Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

Idezet
Az erkölcsi elet
H.N.Jozsef
(... )

 

természetes lét alapjában nem változik:
minden ter-mészetes lényben azonos módon ismétlődik. Mint
természetes lények szüle-tünk, szenvedünk és meghalunk, de
mint szellemi személyiségek elfeledkez-hetünk ezekről a
minden élővel közös mozzanatokról és a magunk, egyedül a
magunk alkotó éltét élhetjük. A természetes élet zárt körben
mozgó és kon-zervatív jellegű, a szellem élete dráma: szabad
akarat irányította forradal-mak sorozata. Ezért van az emberi
életnek különös kettőssége: a természet és
a szellem egyaránt tevékeny bennünk.
?Látható és tapintható természetes énünk mögött ott él bennünk
egy lát-hatatlan, de aktusai révén megtapasztalható szellemi
személyiség, s mindaz,
amit ez a szellemi személyiség alkot természetes világunkból,
az erkölcsi vi-lág körébe tartozik. Oda tartozik elsősorban a
saját személyiségünk, amelyet 
30
bizonyos tudatosan fölismert eszmei értékekhez igazodva
természetes énünk-ből önmagunk formálunk, továbbá mindaz,
amit a természet valóságaiból a
magunk céljai szerint kialakítunk, s amit egy szóval kultúrának
nevezünk.

 

Nėmet oldallak

2018.07.06

| Menüpont: Nyitóoldal

Hamvas BélaDIREKT MORÁL ÉS ROSSZ LELKIISMERET

2016.02.28

| Hozzászólások: 0

| Menüpont: könyvek

BÖLCSESÉGEK KÖNYVE

2015.07.29

| Menüpont: idézetek

RTF - MEK

==========
B?LCSESS?GEK K?NYVE (1800 el?tt sz?letett szerz?k)

 

EZO

2015.02.11

| Menüpont: Meditacio

V.BELA Elöadásainak  szöveges változata

 

welträtzel

2015.02.10

| Menüpont: SZERETNI A TUDÁST SZÖVEGGYŐJTEMÉNY

welträzel

 

Tudomanytortenet

2014.09.18

| Menüpont: SZERETNI A TUDÁST SZÖVEGGYŐJTEMÉNY

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/02_SzegediPeter-Tudomanytortenet/index.html

----------------------------------------------------

diss.

 

AEONOK

2014.05.21

| Menüpont: Meditacio

 

J.GY. Válogatott prózai írások

2014.04.06

| Menüpont: irodalom

MICHEL MONTAIGNE ESSZÉK

2013.12.06

| Menüpont: ismeretterjesztö könyvek

 

 

A TUDOMÁNYOS GONDOLKODÁS TÖRTÉNETE

Előszó
I. A tudomány kezdetei
A. Bevezetés
B. A naiv, mitikus gondolkodás s a tudomány kezdetei
C. Az ókori tudomány kezdetei
-----------------------------------------------

MICHEL MONTAIGNE ESSZÉK

 

STENDHAL Válogatott elbeszélések

2013.11.28

| Menüpont: olvasottxt

STENDHAL  Válogatott elbeszélések