dal barátja, vértelen, bölcs, illetetlen! istenekhez vagy hasonló.
==========
6. Légy hu önmagadhoz, és légy jó máshoz. … Ebben minden benne van.
==========
27. Ó jaj, be szép a sorsod, te daloló fülemüle; az istenek neked szárnyat adtak, hogy bárha sírsz is, édes légyen életed…
==========
29. Jaj, embersors: míg szép szerencsében virul, mint lenge árnyék, éppolyan; s ha elborul, rajzát letörli könnyen egy vizes szivacs…
==========
15. A saját vágyad vermébe zuhanva, mint ki a révtol távol a zajló vízbe hanyatlik, a halál habjába merülsz.
==========
17. …láttam én már nemes apának gyermekét, ki mitsem ért, és hitványaknak jó fiát, és gazdag embert is, ki kolduslelku volt, s szegényt, kinek testében nagy lélek honolt.
==========
30. …tapasztalás agg ajkakon bölcsebben szól, mint ifjakéin…
==========
49. …egész muvészetem a könny, hát ezt adom csak, mert csak ezt tudom. 50. …édes látni a fényt. 51. …részvét él a csöpp gyerekben is, megérzi, mi a szenvedés. 52. …orült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. 53. Jaj, nyomorult, nyomorult a mi egynapigélo emberi fajtánk, a kényszeruség terhet rak reánk örökkön.
==========
49. …egész muvészetem a könny, hát ezt adom csak, mert csak ezt tudom. 50. …édes látni a fényt. 51. …részvét él a csöpp gyerekben is, megérzi, mi a szenvedés. 52. …orült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. 53. Jaj, nyomorult, nyomorult a mi egynapigélo emberi fajtánk, a kényszeruség terhet rak reánk örökkön.
==========
60. …rosszat ha tesznek istenek, nem istenek. 61. Ki mondja még, hogy vannak égben istenek? Nem, nincsenek, ha mégis ember úgy hiszi, csak régi mendemondához ragaszkodik.
==========
23. Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ.
==========
6. …az emberi életviszonyok közt a jog és igazság csak azok közt érvényesül teljesen, akiknek egyenlo a hatalmuk arra, hogy egymást azok tiszteletben tartására kényszerítsék; de ha ez nincs így, akkor a hatalmasabb azt teszi, amit megtehet, a gyengébb pedig meghajlik elotte.
==========
8. Dolgaiban az jár a leghelyesebb úton, aki a magával egyenlok elott meg nem hátrál, a hatalmasabb kívánataihoz illendoképpen alkalmazkodik, a gyengébbek iránt pedig mérsékletet tanúsít.
==========
1. Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy mint a tuzzel, … ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. 2. Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke.
==========
1. Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy mint a tuzzel, … ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. 2. Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke.
==========
10. …tisztességes, becsületes emberek közt … nem szükségesek a rendelkezések; a legtöbb dologban, amely törvényekre szorul, maguk is könnyen eligazodnak. 11. …a világ legkedvesebb emberei: szabályokat alkotnak … ezeket örökösen javítgatják, abban reménykedve, hogy majdcsak véget vetnek valahogyan a jogügyekben adódó gazságoknak… Közben nem is sejtik, hogy lényegében csak hidrát metélnek.
==========
26. …ifjú emberek, amikor ismerkednek a dialektikával, csak mero játékként kezelik, örökösen csak ellentmondanak, és a cáfolókat utánozva, maguk is iparkodnak megcáfolni másokat, s mint a kutyakölykök, boldogak, ha okoskodó érveikkel ráncigálhatják, akit csak érnek.
==========
8. …a tudományok között mindig azé a vezeto szerep, és az áll a szolgáló tudomány fölött, amelyik fölismeri, hogy mi az a cél, amiért mindent cselekedni kell. Ez pedig minden dologban a Jó - s általában az egész természetben a legfobb Jó.
==========
11. …semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell hogy legyen valami, ami mozgatja, akár a természet, akár valami külso ero, akár az ész vagy más… 12. …a kezdet a gondolkodás. Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba.
==========
11. …semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell hogy legyen valami, ami mozgatja, akár a természet, akár valami külso ero, akár az ész vagy más… 12. …a kezdet a gondolkodás. Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba.
==========
14. Az utánzás veleszületett tulajdonsága az embernek gyermekkorától fogva. Abban különbözik a többi élolénytol, hogy a legutánzóbb természetu, sot eleinte éppen az utánzás útján tanul is; mindegyikünk örömét leli az utánzásban. 15. …a tragédia nem az emberek, hanem a tettek és az élet utánzása. 16. …nem az a költo feladata, hogy valóban megtörtént eseményeket mondjon el, hanem olyanokat, amelyek megtörténhetnek és lehetségesek a valószínuség vagy szükségszeruség alapján.
==========
1. Míg fiatal valaki, addig se halogassa a filozofálást, s amikor öregedni kezd, akkor se ernyedjen el a bölcselkedésben. Hiszen senki sem túl fiatal és senki sem túl öreg a lelke egészségének a megszerzésére. Aki azt mondja, hogy a filozofálásnak még nem kezdodött el vagy már elmúlt az ideje, hasonlít ahhoz, aki azt állítja, hogy a boldogságnak az ideje még nem jött el, vagy már tova is tunt.
==========
4. Szokjál hozzá ahhoz a gondolathoz, hogy a halál semmit sem jelent számunkra, mert minden jó és minden rossz az érzékelésben van, a halál pedig az érzékelés megszunte. 5. …ameddig mi létezünk, a halál nincs jelen, mikor pedig a halál megérkezik, mi nem vagyunk többé. A halál tehát nem érinti sem az élo-ket, sem a holtakat, mivel az élonél nincs jelen, a halottak pedig már nincsenek. 6. …a szép életre való törekvés ugyanaz, mint a szép halálra való törekvés. 7. …a jövo nincs teljesen hatalmunkban, viszont nem áll teljességgel hatalmunkon kívül. 8. …minden fájdalom rossz ugyan, mégsem természetes, hogy minden fájdalmat mindig kerüljünk. 9. …a legfobb jó az okosság, … amelybol minden más erény származik, s amely azt tanítja, hogy nem lehet kellemesen élni anélkül, hogy megfontoltan, becsületesen és igazságosan élnénk, sem megfontolással, becsülettel és igazsággal élni anélkül, hogy kellemesen élnénk… 10. Az okos nem tartja a véletlent istenének… 11. …a véletlen nagy jótettekre és gaztettekre nyújt alkalmat.
==========
17. Aki felismeri az élet határait, tudja, hogy könnyen elérhetjük azt, hogy a hiány okozta fájdalmat kiküszöböljük, és egész életünket tökéletessé tegyük; úgyhogy egyáltalán nem szorul küzdelmet jelento dolgokra.
==========
17. Aki felismeri az élet határait, tudja, hogy könnyen elérhetjük azt, hogy a hiány okozta fájdalmat kiküszöböljük, és egész életünket tökéletessé tegyük; úgyhogy egyáltalán nem szorul küzdelmet jelento dolgokra.
==========
5. …tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, tele van az egész régiség példaképekkel, s ezek mind homályban maradnának, ha a betuk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk. Írók, görögök és latinok, hány kiváló férfi jellemképét rajzolták meg és hagyták reánk, nemcsak azért, hogy szemléljük, hanem hogy utánozzuk is oket.
==========
5. …tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, tele van az egész régiség példaképekkel, s ezek mind homályban maradnának, ha a betuk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk. Írók, görögök és latinok, hány kiváló férfi jellemképét rajzolták meg és hagyták reánk, nemcsak azért, hogy szemléljük, hanem hogy utánozzuk is oket.
==========
19. …adj tüzedbol lángot annak, aki kér. 20. …lásd el jó tanáccsal, aki arra vár. 21. Ami hasznos annak, aki kapja, nincs terhére annak sem, aki adja.
==========
49. …az életbol úgy távozom, mint valami fogadóból, nem úgy, mint a saját házamból. Mert a természet nekünk e földön csak ideiglenes szállást, nem állandó lakást adott.
==========
13. …mindegyre megújul Minden; s váltva bolyong a halandók közt is az élet. Egyik fajta virágzik, a másik fogyta felé jár, És ami él, hamar elmúlik, s más jo a helyébe…
==========
25. Sok-sok egyéb, mit az égen, földön lát a halandó, S gyakran rémült elmével függ rajta az ember, Oktalan istenfélelmet küld gyáva szívébe… 26. …ne remegj rémülten az égtájakra felosztott Ég láttán, nem sejtvén honnan jo a sebes tuz, Merre felé veszi útját, s hogy képes behatolni Fallal védett helyre s gyoztesen újra kijönni. S mert e jelenségeknek okát nem látja a balga, Azt hiszi, isteni lénytol származhat csak ilyesmi.
==========
16. Rettenetes Szerelem, mire nem viszed emberi lelkünk!
==========
1. Látod mely rövid mulandó ez világ. Elmúlik higyjed mint szinte az virág, Mert nincsen benne állandóság, Folyása néki állhatatlanság. 2. Járása üdonek soha meg nem áll, Mint víznek folyása, soha meg nem száll, Nem kéméi senkit meg az halál… 3. Az arany középben vagyon a boldogság… 4. Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.
==========
1. Látod mely rövid mulandó ez világ. Elmúlik higyjed mint szinte az virág, Mert nincsen benne állandóság, Folyása néki állhatatlanság. 2. Járása üdonek soha meg nem áll, Mint víznek folyása, soha meg nem száll, Nem kéméi senkit meg az halál… 3. Az arany középben vagyon a boldogság… 4. Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.
==========
10. Szép agg napokkal tiszta elmét Adj nekem és citerát, Apollo! 11. Holnap mi vár rád, - azt ne kutasd, ne kérdd. Minden napod nézd kész nyereség gyanánt… 12. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb… 13. Meg nem halhatok én. Azt, ami bennem a jobb, Sir se födheti már: átnövök az Idon…
==========
10. Szép agg napokkal tiszta elmét Adj nekem és citerát, Apollo! 11. Holnap mi vár rád, - azt ne kutasd, ne kérdd. Minden napod nézd kész nyereség gyanánt… 12. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb… 13. Meg nem halhatok én. Azt, ami bennem a jobb, Sir se födheti már: átnövök az Idon…
==========
16. Enged a tél a tavasz meg a langy szelek édes ostromának… 17. S hogy ne felejtsd a halált, int folyton az év meg a perc, mely Elviszi szép napodat. 18. Tudjuk-e, adnak-e a mai naphoz az égiek újat, Adnak-e holnapot is?
==========
22. Béke, téged kér kegyes istenétol A hajós, ha nyílt vízen éri orkán, Ha a hold elbujt s a vezérlo csillag Fénye kialszik.
==========
22. Béke, téged kér kegyes istenétol A hajós, ha nyílt vízen éri orkán, Ha a hold elbujt s a vezérlo csillag Fénye kialszik.
==========
26. A jelent élvezd, a jövot ne firtasd, Ami bánat sujt, mosolyogva turd el. E világon még sose volt halandó Boldog egészen. 27. Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked Mit szántak, mi jövot isteneink, kár Babylon sötét Számításait is kérdeni, jobb turni, akármi lesz…
==========
43. Futnak, s lassanként kirabolnak minket az évek.
==========
60. Szolgálok hát, mint köszöruko, mely az acélnak jó élt ád, noha o maga metszeni tompa; nem írok, s hogy mi a költonek hivatása s tiszte, tanítom… 61. …ha a tárgyat jól átgondoltad, majd önként jönnek a szók is. 62. Szellemet és kicsiszolt szólást a görögnek adott a Múzsa… 63. Szórakozást nyújt vagy használni szeretne a költo, vagy mi az életben gyönyöru s jó, mondani együtt. 64. Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd! Így fogan az meg gyorsan a lelkünkben s mélyen bele így gyökeredzik… 65. Osztatlan tetszést az arat, mi a hasznosat, édest jól elegyítve tanít, s közben komoly élvezetet nyújt. 66. …a jó öreg is szundítgat néha: Homerus. 67. …közepes költon soha ember, isten s könyvesboltkirakat nem fog könyörülni!
==========
2. Nem tudok én már sem teveled, sem nélküled élni, S hogy mire sarkal a vágy, szinte magam se tudom. Bárha ne lennél oly szép, vagy olyannyira aljas! Test és lélek közt hogy lehet íly szakadék? Tetteidet gyulölnöm kell, szép arcod imádnom; Ó jaj ! Rádnézek s tetteid elfeledem. 3. Bármi leszel, te örökre enyém léssz! S most, nosza válassz: Kényszeru vágy kössön, vagy tudatos szerelem? 4. Uzni nagyobb pályán kell komolyabb lovaim. Most isten veletek, víg Múzsa s elégia, lágy vers, S muvem, amely, ha betelt végzetem, akkor is élsz! 5. Már nem azért írok, hogy kérésemre megindulj. Nem fut balga remény: úgysem akarja az ég.
==========
44. Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.
==========
44. Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.
==========
73. Kedves a tövis is, ha mellette a rózsa.

dalolsz kevélyen… Az öregség sem kínoz meg, Föld szülötte, dal barátja, vértelen, bölcs, illetetlen! istenekhez vagy hasonló.
==========

4. Kis tücsök, de boldog is vagy, hogy a lomb között a fákon, cseppnyi harmatot ha ittál, mint király dalolsz kevélyen… Az öregség sem kínoz meg, Föld szülötte, dal barátja, vértelen, bölcs, illetetlen! istenekhez vagy hasonló.
==========
6. Légy hu önmagadhoz, és légy jó máshoz. … Ebben minden benne van.
==========
27. Ó jaj, be szép a sorsod, te daloló fülemüle; az istenek neked szárnyat adtak, hogy bárha sírsz is, édes légyen életed…
==========
29. Jaj, embersors: míg szép szerencsében virul, mint lenge árnyék, éppolyan; s ha elborul, rajzát letörli könnyen egy vizes szivacs…
==========
15. A saját vágyad vermébe zuhanva, mint ki a révtol távol a zajló vízbe hanyatlik, a halál habjába merülsz.
==========
17. …láttam én már nemes apának gyermekét, ki mitsem ért, és hitványaknak jó fiát, és gazdag embert is, ki kolduslelku volt, s szegényt, kinek testében nagy lélek honolt.
==========
30. …tapasztalás agg ajkakon bölcsebben szól, mint ifjakéin…
==========
49. …egész muvészetem a könny, hát ezt adom csak, mert csak ezt tudom. 50. …édes látni a fényt. 51. …részvét él a csöpp gyerekben is, megérzi, mi a szenvedés. 52. …orült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. 53. Jaj, nyomorult, nyomorult a mi egynapigélo emberi fajtánk, a kényszeruség terhet rak reánk örökkön.
==========
49. …egész muvészetem a könny, hát ezt adom csak, mert csak ezt tudom. 50. …édes látni a fényt. 51. …részvét él a csöpp gyerekben is, megérzi, mi a szenvedés. 52. …orült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. 53. Jaj, nyomorult, nyomorult a mi egynapigélo emberi fajtánk, a kényszeruség terhet rak reánk örökkön.
==========
60. …rosszat ha tesznek istenek, nem istenek. 61. Ki mondja még, hogy vannak égben istenek? Nem, nincsenek, ha mégis ember úgy hiszi, csak régi mendemondához ragaszkodik.
==========
23. Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ.
==========
6. …az emberi életviszonyok közt a jog és igazság csak azok közt érvényesül teljesen, akiknek egyenlo a hatalmuk arra, hogy egymást azok tiszteletben tartására kényszerítsék; de ha ez nincs így, akkor a hatalmasabb azt teszi, amit megtehet, a gyengébb pedig meghajlik elotte.
==========
8. Dolgaiban az jár a leghelyesebb úton, aki a magával egyenlok elott meg nem hátrál, a hatalmasabb kívánataihoz illendoképpen alkalmazkodik, a gyengébbek iránt pedig mérsékletet tanúsít.
==========
1. Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy mint a tuzzel, … ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. 2. Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke.
==========
1. Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy mint a tuzzel, … ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. 2. Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke.
==========
10. …tisztességes, becsületes emberek közt … nem szükségesek a rendelkezések; a legtöbb dologban, amely törvényekre szorul, maguk is könnyen eligazodnak. 11. …a világ legkedvesebb emberei: szabályokat alkotnak … ezeket örökösen javítgatják, abban reménykedve, hogy majdcsak véget vetnek valahogyan a jogügyekben adódó gazságoknak… Közben nem is sejtik, hogy lényegében csak hidrát metélnek.
==========
26. …ifjú emberek, amikor ismerkednek a dialektikával, csak mero játékként kezelik, örökösen csak ellentmondanak, és a cáfolókat utánozva, maguk is iparkodnak megcáfolni másokat, s mint a kutyakölykök, boldogak, ha okoskodó érveikkel ráncigálhatják, akit csak érnek.
==========
8. …a tudományok között mindig azé a vezeto szerep, és az áll a szolgáló tudomány fölött, amelyik fölismeri, hogy mi az a cél, amiért mindent cselekedni kell. Ez pedig minden dologban a Jó - s általában az egész természetben a legfobb Jó.
==========
11. …semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell hogy legyen valami, ami mozgatja, akár a természet, akár valami külso ero, akár az ész vagy más… 12. …a kezdet a gondolkodás. Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba.
==========
11. …semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell hogy legyen valami, ami mozgatja, akár a természet, akár valami külso ero, akár az ész vagy más… 12. …a kezdet a gondolkodás. Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba.
==========
14. Az utánzás veleszületett tulajdonsága az embernek gyermekkorától fogva. Abban különbözik a többi élolénytol, hogy a legutánzóbb természetu, sot eleinte éppen az utánzás útján tanul is; mindegyikünk örömét leli az utánzásban. 15. …a tragédia nem az emberek, hanem a tettek és az élet utánzása. 16. …nem az a költo feladata, hogy valóban megtörtént eseményeket mondjon el, hanem olyanokat, amelyek megtörténhetnek és lehetségesek a valószínuség vagy szükségszeruség alapján.
==========
1. Míg fiatal valaki, addig se halogassa a filozofálást, s amikor öregedni kezd, akkor se ernyedjen el a bölcselkedésben. Hiszen senki sem túl fiatal és senki sem túl öreg a lelke egészségének a megszerzésére. Aki azt mondja, hogy a filozofálásnak még nem kezdodött el vagy már elmúlt az ideje, hasonlít ahhoz, aki azt állítja, hogy a boldogságnak az ideje még nem jött el, vagy már tova is tunt.
==========
4. Szokjál hozzá ahhoz a gondolathoz, hogy a halál semmit sem jelent számunkra, mert minden jó és minden rossz az érzékelésben van, a halál pedig az érzékelés megszunte. 5. …ameddig mi létezünk, a halál nincs jelen, mikor pedig a halál megérkezik, mi nem vagyunk többé. A halál tehát nem érinti sem az élo-ket, sem a holtakat, mivel az élonél nincs jelen, a halottak pedig már nincsenek. 6. …a szép életre való törekvés ugyanaz, mint a szép halálra való törekvés. 7. …a jövo nincs teljesen hatalmunkban, viszont nem áll teljességgel hatalmunkon kívül. 8. …minden fájdalom rossz ugyan, mégsem természetes, hogy minden fájdalmat mindig kerüljünk. 9. …a legfobb jó az okosság, … amelybol minden más erény származik, s amely azt tanítja, hogy nem lehet kellemesen élni anélkül, hogy megfontoltan, becsületesen és igazságosan élnénk, sem megfontolással, becsülettel és igazsággal élni anélkül, hogy kellemesen élnénk… 10. Az okos nem tartja a véletlent istenének… 11. …a véletlen nagy jótettekre és gaztettekre nyújt alkalmat.
==========
17. Aki felismeri az élet határait, tudja, hogy könnyen elérhetjük azt, hogy a hiány okozta fájdalmat kiküszöböljük, és egész életünket tökéletessé tegyük; úgyhogy egyáltalán nem szorul küzdelmet jelento dolgokra.
==========
17. Aki felismeri az élet határait, tudja, hogy könnyen elérhetjük azt, hogy a hiány okozta fájdalmat kiküszöböljük, és egész életünket tökéletessé tegyük; úgyhogy egyáltalán nem szorul küzdelmet jelento dolgokra.
==========
5. …tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, tele van az egész régiség példaképekkel, s ezek mind homályban maradnának, ha a betuk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk. Írók, görögök és latinok, hány kiváló férfi jellemképét rajzolták meg és hagyták reánk, nemcsak azért, hogy szemléljük, hanem hogy utánozzuk is oket.
==========
5. …tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, tele van az egész régiség példaképekkel, s ezek mind homályban maradnának, ha a betuk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk. Írók, görögök és latinok, hány kiváló férfi jellemképét rajzolták meg és hagyták reánk, nemcsak azért, hogy szemléljük, hanem hogy utánozzuk is oket.
==========
19. …adj tüzedbol lángot annak, aki kér. 20. …lásd el jó tanáccsal, aki arra vár. 21. Ami hasznos annak, aki kapja, nincs terhére annak sem, aki adja.
==========
49. …az életbol úgy távozom, mint valami fogadóból, nem úgy, mint a saját házamból. Mert a természet nekünk e földön csak ideiglenes szállást, nem állandó lakást adott.
==========
13. …mindegyre megújul Minden; s váltva bolyong a halandók közt is az élet. Egyik fajta virágzik, a másik fogyta felé jár, És ami él, hamar elmúlik, s más jo a helyébe…
==========
25. Sok-sok egyéb, mit az égen, földön lát a halandó, S gyakran rémült elmével függ rajta az ember, Oktalan istenfélelmet küld gyáva szívébe… 26. …ne remegj rémülten az égtájakra felosztott Ég láttán, nem sejtvén honnan jo a sebes tuz, Merre felé veszi útját, s hogy képes behatolni Fallal védett helyre s gyoztesen újra kijönni. S mert e jelenségeknek okát nem látja a balga, Azt hiszi, isteni lénytol származhat csak ilyesmi.
==========
16. Rettenetes Szerelem, mire nem viszed emberi lelkünk!
==========
1. Látod mely rövid mulandó ez világ. Elmúlik higyjed mint szinte az virág, Mert nincsen benne állandóság, Folyása néki állhatatlanság. 2. Járása üdonek soha meg nem áll, Mint víznek folyása, soha meg nem száll, Nem kéméi senkit meg az halál… 3. Az arany középben vagyon a boldogság… 4. Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.
==========
1. Látod mely rövid mulandó ez világ. Elmúlik higyjed mint szinte az virág, Mert nincsen benne állandóság, Folyása néki állhatatlanság. 2. Járása üdonek soha meg nem áll, Mint víznek folyása, soha meg nem száll, Nem kéméi senkit meg az halál… 3. Az arany középben vagyon a boldogság… 4. Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.
==========
10. Szép agg napokkal tiszta elmét Adj nekem és citerát, Apollo! 11. Holnap mi vár rád, - azt ne kutasd, ne kérdd. Minden napod nézd kész nyereség gyanánt… 12. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb… 13. Meg nem halhatok én. Azt, ami bennem a jobb, Sir se födheti már: átnövök az Idon…
==========
10. Szép agg napokkal tiszta elmét Adj nekem és citerát, Apollo! 11. Holnap mi vár rád, - azt ne kutasd, ne kérdd. Minden napod nézd kész nyereség gyanánt… 12. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb… 13. Meg nem halhatok én. Azt, ami bennem a jobb, Sir se födheti már: átnövök az Idon…
==========
16. Enged a tél a tavasz meg a langy szelek édes ostromának… 17. S hogy ne felejtsd a halált, int folyton az év meg a perc, mely Elviszi szép napodat. 18. Tudjuk-e, adnak-e a mai naphoz az égiek újat, Adnak-e holnapot is?
==========
22. Béke, téged kér kegyes istenétol A hajós, ha nyílt vízen éri orkán, Ha a hold elbujt s a vezérlo csillag Fénye kialszik.
==========
22. Béke, téged kér kegyes istenétol A hajós, ha nyílt vízen éri orkán, Ha a hold elbujt s a vezérlo csillag Fénye kialszik.
==========
26. A jelent élvezd, a jövot ne firtasd, Ami bánat sujt, mosolyogva turd el. E világon még sose volt halandó Boldog egészen. 27. Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked Mit szántak, mi jövot isteneink, kár Babylon sötét Számításait is kérdeni, jobb turni, akármi lesz…
==========
43. Futnak, s lassanként kirabolnak minket az évek.
==========
60. Szolgálok hát, mint köszöruko, mely az acélnak jó élt ád, noha o maga metszeni tompa; nem írok, s hogy mi a költonek hivatása s tiszte, tanítom… 61. …ha a tárgyat jól átgondoltad, majd önként jönnek a szók is. 62. Szellemet és kicsiszolt szólást a görögnek adott a Múzsa… 63. Szórakozást nyújt vagy használni szeretne a költo, vagy mi az életben gyönyöru s jó, mondani együtt. 64. Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd! Így fogan az meg gyorsan a lelkünkben s mélyen bele így gyökeredzik… 65. Osztatlan tetszést az arat, mi a hasznosat, édest jól elegyítve tanít, s közben komoly élvezetet nyújt. 66. …a jó öreg is szundítgat néha: Homerus. 67. …közepes költon soha ember, isten s könyvesboltkirakat nem fog könyörülni!
==========
2. Nem tudok én már sem teveled, sem nélküled élni, S hogy mire sarkal a vágy, szinte magam se tudom. Bárha ne lennél oly szép, vagy olyannyira aljas! Test és lélek közt hogy lehet íly szakadék? Tetteidet gyulölnöm kell, szép arcod imádnom; Ó jaj ! Rádnézek s tetteid elfeledem. 3. Bármi leszel, te örökre enyém léssz! S most, nosza válassz: Kényszeru vágy kössön, vagy tudatos szerelem? 4. Uzni nagyobb pályán kell komolyabb lovaim. Most isten veletek, víg Múzsa s elégia, lágy vers, S muvem, amely, ha betelt végzetem, akkor is élsz! 5. Már nem azért írok, hogy kérésemre megindulj. Nem fut balga remény: úgysem akarja az ég.
==========
44. Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.
==========
44. Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.
==========
73. Kedves a tövis is, ha mellette a rózsa.dalolsz kevélyen… Az öregség sem kínoz meg, Föld szülötte, dal barátja, vértelen, bölcs, illetetlen! istenekhez vagy hasonló.
==========

4. Kis tücsök, de boldog is vagy, hogy a lomb között a fákon, cseppnyi harmatot ha ittál, mint király dalolsz kevélyen… Az öregség sem kínoz meg, Föld szülötte, dal barátja, vértelen, bölcs, illetetlen! istenekhez vagy hasonló.
==========
6. Légy hu önmagadhoz, és légy jó máshoz. … Ebben minden benne van.
==========
27. Ó jaj, be szép a sorsod, te daloló fülemüle; az istenek neked szárnyat adtak, hogy bárha sírsz is, édes légyen életed…
==========
29. Jaj, embersors: míg szép szerencsében virul, mint lenge árnyék, éppolyan; s ha elborul, rajzát letörli könnyen egy vizes szivacs…
==========
15. A saját vágyad vermébe zuhanva, mint ki a révtol távol a zajló vízbe hanyatlik, a halál habjába merülsz.
==========
17. …láttam én már nemes apának gyermekét, ki mitsem ért, és hitványaknak jó fiát, és gazdag embert is, ki kolduslelku volt, s szegényt, kinek testében nagy lélek honolt.
==========
30. …tapasztalás agg ajkakon bölcsebben szól, mint ifjakéin…
==========
49. …egész muvészetem a könny, hát ezt adom csak, mert csak ezt tudom. 50. …édes látni a fényt. 51. …részvét él a csöpp gyerekben is, megérzi, mi a szenvedés. 52. …orült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. 53. Jaj, nyomorult, nyomorult a mi egynapigélo emberi fajtánk, a kényszeruség terhet rak reánk örökkön.
==========
49. …egész muvészetem a könny, hát ezt adom csak, mert csak ezt tudom. 50. …édes látni a fényt. 51. …részvét él a csöpp gyerekben is, megérzi, mi a szenvedés. 52. …orült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. 53. Jaj, nyomorult, nyomorult a mi egynapigélo emberi fajtánk, a kényszeruség terhet rak reánk örökkön.
==========
60. …rosszat ha tesznek istenek, nem istenek. 61. Ki mondja még, hogy vannak égben istenek? Nem, nincsenek, ha mégis ember úgy hiszi, csak régi mendemondához ragaszkodik.
==========
23. Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ.
==========
6. …az emberi életviszonyok közt a jog és igazság csak azok közt érvényesül teljesen, akiknek egyenlo a hatalmuk arra, hogy egymást azok tiszteletben tartására kényszerítsék; de ha ez nincs így, akkor a hatalmasabb azt teszi, amit megtehet, a gyengébb pedig meghajlik elotte.
==========
8. Dolgaiban az jár a leghelyesebb úton, aki a magával egyenlok elott meg nem hátrál, a hatalmasabb kívánataihoz illendoképpen alkalmazkodik, a gyengébbek iránt pedig mérsékletet tanúsít.
==========
1. Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy mint a tuzzel, … ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. 2. Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke.
==========
1. Hogyan kell a politikával foglalkozni? Tégy vele úgy mint a tuzzel, … ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. 2. Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke.
==========
10. …tisztességes, becsületes emberek közt … nem szükségesek a rendelkezések; a legtöbb dologban, amely törvényekre szorul, maguk is könnyen eligazodnak. 11. …a világ legkedvesebb emberei: szabályokat alkotnak … ezeket örökösen javítgatják, abban reménykedve, hogy majdcsak véget vetnek valahogyan a jogügyekben adódó gazságoknak… Közben nem is sejtik, hogy lényegében csak hidrát metélnek.
==========
26. …ifjú emberek, amikor ismerkednek a dialektikával, csak mero játékként kezelik, örökösen csak ellentmondanak, és a cáfolókat utánozva, maguk is iparkodnak megcáfolni másokat, s mint a kutyakölykök, boldogak, ha okoskodó érveikkel ráncigálhatják, akit csak érnek.
==========
8. …a tudományok között mindig azé a vezeto szerep, és az áll a szolgáló tudomány fölött, amelyik fölismeri, hogy mi az a cél, amiért mindent cselekedni kell. Ez pedig minden dologban a Jó - s általában az egész természetben a legfobb Jó.
==========
11. …semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell hogy legyen valami, ami mozgatja, akár a természet, akár valami külso ero, akár az ész vagy más… 12. …a kezdet a gondolkodás. Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba.
==========
11. …semmi sem mozog magától úgy, ahogy mozog, hanem kell hogy legyen valami, ami mozgatja, akár a természet, akár valami külso ero, akár az ész vagy más… 12. …a kezdet a gondolkodás. Az észt pedig a gondolkodás tárgya hozza mozgásba.
==========
14. Az utánzás veleszületett tulajdonsága az embernek gyermekkorától fogva. Abban különbözik a többi élolénytol, hogy a legutánzóbb természetu, sot eleinte éppen az utánzás útján tanul is; mindegyikünk örömét leli az utánzásban. 15. …a tragédia nem az emberek, hanem a tettek és az élet utánzása. 16. …nem az a költo feladata, hogy valóban megtörtént eseményeket mondjon el, hanem olyanokat, amelyek megtörténhetnek és lehetségesek a valószínuség vagy szükségszeruség alapján.
==========
1. Míg fiatal valaki, addig se halogassa a filozofálást, s amikor öregedni kezd, akkor se ernyedjen el a bölcselkedésben. Hiszen senki sem túl fiatal és senki sem túl öreg a lelke egészségének a megszerzésére. Aki azt mondja, hogy a filozofálásnak még nem kezdodött el vagy már elmúlt az ideje, hasonlít ahhoz, aki azt állítja, hogy a boldogságnak az ideje még nem jött el, vagy már tova is tunt.
==========
4. Szokjál hozzá ahhoz a gondolathoz, hogy a halál semmit sem jelent számunkra, mert minden jó és minden rossz az érzékelésben van, a halál pedig az érzékelés megszunte. 5. …ameddig mi létezünk, a halál nincs jelen, mikor pedig a halál megérkezik, mi nem vagyunk többé. A halál tehát nem érinti sem az élo-ket, sem a holtakat, mivel az élonél nincs jelen, a halottak pedig már nincsenek. 6. …a szép életre való törekvés ugyanaz, mint a szép halálra való törekvés. 7. …a jövo nincs teljesen hatalmunkban, viszont nem áll teljességgel hatalmunkon kívül. 8. …minden fájdalom rossz ugyan, mégsem természetes, hogy minden fájdalmat mindig kerüljünk. 9. …a legfobb jó az okosság, … amelybol minden más erény származik, s amely azt tanítja, hogy nem lehet kellemesen élni anélkül, hogy megfontoltan, becsületesen és igazságosan élnénk, sem megfontolással, becsülettel és igazsággal élni anélkül, hogy kellemesen élnénk… 10. Az okos nem tartja a véletlent istenének… 11. …a véletlen nagy jótettekre és gaztettekre nyújt alkalmat.
==========
17. Aki felismeri az élet határait, tudja, hogy könnyen elérhetjük azt, hogy a hiány okozta fájdalmat kiküszöböljük, és egész életünket tökéletessé tegyük; úgyhogy egyáltalán nem szorul küzdelmet jelento dolgokra.
==========
17. Aki felismeri az élet határait, tudja, hogy könnyen elérhetjük azt, hogy a hiány okozta fájdalmat kiküszöböljük, és egész életünket tökéletessé tegyük; úgyhogy egyáltalán nem szorul küzdelmet jelento dolgokra.
==========
5. …tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, tele van az egész régiség példaképekkel, s ezek mind homályban maradnának, ha a betuk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk. Írók, görögök és latinok, hány kiváló férfi jellemképét rajzolták meg és hagyták reánk, nemcsak azért, hogy szemléljük, hanem hogy utánozzuk is oket.
==========
5. …tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, tele van az egész régiség példaképekkel, s ezek mind homályban maradnának, ha a betuk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk. Írók, görögök és latinok, hány kiváló férfi jellemképét rajzolták meg és hagyták reánk, nemcsak azért, hogy szemléljük, hanem hogy utánozzuk is oket.
==========
19. …adj tüzedbol lángot annak, aki kér. 20. …lásd el jó tanáccsal, aki arra vár. 21. Ami hasznos annak, aki kapja, nincs terhére annak sem, aki adja.
==========
49. …az életbol úgy távozom, mint valami fogadóból, nem úgy, mint a saját házamból. Mert a természet nekünk e földön csak ideiglenes szállást, nem állandó lakást adott.
==========
13. …mindegyre megújul Minden; s váltva bolyong a halandók közt is az élet. Egyik fajta virágzik, a másik fogyta felé jár, És ami él, hamar elmúlik, s más jo a helyébe…
==========
25. Sok-sok egyéb, mit az égen, földön lát a halandó, S gyakran rémült elmével függ rajta az ember, Oktalan istenfélelmet küld gyáva szívébe… 26. …ne remegj rémülten az égtájakra felosztott Ég láttán, nem sejtvén honnan jo a sebes tuz, Merre felé veszi útját, s hogy képes behatolni Fallal védett helyre s gyoztesen újra kijönni. S mert e jelenségeknek okát nem látja a balga, Azt hiszi, isteni lénytol származhat csak ilyesmi.
==========
16. Rettenetes Szerelem, mire nem viszed emberi lelkünk!
==========
1. Látod mely rövid mulandó ez világ. Elmúlik higyjed mint szinte az virág, Mert nincsen benne állandóság, Folyása néki állhatatlanság. 2. Járása üdonek soha meg nem áll, Mint víznek folyása, soha meg nem száll, Nem kéméi senkit meg az halál… 3. Az arany középben vagyon a boldogság… 4. Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.
==========
1. Látod mely rövid mulandó ez világ. Elmúlik higyjed mint szinte az virág, Mert nincsen benne állandóság, Folyása néki állhatatlanság. 2. Járása üdonek soha meg nem áll, Mint víznek folyása, soha meg nem száll, Nem kéméi senkit meg az halál… 3. Az arany középben vagyon a boldogság… 4. Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.
==========
10. Szép agg napokkal tiszta elmét Adj nekem és citerát, Apollo! 11. Holnap mi vár rád, - azt ne kutasd, ne kérdd. Minden napod nézd kész nyereség gyanánt… 12. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb… 13. Meg nem halhatok én. Azt, ami bennem a jobb, Sir se födheti már: átnövök az Idon…
==========
10. Szép agg napokkal tiszta elmét Adj nekem és citerát, Apollo! 11. Holnap mi vár rád, - azt ne kutasd, ne kérdd. Minden napod nézd kész nyereség gyanánt… 12. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb… 13. Meg nem halhatok én. Azt, ami bennem a jobb, Sir se födheti már: átnövök az Idon…
==========
16. Enged a tél a tavasz meg a langy szelek édes ostromának… 17. S hogy ne felejtsd a halált, int folyton az év meg a perc, mely Elviszi szép napodat. 18. Tudjuk-e, adnak-e a mai naphoz az égiek újat, Adnak-e holnapot is?
==========
22. Béke, téged kér kegyes istenétol A hajós, ha nyílt vízen éri orkán, Ha a hold elbujt s a vezérlo csillag Fénye kialszik.
==========
22. Béke, téged kér kegyes istenétol A hajós, ha nyílt vízen éri orkán, Ha a hold elbujt s a vezérlo csillag Fénye kialszik.
==========
26. A jelent élvezd, a jövot ne firtasd, Ami bánat sujt, mosolyogva turd el. E világon még sose volt halandó Boldog egészen. 27. Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked Mit szántak, mi jövot isteneink, kár Babylon sötét Számításait is kérdeni, jobb turni, akármi lesz…
==========
43. Futnak, s lassanként kirabolnak minket az évek.
==========
60. Szolgálok hát, mint köszöruko, mely az acélnak jó élt ád, noha o maga metszeni tompa; nem írok, s hogy mi a költonek hivatása s tiszte, tanítom… 61. …ha a tárgyat jól átgondoltad, majd önként jönnek a szók is. 62. Szellemet és kicsiszolt szólást a görögnek adott a Múzsa… 63. Szórakozást nyújt vagy használni szeretne a költo, vagy mi az életben gyönyöru s jó, mondani együtt. 64. Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd! Így fogan az meg gyorsan a lelkünkben s mélyen bele így gyökeredzik… 65. Osztatlan tetszést az arat, mi a hasznosat, édest jól elegyítve tanít, s közben komoly élvezetet nyújt. 66. …a jó öreg is szundítgat néha: Homerus. 67. …közepes költon soha ember, isten s könyvesboltkirakat nem fog könyörülni!
==========
2. Nem tudok én már sem teveled, sem nélküled élni, S hogy mire sarkal a vágy, szinte magam se tudom. Bárha ne lennél oly szép, vagy olyannyira aljas! Test és lélek közt hogy lehet íly szakadék? Tetteidet gyulölnöm kell, szép arcod imádnom; Ó jaj ! Rádnézek s tetteid elfeledem. 3. Bármi leszel, te örökre enyém léssz! S most, nosza válassz: Kényszeru vágy kössön, vagy tudatos szerelem? 4. Uzni nagyobb pályán kell komolyabb lovaim. Most isten veletek, víg Múzsa s elégia, lágy vers, S muvem, amely, ha betelt végzetem, akkor is élsz! 5. Már nem azért írok, hogy kérésemre megindulj. Nem fut balga remény: úgysem akarja az ég.
==========
44. Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.
==========
44. Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.
==========
73. Kedves a tövis is, ha mellette a rózsa.